Měšec - finance


Na úřad pohodlně: co už dnes umí datové schránky?
16. 04. 2021
[6 minut čtení] Datová schránka vám ušetří cestu na poštu i na úřady. Její použití při dobrovolném zřízení už navíc není zatíženo povinností podávat daňové přiznání elektronicky. Co s datovkou zařídíte elektronicky, aniž byste museli z domu? Systém datových schránek funguje jako elektronická pošta. Jeho přidanou hodnotou je ověření vaší identity, díky které mají vámi odeslané datové zprávy hodnotu doporučeného dopisu, který jste vlastnoručně podepsali.

Máte nárok na odškodnění, když vám sebrali řidičák kvůli falešně pozitivnímu testu na drogy?
16. 04. 2021
[4 minuty čtení] Řidičův orientační test byl při silniční kontrole pozitivní na návykové látky. Že nebyl pod jejich vlivem, se potvrdilo po odběru moči a krve, jenže skoro měsíc trvalo, než řidičák dostal zpátky. Policie prováděla silniční kontrolu. Řidič byl se svým vozem 6. 5. 2018 zastaven při řízení policejní hlídkou, která u něj provedla kontrolu, během níž také podstoupil orientační test DrugWipe. Podle jeho výsledku byl pozitivní na látku amfetamin a metamfetamin. Kontrolovaný řidič však popřel, že by byl pod vlivem návykových látek, a na výzvu policistů se podrobil lékařskému vyšetření v nemocnici, během něhož poskytl vzorek moči, který byl podroben imunochemickému testu s negativním výsledkem. Řidiči byla následně odebrána i krev, jejíž toxikologické vyšetření bylo rovněž negativní.

Jsou vaše peníze při placení v bezpečí? Banky zavádějí nové metody pro ověřování plateb
15. 04. 2021
[4 minuty čtení] Cílem podvodníků jsou stále častěji běžní klienti bank a peníze na jejich účtech. Téměř polovina Čechů používá k ochraně svých financí při platbách mobilem biometrické údaje. Banky vidí budoucnost ověřování plateb také v neviditelném ověřování totožnosti klienta. Objem nákupů na internetu během roku 2020 vzrostl oproti roku 2019 zhruba o 29 %. Na tomto vývoji se nemalou měrou podílela probíhající pandemie onemocnění covid-19, kdy lidé často neměli jinou možnost než nakupovat online. Z čehož plyne, že četnost nákupů na internetu rostla v návaznosti na lockdown, konkrétně o 60 % v měsíci dubnu a 76 % v listopadu 2020, kdy byla tuzemská ekonomika uzavřena nejvíce. Z dat České spořitelny za první měsíce letošního roku je patrné, že meziročně platby kartou rostly obdobně jako během lockdownu loni na jaře. Za leden a únor 2021 se počet plateb kartou v e-shopech meziročně zvýšil v průměru o 63 %.

Zaměstnavatel krachuje a neplatí? Od úřadu práce můžete dostat přes 160 tisíc
15. 04. 2021
[10 minut čtení] I k 1. květnu 2021 dochází k pravidelné valorizaci částky náhradní výplaty, kterou může dostat zaměstnanec od státu namísto od zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti. Podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, a to náhradní výplatou od úřadu práce. Maximální míra pomoci zaměstnancům byla na základě každoroční pravidelné valorizace od 1. 5. 2021 zvýšena. Ukážeme si a vypočítáme na kolik.

OSVČ mohou získat příspěvek na testy na covid-19. Jak o něj požádat?
14. 04. 2021
[4 minuty čtení] Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou získat příspěvek od zdravotní pojišťovny na provedený samotest na covid-19. Jaké jsou podmínky a jak o příspěvek požádat? Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí od 6. dubna 2021 povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy nesmí být starší než 7 dní. Provádějí se tedy jednou týdně.

Vyšší plnění nebo peníze zpět. Generali Česká chystá velkou akci v životním pojištění
14. 04. 2021
[5 minut čtení] Zaktualizujte svoji smlouvu na aktuální právní předpisy a dáme vám za to benefity. Nic víc se pro vás nezmění. Tak se dá shrnout velká akce, kterou pojišťovna chystá na klienty s investičním životním pojištěním. Čas od času je potřeba provést revizi pojistných smluv, zvláště u majetkového pojištění. U životního pojištění revize smlouvy také má smysl, ale u něj je potřeba opatrně našlapovat, protože zásah do běžící smlouvy životního pojištění může být pro stávajícího pojištěnce i značně nevýhodný.

Po skončení moratoria požádalo banky o odklad splátek 31 tisíc lidí
13. 04. 2021
[3 minuty čtení] Ve dvou třetinách případů se žádosti týkaly spotřebních úvěrů a necelá třetina hypotečních úvěrů. Více než 70 % lidí se svou žádostí uspělo a dosáhlo odložení splátek. Počty lidí, kteří mají zájem o odložení svých splátek kvůli špatné finanční situaci související s pandemií koronaviru, jsou relativně nízké. Banky od konce zákonného moratoria tedy od konce října 2020 vyhověly kolem 77 % individuálním žádostem o odklad splátek. Nebankovní subjekty pak asi 67 % žádostem.

Jaké vysoké byly a jsou nyní zákonné úroky z prodlení a jak se vypočítá jejich celková částka?
13. 04. 2021
[4 minuty čtení] Vývoj procentních sazeb úroků z prodlení od účinnosti nového občanského zákoníku. Připomínáme, jak správně vybrat, určit a použít procentní sazbu a také vzorec, jak úroky počítat. Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením svého peněžitého dluhu, může věřitel, který sám řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výše úroků z prodlení může být smluvně sjednána, pak jde o smluvní úroky z prodlení, které je však třeba odlišit od smluvních úroků za poskytnutí (půjčení) peněz.

Rotační výuka a ošetřovné. Kdy budete mít nárok a kdy ne?
12. 04. 2021
[4 minuty čtení] Pondělí 12. dubna je důležitým datem pro rodiče, jejichž děti se budou moci vrátit do škol a školek. Jak to bude s nárokem na krizové ošetřovné v režimu rotační výuky? Takzvané krizové ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění po celou dobu uzavřených škol a dalších zařízení. Mají na něj nárok také dohodáři, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Standardní výše ošetřovného činí 60 % redukovaného výdělku. V říjnu loňského roku bylo zvýšeno na 70 % a poslanci schválili návrh zákona, kterým má vzrůst na 80 %. Na této úrovni bylo ošetřovné dočasně už loni.

Vyhrajte vstupenky na Finanční konferenci 2021
12. 04. 2021
[2 minuty čtení] Jak předejít nečekaným výkyvům cash flow, platební metody v e-commerce, finanční a účetní nástroje pro efektivní řízení – nejen to ukáže Finanční konference, na kterou můžete vyhrát vstupenky. Zajímají vás nejmodernější platební metody i to, jak se je daří implementovat v českých podmínkách? Jak úspěšné jsou po svém uvedení Google Pay, Apple Pay a další možnosti bezkontaktních plateb? Finanční a účetní nástroje pro efektivní řízení a digitalizace finančního sektoru? To nesmíte chybět na Finanční konferenci pořádanou naším serverem Měšec.cz.

Kompenzační bonus za duben už běží. Je pro OSVČ, společníky malých s. r. o. a „dohodáře“
9. 04. 2021
[5 minut čtení] Pokračuje další série nového kompenzačního bonusu pro drobné podnikatele a zaměstnance na dohodu o provedení práce. Maximum je 30 000 Kč pro OSVČ a malé společníky, lidé na DPP a DPČ mohou dostat max. 15 000 Kč. Vláda 29. března 2021 schválila třetí bonusové období za měsíc duben 2021, nyní už můžete o bonus žádat.

Banky hledají nové klienty a nabízejí za ně peníze. Přehled akčních nabídek
9. 04. 2021
[2 minuty čtení] Stačí si založit nový finanční produkt, dodržet jednoduchá pravidla a peníze přijdou v podstatě samy. Přehled nabídek platných pro duben 2021. mBank má opět akci pro nové klienty. Za založení účtu vám vyplatí 1000 Kč do 60 dnů po splnění podmínek.

Pošta zdražila psaní a poukázky, na oplátku zlevnila datovou zprávu
8. 04. 2021
[4 minuty čtení] Česká pošta zdražila od dubna některé služby, jiné naopak zlevnila. Připlatíte si například za doporučené psaní, zvedly se také ceny poštovních poukázek. Poštovní datová zprávy vyjde laciněji. Pošta zvyšovala u vybraných služeb ceny o 5 Kč. Takto zdražilo například standardní doporučené psaní ze 47 Kč na 52 Kč. Doporučené psaní v takzvaném prioritním režimu, kdy je doručení zpravidla do druhého dne od podání, zdražilo z 54 Kč na 59 Kč. O 5 Kč se zvýšila také cena cenného psaní a všech typů poštovních poukázek.

Gamblerství může vést k omezení trestní odpovědnosti. Proč?
8. 04. 2021
[4 minuty čtení] Podvodník, který vylákal z lidí peníze, dosáhl zrušení odsouzení k 5 letům odnětí svobody nepodmíněně, protože soudy nebraly v potaz jím předložený znalecký posudek z jiného případu, že je gambler. Jistý J. J. byl odsouzen soudem prvního stupně k pětiletému trestu odnětí svobody za zločin podvodu (§ 209 odst. 4 písm. d) trestního zákoníku). Trestného činu podvodu se dopustil zejména tím, že třikrát vylákal peníze od poškozených na základě slibu, že jim opatří a dodá automobily, což však neučinil, přičemž poškozeným ani nevrátil peníze, které od nich získal.

OSVČ mohou podat přehledy o příjmech a výdajích až do 30. června
7. 04. 2021
[4 minuty čtení] Lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení se letos opět prodlužuje. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v prodlouženém termínu bez sankcí, a to až do 30. června 2021. Termíny podání se ale nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí.

OSVČ mohou podat přehledy o příjmech a výdajích v prodlouženém termínu
7. 04. 2021
[4 minuty čtení] Lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se letos opět prodlužuje. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v prodlouženém termínu bez sankcí, a to až do 30. června 2021. Termíny podání se ale nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí.

Reklamace v době covidu – co platí a co už ne?
7. 04. 2021
[8 minut čtení] V době koronavirové a během nouzového stavu se změnilo hodně věcí. Nejrůznější lhůty se protahují, ať už jde o daňová přiznání, STK atd. Jak je to s reklamacemi a vracením zakoupeného zboží? Nákupy během doby koronavirové jsou v mnoha ohledech komplikovanější. Řadu zboží koupíte jen prostřednictvím distančního prodeje. Tedy skrze objednávku přes internet či přes telefon, zkrátka na dálku. Při samotném vyzvedávání pak často ani nemáte možnost si zboží vyzkoušet, řada prodejen totiž nyní funguje jen v režimu výdejny.

Ošetřovné pro zaměstnance se zvýší a dosáhne na něj víc rodin
6. 04. 2021
[4 minuty čtení] Ošetřovné má vzrůst na 80 % denního vyměřovacího základu a dosáhne na něj víc rodin. Zvýšení před Velikonocemi schválili poslanci, nyní musí úpravu posvětit ještě Senát. Takzvané krizové ošetřovné se poskytuje zaměstnancům z nemocenského pojištění po celou dobu uzavřených škol a dalších zařízení. Mají na něj nárok také dohodáři, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Zkoušeli se vyhnout EET účelovou přeměnou na soukromý klub. Nevyšlo to
6. 04. 2021
[5 minut čtení] Nejedna restaurace se v zájmu obejití elektronické evidence tržeb, ale také zákazu kouření, přeměnila v soukromý klub, ovšem přístupný v podstatě komukoliv. Jenže při kontrole narazí. Manželé provozovali restauraci ve vesničce ležící malý kousek od města Trhové Sviny v jižních Čechách. Nedodržovali však povinnosti vyplývající z elektronické evidence tržeb. Chtěli se jí vyhnout tím, že před spuštěním systému EET oficiálně-formálně ukončili provoz restaurace. Ve stejných prostorách pak začali provozovat soukromý klub.

Spoření v dubnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
5. 04. 2021
[3 minuty čtení] Na jedné straně jsou sice spořicí účty s úrokovými sazbami 1–3 % p.a., ale v praxi na ně dosáhne jen málokdo. A když už, tuto „výhodu“ zaplatí jinde. Úrokové sazby se naopak stále ještě více snižují. Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

Češi se ve světě financí orientují hůře než před pandemií
1. 04. 2021
[4 minuty čtení] Většina lidí se snaží spořit. Kromě nečekané události si odkládáme na stáří nebo dovolenou. Nejčastěji jde o částku 2500 korun. Více než čtvrtina Čechů se kvůli pandemii a jejím důsledkům hůře orientuje ve finančních záležitostech. Pozitivní je, že dvě třetiny Čechů o penězích více přemýšlí, chtějí více spořit a lépe hospodařit. Vyplývá to z pravidelného průzkumu finanční gramotnosti České bankovní asociace (ČBA).

Volá vám zaměstnavatel mimo běžnou pracovní dobu? Kdy a na jaké příplatky máte nárok?
1. 04. 2021
[6 minut čtení] Co je a co není pracovní pohotovost? Jaký za ni dostanete příplatek? A kdy pouhý příplatek nestačí a musíte dostat plnou mzdu? Tak nyní, v době covidové, je doma takzvaně na telefonu kde kdo… I ten, kdo jinak běžně za normálních okolností vykonává práci na pracovišti u zaměstnavatele. Říkají tomu home office, ačkoliv moc práce neudělají, protože doma nepracují s klienty, nemají na počítačích chráněné databáze zaměstnavatele apod.

Vyzkoušeli jsme: Jak se podává přiznání přes online finanční úřad „Moje daně“?
31. 03. 2021
[10 minut čtení] Zkusili jsme se přiznat přes nový online finanční úřad. Daňová informační schránka je fajn, možnost podat formulář čistě elektronicky je super. Daňové formuláře na portálu Moje daně ale jsou jen nafintěnou branou do zastaralé a uživatelsky nepřívětivé aplikace EPO. Online finanční úřad se naostro rozeběhl koncem února 2021. Projekt má nabídnout jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí, kde na jednom místě najdete informace o svých minulých a budoucích daňových povinnostech i platformu pro podání daňových přiznání.

Produktové novinky v březnu: se kterými bankami můžete online na úřad?
31. 03. 2021
[10 minut čtení] Služby bankovní identity umožňuje využívat stále více bank. Několik bank poskytuje nové úvěry, zdokonalilo své mobilní aplikace i přišlo se zajímavými časově omezenými akcemi. Přístup k registru řidičů, katastru nemovitostí, výpisu z trestního rejstříku a mnoha dalším službám veřejné správy s přihlašovacími údaji do internetového bankovnictví umožňují už čtyři banky.

PPF a Česko. Finanční skupina ovládá významné firmy, prošlo jimi mnoho spotřebitelů
30. 03. 2021
[5 minut čtení] Air Bank, Home Credit či Zonky. Skupina PPF zesnulého Petra Kellnera vlastní řadu finančních institucí v Česku i ve světě. Přinášíme jejich základní přehled. Petr Kellner v sobotu 27. března 2021 tragicky zahynul po pádu vrtulníku na Aljašce. V květnu by mu bylo 57 let. Byl jednou z nejviditelnějších tváří českého byznysu a jako první Čech se v roce 2006 objevil v žebříčku amerického Forbesu, který tehdy jeho majetek spočítal na tři miliardy dolarů, připomněla v pondělí česká mutace tohoto magazínu. Poslední žebříček dolarových miliardářů z dubna loňského roku Kellnerův majetek odhadl na 14,9 miliardy dolarů (239 miliard Kč). V českém Forbesu mu patřilo 1. místo, ve světovém 68. místo.

Kdy se promlčí přestupek? A kdy vám (ne)uznají omluvu z jednání?
30. 03. 2021
[4 minuty čtení] Lidé se snaží všelijak protahovat přestupková řízení, aby byl přestupek promlčen. A nezřídka je to i za „pomoci“ úřadů, když „někdo někoho zná“, aby se to, tak říkajíc, zametlo pod koberec. V překladu promlčelo. Ne vždy to ale funguje. Kdy zaniká odpovědnost za přestupek? Za jak dlouho se protiprávní jednání promlčí? Kdy vám úřad uzná omluvu z jednání a kdy ne? Omlouvá vás automaticky pracovní neschopnost? Co pracovní vytížení? Co provede úřad, když budete činit obstrukce, abyste se vyhnuli jednání a udělení sankce?

Kdy při krachu banky dostanete dvojnásobek peněz?
29. 03. 2021
[7 minut čtení] V některých případech při krachu banky můžete dostat více než 100 tisíc eur, přesněji dvojnásobek. A co když zkrachuje e-money instituce? Jak to funguje v praxi? Ukážeme si to na příkladech. Garanční systém finančního trhu (GSFT) má na starosti výplatu pojištěných vkladů, pokud zkrachuje banka, stavební spořitelna nebo družstevní záložna. Našim čtenářům nemusíme více fond představovat. Zásadním milníkem pro vkladatele se však stal rok 2016, kdy od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost nová legislativa, která transponovala novou evropskou směrnici. S ní přišly pro mnohé stále ještě novinky. Ty přitom mají významný a pozitivní dopad na případnou náhradu vkladů. Pojďme si je představit.

Kromě fotky i dva otisky prstů. Nové občanky se mají začít vydávat ještě letos
29. 03. 2021
[4 minuty čtení] Ještě letos by se měly začít vydávat nové občanské průkazy s čipy, které budou obsahovat nejen vaši fotku, ale i otisky prstů. Tyto údaje budou až na výjimky povinné. Novou podobu občanských průkazů má zavést novela zákona, kterou minulý týden začali projednávat poslanci a která reaguje na požadavky Evropské unie na posílení bezpečnosti. Podle nařízení EU musejí všechny členské státy vydávat nové občanky od 2. srpna 2021.

Jak na daň z příjmu? Máme pro vás několik praktických rad
26. 03. 2021
[4 minuty čtení] Vyplňování daňového přiznání bude letos pro řadu OSVČ oproti předchozím letům trochu jiné. Zahrnuje se do příjmů kompenzační bonus, ošetřovné nebo jiný příjem z vládní podpory? Máme pro vás několik praktických rad, které byste měli znát, než začnete s vyplňováním daňového přiznání.

Nové pravomoci pro ČNB. Centrální banka může určovat podmínky hypoték
25. 03. 2021
[4 minuty čtení] Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o České národní bance. Dala jí tím pravomoc zákonem určovat podmínky hypoték, které dosud ČNB jen doporučovala. Co dalšího novela změní? Česká národní banka bude moci nově zákonem nařizovat limity hypoték. Dosud je mohla jen doporučovat. Pro žadatele o hypotéku do věku 36 let mají platit mírnější podmínky. Podobné oprávnění, tedy určovat právně závazné limity úvěrových ukazatelů, platí v řadě zemí Evropské unie, například na Slovensku či v Rakousku. A před absencích jejich zákonného ukotvení podle ČNB Česko varovala Evropská rada pro systémová rizika.

Podle jakých pravidel jsou celebrity odškodňovány za pomluvy?
25. 03. 2021
[10 minut čtení] Co určuje výši odškodnění? Má výše náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do osobnostních práv způsobené lží, pomluvou jen odškodnit poškozeného, nebo i navíc trestat toho, kdo ji zveřejnil? Jeden známý herec se domáhal odškodnění za pomluvy v bulváru (šlo o článek v časopisu Blesk a video na jeho internetové stránce) – právnickou mluvou: domáhal se náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do osobnostních práv. Přiznávám, že se o svět celebrit nezajímám, a tak jsem se o případu dozvěděl až z přehledu judikatury Nejvyššího soudu, k němuž se případ dostal.

Autopojištění pro náročné. Generali Česká zvýšila limity a přidala další služby v ceně
24. 03. 2021
[4 minuty čtení] Peníze do 3 dnů, nebo bez spoluúčasti. Elektrokola a elektrokoloběžky součástí. Limit 300 milionů. Žádná procentní spoluúčast. Novinka Generali České pojišťovny cílí na náročné klienty. Generali Česká pojišťovna (GČP) od března 2021 výrazně změnila své autopojištění. Nově u autopojištění brzy najdete i variantu s dovětkem „PLUS“. Ta v podstatě automaticky spojuje povinné ručení i havarijní pojištění do jednoho balíčku. V této variantě získáte na jedné smlouvě obě pojištění, a to v jejich maximálních limitech. (Pojistné podmínky)

Praktické informace kolem důchodů v otázkách a odpovědích
24. 03. 2021
[5 minut čtení] Ohrozí nárok na mateřskou výši invalidního důchodu nebo jeho vyplácení? Kdy musíte jako dědici vrátit důchod zemřelého? A jak je to s placením zdravotního pojištění pracujících důchodců? Mladá zaměstnankyně pobírá invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Aktivně se snaží si k důchodu přivydělávat, pracuje na zkrácený pracovní úvazek na méně než je polovina stanovené týdenní pracovní doby (v průměru na 3 hodiny denně). Její příjem činí v průměru 9000 Kč měsíčně hrubého. Po konzultaci s lékařem se rozhodla pro početí dítěte a mateřství.

Stát žádá po OSVČ potvrzení hlavní činnosti k žádosti o ošetřovné. Pozor na termíny
23. 03. 2021
[4 minuty čtení] Pokud jako osoba samostatně výdělečně činná žádáte o speciální dotaci ošetřovného, můžou po vás chtít potvrzení, že jste OSVČ na hlavní činnost. Výzvu řešte včas, ať o peníze nepřijdete. Ošetřovné pro OSVČ je speciální dotace, kterou vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti se zavřenými školami a nyní i školkami. Dotaci mohou čerpat jen ti, kdo podnikají jako OSVČ na hlavní činnost. To je od začátku jedna ze základních podmínek pro výplatu této podpory.

Ptali jste se na přestupky, my vám odpovídáme (část 1.)
23. 03. 2021
[6 minut čtení] Co je to příkazní řízení? Jak vysokou pokutu v něm můžete dostat? Jak se bránit příkazu? Jakou škodu musí nahradit přestupce? Jak uplatníte svůj nárok jako poškození? Kdy se přestupek posuzuje podle pozdějšího zákona, který ještě nebyl účinný, ba třeba ještě vůbec neexistoval, v době spáchání přestupku? Uspořádali jsme vaše nejrůznější otázky týkající se přestupkového řízení tak, aby odpovědi byly užitečné i dalším čtenářům. Nahlédneme do zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, do správního řádu, některých dalších zákonů správního práva a také samozřejmě do rozhodnutí správních soudů, jejichž výkladová praxe dotváří zákony.

OSVČ už mohou žádat ošetřovné za únor
22. 03. 2021
[5 minut čtení] Pokud si o ošetřovné zažádáte, můžete získat až 11 200 korun. Ošetřovné ale nově není možné kombinovat s kompenzačním bonusem. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už mohou žádat ošetřovné za měsíc únor 2021. Příjem žádostí byl zahájen 19. března 2021.

Hello EKO půjčka od Hello bank! Když státní dotace pro běžné lidi konečně mají smysl
22. 03. 2021
[5 minut čtení] Novinka banky cílí na běžné klienty z řad soukromých osob. Projekt Nová zelená úsporám a Dešťovka pomůže běžným občanům získat státní dotace, banka k tomu přidá dobrou úrokovou sazbu a poradenství. Slovo s kořenem „eko“ stále frčí, co je ekologické, je často politicky a obchodně úspěšné. Cílí na empatie lidí, aby se aspoň v rámci možností chovali zodpovědně k přírodě. A na druhé straně stejný kořen slova na druhé lidi působí jako červený hadr na býka. Pravda však není uprostřed. Život na naší planetě, tak jak byl a jak jej stále známe, je vážně ohrožen. Klíč k tomu problému nemají ale jen vlády zemí, ale my – občané. Pokud po lidstvu nemá zůstat jen zplundrovaná země, musíme začít měnit návyky i své chování vůči přírodě.

Měl strach se přihlásit jako svědek, aby si na něj pachatel nedošlápl
19. 03. 2021
[6 minut čtení] Vaše osobní údaje jsou ve standardním režimu součástí spisu a má k nim přístup obviněný a řada dalších osob. O utajení požádat můžete, ale nemusí vám být vyhověno. Cestou z práce jste svědkem trestného činu, například loupežného přepadení. Dané osobě pomůžete tím, že zavoláte Policii, ale víc se v situaci angažovat nechcete. Jdete domů a jako svědek trestného činu se přihlásit odmítnete.

Hypotéky pomalu zdražují, zájem o ně je ale stále velký
19. 03. 2021
[4 minuty čtení] Zájem o hypotéky zatím neklesá, úrokové sazby už jdou ale pomalu nahoru. Češi proto ve velkém refinancují a pořizují si nové bydlení, aby si zajistili nízké úroky. Zimní měsíce bývají v objemu poskytnutých hypoték ty nejslabší v roce. Letos to ale neplatí. Banky v únoru, poskytly hypotéky za téměř 30 miliard Kč, což je rekord všech dob. Překonalo to i rekordní listopad 2016 v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který monitoruje vývoj na hypotečním trhu po měsících.

Bezmála milion Čechů je pod příjmovou hranicí chudoby. Ohrožení chudobou však kleslo
18. 03. 2021
[4 minuty čtení] Příjmy českých domácností před příchodem pandemie rostly. Průměr čistých měsíčních příjmů na osobu dosáhl v roce 2019 podle průzkumu Českého statistického úřadu 17?479 korun. Podíl osob, které se ocitly pod příjmovou hranicí, se snížil z 10,1 % na 9,5 %. Před příchodem pandemie příjmy českých domácností rostly. Na každého člena domácnosti připadal v roce 2019 průměrný čistý příjem 209 800 korun (medián příjmů činil 192 800), což je o 14 700 korun více než v předchozím roce 2018. Při očištění od inflace to znamená reálný nárůst příjmu o 4,7 %. Měsíční průměr čistých příjmů na osobu dosáhl v roce 2019 částky 17 479 korun.

Snižuje špatný zdravotní stav před pracovním úrazem úrazovou rentu?
18. 03. 2021
[5 minut čtení] Mohou vám snížit úrazovou rentu za pracovní úraz či nemoc z povolání kvůli předchozímu špatnému zdravotnímu stavu? Zohledňuje se to při výpočtu renty? Pokles výdělku, popřípadě i nulový výdělek, není-li zaměstnanec schopen v důsledku poškození zdraví pracovat vůbec, po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání odškodňuje náhrada za ztrátu na výdělku (po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity) – tzv. úrazová renta.

Firmy chtějí víc nabírat než propouštět, vyhlížejí konec epidemie skrze očkování
17. 03. 2021
[4 minuty čtení] Zaměstnavatelé v Česku mají pro 2. čtvrtletí letošního roku poměrně optimistické náborové plány. Obzvlášť v odvětvích, kde pracuje nejvíc lidí, tedy například v automobilovém průmyslu. V kontextu současného stavu, kdy ekonomika jede na půl plynu, vypadají vyhlídky zaměstnavatelů na následující měsíce povzbudivě. Víc z nich chce lidi nabírat než propouštět.

Do kdy vám pojišťovna musí platit nájem náhradního auta?
17. 03. 2021
[3 minuty čtení] Do výše škody po autohavárii se nepočítá jen hodnota zničeného automobilu, ale také náklady, které by majitel zničeného vozidla nemusel platit, kdyby k bouračce nedošlo. Pojišťovny viníků nehody ale tyto náklady v některých případech přenášejí na poškozené majitele aut. Poškozený dopravní nehodou byl nucen si pronajmout náhradní vozidlo v období od 10. 1. 2019 do 28. 1. 2019, tedy po dobu 19 dnů, přičemž denní platba činila 700 Kč. Autopůjčovna fakturovala částku 13 300 Kč. Jenže pojišťovna, u které byl pojištěn viník nehody, uhradila pouze částku 4200 Kč, neboť akceptovala pouze zapůjčení náhradního vozidla do doby oznámení totální škody, tj. do 15. 1. 2019. Zbývající neuhrazená částka ve výši 9100 Kč se tak stala předmětem soudního sporu, kdy autopůjčovna žalovala pojišťovnu.

Na jakou odměnu navíc máte nárok, pokud pracujete v sociálních službách?
16. 03. 2021
[4 minuty čtení] Pracovníci sociálních služeb dostanou mimořádné odměny za období od října 2020 do února 2021. Přijít si mohou až na 50 tisíc korun. Výše odměny závisí na oblasti sociálních služeb, kde jsou zaměstnáni, i na konkrétní činnosti, kterou vykonávají. Zaměstnanci pracující v sociálních službách, včetně zdravotnického personálu, dostanou mimořádné odměny. Peníze navíc získají i zařízení provozující sociální služby, a to na pokrytí vyšších nákladů, které jim vznikly v souvislosti s epidemií.

Co je a co není práce přesčas na pracovní cestě a na co máte nárok?
16. 03. 2021
[6 minut čtení] Za pracovní cestu sice získáte víc peněz na stravování, ale mnohdy budete zklamáni odměnou za samotnou činnost na pracovní cestě. Pouhé cestování totiž není prací přesčas. Jak to je a nač máte nárok? Čas strávený na pracovní cestě se nemusí vždy krýt, a také se často nekryje, není totožný, s pracovní dobou podle rozvrhu práce, resp. délkou běžné pracovní směny zaměstnance. Zaměstnanec na pracovní cestu vyráží dříve, než začíná jeho pracovní směna, nebo se vrací později, než jeho pracovní směna končí. Zaměstnanec může rozdíl v délce trvání pracovní cesty a pracovní směny strávit prací, ale také třeba jenom cestováním.

Jak správně načasovat odchod do důchodu, abyste se neošidili o peníze?
15. 03. 2021
[7 minut čtení] Správné načasování odchodu do penze pro vás může znamenat rozdíl několika stovek měsíčně. Na co si dát pozor, abyste se zbytečně neošidili o peníze? Do řádného starobního důchodu můžete odejít při dosažení důchodového věku. Před tím byste se ale měli přesvědčit, jestli se vám nevyplatí pár dní počkat, nebo jít naopak do předčasné penze. Správné načasování odchodu do důchodu pro vás totiž může znamenat peníze navíc.

Smluvní pokuta: jaké má limity a kdy je nepřiměřená?
15. 03. 2021
[4 minuty čtení] Smluvní pokuta je ve smluvních vztazích velmi často užívaným institutem, a to zejména pro její jednoduchost a praktickou využitelnost. Smluvní volnost stran je v daném ohledu velice široká, přestože ne zcela neomezená, a to zejména s ohledem na přiměřenost výše smluvní pokuty. Zákonná úprava podmínek platného sjednání smluvní pokuty je obsažena v občanském zákoníku. Při sjednávání smluvní pokuty by smluvní strany v prvé řadě neměly opomenout, že smluvní pokuta primárně utvrzuje porušení smluvní povinnosti a neměla by cílit např. na sankcionování výkonu práva ze smlouvy.

Ušetřím, koupím si to na netu. Parfémy z internetu ale mohou i ublížit
12. 03. 2021
[12 minut čtení] Kupujete parfémy na internetu? Pokud nejde o oficiální prodejní kanál výrobce, možná kupujete zdravotně závadný výrobek, jehož používáním si můžete ublížit. Versace, Chanel, Calvin Klein, Gucci. Když budete chtít parfém nějaké světové značky a zavítáte do kamenné parfumerie, možná vás zaskočí cena v řádech několika tisíc za malý flakónek. Někteří proto ve snaze pořídit levněji zavítají na internet. Nemálo e-shopů nabízí totožné parfémy za výrazně menší ceny. Výjimkou nejsou ani poloviční ceny oproti kamenným parfumeriím.

Nákupní zvyky Čechů se za rok změnily. Chodí do obchodů méně, ale útrata je vyšší
12. 03. 2021
[5 minut čtení] Češi se loni chovali zodpovědně. Své nákupy s ohledem na probíhající pandemii více plánovali. Do obchodů chodili méně často, zato zde v průměru utratili více peněz. Změnil se také sortiment zboží v jejich nákupních košících. Klesla poptávka po dekorativní kosmetice. Zvýšil se zájem o popcorn. Pandemie výrazně změnila nákupní chování Čechů. Tržby rychloobrátkového zboží, jako jsou třeba potraviny či hygienické prostředky denní potřeby, v meziročním srovnání vzrostly v roce 2020 o více než 5 %. Lidé přitom loni chodili do obchodů méně často. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2019 poklesla o 10 %.

Nájemní vztahy s možností volby aneb když „ajťák“ a finanční poradce pronajímá
11. 03. 2021
[6 minut čtení] Současná doba přináší řadu změn a může se dotknout i nájemního bydlení. Máme pro vás několik nápadů na úpravu nájemních vztahů. Pronajímání je výrazně regulováno. Zvláště pokud se jedná o pronajímání bytů na bydlení. I když nový Občanský zákoník je ve většině případů psán stylem pokud se smluvní strany nedohodly jinak, platí to, co je v zákoně, u nájemního vztahu je výjimka. Je velmi obtížné se domlouvat s nájemníkem na čemkoliv odlišném, riskujete problémy, a to i v případě, když obě strany něco jinak chtějí. Přesněji jste jako pronajímatel v nevýhodném postavení, protože nájemník to kdykoliv může chtít dle zákona, i když to bylo výměnou za ústupek z vaší strany, který nadále platit bude.

Máte nebo chcete kratší pracovní dobu. Jaká jsou nebo budou vaše specifika?
11. 03. 2021
[4 minuty čtení] Jak se liší vaše práva, nároky a ochrana v práci, když máte kratší pracovní dobu? Kdy můžete být propuštěni, jestliže to zaměstnavateli nevyhovuje? A jak je to s přesčasy? Může vám zaměstnavatel „narovnat“ kratší úvazek na plný právě prostřednictvím přesčasů? Už jsme si řekli, že není úplně jednoduché vybojovat si a dohodnout kratší pracovní dobu, pokud to není zájmem zaměstnavatele, ale jen vaším.

Lidé mají na daně z příjmů více času, přiznání lze odevzdat až do června
10. 03. 2021
[4 minuty čtení] Lhůta pro podání přiznání a platbu daně se letos opět posouvá. Ale pozor, termíny se nemění, jen se prodlužuje doba pro uplatnění sankcí. Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu se posouvá o jeden měsíc. A to na základě generálního pardonu ministryně financí, jehož vydání 8. března 2021 odsouhlasila vláda. Pardon promíjí úroky z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání.

Spoření v březnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
10. 03. 2021
[3 minuty čtení] Stále běží akční nabídka na spořicí účet s 3 % p.a., ale jinak se již tak nízké úrokové sazby snižují ještě více. Není moc možností, kam peníze do bank uložit na depozitní vklady. Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

OSVČ mohou do 11. března žádat o ošetřovné za prosinec a leden
9. 03. 2021
[4 minuty čtení] Už jen několik dnů mohou rodiče z řad OSVČ podávat žádosti o ošetřovné za prosinec a leden. Lhůta vyprší ve čtvrtek 11. března. Za jaké dny můžete žádat a kolik dostanete? Ošetřovné je speciální dotace pro podnikatele z řad OSVČ, kterou vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu. Na ošetřovné máte nárok, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná podnikající na hlavní činnost a kvůli uzavření škol a sociálních zařízení musíte pečovat o dítě nebo o handicapovanou osobu. Základní podmínky pro čerpání jsou následující:

Kdy vám musí pronajímatel a kdy SVJ, jako vlastníkovi bytu, zaplatit pokutu?
9. 03. 2021
[4 minuty čtení] Z dlužného nájmu, záloh na služby, příspěvků SVJ vám mohou naúčtovat úroky, ale vy, jako uživatel bytu, můžete chtít pokutu za pozdní nebo špatné vyúčtování služeb. Budeme se snažit vám o pokutě, na kterou mají případně nárok uživatelé bytu, napsat skoro všechno, všechny dostupné informace, které vyplývají ze zákona (č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty) a aktuálních výkladů soudů.

Dohodáři už mohou žádat o nové kompenzace za únor
8. 03. 2021
[4 minuty čtení] Žádat o ně ale mohou jen ti, jejichž příjmy se kvůli vypuknutí pandemie snížily minimálně o polovinu. Pokud splníte podmínky, dostanete 500 korun denně. A v případě karantény a nucené izolace můžete dostat izolačku ve výši 370 korun. Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mohou stejně jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých s. r. o. žádat od 2. března 2021 o kompenzační bonus. Podmínky pro dohodáře se ale v mnohém liší.

Co mají klienti Equa bank, ING Bank a Akcenty čekat od Raiffky?
8. 03. 2021
[4 minuty čtení] Equa bank, ING Bank a Akcenta CZ jsou v poslední době skloňované v souvislosti se spojením s Raiffeisenbank. Zjistili jsme, jaké podmínky pro ně Raiffka chystá. V poslední době je česká Raiffeisenbank spojovaná s transakcemi, které jí umožní oslovit klienty jiných institucí. Konkrétně jde o společnosti Akcenta CZ, Equa bank a ING Bank. V diskusích pod články je vidět, že jejich klienti mají obavy a neví, co si o tom myslet. Zjišťovali jsme, co mohou od Raiffeisenbank čekat.

Příspěvek při karanténě a izolaci: Kdo dostane 370 Kč navíc?
5. 03. 2021
[4 minuty čtení] Znovu vzkříšený příspěvek při izolaci a karanténě dokončil legislativní kolečko. Na podobnou podporu měly dosáhnout také OSVČ. Ve skutečnosti ji ale získá jen minimum z nich. Lidé v nařízené karanténě a izolaci získají navíc mimořádný finanční bonus, který má více vyrovnávat výpadek příjmů a tím motivovat k větší ochotě se testovat a k poctivějšímu nahlašování potenciálně rizikových kontaktů v rámci trasování.

Na úřad online můžete už s pěti bankami. Které budou další?
5. 03. 2021
[4 minuty čtení] Službu bankovní identity může v Česku poskytovat už pět bank. Jejich klienti díky tomu mohou komunikovat s úřady přes stejné přihlašovací údaje, jaké mají pro internetové bankovnictví. K poskytování služeb bankovní identity je nutná akreditace od ministerstva vnitra. Tu prozatím získaly tyto banky:

Podnikatelé už mohou žádat o nové kompenzace. Dostanou až 1000 Kč denně
4. 03. 2021
[5 minut čtení] Žádat o ně ale mohou jen ti, jejichž příjmy se kvůli vypuknutí pandemie snížily minimálně o polovinu. Tisícovku denně navíc nedostane každý. Bonus, ale půjde čerpat i v době karantény nebo izolace. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti mohou od 2. března 2021 opět žádat o kompenzace ušlých zisků, které jim způsobila pandemie a vládní opatření, jež mají zabránit jejímu šíření.

Kdy může zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky?
4. 03. 2021
[5 minut čtení] Za dodržování zákazu konkurence musí platit bývalý zaměstnavatel někdejšímu zaměstnanci nejméně polovinu jeho dosavadního výdělku. To je finančně zatěžující. Kdy může od konkurenční doložky odstoupit? Zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou sjednat konkurenční doložku, jejíž pravidla upravuje § 310 ZP. Zaměstnanec se v dohodě o konkurenční doložce zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

Rekvalifikaci vám může zaplatit úřad práce. Za jakých podmínek?
3. 03. 2021
[4 minuty čtení] Pokud pomýšlíte na změnu profese a potřebujete rekvalifikaci, může vám ji uhradit úřad práce. Musíte ale splnit několik předem stanovených podmínek a kurz také dokončit. V lednu se mírně zvýšil počet lidí bez práce i nabídka volných pracovních míst. V evidenci úřadů práce bylo 308 859 lidí, firmy nabízely 325 425 volných pracovních míst. Nezaměstnanost, která roste spolu s volnými místy, může znamenat, že se nepotkává nabídka zaměstnanců a poptávka zaměstnavatelů.

Kdy je zaměstnanec zodpovědný za škodu způsobenou zaměstnavateli?
3. 03. 2021
[3 minuty čtení] Pokud zaměstnanec způsobí při výkonu pracovní činnosti zaměstnavateli škodu, ať už třeba ztrátou jemu svěřených pracovních pomůcek, nebo jejich poškozením, musí za ni zaměstnavateli odpovídat a je ji rovněž povinen nahradit. Pracovní pomůckou může být například auto, mobilní telefon či pracovní notebook. Podmínky této povinné náhrady stanovuje zákoník práce (ZP), který nastavuje základní pravidla i omezení týkající se odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v zaměstnání, včetně její případné náhrady.

Rodiče dětí předškolního věku, prvňáků a druháků mají nárok na ošetřovné
2. 03. 2021
[4 minuty čtení] Rodiče dětí, kteří musí kvůli zpřísnění protiepidemických opatření nově pečovat o své potomky doma, si mohou od 1. března zažádat o ošetřovné. Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 mohou ošetřovné čerpat i rodiče dětí, které navštěvují předškolní zařízení a první a druhé třídy základních škol. Ke změně pravidel v čerpání ošetřovného dochází na základě usnesení vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 o zpřísnění karanténních opatření.

Váš šéf práci nerozumí a dává hloupé příkazy. Musíte ho poslechnout?
2. 03. 2021
[5 minut čtení] Kdy se můžete vzepřít pokynům svého šéfa? Musíte splnit i jeho hloupý či nevhodný pokyn? A kdy nesete odpovědnost za to, že jste se šéfovi nevzepřeli? Říká se, že člověk bývá povyšován tak dlouho, až se dostane na místo, na které už prostě nestačí. A pak je neschopným a pro své zaměstnance také nepříjemným šéfem. Co když právě vy narazíte na takového nadřízeného, který vám znepříjemňuje život v práci? Když se vám zdá, že nerozumí potřebám praxe, firmy, ani vaší práci? Tak jistě, můžete dát výpověď a odejít sami.

Kde teď najít práci? Volných míst je stále víc než nezaměstnaných
1. 03. 2021
[4 minuty čtení] Pandemie koronaviru zamíchala s trhem práce. Zatímco v gastronomii teď práci nenajdete, v e-commerce nebo logistice ano. Firmám chybí taky lidi s technickým vzděláním. Koronavirus zasáhl především obory uzavřené vládními nařízeními. Jde o zmíněnou gastronomii a pohostinství, kulturu, lázeňství, volnočasové aktivity a část obchodu. Tady všude je teď s prací problém. Naproti tomu jsou oblasti, kde poptávka po zaměstnancích v důsledku pandemie naopak roste a podle personalistů poroste i v budoucnu. Jde o oblasti:

Aleš Zídka, Zalep.to: Dlouhá splatnost faktur může být příležitost pro investory
1. 03. 2021
[14 minut čtení] Na dlouhých splatnostech faktur může drobný investor vydělat. Výhody to má ale přinést všem: odběrateli, investorovi i zprostředkovateli. Rozhovor o netradičním a snadném investování. Akcenta loni koupila projekt investic do faktur Zalep.to. Když chci trh s fakturami začít používat, nejprve se musím registrovat. Proč z pohledu potenciálního uživatele nemohu nejprve vidět nějakou ochutnávku toho trhu, jak funguje? Proč ta bariéra?

Podpora v nezaměstnanosti a OSVČ: Kdy můžete jít na pracák a kolik dostanete?
26. 02. 2021
[6 minut čtení] Za jakých podmínek se může podnikatel přihlásit na pracovní úřad a žádat o podporu v nezaměstnanosti? Poradíme, na co nesmíte zapomenout. Současná doba nepřeje řadě oborů podnikání. Může se OSVČ přihlásit na pracovní úřad stejně jako zaměstnanec, který přišel o práci?

Produktové novinky v únoru: hojná nabídka úvěrů a akvizice klientů bank
26. 02. 2021
[7 minut čtení] Tradiční přehled významných novinek z oblasti bankovnictví a financí, které se staly v únoru 2021. Na český finanční trh v únoru vstoupily ZEN platby. Raiffeisenbank významně posílila svou pozici mezi bankami a několik bank přišlo s novinkami a vylepšilo své internetové bankovnictví a mobilní aplikace.

Růst mezd se letos čekat nedá, zaměstnanci si přilepší hlavně díky daňovým změnám
25. 02. 2021
[4 minuty čtení] Platy loni rostly nejpomaleji za poslední roky a letos se pravděpodobně moc přidávat nebude. Zaměstnanci si tak polepší zejména díky zrušení superhrubé mzdy. Doba, kdy mzdy rostly v některých oborech i dvouciferným tempem, loni skončila. Pomalejší tempo růstu se předpovídalo už začátkem loňska (ještě před vypuknutím pandemie) kvůli nejistotě ohledně vývoje světové ekonomiky nebo strachu z tvrdého brexitu. Koronavirus pak celou situaci zpečetil. Růst mezd zpomalil a byl nejpomalejší od roku 2014, vyplývá z údajů serveru Platy.cz.

Kdy máte nárok jen na sníženou podporu v nezaměstnanosti?
25. 02. 2021
[8 minut čtení] Může jít o důsledek skutečnosti, kdy úřadu práce neprokážete všechny potřebné údaje. Kdy tomu tak je konkrétně? Jaká jsou v takových situacích pravidla? Kdy se vychází z vašeho reálného výdělku a kdy z fiktivního? Běžná sazba podpory v nezaměstnanosti činí

Zatajila muži, že s ním čeká dítě. Otec i dítě ji za to mohou žalovat
24. 02. 2021
[4 minuty čtení] Povinnost informovat partnera o těhotenství zákon neukládá. Za zatajení dítěte ale může otec matku dítěte zažalovat. A i když o dítěti nevěděl, může soud na žádost matky nařídit placení alimentů. I zpětně. Když spolu dva lidé mají dítě, většinou o tom oba vědí. Většinou. Stává se ale i to, že muž se o tom, že má s nějakou ženou dítě, dozví až zpětně s odstupem i několika let. Žena se většinou takovému muži ozývá s žádostí o alimenty na dítě.

Zadlužení Čechů se loni rekordně zvýšilo, vévodily úvěry na bydlení
24. 02. 2021
[5 minut čtení] Na rostoucím zadlužování se podílí především hypotéky a úvěry na bydlení. Objem nesplacených spotřebních úvěrů naopak klesá. Češi loni šetřili a tolik si nepůjčovali. Češi loni více šetřili a přemýšleli nad tím, zda budou schopní splácet své půjčky. Projevilo se to na snížení množství poskytnutých úvěrů. Celkový objem dluhu z úvěrů na spotřebu registrovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací (BRKI a NRKI) na konci roku 2020 poprvé po více než 5 letech klesl, a to o 6,6 miliardy na 491 miliard korun. Současně se také snížil počet lidí, kteří splácejí spotřební úvěr, a to o 150 tisíc.

Tečka za levnými hypotékami? Čeká se obrat a zdražování
23. 02. 2021
[4 minuty čtení] Hypotéky zlevňovaly od loňského jara prakticky celý rok. Stále klesají, ale už jen mírně. Vše nasvědčuje tomu, že obrat je na dohled a úvěry na bydlení budou letos pravděpodobně růst. Zatímco my jsme loni na jaře šili roušky a učili se žít v nouzovém stavu, banky začaly v reakci na pandemii zlevňovat hypotéky. Nejdřív ty menší, postupně se přidali i velcí hráči.

Kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když jste registrováni na úřadu?
23. 02. 2021
[8 minut čtení] Přehled nejčastějších, nejtypičtějších, nejobvyklejších situací, kdy, přestože přijdete o práci, nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud vám v posledním zaměstnání, které skončilo před vaší registrací na úřadu práce, bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, váš nárok na podporu se na určitou dobu jen odkládá.

Raiffeisen je při chuti. Je na lovu nových klientů
22. 02. 2021
[5 minut čtení] Equa bank, Akcenta, ING Bank. Tři subjekty jen začátkem roku, jejichž klienti mohou či budou muset přejít do české Raiffeisenbank. Ale Raiffka už byla na lovu i dříve. Získala klienty eBanky, Citibank a ZUNO BANK. Raiffeisen Bank historicky vznikla ve 2. polovině 19. století v tehdejším Rakousku-Uhersku. Do České republiky přišla v roce 1993 jako Raiffeisenbank. V současnosti je pátou největší bankou na tuzemském trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI). Od svého příchodu na český bankovní trh Raiffeisenbank systematicky rostla.

Daně 2021: Jak vás nyní ovlivní daňové novinky?
22. 02. 2021
[8 minut čtení] Letos došlo ke změně několika pravidel v oblasti daní. V našem přehledu si ukážeme, jak se vás novinky dotknou. Letošní rok změnil několik důležitých pravidel v daňové oblasti. Ukážeme si, jak vás ovlivní.

ING Bank končí se službami pro občany. Za přechod do Raiffeisenbank budou bonusy
19. 02. 2021
[3 minuty čtení] Po 20 letech končí ING Bank s poskytováním osobního bankovnictví v Česku. Přestává tak nabízet produkty ING Konto a ING Podílové fondy. Klienti mohou přejít k Raiffeisenbank. Ještě před pár lety ING Bank plánovala rozšíření svých retailových služeb. V roce 2018 chtěla spustit běžný účet a spotřebitelské úvěry, o rok později hypotéky. Teď se však z retailového bankovnictví stahuje. Důvodem je mimo jiné nepříznivý ekonomický vývoj a nejistota spojená s probíhající pandemií koronaviru. Banka bude nadále poskytovat služby korporátním klientům.

Termín na zaplacení paušální daně se blíží, čas máte do pondělí
19. 02. 2021
[4 minuty čtení] Podnikatelé z řad OSVČ, kteří se přihlásili k paušální dani, mají už jen pár dní na její zaplacení. Jedna jediná platba, která zahrnuje i sociální a zdravotní, se hradí finančnímu úřadu. Podnikatelé, kteří se k paušální dani přihlásili, odeslali poslední zálohu za zdravotní pojištění 8. ledna 2021, na sociální pojištění už 31. prosince. O vstupu do paušálního režimu, což bylo pro tento kalendářní rok možné do 11. 1. 2021, stačilo informovat pouze finanční úřad. Od té chvíle se podnikatelé v režimu paušální daně řídí jejími podmínkami.

Trend se obrací. Začaly klesat výběry hotovosti, vedou platby kartou
18. 02. 2021
[4 minuty čtení] Naučili jsme se nakupovat online a více platit kartami. Objemy nákupů v e-shopech během pandemie výrazně vzrostly. Oproti tomu jsme naopak omezili výběry hotovosti z bankomatů. Nákupní chování Čechů v minulém roce bylo ovlivněno uzavřením ekonomiky v jarním a podzimním období, což se negativně podepsalo na celé řadě ekonomických odvětví. Vládní opatření však měla dopad i na používání platebních karet, a to nejen během lockdownu, ale také v období rozvolnění.

O čem všem je zaměstnavatel povinný vás informovat? (Část 4.)
18. 02. 2021
[8 minut čtení] Co se musíte včas dozvědět, když dochází k transformaci vašeho zaměstnavatele? Můžete dát výpověď a nedodržet výpovědní dobu, nebo získat i odstupné, přestože dáváte výpověď vy sami. Jestliže vás má přebrat jiný zaměstnavatel na základě tzv. převodu či přechodu práv a povinností při transformaci zaměstnavatele, musíte o tom být informováni. Nového provozovatele podniku neovlivníte, ale můžete rychleji před změnou odejít, vaše výpovědní doba nečiní 2 měsíce. Nebo to můžete zkusit v nových podmínkách, odejít až po změně a získat odstupné.

Mobil jako terminál. Platební karty už může přijímat každý, ale s omezením
17. 02. 2021
[4 minuty čtení] Mobil nově stačí pro akceptaci platebních karet. Není třeba další hardware. Karty tak může přijímat každý. Nová technologie má ale svá omezení. Malí živnostníci či obchodníci mají snadnější cestu k bezhotovostním platbám. Umožní jim je aplikace GP tom od společnosti Global Payments. Jde o první aplikaci, která umožňuje přijímání plateb jen přes mobil. Umožňuje však pouze bezkontaktní platby.

OSVČ dostanou 1000 Kč denně. Vláda schválila novou podobu kompenzací
16. 02. 2021
[3 minuty čtení] Nárok na tisícovku denně budou mít osoby samostatně výdělečně činné i malá eseróčka. Dohodáři ale budou i nadále dostávat kompenzace ve výši 500 korun denně. Bonus budou však moci čerpat i v době karantény či izolace. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malá eseróčka budou mít nově nárok na kompenzační bonus ve výši 1000 korun denně. Dosáhnou na něj všichni, kterým poklesly příjmy z podnikání o více než 50 %. Novou podobu kompenzačního bonusu dnes schválila vláda. Platit by měl zpětně od 1. února 2021. Musí jej však ještě odsouhlasit Parlament a podepsat prezident.

Umělci a pracovníci umělecko-technických profesí už mohou žádat o podporu za únor a březen
16. 02. 2021
[5 minut čtení] OSVČ podnikající v uměleckých a umělecko-technických profesích už mohou žádat o jednorázovou podporu ve výši 60?000 korun ve 3. dotační výzvě programu COVID – KULTURA. Lidé podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v uměleckých a umělecko-technických profesích mohou žádat o jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun v rámci třetí dotační výzvy programu COVID – Kultura. Program je určený umělcům a pracovníkům, kteří mají na starosti technické zázemí uměleckých produkcí, jež se kvůli vládním opatřením majícím zpomalit šíření onemocnění COVID-19 ocitli bez hlavního zdroje příjmů. Příspěvek je vyplácen za období 1. únor 2021 až 31. březen 2021.

Jaké jsou rozdíly mezi kratší a zkrácenou pracovní dobou? A jak je to s výplatou?
16. 02. 2021
[6 minut čtení] Na zkrácenou pracovní dobu máte nárok, pokud to určuje zákoník práce nebo je stanovena jako benefit. Kratší pracovní dobu si musíte sjednat sami. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl, pokud jde o výdělek? Věřte, že rozlišování zkrácené a kratší doby není samoúčelné. V běžném hovoru, písemném projevu mnohý použije oba výrazy bez rozlišování jako synonymum, ale z právního hlediska je mezi nimi docela podstatný rozdíl.

Za pravidelný pohyb levnější životní pojištění. Jak to funguje v praxi? (Test)
15. 02. 2021
[12 minut čtení] Jak funguje dodržovat zdravý životní styl a pohyb výměnou za levnější pojistné na životním pojištění? Dá se to dodržet? A co to všechno obnáší? Vyzkoušeno na lidech a propoceno v aktivitách. Mutumutu je značka životního online pojištění, které může být výrazně levnější za podmínky, že udržujete pohyb, máte správnou životosprávu a chodíte na preventivní prohlídky k lékaři. Toto nebudeme opakovat, přečtěte si celou recenzi. Tolik teorie.

Od března platí nový systém energetických tříd, zmizí znaménko plus
15. 02. 2021
[3 minuty čtení] Od 1. března se změní energetické štítky u vybraných spotřebičů. Označení A+, A++ a A+++ skončí. Některé spotřebiče po změně spadnou do nižších tříd, ale jen „na papíře“. Energetický štítek obsahuje údaje o energetické náročnosti spotřebiče. Informuje například o spotřebě vody, elektřiny či hlučnosti. Dosud používané třídy A+, A++ a A+++ se přestanou používat, pro lepší přehlednost a zjednodušení budou vybrané elektrospotřebiče nově spadat do třídy A až G. Nejméně úsporné výrobky budou zařazeny do třídy G.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden
12. 02. 2021
[4 minuty čtení] Byl spuštěn příjem žádostí na ošetřovné za měsíce prosinec 2020 a leden 2021. Kombinovat lze i s kompenzačním bonusem. Rodiče, kteří podnikají na hlavní činnost jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mohou žádat ošetřovné za měsíc prosinec a leden. Výše ošetřovného na jeden kalendářní den činí 400 korun.

Kdy vám musí pronajímatel či SVJ zaplatit pokutu? A kdy úroky z prodlení?
12. 02. 2021
[4 minuty čtení] Z dlužného nájmu, záloh na služby, příspěvků SVJ vám mohou naúčtovat úroky, ale vy jako uživatel bytu můžete chtít pokutu za pozdní nebo špatné vyúčtování služeb. Budeme se snažit vám o pokutě, na kterou mají případně nárok uživatelé bytu, říci skoro všechno, všechny dostupné informace, které vyplývají ze zákona (a to č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty) a aktuálních výkladů soudů.

Za co jste utráceli? Informace o platbách kartou budou přehlednější
11. 02. 2021
[4 minuty čtení] Detailní informace o provedené platbě kartou včetně loga obchodníka. To jsou údaje, které by už brzy měly být standardně dohledatelné v digitálním bankovnictví. Možná to taky znáte. Projíždíte historii plateb v digitálním bankovnictví a u některých položek si lámete hlavu, za co jste vlastně utráceli. Někdy je těžké platbu identifikovat, jindy je to jasné na první pohled, pokud se vám u částky zobrazí také logo obchodníka.

Hromadné propouštění: co se musíte a včas od zaměstnavatele dozvědět? (3. část)
11. 02. 2021
[7 minut čtení] O čem všem je povinný zaměstnavatel vás informovat, když dochází k hromadnému propouštění? A jak se vám pracovní poměr prodlouží, když se nedozvíte včas všechno, nač máte nárok? Možná se někomu mohlo zdát, že když píšeme o informační povinnosti zaměstnavatele vůči jednotlivým zaměstnancům, odborům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, že trochu teoretizujeme, že třeba zrovna právě vás zajímá hlavně práce a výdělek. Nu dobře, nemusíte vědět všechno, co se v podniku děje, když si to nepřejete.

Studenti pracující ve zdravotnických a sociálních zařízeních mohou získat vyšší sociální dávky
10. 02. 2021
[3 minuty čtení] Do příjmů žadatelů o sociální dávky se nezapočítává finanční odměna za pracovní povinnosti či výpomoc konané v rámci onemocnění COVID-19. Požádat o přezkoumání nároku či výše sociální dávky můžete už od letošního února. Pokud pobíráte, případně jste pobírali nějakou ze sociálních dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo příspěvek na péči) a současně jste v období od března 2020 do ledna 2021 plnili pracovní povinnost nebo výpomoc v souvislosti s onemocněním COVID-19, za kterou jste dostali peněžní odměnu, můžete od února 2021 požádat Úřad práce ČR o přepočítání nároku na výše zmíněnou sociální dávku. Do výpočtu rozhodného příjmu se totiž tato odměna nově nezapočítává.

O čem všem je zaměstnavatel povinný vás informovat? (2. část)
10. 02. 2021
[5 minut čtení] Jaké informace má zaměstnavatel poskytovat přímo vám – jednotlivým zaměstnancům, nebo institucím zástupců zaměstnavatelů? Jaká specifika jsou u nadnárodních zaměstnavatelů? I když nejste v odborech, můžete si odborovou organizaci vybrat. Už jsme si řekli v předchozí části, že zaměstnavatelé mají celou řadu povinností v oblasti poskytování informací zaměstnancům, resp. jejich zástupcům – odborovým organizacím, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Z hotelového pokoje byt. Hotely začaly nabízet dlouhodobé pronájmy
9. 02. 2021
[4 minuty čtení] Některé hotely předělávají část nevyužitých pokojů na byty a nabízejí je k dlouhodobému pronájmu. Nejkratší doba pronájmu je 1 měsíc, nájemníci mohou využívat hotelové služby. V lobby pražského hotelu Don Giovanni to vypadá, jakoby ani žádná epidemie nebyla. Nebýt roušek, které mají hosté na obličeji, připadáte si tady úplně normálně. Funguje bar i recepce, u níž se právě ubytovává posádka letecké společnosti. Pravděpodobně Emirates, soudím podle typického červeného kloboučku s bílým šátkem, které mají na hlavě letušky.

Má být za karanténu v době covidu více peněz?
9. 02. 2021
[8 minut čtení] Vláda, resp. MPSV přichází s návrhem, aby zaměstnanci v karanténě dostávali příplatek k náhradě mzdy. Kolik to má být peněz a kdo jej dostane? Jak to bude u více pracovních poměrů? Příklady. Zaměstnanci, kteří jsou nemocní, přesněji řečeno jsou v pracovní neschopnosti kvůli nemoci nebo úrazu, nebo zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa, dostávají v prvních 14 kalendářních dnech trvání nařízené karantény od svého zaměstnavatele náhradu mzdy nebo platu či odměny z dohody o práci konané mimo pracovní poměr. To za předpokladu, že jsou nemocensky pojištěni, pakliže tedy splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění pro výplatu dávky nemocenského pojištění – nemocenského.

Kdy máte nárok na odškodnění úrazu na zledovatělém nebo zasněženém chodníku a kdy ne?
8. 02. 2021
[7 minut čtení] Na zasněženém nebo zledovatělém chodníku buďte opatrní – nemusíte se dočkat odškodnění úrazu. Co říká zákon? Jak k tomu přistupují soudy? Kdo odškodnění za úraz získal a kdo ne? (PŘÍKLADY) Ilustrativní soudně řešený případ sporu o odškodnění úrazu, který si přiblížíme, se odehrál v lednu 2014 v Teplicích, což je dvojnásob pikantní. Jednak vidíme, jak dlouho trvá řešení případů úrazů a z nich vzešlých soudních sporů (a to se přitom vůbec odškodnění nemusíte dočkat). A jednak to byl právě zesnulý bývalý primátor Teplic Jaroslav Kubera, který se zasadil (tehdy ještě jako senátor, a ne předseda Senátu) o zrušení povinnosti, aby chodníky přiléhající k nemovitostem (pozemkům a domům) uklízeli vlastníci právě těchto přilehlých nemovitostí, nikoliv však samotný vlastník chodníku, což je zásadně obec (město).

Pojišťovnám klesly zisky z majetkového a cestovního pojištění
8. 02. 2021
[5 minut čtení] Jednou z příčin může být i současná pandemie koronaviru, ta se podepsala hlavně na cestovním pojištění. Lidé se v minulém roce báli cestovat. Nižší zisky zaznamenaly pojišťovny také u havarijního pojištění a povinného ručení. Trh pojišťovnictví v roce 2020 rostl, pojišťovny svým klientům předepsaly k úhradě pojistné ve výši 141,21 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2019, kdy pojišťovny od klientů inkasovaly 136,29 miliardy korun, nárůst o 3,6 %. Ovšem oproti předešlému roku 2019, kdy v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu předepsaného pojistného o 5,7 %, se jedná o viditelné zpomalení tempa růstu. Celkově si pojišťovny v roce 2020 přilepšily ve srovnání s předloňským rokem o 4,91 miliardy korun.

Equa bank po 10 letech končí. Koupila ji Raiffeisenbank
7. 02. 2021
[2 minuty čtení] Equa bank se sloučí s Raiffeisenbank. Dohodu o akvizici podepsala vídeňská centrála Raiffeisen s britským investorem AnaCap, který Equa bank vlastní. Klienti přejdou do Raifky. Akvizici Equa bank ohlásila rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) v sobotu 6. února 2021 ve večerních hodinách. RBI Group prostřednictvím Raiffeisenbank podepsala dohodu o koupi 100 % akcií Equa bank, tj. dvou subjektů:

Daň z nemovitých věcí 2021. Čas máte až do 1. dubna
5. 02. 2021
[4 minuty čtení] Přiznání k dani z nemovitých věcí letos můžete podat bez sankcí až do 1. dubna. Kvůli pandemii koronaviru je až do tohoto data prominuta pokuta za opožděné podání. Standardní termín byl 1. února. Daňové přiznání k této dani musíte podat v případě, že jste loni nabyli do vlastnictví nemovitost (koupí, darováním nebo dědictvím). Daňové přiznání musíte podat také v případě, že jste na svých nemovitostech prováděli zásadnější rekonstrukce, přístavby, přestavby či měnili výměru či charakter nemovitosti.

Nedostali jste včas vyúčtování služeb pro byt? Musejí vám zaplatit pokutu
5. 02. 2021
[5 minut čtení] Za pozdní vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu platí pronajímatel nájemci nebo SVJ majiteli bytu pokutu. Platí se pokuta i za chybné vyúčtování, nebo jen za nedoručené? Jak je vysoká? A jak je to s úroky z prodlení? Stručná odpověď na položené otázky je, že chybné vyúčtování, které vám poslali jako uživateli bytu, je nezbavuje povinnosti zaplatit vám pokutu. (A u té si případně můžete účtovat i úroky z prodlení.) To by vám mohli poskytnout kdejakou s prominutím blbost, namastit, jak se lidově říká, a jak to mnohdy účetní pro laiky činí, a poslat vám nějaká čísla, aby předešli sankcím, které na ně dopadají. (Jenže běda, když se někdo ve vyúčtování a v použitých cifrách vyzná.) Sama pokuta je sankcí za nepeněžité plnění. Jenže pokuta – to už jsou peníze, peněžité plnění, a tak i z ní můžete žádat sankce.

Na jaké příplatky k platu máte nárok ve státním sektoru?
4. 02. 2021
[9 minut čtení] I za práci pro státní sektor, veřejnou správu máte nárok na příspěvky k základnímu (tarifnímu) platu. Nač si k platu přijdete, když vás platí státní rozpočet? Zákoník práce upravuje i vícero příplatků k platu pro zaměstnance státní a veřejné správy, nejen pro zaměstnance soukromého sektoru. O příplatcích pro zaměstnance podnikatelského sektoru, soukromé sféry jsme psali před několika dny. I za práci pro erár, nejenom pro podnikatele, máte nárok na příspěvky k základní mzdě za specifické pracovní podmínky. Ověřte si, zda vás neobírají a platí vám je. Uvidíte, že je jich více než právě v podnikatelském sektoru.

Nezaměstnanost v dalších měsících poroste, očekávají statistici
4. 02. 2021
[4 minuty čtení] Nezaměstnanost mírně roste a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících. Přesto by měla ČR zůstat zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Problémem však je, že dosud nebyl schválen kurzarbeit. Podle aktuálních údajů Úřadu práce ČR je nyní v evidenci celkem 316 990 uchazečů o zaměstnání, což odpovídá 4,36% nezaměstnanosti. Když se podíváme na míru nezaměstnanosti vycházející z šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) prováděného podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) za poslední čtvrtletí roku 2020 očištěnou od sezónních vlivů, zjistíme, že bez práce bylo 161,7 tisíce osob. Oproti třetímu čtvrtletí počet lidí bez práce vzrostl o 16,1 tisíce a v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2019 se jedná o nárůst o 52,5 tisíce osob. Těch, kteří jsou nezaměstnaní rok a déle, bylo v posledním čtvrtletí minulého roku 34,8 tisíce.

Levnější nájmy, dražší nemovitosti. Pandemie loni zahýbala s trhem bydlení
3. 02. 2021
[4 minuty čtení] Pandemie koronaviru loni zahýbala s trhem bydlení. Zatímco nájmy zlevňovaly a do nájemních bytů se nastěhovalo rekordní množství lidí, nemovitosti dál zdražovaly. Pandemie koronaviru loni změnila trh s nájemním bydlením – nájemních bytů na trhu přibylo a jsou levnější. Očekává se, že nižší ceny i vyšší nabídka vydrží tak dlouho, dokud budou chybět nájemníci z řad studentů či expatů. V Praze to bude záviset na návratu turistů a znovuoživení krátkodobých pronájmů.

Spoření v únoru: kam se (ne)vyplatí vložit peníze? 3 % ročně za investování
3. 02. 2021
[2 minuty čtení] Stále běží akční nabídka na spořicí účet s 3 % p.a. od „kamenné“ banky, do které byste to neřekli. Jinak úrokové sazby u bank stále klesají, drží se jen u družstevních záložen. Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

Bourali jste? Připlatíte si možná za odtah. Chystá se monopol pro odtahovky
2. 02. 2021
[5 minut čtení] Platíte si autopojištění a myslíte si, že odtah vozidla vám zajistí a zaplatí vaše pojišťovna v rámci asistenčních služeb? Omyl. Pokud budete odtah potřebovat na dálnici, v budoucnu si za něj možná připlatíte ze svého. Poslanecká sněmovna aktuálně projednává pozměňovací návrh poslance Milana Ferance z hnutí ANO, který je součástí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle České asociace asistenčních společností povede k faktickému monopolu na odtahy nepojízdných aut z českých dálnic. Odtahy by totiž v budoucnu mělo zajišťovat pouze několik málo společnosti, s nimiž má podepsanou smlouvu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jakožto správce pozemní komunikace.

Na jaké příplatky ke mzdě máte nárok? Řekněte si o ně
2. 02. 2021
[3 minuty čtení] I za práci pro podnikatele, nejenom pro erár, máte nárok na příspěvky k základní mzdě za specifické pracovní podmínky. Ověřte si, zda vás neobírají a platí vám je. Zákoník práce nařizuje zaměstnavatelům vyplácet zaměstnancům celou řadu příplatků k základní mzdě. Víte o nich? Ne? Přečtěte si článek. Dostáváte je? V pořádku. Nedostáváte? Řekněte si o ně.

Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?
1. 02. 2021
[9 minut čtení] Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte se, co se změnilo, kdy se neplatí pokuty a zda a kdy můžete vše podávat stále papírově. Začátkem ledna 2021 začala být účinná novela daňového řádu, která po deseti letech mění lhůty pro podání daňových přiznání. Nově jsou zvýhodněna elektronická podání. Současně došlo i k uvolnění povinnosti podávat elektronicky pro osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku dobrovolně. Ale jak to v poslední době bývá, ne vše je na první pohled jasné. Ďábel je skryt v detailu. V tomto případě v přechodných ustanoveních.

Kompenzační bonus prošel několika změnami. Co je nového?
31. 01. 2021
[7 minut čtení] Pravidla pro čerpání kompenzačního bonusu už se několikrát měnila. V našem přehledu vám proto připomeneme současná pravidla i čerstvé novinky. V současnosti běží 6. bonusové období, za které můžete požádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den. Trvá od 24. ledna do 15. února 2021. Žádost můžete podat maximálně za 23 dní, nejdéle do 16. dubna 2021. Žádost můžete vyplnit na webu Finanční správy. Najdete tu i pokyny k vyplnění pro všechna bonusová období. Máte-li datovku nebo elektronický podpis, můžete ji zaslat elektronicky, jinak musíte na poštu, podatelnu finančního úřadu nebo žádost i s přílohou vhodit do schránky či sběrného boxu před úřadem.

Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2021
29. 01. 2021
[6 minut čtení] Přehledné shrnutí všech podstatných informací, který se týkají zdanění a odvodů pojistného u DPP a DPČ od 1. 1. 2021. Rozhodné částky, platby pojistného, limity a hranice. Důležitou změnou, která mimo jiné ovlivní právě i práci na dohody konané mimo pracovní poměr, je zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění v zaměstnaneckém poměru.

Produktové novinky v lednu: Se dvěma bankami si už vyzvednete e-recept
29. 01. 2021
[9 minut čtení] Od ledna je možné přihlásit se do Portálů státní správy přes bankovní identitu. Umí to už dvě banky. Řada bank v lednu zahájila slevové akce. Máme pro vás rychlý přehled toho, kde můžete ušetřit, případně získat nějakou tu korunu navíc. Přihlašování do Portálů státní správy je od ledna výrazně jednoduší a bezpečnější. Alespoň tedy pro ty, kteří mají účet u České spořitelny nebo ČSOB. Brzy k nim přibude i Komerční banka a další bankovní subjekty. Nejvíce novinek tento měsíc představila Komerční banka.

Scházíte se ve větším počtu, než je dovoleno? Co vám hrozí, když vás někdo udá?
28. 01. 2021
[5 minut čtení] Může Policie vkročit k vám do bytu, když dostane tip, že porušujete koronavirová nařízení? A co vám hrozí? Pokuta na místě, nebo ještě něco horšího? Jak máte prokázat, že v bytě bydlíte? Situace kolem pandemie koronaviru se neustále mění. V závislosti na tom, jak moc stoupá či klesá reprodukční číslo R a skóre PES a počty nakažených, se zpřísňují či zmírňují panující opatření.

Může dát zaměstnavatel odborovému funkcionáři stejnou výpověd jako obyčejnému zaměstnanci?
28. 01. 2021
[6 minut čtení] Co když zaměstnavatel dá výpověď odborovému funkcionáři jen jako obyčejnému zaměstnanci? A co když naopak řadovému zaměstnanci jako chráněnému odboráři? Jaké to má důsledky v praxi? Nedávno jsme si přiblížili právní úpravu (§ 61 zákoníku práce) ochrany odborových funkcionářů před výpovědí a okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (Zaměstnavatel reorganizuje a propouští. Ale propustí na stejnou práci i odboráře?), když jsme si kladli na pozadí jednoho soudního sporu mezi propuštěným odborářem a zaměstnavatelem praktickou otázku, zda v situaci, kdy je dán organizační výpovědní důvod jak vůči obyčejnému zaměstnanci, tak i vůči chráněnému odboráři, radši zaměstnavatel vždy propustí řadového zaměstnance. Odboroví funkcionáři – členové orgánu odborů, který vyjednává se zaměstnavatelem, jsou totiž před propuštěním chráněni, a to v době výkonu své funkce a ještě jeden rok poté.

Na příspěvek na auto od příštího roku nejspíš dosáhne více lidí
27. 01. 2021
[4 minuty čtení] Díky připravované novele zákona by na státní příspěvek na motorové vozidlo a zvláštní pomůcku mohlo nově každoročně dosáhnout až 1000 lidí, kterým za současných podmínek není přiznán. Osoby se závažnými poruchami autistického spektra, které však netrpí mentálním postižením, budou mít patrně nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a osoby s mentálním postižením, jež u nich vzniklo až v průběhu života, na příspěvek na zvláštní pomůcku. Úpravu zákona, která to má umožnit, schválila v pondělí 25. ledna 2021 vláda. Ještě ji však musí podpořit Poslanecká sněmovna a Senát. V případě, že se tak stane, začne platit od 1. 1. 2022.

Má 9letý chlapec předvídat, že „kudličkou-rybičkou“ může kamarádovi vypíchnout oko?
27. 01. 2021
[8 minut čtení] Budou moci děti ještě na táboře vyřezávat z kůry lodičky kapesním nožíkem? Bude kapesní nůž výbavou táborníka? Není lepší děti zabalit do vaty, zavřít do akvária, hlídat je jako kriminálníky vedoucími i kamerami? Soudy řešily velmi nepříjemnou a ošemetnou věc. Na letním dětském táboře utrpěl jeden z chlapců těžké poranění oka, do nějž jej jiný účastník tábora zasáhl zavíracím kapesním nožíkem typu rybička (pro pamětníky tzv. „kudlička-rybička“).

Jak zjistit, že měl váš příbuzný dluhy v zahraničí? Ohrožují vás při dědění?
26. 01. 2021
[6 minut čtení] Zemře vám někdo blízký a vy máte dědit. Jak ale zjistit, jestli a kde měl zemřelý dluhy, které by vás případně mohly ovlivnit? A co když měl navíc vazby do zahraničí a bojíte se, že dluhy nadělal třeba tam? Ve článku Dá se po smrti životního partnera zjistit, jestli a kde měl dluhy? jsme se zabývali otázkou, jak po smrti blízké osoby, například manžela, manželky či někoho z rodiny, zjistíte při vypořádání dědictví, zda neměl zemřelý nějaké dluhy.

Nejste doma, přetahujete vycházky. Co vám hrozí, když vás zaměstnavatel načapá?
26. 01. 2021
[7 minut čtení] Jaké sankce vám zaměstnavatel může napařit, když nedodržujete režim práce neschopného zaměstnance? Může vám sáhnout na náhradu mzdy? Dát vám výpověď? Nebo dokonce obojí? Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti (uvedené v § 192 odst. 6 větě první zákoníku práce (ZP), tj. zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek), které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.

Octobank. „Bankovnictví má být jednoduché jako objednání jídla“
25. 01. 2021
[6 minut čtení] V Praze vzniká nová banka. Její šéf chce nabídnout služby, které mají být tak jednoduché jako „objednávání rozvozu jídla a výběr požadovaných jídel z nabídky“. Jak už jsme vás informovali, v Česku vzniká nová fintech banka. Zatím je vše ve stadiu přípravy, banka tohoto jména ke dni publikace článku ještě neexistuje, ani společnost stejného jména s bankovní licencí. Nabídli jsme zástupcům tohoto projektu rozhovor. Prostřednictvím šéfky marketingu Diana Petre (LinkedIn) přišla odpověď a níže publikujeme reakce zakladatele Octobank Bogdana Atanasiu (LinkedIn).

Soudní znalci musí mít od roku 2021 pojištění. Část z nich raději skončí
25. 01. 2021
[4 minuty čtení] Soudních znalců je málo. Za posledních 13 let se jejich počet snížil až o 30 %. Jen v minulém roce odešla tisícovka znalců. Další tuto profesi možná opustí kvůli povinnosti sjednat si pojištění odpovědnosti. V České republice aktuálně působí necelých osm a půl tisíce soudních znalců. Jde přitom o důležitou profesi, jenž má při rozhodování soudů své nezpochybnitelné místo. Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který přináší do praxe soudních znalců řadu novinek. Mimo jiné jim ukládá povinnost založit si pojištění odpovědnosti, jenž má krýt škodu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

Piráti silnic nemusejí být odškodněni z havarijního pojištění
22. 01. 2021
[5 minut čtení] Jela extrémně rychle. V obci, kde byla povolená rychlost 50 km/h, narazila do kolony vozidel. Když jí pojišťovna snížila plnění, protestovala. Nemusela ale také dostat nic. Proč? Pojištěná uzavřela s pojišťovnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla na částku 2 250 000 Kč. Dne 10. 8. 2013 s vozidlem havarovala a 13. 8. 2013 pojistnou událost nahlásila pojišťovně. Ta ukončila šetření až 22. 10. 2014 a vyplatila pojištěné pouze 321 204 Kč s tím, že pojistné plnění snížila o 10 % spoluúčasti, 12 % za podpojištění a 80 % jako sankční snížení plnění v rozsahu částky 803 008,80 Kč.

Darovací smlouva: jak ji správně připravit v souladu se zákony?
22. 01. 2021
[4 minuty čtení] Není dar jako dar. Dar může být chtěný i nevyžádaný. Dar lze přijmout i odmítnout. Darovat lze v podstatě cokoliv, co má alespoň nějakou majetkovou hodnotu. Pokud však máte v plánu darovat něco hodnotnějšího, připravte si raději darovací smlouvu. Dle platného občanského zákoníku je darování definováno jako dobrovolný a bezplatný převod vlastnického práva. Darovat je přitom možné cokoliv, movité předměty i nemovitosti. V souvislosti se sepsáním darovací smlouvy se většinou darují automobily, nemovitosti i cennosti, jako jsou šperky, obrazy a jiná umělecká díla. Darovat je možné také finanční obnos či živé zvíře. Opravdu štědrý dárce pak může darovat klidně celý svůj majetek, a to osobě či osobám, které uzná za vhodné.

Dlužíte za nájem? Pronajímatel vám už může dát výpověď
21. 01. 2021
[4 minuty čtení] Na konci roku 2020 skončilo období, kdy pronajímatel nemohl dát výpověď nájemníkovi, který se ocitl bez peněz kvůli koronakrizi. Do konce roku měly být zaplaceny také všechny závazky nájemníků, jež si platbu nájemného odložili. Ke 31. prosince 2020 skončilo období, kdy mohli nájemníci, kteří požádali o dočasný odklad placení nájemného, uhradit pronajímatelům své závazky. Jak jsme vás informovali dříve, možnost odložení čtyř nájmů (březen až červenec) platila do konce července 2020. Požádat si o něj ale mohli pouze lidé, kteří přišli o své příjmy kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, a potíže s placením nájemného u nich tudíž vznikly až po 12. březnu 2020. Zákon taktéž pronajímatelům zakazoval dát nájemníkovi, který nemá z výše uvedených důvodů na nájem, výpověď.

O čem všem vás musí zaměstnavatel informovat? (Část 1.)
21. 01. 2021
[6 minut čtení] Jaké jsou podmínky výkonu práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Co jsou jen proklamace a kdy opravdu musíte dostat užitečné informace a měli byste se jich dožadovat, pokud je nedostanete? Zákoník práce obsahuje mnoho povinností zaměstnavatele informovat zaměstnance. Přímo, nebo prostřednictvím odborů. Někdy musejí informovat i odbory.

Platební karty, internet a ePIN. Kde (ne)zaplatíte bez chytrého mobilu?
20. 01. 2021
[15 minut čtení] Doba digitální. Vše v mobilu. Ale co když chytrý mobil nemáte, nechcete, nebo jej třeba nechcete používat pro potvrzování finančních transakcí? S jakými platebními kartami bez něj zaplatíte a s jakými už ne? Od 1. 1. 2021 musejí všichni vydavatelé platebních karet povinně ověřovat internetové transakce kartou ještě dalším zabezpečovacím prvkem. Již nestačí jen třímístný CVC/CVV kód na zadní straně karty. Nejjednodušší a nejlevnější cestou pro vydavatele je vyrobit mobilní aplikaci, nebo ověření kartové transakce integrovat do stávající aplikace.

Pojistným podvodům v roce 2020 kralovala Praha. Škody jdou do stovek milionů
20. 01. 2021
[4 minuty čtení] Snadno získat peníze navíc, vždyť pojišťovna jich má dost. Proč bych si nepřilepšil? Před soudem pak zbytečně stojí do té doby bezúhonní občané, protože se na jejich podvod přijde. Podvody přitom zdražují pojistné. Snaha přijít si snadno na rychlé peníze pojistným podvodem stále láká významný počet pachatelů trestné činnosti. Pojistný podvod totiž trestným činem je. Pojišťovny tím přicházejí o miliony, což má také za následek zdražování pojistného.

Jaké jsou a jaké mohou být příjmy nezaměstnaných (uchazečů o zaměstnání)?
19. 01. 2021
[8 minut čtení] Jaké příjmy lze mít souběžně s podporou nebo při registraci na úřadu práce? Odpovídáme na čtenářské dotazy. Uchazečům o zaměstnání bez nároku na podporu není povolen jen výdělek do poloviny minimální mzdy v tzv. nekolidujícím zaměstnání, ale i jiné výdělečné činnosti, které nebrání registraci na úřadu práce. Jaké to jsou? A jaké činnosti nebrání dokonce ani současnému pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Jak ovlivní brexit placení daně z přijmů Britů žijících v ČR?
19. 01. 2021
[4 minuty čtení] Britští občané žijící v Čechách si letos mohou od základu daně odečíst mnohem méně peněz, než byli zvyklí dosud. Přijdou tak o celou řadu daňových slev. K 31. prosinci 2020 skončilo přechodné období, jež sloužilo k úpravě vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Od 1. ledna 2021 se na základě svého vystoupení z EU Spojené království stalo z pohledu daně z příjmu takzvanou třetí zemí. Zdanění příjmů se tak od této chvíle bude řídit vnitrostátními předpisy a Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Velkou Británií (Sbírka zákonů č. 89/1992).

OSVČ se mají zvýšit povinné odvody. „Aby měly důstojný důchod,“ navrhuje MSPV
18. 01. 2021
[7 minut čtení] Ministryně práce Jana Maláčová navrhuje výrazně zvýšit podnikatelům odvody na důchodové pojištění „za účelem zajištění důstojné výše budoucího důchodu“. Kolik by podle ní měly OSVČ nově platit na zálohách? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Janou Maláčovou poslalo před časem do připomínkového řízení několik předloh, které postupně překlápí dílčí změny důchodového systému do paragrafového znění. O první z nich jsme vás informovali v článku Máte fyzicky náročnou práci? Za každých 10 let byste měli jít o rok dříve do penze.

OSVČ se mají zvýšit povinné odvody. „Aby měly důstojný důchod,“ navrhuje MPSV
18. 01. 2021
[7 minut čtení] Ministryně práce Jana Maláčová navrhuje výrazně zvýšit podnikatelům odvody na důchodové pojištění „za účelem zajištění důstojné výše budoucího důchodu“. Kolik by podle ní měly OSVČ nově platit na zálohách? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Janou Maláčovou poslalo před časem do připomínkového řízení několik předloh, které postupně překlápí dílčí změny důchodového systému do paragrafového znění. O první z nich jsme vás informovali v článku Máte fyzicky náročnou práci? Za každých 10 let byste měli jít o rok dříve do penze.

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy v roce 2021?
18. 01. 2021
[6 minut čtení] Kolik dostanou věřitelé a kolik zůstane dlužníkům? Po změnách pravidel v minulých letech a valorizaci nezabavitelného minima zůstane od 1. 1. 2021 zaměstnancům v exekuci ze mzdy více peněz, věřitelé dostanou méně, splácení dluhů se prodlouží. V 1. části už jsme vysvětlili, jak určit nezabavitelnou částku na povinného dlužníka s tím, že od 1. 1. 2021 činí 7872,75 Kč.

Máte fyzicky náročnou práci? Za každých 10 let byste měli jít o rok dříve do penze
15. 01. 2021
[4 minuty čtení] Nárok na předčasný odchod do důchodu se bude vyměřovat zpětně. Lidé pracující v náročném povolání od roku 2014 by tak mohli jít do penze o rok dříve. Téměř všichni, kteří se narodili po roce 1965, jdou podle dnes platných pravidel do důchodu v 65 letech. Jde o strop, jenž se ale má v budoucnu měnit, protože dál poroste průměrná délka života. O růstu důchodového věku se má v budoucnu rozhodovat na základě demografických prognóz. Nyní narozené děti by měly jít do důchodu možná až v 73 letech. Je však otázka, na kolik je tento věk únosný pro lidské zdraví, zvlášť pokud vykonáváte náročnou práci například jako dřevorubec. Stát pro tyto lidi plánuje výjimky.

Na jaké vyúčtování služeb spojených s bydlením máte nárok? Jak má vypadat?
15. 01. 2021
[4 minuty čtení] A co když jej včas nedostanete? Jaké jsou náležitosti řádného vyúčtování služeb? Dokud nedostanete řádné vyúčtování služeb, nemusíte hradit nedoplatek, který z něj vyplývá, ani vám nenabíhají úroky. Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) majiteli bytů poslalo jen specifikaci nákladů, toho, co spotřeboval, ale neuvedli, co zaplatil na zálohách. Stačilo to? Byl v prodlení s placením nedoplatku, nebo ne? Prohrál soud, nebo vyhrál, ačkoliv nezaplatil?

Může vám pronajímatel dát k úhradě i fond oprav, zahradníka a další služby?
14. 01. 2021
[6 minut čtení] Pronajímatel vám předestřel nájemní smlouvu, ve které je uvedeno, že budete platit za fond oprav, recepci v domě, zahradníka, co se stará o trávník příslušící k bytovému domu, a také za pojištění domácnosti. Má na to vše právo, nebo vás chce na nájmu natáhnout? Sehnat v dnešní době vlastní bydlení není jednoduché. Kdo byt či dům nezdědí a nemá dostatek financí na složení minimálního kapitálu pro získání hypotéky, končí často v nájemním bydlení. Na tom není nic špatného a řadě lidí nájemní bydlení dokonce vyhovuje více, než kdyby měli vlastní.

Když porušíte bezpečnostní předpisy práce a zraníte se, nemusíte dostat odškodnění
14. 01. 2021
[6 minut čtení] Počínáte si lehkomyslně a riskujete při práci? Pokud dodržíte bezpečnostní předpisy, odškodnění za pracovní úraz vám sníží, ale nepřipraví vás o něj zcela. Jakmile se ale zraníte v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů, odškodnění se nedočkáte. Zaměstnanec má nárok na odškodnění veškeré újmy, kterou mu přinesl pracovní úraz. (Zaměstnavatel je mu povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Při pracovním úrazu musí dorovnat ztrátu příjmu a uhradit věcnou škodu.)

Cestujete tajně do sousedních států? Co vám může hrozit od úřadů?
13. 01. 2021
[9 minut čtení] Podmínky pro vycestování do různých zemí se neustále mění a asi málokdo je stíhá sledovat. Někteří dokonce pravidla záměrně ignorují a spoléhají na to, že kontroly nejsou stoprocentní a projde jim to. Pokuty za takové chování ale nejsou malé a riskovat se moc nevyplatí. Pravidla pro cestování do zahraničí se neustále mění. Málokdo už asi stíhá sledovat, jestli může vyjet na nákupy do Německa nebo na návštěvu známých na Slovensko. A jestli musí mít v případě cesty negativní test na COVID-19, ať už při cestě do zahraničí, nebo zpátky.

Konstantní symbol: co přesně znamená a používá se ještě vůbec?
13. 01. 2021
[4 minuty čtení] Ještě před pár lety bylo při odesílání platby nutné vyplnit kolonku konstantní symbol. Tato kolonka ve formuláři platebního příkazu stále ještě je. Víte ale, k čemu konstantní symbol vůbec slouží a proč už není důležité jej vyplňovat jako dřív? Ačkoliv je konstantní symbol ve formulářích pro platební příkazy stále ještě uveden, jedná se spíše o jakousi „stálici“, která tam za ta léta už tak nějak patří. Jelikož se nepoužívá tak často, jako tomu bylo dříve, je jen otázkou času, kdy z online formulářů zmizí definitivně. Zatím tam však je a my se tomuto tajuplně se tvářícímu bankovnímu symbolu podíváme na zoubek, jak se říká.

Daňové formuláře 2021 ke stažení a daňová poradna
12. 01. 2021
[3 minuty čtení] Daň z nemovitých věcí (nemovitostí), daň z příjmů fyzických osob, silniční daň, DPH, přehled příjmů a výdajů – všechno máme a další budou přibývat. Již dnes můžete stahovat formuláře, nebo je vyplnit online. Potřebujete radu? Máme pro vás daňového poradce. Pokud jste nedočkaví a chcete nebo musíte co nejdříve splnit své daňové povinnosti, nemusíte na nic čekat a můžete využít náš daňový servis.

Autorské honoráře: Pravidla pro placení daně z příjmu a pojistných odvodů za rok 2020
12. 01. 2021
[5 minut čtení] Kdy sráží daň plátce honoráře, třeba vydavatel, a kdy ji platí sám odměňovaný autor? A kdy musí autor podat daňové přiznání a přehled o příjmech za loňský rok? Autorské honoráře jsou odměnou za dílo, které je předmětem autorského práva. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké či vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Daň z nemovitých věcí 2021: Co je nového a co zůstalo v platnosti?
11. 01. 2021
[6 minut čtení] Na přiznání k dani z nemovitých věcí dostanete letos více času. Jaké další novinky v této oblasti začínají platit a jak si správně poradit s přiznáním a platbou daně? Leden obvykle bývá měsícem ve znamení podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Letos to však bude jinak. Poplatníci dostanou víc času.

Nezaměstnanost dosáhla 4 %. Podnikatelé a firmy doufají, že návrat k normálu přinese očkování
11. 01. 2021
[4 minuty čtení] Přestože růst nezaměstnanosti není nijak dramatický, část podnikatelů pociťuje obavy o svou budoucnost. Řešení vidí řada z nich v očkování. Někteří zaměstnavatelé hodlají podpořit očkování svých zaměstnanců finančními odměnami nebo jinými bonusy. Nezaměstnanost v prosinci 2020 mírně vzrostla. Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval ke konci roku 2020 celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 17 451 vyšší než na konci listopadu 2020. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se ale jedná o nárůst o 76 445 osob. V průběhu prosince se na úřad práce zaregistrovalo 40 143 osob a 22 692 lidí z ní bylo vyřazeno. Do nového zaměstnání přitom nastoupilo jen 14 804 z nich. Podíl nezaměstnaných osob tím stoupl na úroveň 4,0 %.

Jedno pracovní místo pro více zaměstnanců. Novela zjednodušuje sdílení práce
8. 01. 2021
[4 minuty čtení] Jedno pracovní místo pro více zaměstnanců. To od ledna umožňuje novela zákoníku práce, což může přinést nové nabídky částečných úvazků. Jaké jsou podmínky? Institut takzvaného sdíleného pracovního místa se podle manažera náboru a marketingu ManpowerGroup Jiřího Halbrštáta využívá už poměrně dlouho, ale nyní vstupuje v platnost jeho nová úprava, která si klade za cíl využívání tohoto způsobu zaměstnávání zjednodušit.

Kdy má nájemník a pronajímatel nárok na úroky z prodlení neuhrazených peněz?
8. 01. 2021
[5 minut čtení] Za prodlení uživatele bytu s úhradou dlužného nájemného a služeb nebo naopak pronajímatele s vrácením přeplatku se platí úrok z prodlení. Za nepeněžité prohřešky se platí pokuty. Kdy a jak vysoké? Za pozdní vyúčtování služeb musí poskytovatel (společenství vlastníků jednotek či pronajímatel) hradit pokutu uživateli bytu. A to i tehdy, když z vyúčtování vyplývá nedoplatek a uživateli bytu nevznikla žádná škoda.

Hello bank! mění podmínky, chystá se na podporu Google Pay
7. 01. 2021
[3 minuty čtení] Google Pay, podpora datových schránek, hazard jen z debetky a částečná úhrada, když na kartě není dostatek peněz. Přehled změn u Hello bank! Hello bank! od 10. března 2021 mění obchodní podmínky. Tady je výčet hlavních změn.

Diners Club mění cestovní pojištění, zvyšují se limity
7. 01. 2021
[2 minuty čtení] Cestovní pojištění u karet Diners Club má nyní o 2,5 milionu vyšší limit. V jednom případě je však pojistná částka naopak nižší. Se změnou pojišťovny došlo i ke změně asistenční služby. Slovenská franšíza Diners Club, která ovládá i českou pobočku, k 1. 1. 2021 změnila pojistitele pro cestovní pojištění k platebním kartám. Tak zásadní změnu však společnost klientům oznámila jen dva dny před koncem roku formou jedné SMS držitelům karet. To není zrovna reputačně dobré chování, nicméně je potřeba dodat, že s jedinou drobnou výjimkou se parametry pojištění nemění a v případě pojištění léčebných výloh se naopak proklientsky zvyšují. Tedy jde o výhodnější podmínky pro držitele karet Diners Club.

Majetek zaměstnavatele je nedotknutelný, nesmíte ho ani půjčit
7. 01. 2021
[4 minuty čtení] Majetek zaměstnavatele je pro vás nedotknutelný. Nesmíte ho ani zapůjčit, a to ani zavedenému klientovi. V opačném případě vám hrozí vyhazov na hodinu. Stavbyvedoucí (vedoucí projektu) na dobu 14 dní bez souhlasu zaměstnavatele bezplatně zapůjčil tzv. na dobré slovo třetímu subjektu, ovšem ne lecjakému – klientovi, tedy smluvnímu, obchodnímu partnerovi zaměstnavatele – část lešenářského materiálu Layer Blitz 0,73 (v hodnotě cca 54 tisíc Kč) patřícího zaměstnavateli. A za to si vysloužil okamžité zrušení pracovního poměru, tedy vyhazov tzv. na hodinu. Tomu se zaměstnanec bránil soudní cestou, když jej napadl žalobou.

Jak se po brexitu mění cestování do Spojeného království?
7. 01. 2021
[4 minuty čtení] V současné době platí ve Velké Británii lockdown, takže možnosti vycestovat sem jsou značně omezené. Jinak zatím turisté dále mohou jezdit do Spojeného království na občanský průkaz. Od 1. ledna 2021 přestala pro Británii platit veškerá unijní legislativa. Podle dosavadních informací ministerstva zahraničí nebudou turisté a lidé jedoucí na návštěvu k příbuzným žijících v Británii potřebovat vízum. Nesmí zde však pracovat a musí se jednat o dočasný pobyt nepřesahující šest měsíců. V tom případě bude možné do konce září do Británie cestovat jen s občanským průkazem. Od 1. 10. 2021 už ale budete potřebovat pas.

Vyšší přídavek na dítě a pro více rodin. Od dubna mají platit nová pravidla
6. 01. 2021
[4 minuty čtení] Přídavek na dítě se má od 1. dubna zvýšit o více než čtvrtinu a mělo by na něj dosáhnout víc rodin než dnes. Kdo bude mít na dávku nově nárok a jaké jsou podmínky? Zvýšení přídavku na dítě navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí a v prosinci jej schválila vláda. Novelu zákona o státní sociální podpoře musí nyní projednat ještě sněmovna a podepsat prezident republiky. Pokud se tak stane, změny by měly začít platit od 1. dubna 2021.

Spoření v lednu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
6. 01. 2021
[2 minuty čtení] Bída, děs a utrpení. Mít na spořicích účtech peníze se nevyplatí. 1 % ročně nabídne jen jediná banka, a to s omezením do 200 tisíc korun. A pak vše prudce klesá. Nejsou z pohledu úrokových sazeb (jsou jen obecně finanční odměny za doporučení nového klienta, což není téma článku).

Pobíráte příspěvek na bydlení? Letos dostanete víc peněz
5. 01. 2021
[5 minut čtení] Od ledna 2021 se zvyšují normativní náklady, které slouží k výpočtu výše příspěvku na bydlení. Zohledňují tak růst výdajů za bydlení. Náklady na bydlení často spolknou valnou část rodinného rozpočtu. Pokud patříte k rodinám s nízkými příjmy, můžete požádat o příspěvek na bydlení, který je určen pro jednotlivce a rodiny. Abyste na něj však dosáhli, musíte splnit zákonem dané podmínky.

Nezabavitelné minimum se dlužníkům pro rok 2021 zvyšuje
5. 01. 2021
[5 minut čtení] Nezabavitelné minimum pro dlužníky, kterým je v exekuci sráženo ze mzdy, se pro rok 2021 zvyšuje. Mzdy v soukromém sektoru se asi příliš zvedat nebudou. Parametry (limity, omezení, proporce, čísla – jak chcete, dosaďte si případně výstižnější výraz) nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok s účinností od 1. ledna nově (pro účely státní sociální podpory) vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně, resp. méně často.

MONETA měno sazebník, zdraží některé služby na pobočkách
4. 01. 2021
[4 minuty čtení] Dražší vklady na účet třetí osobou, vyšší poplatky za vklad mincí, vyšší ceny za příkazy na pobočkách a o více jak tisícovku dražší vydání expresních karet. To je základní výčet změn nového sazebníku. MONETA Money Bank (MMB) od 1. dubna 2021 změní sazebních poplatků. Tady jsou hlavní změny.

MONETA mění sazebník, zdraží některé služby na pobočkách
4. 01. 2021
[4 minuty čtení] Dražší vklady na účet třetí osobou, vyšší poplatky za vklad mincí, vyšší ceny za příkazy na pobočkách a o více jak tisícovku dražší vydání expresních karet. To je základní výčet změn nového sazebníku. MONETA Money Bank (MMB) od 1. dubna 2021 změní sazebních poplatků. Tady jsou hlavní změny.

Fond pracovní doby: k čemu slouží a jak se stanovuje?
4. 01. 2021
[3 minuty čtení] V běžné praxi se častěji než „fond pracovní doby“ používá termín „pracovní doba“. Ta je zákonem stanovena maximálně na 40 hodin týdně, v některých případech je to však méně, a to 37,5 nebo 38,5 hodiny týdně. Na základě typu pracovního úvazku zaměstnavatel zaměstnanci stanoví fond pracovní doby. Fond pracovní doby se týká pouze zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou. Netýká se naopak živnostníků, kteří pracují tzv. na sebe, jelikož zde záleží pouze na nich, jak si svou pracovní dobu rozvrhnou. U zaměstnanců o pracovní době rozhoduje zaměstnavatel v souladu s platnou legislativou.

Změny a novinky roku 2021 v kostce
1. 01. 2021
[21 minut čtení] Projděte si přehled nejdůležitějších novinek, které nás čekají v roce 2021. Shrnuli jsme nejpodstatnější změny v daních, mzdách, důchodech a ve financích. Daň se bude nově odvádět jen z hrubé mzdy, nikoli ze superhrubé, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také pojistné placené zaměstnavatelem.

Pokuty a trestné body: jaké hrozí sankce za rychlost, telefonování či alkohol za volantem?
31. 12. 2020
[7 minut čtení] Při překročení maximální povolené rychlosti na dálnici vás změřila policejní hlídka? Jeli jste v obci na červenou? Anebo jste snad řídili s mobilem v ruce? Pak vás pravděpodobně bude zajímat, jaká pokuta a případný bodový postih vám za porušení zákona hrozí. Připravili jsme pro vás přehled častých i méně častých přestupků a výší jejich sankcí. Radary, ukryté hlídky i zvuky policejních sirén představují strašáky pro mnoho českých řidičů. Ruku v ruce s nimi jdou totiž často i peněžité pokuty, či dokonce trestné body, přičemž v následujících letech by se některé sankce za porušení zákona měly ještě zpřísnit, jiné naopak zmírnit. S touto myšlenkou si čeští politici pohrávají už několik let a zdá se, že účinnosti nových pravidel bychom se mohli dočkat v lednu roku 2022. Je ale dost možné, že se i kvůli koronavirové epidemii tento krok ještě více protáhne.

Tuzemské stravné 2021: O kolik se zvyšují diety a náhrada za použití auta?
31. 12. 2020
[8 minut čtení] Od 1. ledna 2021 se zvyšuje stravné na pracovní cesty. Zvyšuje se i náhrada za použití vlastního vozidla namísto firemního. Nižší naopak budou náhrady za nákup benzínu či nafty, pokud neprokážete skutečně placenou cenu pokladním blokem a bude se vycházet z vyhláškových úředních cen. Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné.

Minimální mzda 2021: kolik činí minimální mzda a jak se mění mzda zaručená?
30. 12. 2020
[5 minut čtení] Stejně jako v předchozích letech vláda i pro rok 2021 odhlasovala zvýšení minimální mzdy, což ovlivnilo také jednotlivé úrovně mzdy zaručené. Tento krok by měl navýšit státní příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění, přičemž stoupnou také roční mzdové náklady zaměstnavatelů, a to jak v podnikatelské, tak i v nepodnikatelské sféře. Jaká je tedy v roce 2021 výše minimální mzdy? Jako minimální mzda se podle zákoníku práce, tedy dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označuje nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat ani odměna z dohody tak nesmí být nižší než stanovená minimální mzda, přičemž se do tohoto finančního ohodnocení nezahrnuje:

Výměna řidičského průkazu: jak a kde o nový doklad zažádat v roce 2021?
30. 12. 2020
[5 minut čtení] Končí vám v roce 2021 platnost řidičského průkazu? Pak vás bude čekat jeho výměna. Ta je totiž ze zákona povinná jednou za deset let, a v případě některých skupin dokonce v polovičním časovém horizontu. Jak výměna řidičského průkazu probíhá, kde o nový doklad zažádat a jak celý proces ovlivnila koronavirová pandemie? Pokud patříte mezi statisíce lidí, kterým v roce 2021 končí platnost řidičského průkazu, s největší pravděpodobností vás čeká jeho výměna, tedy alespoň za předpokladu, že chcete i nadále usedat za volant. Po uplynutí stanovené lhůty, která je uvedena na každém dokladu, totiž přestávají staré řidičáky platit, což jinými slovy znamená, že své majitele neopravňují k řízení motorových vozidel.

Platy státních zaměstnanců: kolik si vyděláte, když se necháte zaměstnat státem?
29. 12. 2020
[6 minut čtení] Platové podmínky státních zaměstnanců jsou na rozdíl od soukromého sektoru jasně dané. Každému z nich na účet pravidelně přichází výplata pouze v takové výši, jaká odpovídá jeho zařazení do platové tabulky. Jaká kritéria vůbec mají vliv na plat státního zaměstnance v Česku? Státní zaměstnanci se často ocitají pod palbou velké kritiky. Říká se, že nic nedělají, jsou líní a nepříjemní, úřední hodiny jsou nemožné a normální člověk si musí vzít dovolenou, aby na úřadu vůbec něco stihl vyřídit. A za to všechno berou nemalé peníze. Málokdo přitom ví, že státní zaměstnanci si vydělají pouze tolik, kolik jim přiznají tzv. platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru.

Maximální podpora v nezaměstnanosti stoupne na více jak 22 tisíc měsíčně
29. 12. 2020
[6 minut čtení] Zvyšují se maximální částky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Jaké jsou podmínky pro získání podpory? Kdy máte po skončení zaměstnání nárok na plnou, kdy na nižší a kdy na žádnou? Jak se snižuje podpora v průběhu registrace na úřad práce, pokud neseženete novou práci či nezačnete podnikat? Nárok na podporu v nezaměstnanosti má nezaměstnaný člověk čili uchazeč o zaměstnání, který

Daně a mzdy 2021: Jaká bude vaše výplata podle schválených pravidel?
28. 12. 2020
[5 minut čtení] Konečně je definitivně jasno, jak se budou počítat výplaty a jak vysokou daňovou slevu na poplatníka budeme uplatňovat. Komplikovanější je otázka, kdy jednotlivé změny vejdou v účinnost. Přinášíme přehled změn i data, od kterých budou platit. Sněmovna s definitivní platností schválila daňový balíček. I se senátními změnami. Je tedy jasné, co má platit, složitější je otázka, od kdy přesně to má platit.

Musí vám profi fotograf dát všechny pořízené fotky? Kdo rozhodne, které smíte dostat?
28. 12. 2020
[4 minuty čtení] Profesionální fotograf vám vytvoří fotografie na zakázku. Kdo ale rozhodne o tom, ze kterých fotografií si můžete vybírat? Co když se vám líbí fotografie s nějakým konkrétním zátiším, ale fotograf vám je odmítne dát, protože se nepovedly a nechce se jimi prezentovat? Řadu fotografií si dnes už pořizujeme sami na chytrý telefon. Jsou ale příležitosti a situace, kdy lidé osloví profesionálního fotografa s žádostí o nafocení fotek. Například svatba, focení novorozence, fotografie pro osobní sebeprezentaci apod.

Podrobný návod, kde, kdy a jak podat žádost o rodičovský příspěvek
26. 12. 2020
[5 minut čtení] Čekáte své první miminko a snažíte se zorientovat v otázce rodičovského příspěvku? Nevíte jak, kdy a kde podat žádost o rodičovský příspěvek, na jak vysoký příspěvek máte nárok a jak dlouho jej můžete pobírat? Čtěte dál a dozvíte se vše podstatné. Nárok na rodičovský příspěvek má každý rodič s trvalým pobytem v České republice, který osobně, celodenně a po celý kalendářní měsíc pečuje o malé dítě do věku 4 let. V rodině s více dětmi se přitom jedná vždy o nejmladšího potomka. Ačkoliv o příspěvek žádají převážně ženy, kterým končí mateřská dovolená, žádat mohou i muži.

Státní svátky 2021: kdy nás čeká volno a kdy bude v obchodech zavřeno?
25. 12. 2020
[6 minut čtení] Toužíte vyrazit na výlet a hledáte vhodný volný den? Plánujete cestu za poznáním, kulturou či relaxací a nechcete si kvůli tomu vybírat příliš mnoho dovolené? Nebo snad přemýšlíte, jak to tentokrát bude s velikonočními a vánočními svátky? V tom případě vám jistě pomůže náš přehled svátků pro rok 2021, kde se dozvíte, na jaké dny pracovního klidu se můžeme těšit a zda budou mít v danou chvíli české obchody otevřeno. Čeští občané se v roce 2021 dočkají celkem 13 dnů pracovního klidu, kam patří 7 státních svátků a 6 ostatních svátků. Na všední dny ovšem připadá dohromady pouze 9 svátků, zatímco 4 zbývající (včetně obou volných dnů v květnu) si odbudeme o víkendu. Na rozdíl od loňského roku, kdy na všední dny připadlo hned 11 svátků, si tedy o dva dny pracovního klidu pohoršíme.

Vánoční přání a PF 2021: Zůstaňte pozitivní
25. 12. 2020
[čtení do minuty] Pozitivní, negativní, distanc, karanténa, uzavření, otevření, zakazuje se, povoluje se. Hlavní zpráva ale je: zůstaňme normální. Vážení čtenáři,

Nově téměř 700 tisíc pro pozůstalé při úmrtí vlivem pracovního úrazu. Vyšší je i náhrada za pohřeb
23. 12. 2020
[4 minuty čtení] Jednorázové odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu se od 1. 1. 2021 zvyšuje téměř na trojnásobek. Přesně jde o částku 692 300 Kč. Zvyšuje se i náhrada za pohřeb. Novela zákoníku práce (Zákon č. 285/2020 Sb.) rozšiřuje dosavadní okruh oprávněných osob – pozůstalých, jimž přísluší (mají nárok na) jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti.

Kdy můžete přijít o celý řidičák a kdy jen o určitou skupinu?
23. 12. 2020
[7 minut čtení] Řidičský průkaz vám mohou sebrat celý nebo jen jeho část. Kdy vám co hrozí? Jaké skupiny vám odeberou například za neplacení alimentů? Řidičský průkaz je pro řadu lidí běžnou součástí života. Auto využívají k jízdě do práce, na nákupy, na dovolenou, k různým cestám atd. Víte ale, za co vám seberou celý řidičský průkaz a za co jen jeho část?

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za listopad. Už jde kombinovat s kompenzačním bonusem
22. 12. 2020
[4 minuty čtení] Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už mohou žádat o ošetřovné za listopad. Nově jde opět kombinovat s kompenzačním bonusem, což bylo možné i na jaře, v říjnu to ale nešlo. Příjem žádostí odstartoval 21. 12. 2020.

Zaměstnavatel reorganizuje a propouští. Ale propustí na stejnou práci i odboráře?
22. 12. 2020
[7 minut čtení] Děláte stejnou práci jako odborový funkcionář. Ale s jeho výpovědí musejí souhlasit odbory. Koho tedy zaměstnavatel vybere? Poletíte automaticky vy, anebo on? Dopadá-li organizační změna na více zaměstnanců, rozhoduje o tom, koho propustí, výhradně zaměstnavatel. Při soudním přezkumu se zejména hodnotí, zda je zaměstnanec skutečně fakticky nadbytečný, a to v příčinné souvislosti s organizační změnou. U odborářského funkcionáře však navíc, jestli lze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby ho zaměstnával dále, nebo ne. Jaké to má dopady v praxi?

OSVČ si u státní nemocenské v roce 2021 připlatí
21. 12. 2020
[4 minuty čtení] Jestliže si dobrovolně hradíte nemocenské pojištění, od ledna za něj zaplatíte víc. Na nemocenskou si můžete přispívat i v případě, že se dobrovolně přihlásíte k paušální dani. Osoby samostatně výdělečně činné, které dobrovolně platí nemocenské pojištění, si od příštího roku připlatí. Od ledna 2021 je totiž stanovena nová minimální výše platby pojistného, a to 147 korun měsíčně. Tento rok je minimální hranice pojištění stanovená na 126 korun.

Další ošetřovné: Dosáhnou na něj snad i podnikatelé čerpající bonus
21. 12. 2020
[5 minut čtení] Školy se opět zavřou dříve, než měly. Ošetřovné dostanete za dva dny. Dosáhnou na něj snad i podnikatelé, kteří nově budou moci kombinovat kompenzační bonus s dalšími programy podpory. Podle usnesení vlády ze 14. prosince 2020, které zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol (a škol jim na roveň postavených) a vysokých škol, se uzavřou školy před Vánoci dříve, konkrétně už od 21. prosince. Rodiče tak musí opět řešit, kdo se o jejich děti postará. Ze tří dnů ale dostanou „ošetřovačku“ jen za dva z nich.

Čas na výhodnější pronájem. Na trhu je víc volných bytů za nižší ceny
18. 12. 2020
[5 minut čtení] Pokud se poohlížíte po výhodnějším pronájmu bytu, je na to ten správný čas. Pandemie koronaviru dočasně přepsala trh s nájemním bydlením a výsledkem je více volných bytů za nižší ceny. Zájem o byty je nižší, protože část nájemníků je přestala potřebovat.

Všude vás lákají na výhru, ale jde jim o vaše peníze
18. 12. 2020
[3 minuty čtení] Kasino dostalo po návštěvě celní správy pokutu za to, že v něm nebyli v době kontroly u kol štěstí krupiéři. Proč? Jaký je právní rozdíl mezi kasinem a hernou? Poctivá práce je hodně složitou a hloupou cestou k získání peněz. Ještě hloupější je však účast na hazardních hrách. Ale lidé rádi pokoušejí vrtkavou paní Štěstěnu. Hazardní hry skýtají velké nebezpečí nejen závislosti (gamblerství), ale i finančního krachu jednotlivce nebo jeho rodiny. Proto musejí být regulovány. Kasin je v ČR velký počet, jsou v kdejaké Horní Dolní, je jich mnohem více než třeba u našich západních sousedů.

Ceny úvěrů stavebních spořitelen výrazně zlevňují
17. 12. 2020
[5 minut čtení] Úvěr ze stavebního spoření nyní můžete získat i s úrokovou sazbou nižší než 2 %. Mimořádně levné jsou i hypotéky. Dá se předpokládat, že úvěry na bydlení budou zlevňovat i v příštích měsících. Ceny úvěrů stavebních spořitelen se v posledních měsících výrazně snížily. Jak uvedl web stavebky.cz, sazby úvěrů stavebních spořitelen klesly pod 2 %. Úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti patří k nevýhodnějším typům úvěrů na trhu. V tomto roce šly navíc s jejich cenou dolů stavební spořitelny i banky. Konkrétně u stavebních spořitelen byla průměrná úroková sazba letos nejvyšší v únoru (2,289 %), odkud se v měsíci říjnu dostala až na hodnotu 1,936 %.

Kdy se stává opatrovníkem někdo z rodiny a kdy obec?
17. 12. 2020
[5 minut čtení] Máte v rodině nebo pečujete o někoho od narození mentálně retardovaného či posléze postiženého vážnou duševní chorobou? Jak může soud omezit jeho majetková a peněžní jednání? Určuje se v rozsudku, co postižený člověk sám smí, anebo co nesmí? Kdy se stává opatrovníkem někdo z rodiny a kdy obec? Jak formulovat limit pro nakládání s penězi? Omezení svéprávnosti nepřipouští žádné zkratky.

Elektronické daňové přiznání můžete v roce 2021 podat až v květnu
16. 12. 2020
[4 minuty čtení] Od roku 2021 budete moci odevzdat daňové přiznání o měsíc později, tedy až do května. A to za podmínky, že ho podáte elektronicky. Novinka vyplývá z novely daňového řádu. Jejím hlavním záměrem je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem. Jinými slovy, ministerstvo financí chce podnikatele motivovat k tomu, aby s finančním úřadem komunikovali především elektronicky a posunutí termínu podání elektronického daňového přiznání o 1 měsíc tomu má pomoci.

Zlato? Stříbro? Jsou „koněm“, nebo ne?
16. 12. 2020
[6 minut čtení] Drahé kovy opět získávají na hodnotě. Je dnes ta pravá chvíle koupit či prodat zlato, stříbro? Pojďme si shrnout výhody a nevýhody zlata, stříbra a peněz. Lidé opět začínají ve zvýšené míře řešit zlato, stříbro, takzvané pravé peníze. Jsem finanční poradce, který se zabývá zprostředkováním různých investic včetně zlata a stříbra. Čas od času se dostanu na přednášku či školení někoho, kdo prodává zlato a stříbro. Nedávno jsem na další takové přednášce vyfasoval knihy, které jsem si poctivě a pečlivě přečetl.

Mutumutu. Levnější životko výměnou za zdravý životní styl (recenze)
15. 12. 2020
[22 minut čtení] Zlevní vám pojištění za to, že se o sebe staráte. A vše uděláte kompletně online. Jako bonus dostanete chytré hodinky. V čem je jiné, co je na něm dobrého a kde to vázne? Zatímco pojištění majetku online sjednáte takřka standardně, životních pojištění sjednatelných přes internet je jako šafránu. Důvody jsou dva.

Kolik dostanete diety a stravné u zahraniční služební cesty v roce 2021?
15. 12. 2020
[8 minut čtení] Od 1. ledna 2021 dochází ke změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům, když vás vyšle pracovat mimo Českou republiku. U 17 států či území se zvyšuje. Většinou se mění sazby spíše u mimoevropských zemí, tentokrát však i u několika zemí Evropy, zejména u post-socialistických států.

Penzijní reforma podle návrhu: Základ 10 000 Kč už po 25 letech a bonusy za děti
14. 12. 2020
[6 minut čtení] Návrh úprav penzijního systému počítá s výrazným snížením potřebné doby pojištění a za to slibuje minimum ve výši 10 000 Kč. Další část důchodu si budete muset víc zasloužit, přilepší vám vyšší příjmy, delší doba v práci nebo výchova dětí. Ministryně práce Jana Maláčová představila se šéfkou Důchodové komise Danuší Nerudovou podrobnější plány penzijní reformy. Nejedná se však o reformu v pravém slova smyslu. Jedná se pouze o parametrické úpravy stávajícího systému. Žádná revoluční myšlenka toho, jak změnit nastavení systému, aby se stal pro stát dlouhodobě udržitelný, na konferenci nepadla.

Jeho vůz nemá výfuk, přesto musel majitel elektromobilu na „měření emisí“
14. 12. 2020
[3 minuty čtení] Se svým elektromobilem zamířil na technickou kontrolu. Tam musel kromě jiného podstoupit a také zaplatit měření emisí, přestože jeho vůz je na baterky a výfuk nemá. Ivo Pavera si před časem pořídil zánovní elektromobil a v říjnu letošního roku s ním vyrazil na stanici technické kontroly. Jaké bylo jeho překvapení, když vedle dalších úkonů spojených s ověřováním technické způsobilosti jeho vozu musel podstoupit také měření emisí, které však jeho auto neprodukuje. Má totiž čistě bateriový pohon. Marně jsem přejímajícího technika přesvědčoval, že mé auto nemá výfuk, tudíž není co měřit, popsal Ivo Pavera.

Neomezená asistence u auta není neomezená. Ale pomůže hodně. Příklady z praxe
12. 12. 2020
[13 minut čtení] Pojišťovny přišly s novým trendem, neomezenou asistencí pro řidiče vozidel do 3,5 t. Mohou vás odtáhnout až z konce světa bez omezení a bez finančních nákladů. Ale tak jednoduché to není. Doba neomezená. Neomezené mobilní tarify s neomezenými daty. Neomezené převody, neomezené výběry z bankomatů. Neomezená konzumace jídla a pití. Neomezená asistence pro auta.

Máte blízko do důchodu? Jděte do něj ještě letos, i kdyby měl být předčasný
11. 12. 2020
[12 minut čtení] Správné načasování odchodu do důchodu může být nyní ošidné. Pokud máte do penze už jen krok, vyplatí se vám do ní možná odejít ještě letos. A to i kdyby mělo jít o předčasný důchod. Správné načasování odchodu do penze pro vás znamená peníze navíc. Letos to platí ještě o trochu víc než jindy. Odchod do penze ještě v letošním roce se podle společnosti Freedom Financial Services při splnění jedné další podmínky s určitostí vyplatí všem, kteří dosáhnou důchodového věku nejpozději během prvního čtvrtletí v roce 2021, pravděpodobně těm, kteří ho dosáhnou během prvního pololetí 2021 a některým i v případě, že ho dosáhnou během třetího čtvrtletí.

Paušální daň přehledně. Kdo ji může využít, jak se přihlásit a jak platit
10. 12. 2020
[5 minut čtení] Živnostníci a OSVČ se od roku 2021 mohou přihlásit k placení paušální daně, která zjednoduší výběr odvodů a placení daně z příjmu. Přinášíme rozcestník základních informací. K paušální dani se můžete přihlásit, pokud jste podnikatel z řad OSVČ za těchto podmínek:

Jak sjednat méně omezující konkurenční doložku?
10. 12. 2020
[6 minut čtení] Konkurenční doložka vás výrazně omezuje, i když to není zadarmo, v dalším zaměstnání nebo podnikání v oboru. Víte, že vám nemusí zakázat jakoukoliv konkurenci v oboru, že zákaz může být užší? Zaměstnavatel si se zaměstnancem v konkurenční doložce může sjednat namísto obvyklého zákazu výkonu veškeré výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, užší okruh činností, které nebude smět zaměstnanec vykonávat. Jak na to?

Útoků v online prostředí přibývá, většina podvodníků k nim využívá e-mail
9. 12. 2020
[4 minuty čtení] Češi nečtou informační zprávy zasílané svými bankami, v internetovém bankovnictví či e-mailu je často jen odkliknou. Většina lidí e-mailům zasílaných bankou nevěnuje dostatečnou pozornost, zlodějům dat tak můžou naletět kvůli své nepozornosti. Pozornost nevěnují ani bezpečnostním upozorněním svého telefonu. Jeho zabezpečení polovina lidí neřeší. A co je alarmující, každý desátý se klidně připojí k internetovému bankovnictví přes jakoukoliv Wi-Fi síť, aniž by zjišťoval, jestli je připojení bezpečné. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA), který realizovala prostřednictvím výzkumné agentury SC&C. Zapojila se do něj asi tisícovka respondentů.

Pro koho jsou vhodné fondy kvalifikovaných investorů a kolik musíte vložit?
9. 12. 2020
[9 minut čtení] Co je fond kvalifikovaných investorů? Jaké zkušenosti musíte mít, abyste do něj mohli vložit peníze? Pro koho je vhodný a jak se liší od „obyčejného“ fondu? Když člověk poprvé slyší fond kvalifikovaných investorů (dále také FKI), slůvko kvalifikovaných ho často svede na zcestí. Přemýšlí, jakou kvalifikaci, jaký certifikát, jakou zkoušku musí absolvovat, aby do FKI mohl investovat. Nějakou ekonomku? Školu pro investory? Chyba lávky. Kvalifikací jsou především peníze. Mějte ekvivalent 125 000 eur (cca 3,5 milionu Kč) a můžete už mnoho let investovat do FKI. A pár let vám stačí i milion korun.

Musíte k soudu kvůli zrušení stavebního spoření dítěte? Připravte se na průtahy
8. 12. 2020
[4 minuty čtení] Pokud chcete ukončit smlouvu o stavebním spoření vašeho nezletilého dítěte, v některých případech potřebujete rozhodnutí opatrovnického soudu. Kdy je to nutné a co vás čeká? V roce 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který změnil podmínky, za kterých mohli rodiče nakládat s prostředky svých dětí. Do té doby byly po uplynutí šestileté vázací lhůty peníze ze stavebního spoření vaše a bylo je možné využít prakticky na cokoliv. Nový zákoník podmínky zpřísnil. Při výpovědi smlouvy bylo nutné stavební spořitelně doložit souhlas soudu. Už nešlo peníze jednoduše vybrat a využít je dle vlastního uvážení.

Zničil vám pracovní úraz zdraví? Od 1. ledna 2021 dostanete víc peněz
8. 12. 2020
[9 minut čtení] Jako každý rok se zvyšují renty (náhrady za ztrátu na výdělku) z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Více peněz dostanou poškození i pozůstalí po něm, pokud zaměstnanec kvůli poškození zdraví zemřel při práci. O kolik? Jak správně spočítat novou výši renty po valorizaci? Majetková újma, která vzniká zaměstnanci následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, spočívá mimo jiné ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity). Se zdravotním handicapem zpravidla není poškozený zaměstnanec schopen si vydělávat tolik, co předtím – před vznikem škody, nebo si nemůže vydělávat vůbec.

Co se stane, když banka přijde o licenci? Přijdete o své peníze?
7. 12. 2020
[5 minut čtení] V uplynulých dnech zčeřila poklidné vody českého mediálního prostoru nebývalá kauza. Jedna z dalších bank působící na domácím trhu málem přišla o licenci, ale nakonec vyvázla jen s pokutou. Jak jsme vás informovali, Expobank dostala počátkem prosince od České národní banky pokutu 20 milionů korun. Jde o jednu z nejvyšších sankcí, které kdy ČNB finančnímu ústavu působícímu na území České republiky udělila. Bance za závažná pochybení hrozil až zákaz činnosti.

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2021?
7. 12. 2020
[8 minut čtení] Správně načasovaný vstup do starobního důchodu znamená vyšší penzi. Projděte si detailní návod, jak vypočítat důchod pro rok 2021. Vyplatí se jít do důchodu ještě v roce 2020, anebo počkat na rok 2021? Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení na základě doby pojištění a celkových ročních výdělků od roku 1986 do roku 2020. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

Důchod na 29. únory od státu nikdy nedostanete
5. 12. 2020
[8 minut čtení] Přestupný rok má v ČSSZ jen 365 dnů. V praxi to znamená, že za jeden den v přestupném roce důchod vyplacený nedostanete. Jsou to „jen“ koruny. Ale ty v objemu dělají miliony. Stát přes svůj obrovský aparát neumí počítat. Právník legislativec připraví zákon, selský rozum korektury nedělá a sněmovna to politicky schválí. „Stát“ tedy neumí počítat, a protože zrušil povinné maturity z matematiky, bude to samozřejmě čím dál horší. Bude stále méně těch, co počítat budou umět. Chceme digitální stát, chceme dohnat Estonsko, máme digitální summity… Kdo nám to všechno naprogramuje?

Sepsáním poslední vůle můžete předejít sporům mezi dědici. Co by závěť měla obsahovat?
5. 12. 2020
[12 minut čtení] Zájem o vytvoření závěti, která bude chránit vůli zůstavitele, se v poslední době neustále zvyšuje. A není se čemu divit, tento nástroj totiž umožňuje lidem svobodně nakládat s vlastním majetkem pro případ smrti. Pokud nechcete, aby byla vaše pozůstalost rozdělena ze zákona, poradíme vám, jak sepsat závěť, co v tomto dokumentu nesmí chybět a kdy je závěť neplatná. Sepsání závěti, kterou můžete znát také pod názvem poslední vůle, testament nebo třeba kšaft, umožňuje lidem zajistit před smrtí své majetkové záležitosti. Závěť tedy představuje odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně ustanoví jednu nebo více osob za své dědice, čímž jim zůstaví celou pozůstalost, nebo podíl na ní, a případně i odkaz.

Většina pronajímatelů se po návratu turistů vrátí k Airbnb, říká realitní makléř
4. 12. 2020
[5 minut čtení] V bytech v centru Prahy budou po skončení pandemie bydlet opět turisté. Většina pronajímatelů se chce vrátit ke krátkodobým pronájmům, říká v rozhovoru realitní makléř Daniel Kotula. V realitách podniká řadu let a specializuje se právě na centrum Prahy. Ale ne jen na něj. Velký zájem o nákup bytů z léta je podle něj pryč, silná poptávka zůstává po rodinných domech a pozemcích za Prahou.

Za jakých okolností můžete pronajmout byt, kde jste v nájmu?
4. 12. 2020
[3 minuty čtení] Když v nájemním bytě trvale bydlíte, můžete ho podnajmout i bez souhlasu majitele, pokud ne, souhlas potřebujete. Jak často se musíte v bytě zdržovat, abyste ho mohli dát do podnájmu bez souhlasu pronajímatele? Žalobci (nájemci bytu) podali žalobu na pronajímatele proto, aby soud přezkoumal oprávněnost výpovědi z nájmu bytu, kterou od něj dostali. Pronajímatel odůvodnil výpověď (podle 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku) tím, že bez jeho souhlasu přenechali byt do podnájmu. Nájemci s výpovědí nesouhlasili a tvrdili, že jeden z nich, žalobce (nájemce) byt, respektive jeho část dále užíval, a proto (podle § 2274 OZ) k přenechání bytu do podnájmu nepotřebovali souhlas pronajímatele. Nájemce totiž může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Podle § 2275 odst. 1 OZ v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.

Během nouzového stavu a vládních omezení platí odlišné podmínky pro výplatu důchodů
3. 12. 2020
[4 minuty čtení] Lidé žijící trvale v cizině a pobírající český důchod mají nyní snadnější podmínky pro příjem svých peněz. Výplata důchodu je jednoduší i pro seniory v České republice. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dočasně mění kvůli omezením, jež souvisejí s probíhající pandemií nemoci COVID-19, prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí. Splnění všech podmínek totiž nyní komplikují opatření platící v mnoha státech. Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití.

Advokáta si můžete zvolit, i když vám ho platí stát
3. 12. 2020
[5 minut čtení] Soudil se o banální reklamaci, vybojoval si osvobození od soudního poplatku i neplacení advokáta, ale to, že nedostal toho, koho chtěl a vybral si ho, hnal až k Ústavnímu soudu. Občan chtěl podat žalobu, aby si vymohl 2443 Kč ve spotřebitelské věci (kvůli nevyřízení reklamace) a s ohledem na svou nemajetnost požádal soud o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Současně navrhl, aby mu byl ustanoven konkrétní advokát, ke kterému chová důvěru, jehož kancelář se specializuje na danou oblast práva, často se pohybuje v místě jeho bydliště, a navíc je s věcí předběžně obeznámen.

Kombinace kompenzačního bonusu a Antiviru bude i pro OSVČ, slibuje změnu ministerstvo
2. 12. 2020
[4 minuty čtení] Ministerstvo financí částečně zmírňuje některé podmínky pro OSVČ v rámci koronavirové pomoci od státu. Resort slíbil, že bude dodatečně možné zkombinovat kompenzační bonus a program Antivirus. Podle stávajících pravidel je podzimní vládní pomoc pro OSVČ výrazně okleštěnější a podnikatelé tak dosáhnou na méně peněz. Vláda sice spustila řadu jednotlivých podpůrných programů, už ale neumožnila čerpání více podpor najednou. Zdůvodnila to tím, že programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory.

Domovní cyklostojan. Praktická drobnost, ale s vysokým právním rizikem
2. 12. 2020
[5 minut čtení] Některé příběhy nemají dobrý konec. Tenhle je bohužel jeden z nich. Takový krátký příběh k zamyšlení, jaké drobnosti mohou tlumit soukromou aktivitu. Každá investice do vybavení vyžaduje právní rozbor, i kdyby jen rychlý. Můžete být popoháněni zištnou či nezištnou motivací pomoct, nicméně vždy si kryjte záda. Jakmile jste iniciativní, častěji hrozí, že i na vás může dopadnout tzv. ochrana slabších, v tomto případě uživatelů.

Na starobní důchod loni nedosáhlo téměř 7500 lidí
1. 12. 2020
[6 minut čtení] Vašemu sousedovi přiznali starobní důchod, i když už dvacet let nepracuje? Závidíte mu stálý příjem ze státní kasy, na který mu vyděláváte svou prací, a přitom se bojíte, že vám důchod neuznají? Nebojte, líp než vy na tom není. Ve společnosti panuje řada mýtů o tom, že někteří občané celý život nepracují, přitom pobírají stejně vysoké důchody jako lidé, co pracují celý život. Není to však pravda. Podmínky pro získání starobního důchodu jsou pro všechny stejné.

Proti nepřiměřeným úrokům se můžete bránit i v exekučním řízení
1. 12. 2020
[5 minut čtení] Skrze srážek ze mzdy měl platit úrok 1 % denně čili 2040 Kč za den. Celkem nejméně 20 milionů jen na úrocích. V exekuci byl úrok snížen na 0,2 % denně čili 408 Kč za den, prozatím asi na 4 miliony. Soud nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného dlužníka, a to pro uspokojení pohledávky oprávněného věřitele (tedy zaplacení dluhu povinného dlužníka) ve výši 345 570 Kč s úrokem z prodlení ve výši 1 % denně z částky 204 000 Kč a s úrokem z prodlení ve výši 4 % ročně z částky 141 570 Kč a pro náhradu nákladů předchozího soudního (nalézacího) řízení (zaplacení soudních výloh), z něhož vzešel rozsudek ukládající dlužníkovi zaplatit uvedené částky.

Boj se státem nemusí být marný. Pendleři vybojovali zrušení testů za jarní protest
30. 11. 2020
[4 minuty čtení] Se státem se vyplatí bojovat. Dokazuje to příklad pendlerů, kterým úřady po několika měsících zrušily pokuty kvůli jarním protestům proti vládním nařízením. Pendleři pracující v Německu a Rakousku se 11. dubna 2020 sjeli na hraničním přechodu Folmava, aby protestovali proti vládním nařízením, která jim znemožňovalo každodenní dojíždění do práce – vláda jim určila turnusový režim. Někteří pendleři kvůli tomu měli potíže u zaměstnavatelů, nebo o práci za hranicemi přišli úplně.

Boj se státem nemusí být marný. Pendleři vybojovali zrušení pokut za jarní protest
30. 11. 2020
[4 minuty čtení] Se státem se vyplatí bojovat. Dokazuje to příklad pendlerů, kterým úřady po několika měsících zrušily pokuty kvůli jarním protestům proti vládním nařízením. Pendleři pracující v Německu a Rakousku se 11. dubna 2020 sjeli na hraničním přechodu Folmava, aby protestovali proti vládním nařízením, která jim znemožňovalo každodenní dojíždění do práce – vláda jim určila turnusový režim. Někteří pendleři kvůli tomu měli potíže u zaměstnavatelů, nebo o práci za hranicemi přišli úplně.

Může chtít pronajímatel za sklep nebo garáž příplatek k nájmu?
30. 11. 2020
[5 minut čtení] Při pronájmu se můžete setkat s tím, že pronajímatel bude chtít extra příplatek za to, že vám umožní přístup do sklepa, komory či dalších prostor. Jsou případy, kdy to možné je, a kdy naopak není. Jak je rozpoznat? Pronájmy bývají někdy složité, zvláště když se představy majitele a nájemníka liší. Ideální je, když si oba vše vysvětlí a do smlouvy o pronájmu detailně uvedou, na čem se domluvili. Ne vždy vás ale napadne, co ještě je dobré zmínit. Řadu věcí totiž považujeme za samozřejmost.

Dá se po smrti životního partnera zjistit, jestli a kde měl dluhy?
29. 11. 2020
[4 minuty čtení] Jak po smrti blízké osoby zjistíte, jestli neměla nějaké dluhy? Pokud se vám před smrtí nesvěřila, sami toho moc nezjistíte. Neznamená to ale, že byste měli svázané ruce. Možnosti, jak situaci řešit, tu jsou. Nesmíte ale prošvihnout příležitost. Zemře vám manžel či nějaký příbuzný a vy máte dědit. Zároveň ale přemýšlíte i nad tím, jestli neměl zemřelý nějaké dluhy. Například proto, že by při dědictví mohly přejít na vás, nebo by mohly tyto dluhy po čase vyplavat. Lhostejno, jestli jste o nich věděli, nebo ne.

Nabízí vám letecká společnost pouze voucher? Požádejte o chargeback
28. 11. 2020
[13 minut čtení] Dostat z banky peníze za zrušené lety znamenalo 3× podat reklamaci, 2× protestovat proti jejímu zamítnutí a podat Návrh k zahájení řízení k finančnímu arbitrovi. Ale po více než 7 měsících se banka rozhodla reklamaci uznat. Situace kolem nemoci COVID-19 zasáhla řadu odvětví světové ekonomiky a každého se dotkla různě intenzivně. Zejména v první fázi, kdy státy zavíraly hranice, se téměř zastavila letecká doprava a letecké společnosti hromadně rušily lety. Některé se k tomu staví čelem a vrací peníze, jiné nabízí pouze vouchery. Ještě komplikovanější situace nastává, pokud jste letenku koupili přes zprostředkovatele, jako já přes Bravofly.

Elektronická dálniční známka 2021: kolik vás bude stát a jak funguje?
28. 11. 2020
[6 minut čtení] Čeká vás výměna dálniční známky? Pak byste měli vědět, že s příchodem roku 2021 budou v České republice k dostání pouze ty elektronické. Už vás tedy dál nemusí trápit, že nevíte, jak nalepit dálniční známku správně, kam ji přesně umístit a jak ji později zase sundat. V našem článku vám prozradíme, kde si budete moci novou elektronickou dálniční známku koupit, ale třeba i to, kdo si ji vůbec pořizovat nemusí. Po vzoru Rakouska (kde stále platí také papírová varianta) nebo Slovenska přechází i Česká republika v roce 2021 na elektronické dálniční známky. Ty zcela nahradí původní papírové kupony, takže už na čelní sklo automobilu nebudete muset nic složitě vylepovat. Nová dálniční známka bude vázaná na SPZ konkrétního vozu a do budoucna by měla policistům či celníkům usnadnit kontrolu vozů, které se na dálnicích pohybují.

Produktové novinky v listopadu: Pozor na odklady splátek
27. 11. 2020
[8 minut čtení] Po konci splátkového moratoria, kdy si všichni klienti mohli ze zákona odložit splácení svých úvěrů až na půl roku, některé banky přistoupily k individuálnímu odkladu půjček. Než na něj ale kývnete, přečtěte si podmínky banky. I tento měsíc se ve světě bankovnictví a pojišťovnictví udála řada novinek. Několik bank nabídlo svým klientům odklady splátek. Podmínky se ale různí. Nejvíce novinek tento měsíc zavedla Equa bank, která nově nabízí účet pro mladé klienty, zvýšila některé poplatky, ale také odměňuje klienty za doporučení svých služeb. Ty, kteří nakupují potraviny online, jistě potěší, že Košík nabízí odloženou platbu až na 14 dní.

Samoplátcům (OBZP) zdraží zdravotní pojištění. Poprvé zaplatí měsíčně přes 2000 Kč
27. 11. 2020
[5 minut čtení] Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2021 prodraží zdravotní pojištění samoplátcům. Ti si jako osoby bez zdanitelných příjmů připlatí. Kolik peněz to bude? Zvýšení minimální mzdy vždy potěší nízkopříjmové kategorie zaměstnanců, pakliže si i po nárůstu mzdových nákladů pro zaměstnavatele udrží práci – pokud je nová výše jejich mzdy pro zaměstnavatele únosná, tedy pokud radši zaměstnance nepropustí, anebo se nedohodnou na přesunu své spolupráce do sféry šedé ekonomiky, kdy zaměstnanec začne pracovat na černo…, bez oficiální smlouvy, bez daňových a pojistných odvodů. Nikoho k tomu nenavádíme, to v žádném případě, ale jsme realisté a víme, jak to v praxi chodí.

Banky snižují odhadní ceny nemovitostí. Může to zkomplikovat získání hypotéky
26. 11. 2020
[4 minuty čtení] Banky se jistí proti poklesu cen nemovitostí a odhadují je na nižší hodnotu, než za kterou se prodávají. To může zkomplikovat získání hypotéky a cestu k vlastnímu bydlení. Banky letos zřejmě poskytnou hypotéky v rekordním objemu. Například mBank hlásí za 3. čtvrtletí letošního roku meziroční nárůst poskytnutých hypoték o přibližně 380 %. Vzhledem k pandemii a s ní spojenými ekonomickými problémy je tak velký zájem lidí trochu překvapivý. A výrazně nižší zájem neočekávají ani v následujících měsících.

Lidé registrovaní na úřadu práce si mohou od roku 2021 přivydělat více
26. 11. 2020
[4 minuty čtení] Uchazeči o zaměstnání nepobírající podporu v nezaměstnanosti si budou moci přivydělat o 300 Kč hrubého více. Až 7600 Kč měsíčně v nekolidujícím zaměstnání. Není žádným tajemstvím, že si tzv. nezaměstnaní čili uchazeči o zaměstnání registrovaní v evidenci úřadu práce na černo přivydělávají, a to i když pobírají podporu v nezaměstnanosti. Ale po skončení vyplácení podpory (tj. po vyčerpání tzv. podpůrčí doby), nebo i od samého počátku registrace úřadem práce, pokud jim nárok na podporu nevznikl (například protože nezískali v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců) si mohou s omezením vydělávat legálně, a to v tzv. (s evidencí uchazečů o zaměstnání) nekolidujícím zaměstnáním.

Crypto.com má potíže s dodáváním karet. Víme proč
26. 11. 2020
[3 minuty čtení] Také čekáte na platební kartu od Crypto.com? Možná vidíte, že je už vydaná a na cestě, ale stále ne a ne přijít. Jsou za tím tři hlavní důvody. Jedním slovem: nestíhají. Obrací se na nás čtenáři s tím, že si na základě našeho článku Cashback až 8 %? Jde to s Visa kartou od Crypto.com objednali kartu, ale tam ji ani po několika týdnech nedorazila. Zjišťovali jsme, co se děje.

Propadne vaše nevyčerpaná dovolená, nebo ne?
25. 11. 2020
[9 minut čtení] Měli jste letos jen krátkou dovolenou, či žádnou? Můžete o ni přijít? A co když vám zbývá nejen letošní, ale dokonce i loňská? Vysvětlíme vám pravidla. V roce 2020 je všechno trošku komplikovanější. Nečerpali jste vůbec, nebo nevyčerpali plně dovolenou za letošní rok 2020 a už ji asi nestihnete do konce roku? A co když vám stále zbývá dokonce ještě loňská dovolená z roku 2019?

Kompenzační bonus: zatím můžete žádat za tři období
25. 11. 2020
[4 minuty čtení] Zatím můžete žádat o kompenzace za období od 5. října do 13. prosince 2020. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu a trvání vládních opatření by mělo dojít k prodloužení období, za něž lze náhradu za ušlý zisk dostat. Kraje nedostanou příspěvek 300 korun na obyvatele jako náhradu za výpadek svých daňových příjmů během nouzového stavu, k němuž došlo kvůli vládním restrikcím. Poslanci totiž přehlasovali senátorský pozměňovací návrh. Osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s. r. o. a osoby pracující na DPČ a DPP mohou v rámci kompenzace ušlých zisků žádat 500 korun za každý den, kdy museli omezit své podnikání nebo jej kvůli vládním opatřením byli nuceni úplně přerušit. Kompenzační bonus se vztahuje na období od 5. října do 13. prosince 2020.

Nemoc dítěte a ztráta zaměstnání vedly k problémům se splácením úvěru. Lidí ve finanční tísni může přibývat
24. 11. 2020
[5 minut čtení] Dostal se do potíží se splácením úvěru. Dluh se mu podařilo dorovnat, banka však odmítla následnou žádost o odklad splátek, což vedlo k novým potížím. Banky sice vybízejí ke komunikaci, jenže ta může selhat. Karel Malý se loni dostal do složité životní situace. Při pobytu v zahraničí se u jeho malé dcery projevilo onemocnění cukrovky typu 1. Naprosto nečekaně. Holčička skončila ve vážném stavu na ARO, následně se řešilo nastavování léčby, což u této nemoci není jednoduché. Celá situace si vyžádala nucený pobyt v zahraničí na 3 měsíce a s tím spojené nemalé náklady.

Nejvyšší daň z příjmu fyzických osob platí autoři. Proč jim nemůže být snížena?
24. 11. 2020
[6 minut čtení] Diskutuje se o zrušení zdanění na principu superhrubé mzdy. Mělo by to snížit daňovou zátěž zaměstnanců. Ale snížení zdanění autorů, které se zvýšilo právě kvůli zavedení superhrubé mzdy, všichni odmítají. Proč? Proč všichni odmítají snížení nedůvodně vysoké daňové zátěže (nadměrného zdanění) autorských honorářů především za příspěvky do novin a časopisů ve výši do 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce, která je podstatně vyšší než zdanění jiných samostatných výdělečných aktivit, vám neřekneme. Ani my nevíme, proč jsou autoři trnem v oku Ministerstvu financí, poslancům a tak podobně. My vám jen vysvětlíme, v čem je problém, a přiblížíme zákonodárnou iniciativu, kterou si nikdo neosvojil, ani vládní koalice, ani opozice.

Paušální daň začíná platit od roku 2021. Vyplatí se vám?
23. 11. 2020
[5 minut čtení] Živnostníci se od příštího roku mohou přihlásit k placení paušální daně. Přinést jim má kromě zjednodušení administrativy také daňové úspory. Ne všichni díky ní ale ušetří. Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion korun a nejsou plátci DPH, budou mít od 1. ledna 2021 možnost odvádět pouze paušální daň. Senát 19. listopadu 2020 schválil zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Senátoři k návrhu ještě připojili technickou úpravu v rozpočtovém určení daní. K definitivnímu rozhodnutí o konkrétní podobě daně by mělo dojít počátkem prosince.

Zrušení superhrubé mzdy a vyšší daňová sleva: Jak se vám změní příjem?
23. 11. 2020
[9 minut čtení] Poslanci schvalují jednu daňovou novinku za druhou. Pokud projdou, naše peněženky se zaradují a veřejné rozpočty zapláčou. O kolik si přilepšíte, když projde navrhované zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy? Sněmovna ve třetím čtení schválila balíček daňových opatření. Mezi nimi i zrušení superhrubé mzdy. Jak se bude v takovém případě počítat zaměstnancům výplata a kolik na změně kdo ušetří?

Dědické řízení se může protáhnout. Jak probíhá a kolik zaplatíte notáři?
22. 11. 2020
[11 minut čtení] Ačkoliv smrt blízké osoby často přichází nečekaně a člověka nepříjemně zasáhne, posledním rozloučením těžkosti většinou nekončí. Je totiž nutné absolvovat pozůstalostní řízení, během kterého dojde k rozdělení dědictví a případných dluhů. Na následujících řádcích vám vysvětlíme, co takové řízení obnáší, jak se oceňuje majetek zemřelého a kolik peněz si bude za své služby účtovat notář. Řízení o pozůstalosti, které lidé znají také pod názvem dědické řízení, představuje jeden z několika druhů nesporných občanskoprávních řízení. Provádí se za účelem rozhodnutí o právních nástupcích zemřelé osoby, tedy o tom, kdo patří mezi dědice. V rámci tohoto řízení se také zjišťuje, zda po sobě zesnulý člověk zanechal nějaký majetek nebo dluhy, a dále i to, zda před smrtí sepsal závěť či dědickou smlouvu.

Odhad ceny nemovitosti. Kdy je potřeba, kolik stojí a jaké kroky obnáší?
21. 11. 2020
[10 minut čtení] Poohlížíte se po rodinném domu, stal se z vás dědic chalupy, anebo byste rádi prodali již nepotřebný byt? Ještě před tím, než jakýkoliv ze zmíněných kroků učiníte, je dobré nechat si nemovitost ocenit. Přečtěte si, co všechno se při odhadu ceny nemovitosti posuzuje a proč se částky za zpracování posudku mohou výrazně lišit. Ať už se nacházíte na straně prodejce, který svůj majetek nechce prodat pod cenou, anebo nějakou nemovitost ke koupi aktivně sháníte a odmítáte stavbu zbytečně přeplatit, určitě se vyplatí znát její hodnotu. Tu lze dnes poměrně spolehlivě zjistit za pomoci odhadců, kteří na základě několika parametrů provedou odhad ceny nemovitosti.

Pandemie krátí zisky bank, podíl špatných úvěrů je ale zatím nízký
20. 11. 2020
[5 minut čtení] Velké tuzemské banky zaznamenaly ve 3. čtvrtletí pokles zisku, v některých případech o více než polovinu. Snížení profitu má společného jmenovatele, kterým je pandemie koronaviru. V důsledku pandemie a následného propadu ekonomiky banky tvoří rezervy, což má za důsledek snížení jejich zisků. Na výdělek bank mělo dopad také snížení úrokových sazeb ze strany České národní banky a odklad splátek úvěrů klientům.

Místo peněz poukázky. Obchodníci využívají situace, ale v rozporu se zákonem
20. 11. 2020
[8 minut čtení] Někteří prodejci zneužívají nouzového stavu k nekalým praktikám, za vrácené zboží kupříkladu nevracejí peníze, jak mají, ale jen časově omezené poukázky na nákup jiného zboží. Nedejte na internetovou prezentaci a infolinky, rozhodující jsou obchodní podmínky – přečtěte si je, než odkliknete souhlas s nimi.

Víte, kolik let odvádíte důchodové pojištění? Bez odpracovaných let přijdete o důchod
19. 11. 2020
[4 minuty čtení] Odcházíte příští rok do důchodu a těšíte se na zaslouženou penzi? Možná se těšíte zbytečně. Víte, kolik let jste odváděli důchodové pojištění? Jestliže vám „chybí roky“, nebudete mít na penzi nárok. Abyste měli nárok na důchod, musíte splnit několik věcí. Tou první je především dosažení potřebného (důchodového) věku. Jestliže odejdete do důchodu před důchodovým věkem, jedná se o předčasný starobní důchod. Podmínkou pro vyplácení řádného i předčasného starobního důchodu je, abyste po zákonem stanovenou dobu odváděli pojištění. Ne všichni ale vědí, že když ke dni dosažení důchodového věku nebudete mít splněnou potřebnou dobu pojištění, nemůže vám být starobní důchod k tomuto dni přiznán.

Kdy je možné zastavit exekuci vedenou na základě notářského zápisu?
19. 11. 2020
[4 minuty čtení] Věřitelka v exekuci žádala úrok z prodlení asi 5 milionů Kč a další vysoké úroky za půjčení peněz a za úvěr. Nakonec slevila a žádala jen jistinu. Soud však exekuci zcela zastavil, šlo o lichvu. Paní si půjčila peníze – za nevýhodných podmínek – a jak už to bývá, nesplácela… A tak proti ní byla zahájena exekuce pro 1 100 000 Kč s příslušenstvím. Žádný soud, který by určil dlužnici povinnost zaplatit uvedený dluh (tedy nalézací soudní řízení před ním), předtím neproběhl. Exekuce byla totiž zahájena rovnou na podkladě notářského zápisu se svolením k (přímé) vykonatelnosti. (Právní povahu těchto notářských zápisů a kdy jsou a kdy nejsou způsobilým exekučním titulem, jsme si vysvětlovali v tomto článku.

Minimální mzda 2021: Další růst může zaměstnancům paradoxně uškodit
18. 11. 2020
[7 minut čtení] I v době, kdy je pro podnikatele doba více než nejistá, pravděpodobně dojde ke zvýšení minimální mzdy. Zaměstnancům to může v příštím roce spíš uškodit. S koncem roku tradičně ke slovu přichází otázka, zda a o kolik se zvýší minimální mzda. Ačkoli zatím není Sněmovnou a Senátem nic definitivně odhlasováno, konkrétní návrh už je na stole. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na tiskové konferenci v pondělí ohlásil, že vláda schválila pro rok 2021 minimální mzdu ve výši 15 200 Kč a minimální hodinovou mzdu na 90,50 Kč. Pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, oproti letošku se měsíční úroveň zvýší o 600 Kč.

Jak se změní zaručená mzda v roce 2021?
18. 11. 2020
[2 minuty čtení] Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 má za následek rovněž růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Kompletní přehled. V legislativním procesu je předloha označena jako návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Pokud legislativní proces na věci nic nezmění, vzroste tedy měsíční minimální mzda první skupině prací na 15 200 Kč a hodinová na 90,50 Kč. A s ní také zaručená mzda.

Předlistopadová přestavba za rozvoj socialistické vlasti. Kdo nekradl, okrádal rodinu
17. 11. 2020
[7 minut čtení] Jeden původně sovětský propagandistický plakát z doby po druhé světové válce zachycuje dělníka odolávajícího spotřebnímu luxusu nabízeného západním kapitalistou. Všichni byli zaměstnaní, a přitom se nikdo moc nepředřel. A i když se nikdo moc nepředřel, plán byl vždy nějak splněn. Ale i když byl plán třeba i přeplněn, obchody jsou poloprázdné. Ale i když byly obchody poloprázdné, všichni leccos měli – v realitě platila hesla „urob si sám“, „komu se nelení, tomu se zelení“, „kdo nekrade, okrádá rodinu“. A i když lidé leccos měli, na režim nadávali. Ale jakkoliv nadávali, ve volbách nikdo nevolil proti. Tak takové byly doby přestavby.

Stavební povolení ani ohláška nejsou vždy podmínkou. Kdy smíte stavět i bez souhlasu úřadů?
17. 11. 2020
[8 minut čtení] Rozhodli jste se zrekonstruovat byt, stavíte dům od základů nebo byste rádi přistavěli nové patro? V tom případě budete potřebovat zelenou od úřadu. Ne vždy je ale nutné přímo stavební povolení. Některé úpravy lze provést i po takzvaném ohlášení stavby, k jiným se můžete uchýlit dokonce i bez vědomosti úřadu. Stavba s sebou přináší pořádný kus práce. Kromě starostí kolem stavby jako takové vás totiž čeká také obíhání úřadů, což může být v důsledku zdlouhavější než samotná stavba. Dříve, než se do práce pustíte, je totiž třeba získat stavební povolení, s kterým souvisí nemalá byrokracie. Dobrou zprávou je, že v případě menších zásahů si vystačíte i s „pouhým“ ohlášením stavby a v některých případech můžete stavět i bez vědomosti úřadů.

Čekání na náhrady: Jedni nemají peníze za dovolenou, jiní za letenky
16. 11. 2020
[10 minut čtení] Řada spotřebitelů stále nemá zpět peníze za zrušené lety. Náhrady od leteckých společností nebo přeprodejců váznou. Peníze nemají ani ti, kteří kvůli epidemii přišli o zaplacenou dovolenou. EU přitom na Česko opakovaně apeluje kvůli zajištění vratek lidem, kteří za zrušenou dovolenou dostali jen voucher. Ačkoli už máme za sebou první mrazíky, řada lidí stále čeká na vlastní peníze za zrušené lety či celé dovolené. První zmíněné vázne u leteckých společností nebo prostředníků, kteří jejich letenky přeprodávají, to druhé posvětila přímo česká legislativa zákonem Lex Voucher. Evropská komise přitom opakovaně apeluje na ČR, aby lidem, kteří za zrušenou dovolenou dostali jen voucher, zajistila vrácení peněz.

Občanský průkaz pro děti do 15 let: kde doklad vyřídit a kolik vás to bude stát?
16. 11. 2020
[3 minuty čtení] Ačkoliv první občanský průkaz člověk většinou obdrží teprve ve chvíli, kdy dosáhne 15 let, v dnešní době ho můžete nechat vyhotovit také pro mladší děti nebo třeba pro miminka. Těm bude občanka sloužit jako cestovní doklad, díky kterému s nimi budete moci navštívit třeba země, jež jsou součástí Evropské unie. Prozradíme vám, kde o dětský občanský průkaz zažádat a co k tomu budete potřebovat. Každý člověk potřebuje při cestě do zahraničí nějaký doklad totožnosti a malé děti či novorozenci samozřejmě nejsou výjimkou. Zatímco dříve stačilo, když si potomka nechal do svého cestovního pasu zapsat některý z rodičů, od roku 2012 musí mít dítě vlastní doklad, a to bez ohledu na jeho věk. Může se přitom jednat buď o cestovní pas, nebo o speciální občanský průkaz pro dítě mladší 15 let.

Vymáhání směnky: Co je směnka, jaké má náležitosti a jak tento cenný papír vymáhat?
15. 11. 2020
[6 minut čtení] Podepsali jste někomu směnku, aniž byste přesně věděli, co pro vás takový krok znamená? Ačkoliv lze směnku výhodně použít pro zajištění závazků, neuvážený podpis takového písemného dokladu může člověku způsobit nemalé potíže. V článku vám vysvětlíme, k čemu směnka vlastně slouží, jaké musí obsahovat náležitosti a jak je to s vymáháním směnky, kterou dlužník odmítá uhradit. Ačkoliv směnky a jejich zákonné náležitosti upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový (dále jen zákon směnečný a šekový), konkrétní definici směnky či jiné výkladové ustanovení byste zde hledali marně. Vychází se totiž ze skutečnosti, že směnka představuje běžně užívaný nástroj, kterým ještě před válkou opravdu byla.

Nezaplacená faktura: jak na vymáhání nezaplacených faktur?
14. 11. 2020
[6 minut čtení] Stává se to poměrně často. Poskytnete klientovi nějakou službu, odvedete domluvenou práci nebo mu dodáte objednané zboží, ale uhrazení faktury se již nikdy nedočkáte. Taková situace pak může ohrozit celé vaše budoucí podnikání a někdy vede také k zadlužení. Poradíme vám, jak postupovat, když vám druhá strana odmítá zaplatit, jak nezaplacené faktury vymáhat a co dělat, aby se podobná situace už nikdy neopakovala. S neuhrazenými fakturami se živnostníci, drobní podnikatelé, ale i menší či větší firmy potýkají poměrně často. A vůbec přitom nezáleží na tom, zda se jedná pouze o drobné částky, nebo jde naopak o větší finanční obnos. I jedna nezaplacená faktura totiž může podnikatele dostat do problémů, což v nejhorších případech vede k zadlužení, nebo dokonce k insolvenci.

Až 50 tisíc pro průvodce. Začala běžet covidová podpora pro cestovní ruch
13. 11. 2020
[4 minuty čtení] Průvodci mohou získat až 50 tisíc, má to ale háček. Musí buďto absolvovat školení či kurz, který povede ke zlepšení jejich pracovního uplatnění, nebo naopak poskytnout vzdělávací kurz. Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou od 11. listopadu 2020 žádat stát o dotaci na podporu svého podnikání, které nemohou vykonávat kvůli pandemii koronaviru. O peníze z dotačního programu COVID – Podpora cestovního ruchu je možné žádat až do 11. ledna 2021. Podpora má zabránit krachu cestovních kanceláří i agentur a ochránit pracovní místa lidí pracujících v cestovním ruchu, včetně těch, kteří se zabývají průvodcovskými službami. Stát by měla jejich podpora vyjít na 25 000 000 korun. Žádosti o finanční podporu vyřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo probíhat do 31. března 2021 a do stejného termínu by se měly proplácet i peníze.

Výpověď ve zkušební době smíte dát bez udání důvodu. Jaké podmínky musíte splnit?
13. 11. 2020
[4 minuty čtení] Zjistili jste, že vám kolektiv v novém zaměstnání nevyhovuje, náplň vaší práce není taková, jakou jste si ji představovali, anebo si přijdete finančně nedostatečně ohodnoceni? Dobrou zprávou je, že pokud se stále ještě nacházíte ve zkušební době, můžete pracovní poměr zrušit ze dne na den a bez udání důvodu. Stejné právo má však i váš zaměstnavatel. Jak na podání výpovědi, co musí obsahovat a kdy vás zaměstnavatel naopak vyhodit nemůže? Ne vždy jsou věci takové, jaké je mít chceme. To samé platí i při nástupu do nového zaměstnání, kdy se očekávání s realitou může zásadně rozcházet. Nesednete si s pracovním kolektivem, výplata se vám nezdá dostatečně vysoká, anebo zjistíte, že vás práce, pro kterou jste byli najati, vlastně vůbec nebaví.

Virtuální karty pro platby na internetu. Kdo je nabízí a za jakých podmínek?
12. 11. 2020
[4 minuty čtení] Pokud chcete mít pod větší kontrolou internetové platby, můžete si pořídit speciální virtuální kartu. Ta je určena jen pro online svět. Na trhu ale příliš na výběr není. Virtuální karty jsou speciální karty pro placení výhradně na internetu. Neexistují v plastové podobě, ale jen v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci nebo jen jako vytištěné číslo karty. Hodit se vám mohou ve chvíli, kdy potřebujete oddělit online platby od klasických, a to jak při placení v e-shopech, tak například za předplatné aplikací.

Virtuální karty pro platby na internetu. Kdo je nabízí a za jakých podmínek?
12. 11. 2020
[4 minuty čtení] Pokud chcete mít pod větší kontrolou internetové platby, můžete si pořídit speciální virtuální kartu. Ta je určena jen pro online svět. Na trhu ale příliš na výběr není. Virtuální karty jsou speciální karty pro placení výhradně na internetu. Neexistují v plastové podobě, ale jen v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci nebo jen jako vytištěné číslo karty. Hodit se vám mohou ve chvíli, kdy potřebujete oddělit online platby od klasických, a to jak při placení v e-shopech, tak například za předplatné aplikací.

Jaké máte možnosti, když nechcete dědit?
12. 11. 2020
[6 minut čtení] Soupis dědictví zajistí, abyste za zůstavitele neplatili více, než jste dědictvím získali. Radikálnější je odmítnutí, vzdání se a zřeknutí se dědictví. Vysvětlíme si, jaký je mezi tím rozdíl. Dědic nabytím, tedy přijetím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele (tedy toho, kdo zemřel a po němž dědí), a obecně tak odpovídá za všechny jeho závazky, dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele, tedy nejen aktiva, ale též pasiva.

AliExpress Day 2020: Masivní slevy jsou zpět. Získejte k nim bonus 300 korun
11. 11. 2020
[2 minuty čtení] Masivní slevy na AliExpressu, jednom z největších čínských e-shopů, jsou zpět. Na dnešek připadá AliExpress Day 2020, kdy se na obchodu dá nakoupit až se slevou 70 %. Díky Měšci můžete získat během AliExpress Day navíc další peníze zpět díky cashbacku. Obchodní portál AliExpress vyhlašuje slevový den na 11. listopad už od roku 2009. Ve stejný den se totiž v Číně slaví tzv. Singles Day – svátek nezadaných, který je spojený s nakupováním dárků.

Jak jsem odvolával dobrovolně povinný souhlas
11. 11. 2020
[8 minut čtení] Otevřít bankovní účet na dálku dnes není nic neobvyklého. Co když ale banka trvá na zbytečném souhlasu se zpracováním osobních údajů? Co se stane, když se jej pokusíte v souladu se smlouvou vypovědět? Vyzkoušeno za vás. Nedávno jsem se rozhodl otevřít si účet u Hello bank! Jak už to u nízkorozpočtových bank bývá, celá akce se dá zařídit z pohodlí domova - nejprve poskytnete všechny potřebné osobní údaje, pak poskytnete fotku osobních dokladů a nakonec účet aktivujete platbou z jiného českého účtu vedeného na vaše jméno, ze kterého navíc dodáte výpis. Jde o v zásadě standardní postup a nelze proti němu nic moc namítat.

OSVČ nemohou kombinovat kompenzační bonus a Antivirus. Malá s. r. o. přitom ano
10. 11. 2020
[4 minuty čtení] Pokud jste OSVČ se zaměstnanci a postihly vás vládní restrikce kvůli pandemii, musíte si vybrat, zda budete čerpat pomoc pro sebe, nebo pro své zaměstnance. Podzimní varianta vládní pomoci pro OSVČ je výrazně přísnější než na jaře. Vláda sice spustila řadu jednotlivých podpůrných programů, už ale neumožňuje čerpání více podpor najednou.

Vedoucího, který řídí jen řadové zaměstnance, nelze vyhodit ze dne na den
10. 11. 2020
[6 minut čtení] Novela zákoníku práce zakazuje dohody, podle kterých může být odvolán z šéfovského místa zaměstnanec na prvním stupni řízení a pak dostat výpověď pro nadbytečnost bez odstupného. Zákon č. 285/2020 Sb., který novelizuje zákoník práce, nadále s účinností od 30. července 2020 znemožňuje sjednávat dohody o odvolatelnosti s vedoucím zaměstnancem, který už pod sebou nemá žádné další vedoucí zaměstnance, neřídí tedy žádné další – jemu podřízené vedoucí zaměstnance, čili na nejnižším stupni řízení.

Spoření v listopadu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
9. 11. 2020
[3 minuty čtení] Úrokové sazby stále klesají vyjma jednoho odvážlivce, který je naopak razantně zvedl. Je to však něco za něco a budete muset na Slovácko. ING Bank má probíhající akční nabídku na získání nových klientů prostřednictvím stávajících. Za založení ING konta dá stávajícím klientům 800 Kč, pokud nového přesvědčíte i k investicím, dostanete dalších 200 Kč. Podrobné podmínky.

Na úřad i do banky budou stačit jedny přihlašovací údaje
9. 11. 2020
[6 minut čtení] K přihlášení do online bankovnictví, na úřady, a dokonce do systému vašeho mobilního operátora by vám v budoucnu měly stačit jedny přihlašovací údaje. Systém by měl začít fungovat příští rok. K úředním formulářům a informacím státní správy, jako je Portál občana a portály různých státních úřadů, se můžete přihlásit už nyní, například prostřednictvím elektronické občanky či datové schránky. Problém je ale v tom, že všechny tyto metody jsou pro běžného uživatele poměrně komplikované. Změnit to má Projekt SONIA, za kterým stojí Česká bankovní asociace. Na úřady a ke svým daním se od příštího roku dostanete elektronickou formou přes internetové bankovnictví.

Otcovská dovolená: za jakých podmínek a za kolik mohou tatínkové zůstat doma s miminkem?
8. 11. 2020
[4 minuty čtení] Tatínkové narozeného miminka mohou od února 2018 žádat o otcovskou dovolenou. Nejedná se však o mužskou obdobu standardní mateřské dovolené, ale o podporu matky v péči o dítě během citlivého období označovaného jako šestinedělí. Lepším označením je tak otcovská poporodní péče. Již téměř tři roky mohou čerství tatínkové žádat o tzv. otcovskou poporodní péči, která se zkracuje jako „otcovská dovolená“ či prostě jen „otcovská“. To mylně vzbuzuje dojem, že se jedná o alternativu mateřské dovolené. Otcovská dovolená v tomto znění ale znamená jen několikadenní podporu otce v péči o narozené miminko.

Mezi zaměstnanci se šíří nový trend. Chtějí práci na zkrácený úvazek
7. 11. 2020
[6 minut čtení] Obliba zkrácených úvazků mezi zaměstnanci stoupá. Tradičně mají zájem pracovat na zkrácený úvazek ženy na mateřské dovolené a studenti vysokých škol. O různé formy zkráceného úvazku usilují i ostatní zaměstnanci, zejména z řad mladších ročníků, kteří chtějí v práci trávit méně času. Aby to bylo možné, musí zaměstnavatel v první řadě práci na zkrácený úvazek umožňovat. Zatímco v zahraničí se jedná o běžnou věc, čeští zaměstnavatelé se zkrácenému úvazku zatím úspěšně brání. Zkrácený úvazek totiž vnímají jako další komplikaci. Nemusí tomu tak být. Nicméně je třeba přiznat, že práce na zkrácený úvazek má světlé a stinné stránky. To platí jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Bezdomovec chtěl po státu sociální dávky přesahující 50 tisíc
6. 11. 2020
[8 minut čtení] Jako bydliště uvedl bezdomovec celou planetu Zemi, konkrétněji pak jednu pražskou zahrádku, a žádal na úřadu práce příspěvek na živobytí a mimořádnou pomoc. Jednu sociální dávku dostal, druhou ale ne. Jistý občan si podal dne 29. 3. 2017 žádost o příspěvek na živobytí. Příspěvek na živobytí je dávnou hmotné nouze poskytovanou podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Formulář: kompenzační bonus za říjen a listopad 2020. Ke stažení i online
6. 11. 2020
[4 minuty čtení] Opět můžete žádat o kompenzační bonus za omezení či komplikace v podnikání. Jen pozor na to, že nově bonus není automatický téměř pro každého. Návod, jak na to. Podpůrný program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020.

Jak pořídit závěť v době koronavirové?
5. 11. 2020
[4 minuty čtení] Když je ohroženo vaše zdraví a život, nemusí být závěť písemná. Stačí ústní. Její pořízení má ale svá pravidla. Jak na to a jaká je platnost takové závěti? Nemusí to být jen náhlý kolaps organismu z důvodu infekce covidem nebo vážné zranění třeba při železničním neštěstí, abyste chtěli či potřebovali pořídit o svém majetku pro případ smrti. Jenže nemáte tužku, papír, zdravotní stav vám brání, abyste mohli psát – pořídili tedy testament vlastní rukou, natož abyste přivolali notáře. Jak tedy pořídit závěť v takové situaci? Ostatně třeba jste na rozdělení majetku pro případ své smrti mysleli, už máte závěť sepsánu, ale chcete navíc ocenit záchranáře, zdravotníka, který třeba i s nasazením vlastního života a zdraví bojuje právě o váš život a zdraví.

Nezaměstnanost v říjnu mírně klesla. Nejvíce lidí bez práce ale přibylo v Praze
5. 11. 2020
[4 minuty čtení] Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Je pravděpodobné, že v příštích měsících poroste. Zvýšení se ale podle analytiků dočkáme až v příštím roce. Nezaměstnanost v říjnu i přes restriktivní vládní opatření provázející druhou vlnu pandemie koronaviru mírně klesla. Úřad práce ČR (ÚP ČR) k 31. 10. 2020 evidoval celkem 271 685 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost se tedy meziročně snížila o 0,1 procentního bodu na 3,7 %. Oproti září se počet lidí hledajících práci snížil o 5330. Současná nezaměstnanost je zároveň nejnižší od června letošního roku, kdy bylo v evidenci UP ČR 269 637 osob. V porovnání s ostatními státy má podle dat EUROSTATU (za září 2020) Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Nespravedlnost skončila. Valorizace důchodů se změní, dostanete více
4. 11. 2020
[3 minuty čtení] Je to slovíčkaření, ale na konci jde o (ne)vyplacené miliardy všem důchodcům. Valorizace důchodů se však změní, a důchodci tak dostanou správně uhrazené důchody. A tedy více peněz. Na problematiku nespravedlivého vyplácení důchodů jsme začali upozorňovat koncem září 2020. Ve svém prvním článku Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu náš autor Karel Zítek popisuje problematiku nesprávné valorizace důchodů. Zatímco třeba sociální dávky a mzdy se valorizují k 1. lednu kalendářního roku, důchody se vyplácejí ve výplatních termínech, a tedy se valorizují k výplatním termínům.

I z podpory se dá platit výživné, říká advokátka. V koronakrizi zdarma radí lidem v nouzi
4. 11. 2020
[6 minut čtení] Kvůli pandemii přišla řada lidí částečně, nebo úplně o příjem. Co dělat, když nemůžete platit soudem stanovené výživné? Ne jen o tom je rozhovor s rodinnou advokátkou Danielou Kovářovou. Unie rodinných advokátů, jíž je Daniela Kovářová prezidentkou, zřídila na jaře online poradnu zdarma pro lidi v tíživé životní situaci. S nástupem druhé vlny ji spustila znovu.

Smlouva o zápůjčce a výpůjčce: jak tyto smluvní závazky fungují?
4. 11. 2020
[7 minut čtení] Půjčili jste peníze známému, který se ocitl ve finanční nouzi? Nebo jste snad kamarádovi na měsíc poskytli svůj starší mobilní telefon, protože ten jeho se rozbil? V takových případech dochází k uzavření smlouvy o zápůjčce či výpůjčce. Prozradíme vám, jak tyto závazky fungují, v čem se navzájem liší a co je to výprosa nebo úvěr. Ať už se bavíme o zápůjčce, výpůjčce, úvěru, či výprose, jedná se o smluvní typy, kdy dochází k přenechání věci k užití někomu jinému. Jejich definice a fungování jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž forma uzavření takové smlouvy není zákonem stanovena. Může k tomu dojít ústně či konkludentně, ale pro případ, že ten, komu jste konkrétní věc k užití přenechali, nebude chtít svému závazku dostát, je samozřejmě lepší udělat to formou písemnou.

Žádáte o sociální dávky? Během 4. čtvrtletí nemusíte dokládat své příjmy
3. 11. 2020
[4 minuty čtení] Vzhledem k nepříznivému vývoji současné epidemiologické situace nebudou úřady práce požadovat aktuální doklady o příjmech a výši dávky vypočtou z příjmů z předchozího čtvrtletí. Pokud žádáte o příspěvek na bydlení, přídavek na děti a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte během čtvrtého čtvrtletí 2020 dokládat na úřadě práce své příjmy. V případě příspěvku na bydlení pak nemusíte dokládat ani náklady na bydlení. Automaticky vám bude přiznána stejná výše příspěvku jako v předchozím čtvrtletí roku 2020. Umožňuje to opatření, které schválil parlament a 30. října 2020 podepsal prezident. Jeho cílem je zjednodušení administrativy a omezení kontaktu pracovníků úřadů práce s veřejností, což má usnadnit ochranu zdraví veřejnosti a zamezení šíření koronaviru.

Mění se pravidla pro účast na nemocenském pojištění a limit pro uplatnění srážkové daně
3. 11. 2020
[5 minut čtení] Kdy jste jako brigádníci nemocensky pojištěni, takže máte nárok na dávky, ale zároveň se vám výdělek snižuje o pojistné? Kdy se sráží záloha na daň a kdy srážková daň? Pravidla se od roku 2021 změní. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3500 Kč, a to namísto dosavadních 3000 Kč. O dřívějším zvýšení limitu právě na dosud aktuálních 3000 Kč jsme psali v tomto článku.

Finporadci kvůli koronakrizi nestíhají povinné zkoušky. Pomoci má novela zákona
2. 11. 2020
[4 minuty čtení] Někteří finanční poradci a pojišťovací zprostředkovatelé nemohou kvůli pandemii koronaviru dokončit zákonem požadovanou certifikaci. Tu přitom potřebují, aby mohli svoji činnost vykonávat. Podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) se problém týká asi 15 až 20 tisíc zaměstnanců a zástupců finančně poradenských společností a pojišťoven. Řešením je prodloužení přechodného období o 6 měsíců, což navrhuje skupina poslanců.

Jak porostou důchody? Jejich výši ovlivní několik novinek
2. 11. 2020
[4 minuty čtení] Výši vyplácených penzí na přelomu roku ovlivní několik změn. Státní rozpočet to bude bolet, důchodci si polepší. Výši penze na přelomu roku ovlivní několik faktorů. V dnešním článku si je všechny shrneme.

Jaká jsou skrytá rizika dálkového sjednání smluv?
1. 11. 2020
[5 minut čtení] Jste rádi za nedávný pokrok v oblasti dálkového sjednání smluv? Výrazně více věcí si díky tomu můžete vyřídit na dálku pomocí návodného webového průvodce. Jen si dávejte pozor na možný nesoulad průvodce a vygenerované a vámi podepsané smlouvy. V dnešní době lze na dálku vyřídit mnohem víc věcí. Do příchodu koronaviru byl přechod z offline světa do online sjednávání velmi pomalý. Mnoho institucí konzervativně trvalo na vyplňování smluv v papírové podobě s vlastnoručním podpisem klienta.

Pohledávky. Jak je účinně vymáhat, prodat či odepsat z daní?
1. 11. 2020
[8 minut čtení] Pohledávka je označení pro právo věřitele chtít po dlužníkovi plnění vzniklého závazku. Jednoduše řečeno, pokud se s někým závazně domluvíte na dodání výrobku, zboží či služby, jste povinni za tyto položky zaplatit, a to do lhůty, na které jste se s druhou stranou domluvili. V opačném případě hrozí, že bude věřitel svou pohledávku vymáhat. Jak celý proces probíhá, kdy je možné pohledávku prodat a za jakých okolností pohledávka zaniká? Pohledávku, kterou definuje občanský zákoník, lze vlastně chápat jako takový obchodní úvěr, kdy prodávající či poskytovatel umožní kupujícímu odklad platby za své služby. Tato lhůta bývá zpravidla určena smlouvou, ve které je jasně uvedeno, do kdy má být pohledávka uhrazena. Pokud v příslušném termínu zaplacena není, dostává se dlužník do prodlení.

Nemocenské, koronavirové ošetřovné a další dávky se v roce 2021 zvyšují
31. 10. 2020
[8 minut čtení] Mění se parametry pro výpočet nemocenských dávek nejen zaměstnanců, protože od 1. 1. 2021 dojde k valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, tudíž se dávky budou odvozovat z vyššího příjmu. K 1. lednu 2021 dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se stanoví nemocenské dávky vyplácené státem (resp. v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti či karantény náhrada příjmu vyplácená zaměstnavatelem) – jinak řečeno dochází ke zvýšení té části příjmu, která se započítává (zohledňuje) při výpočtu sociálních dávek nebo náhrady příjmu.

Kdy vám projde řízení pod vlivem alkoholu?
31. 10. 2020
[6 minut čtení] V Česku máme nulovou toleranci alkoholu za volantem. Jakmile tedy nadýcháte jakoukoli hodnotu nad 0 promile, máte problém. Jsou však i situace, kdy vám řízení pod vlivem alkoholu projde. Musíte ale správně odhadnout situaci. Řešíte život ohrožující situaci a usedáte za volant i po požití alkoholu? Možná vám to projde. Soud ale tu situaci musí vyhodnotit stejně jako vy. A uznat, že lepší řešení v tu chvíli nebylo.

Banky mění ceníky. Co nového v nich najdete?
31. 10. 2020
[4 minuty čtení] Koncem roku některé banky mění ceníky a své obchodní podmínky. Podívejte se, zda se nějaké změny dotknou i vás. Koncem roku a začátkem toho příštího některé banky změní poplatky a obchodní podmínky. K poměrně výrazné změně přistupuje Air Bank, ČSOB a Poštovka zase pokračují ve sbližování své nabídky. Česká spořitelna zase probrala ceník a zrušila zpoplatnění u málo využívaných služeb.

Zdravotní pojištění 2021: Kolik si připlatíte na zálohách?
30. 10. 2020
[5 minut čtení] Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2021 vzrostou. Dobrá zpráva je, že se nebudou zvyšovat tolik, jako v minulých letech. Příští rok opět vzrostou minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Podobně se zvýší také minimální zálohy na sociální pojištění, o kterých jsme informovali v minulém textu.

Produktové novinky v říjnu: s bankami na úřady
30. 10. 2020
[11 minut čtení] Levnější hypotéky, bankovní identita platná i pro úřady, ekologické platební karty, příspěvky a slevy na finanční produkty. Přehled říjnových novinek. Akreditaci bankovní identity získala od ministerstva vnitra první banka, je jí ČSOB. Její klienti díky tomu od příštího roku budou moci „chodit“ na úřad stejně jako do banky. ČSOB má ale i další novinku, společně s Komerční bankou vydávají platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu. Několik bank také spustilo slevové akce a dvě banky snížily úrokové sazby u svých hypoték,

Ošetřovné a další pomoc pro OSVČ už nejde kombinovat s kompenzačním bonusem
29. 10. 2020
[4 minuty čtení] Pravidla čerpání ošetřovného pro OSVČ jsou přísnější než na jaře. Už jej nebude možné čerpat spolu s kompenzačním bonusem. S ním nepůjdou kombinovat ani další vládní programy na pomoc podnikatelům. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v těchto dnech rozesílá e-maily těm OSVČ, které na jaře čerpali ošetřovné, tedy speciální dotaci, o kterou mohly už během první vlny epidemie koronaviru žádat kvůli zavřeným školám.

Drahá spravedlnost. Hádal se o 8 tisíc, na soudních poplatcích měl ale platit 30 tisíc
29. 10. 2020
[6 minut čtení] Soudy chtěly vyšší poplatek, ale zacházely se sporem, jako kdyby bylo zaplaceno 27× méně. Jakmile vám ale soud vyměří poplatek z nebagatelní částky, nemůže s vámi zacházet, jako byste vymáhali jen bagatelní částku. Soud prvního stupně rozsudkem pro uznání vyhověl žalobě, kterou věřitel podal proti svému dlužníkovi.

Majetková a nemajetková újma: kdy a komu vzniká nárok na náhradu škody?
28. 10. 2020
[10 minut čtení] Naboural vám nepozorný řidič na dálnici auto? Vytopili vám sousedi byt? Pokousal vás v parku pes a zničil vám při tom i nový oblek? Nebo jste si z důvodu nedostatečného zabezpečení pracoviště způsobili vážný úraz? V takovém případě lze po tom, kdo takovou věc zavinil, žádat náhradu škody na majetku nebo odčinění nemajetkové újmy. Co se týče úpravy v českém právu, újma může být jak majetkového, tak i nemajetkového charakteru. Zatímco v prvním případě se jedná o újmu na jmění, která se označuje také jako škoda, o nemajetkové újmě hovoříme například v souvislosti s pošramocenou pověstí. Jak se řeší náhrada újmy a kdo má za ni odpovědnost, je pak stanoveno v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), konkrétně pak v § 2894–2971.

60 000 Kč pro umělce, 10 milionů pro organizátory. Podpora už běží, podávejte žádosti
27. 10. 2020
[4 minuty čtení] Pořadatelé a provozovatelé kulturních akcí a umělci či pracovníci technických profesí, podílející se na realizaci kulturních akcí, mohou žádat o peníze z programu COVID – Kultura II. Divadla nebo hudební kluby mohou usilovat o kompenzaci nákladů až do výše 10 miliónů. Umělci mají nárok maximálně 60 tisíc. Umělci, resp. OSVČ a osoby podnikající v kultuře, kteří kvůli současným omezením nesmí vykonávat svou činnost, si mohou od 22. října 2020 zažádat o finanční podporu ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na program je v tuto chvíli vyčleněno 750 milionů korun. Žádosti můžete podávat elektronicky na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) v systému AIS MPO.

Jednání ochuzeného na vlastní nebezpečí aneb Každý dobrý skutek po zásluze potrestán
27. 10. 2020
[4 minuty čtení] Pokud za svůj dobrý skutek očekáváte vděk či protislužbu, můžete ostrouhat. Kompenzace, protislužby se nemusíte dočkat, a to ani v rovině morální, ani podle práva. Ne, tentokrát si nepřečtete o povinnosti vrátit dar, kterou má obdarovaný, když se chová k dárci v rozporu s dobrými mravy, nevděčně, respektive novou výstižnější terminologií o odvolání darování pro nevděk. To už jsme si probrali v tomto článku. Dozvíte se něco nového, o čem jsme ještě nepsali. Podíváme se na institut občanského zákoníku (OZ), který se nazývá Jednání ochuzeného na vlastní nebezpečí (podle jeho ust. § 2992). Zní to archaicky, nesrozumitelně – buďte bez obav, vše si vysvětlíme.

Vyplňování žádosti o ošetřovné bude jednodušší. Jak na to?
26. 10. 2020
[5 minut čtení] Žádost o ošetřovné pro zaměstnance má novou podobu a jeho vyplnění bude jednodušší. Kombinuje žádost o ošetřovné a výkaz péče, nově si tedy vystačíte s jedním formulářem. Návrh zákona o krizovém ošetřovném, které bude možné čerpat po celou dobu zavřených škol, nyní čeká na projednání v senátu a poté na podpis prezidenta. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc. Žádost za říjen tedy budete podávat v listopadu.

Sociální pojištění 2021: Na zálohách si připlatíte, ale méně než loni
26. 10. 2020
[5 minut čtení] Minimální zálohy na důchodové pojištění a minimální platba na nemocenské pojištění se v roce 2021 opět zvýší. Podívejte se, kolik si připlatíte. Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce zvýší. Při jejím výpočtu vycházíme z Nařízení vlády 381/2020 Sb., které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2020. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2021.

Co obnáší získání zbrojního průkazu? Zkoušky, byrokracii i několik tisíc korun
26. 10. 2020
[5 minut čtení] Ať už se chcete cítit bezpečněji, anebo jste prostě jen vášnivým sběratelem historických kousků, abyste získali zbrojní průkaz, musíte nejprve splňovat celou řadu podmínek. V čem získání průkazu spočívá, jaké skupiny existují a na jak dlouho oprávnění vlastnit a držet zbraň získáte? Zbrojní průkaz (pas) opravňuje fyzické osoby k vlastnictví a držení zbraně, a to vždy v rozsahu, který je stanovený pro jednotlivé skupiny. Ty se rozlišují podle účelu užívání zbraně i střeliva a rozsahu oprávnění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že zbrojní průkaz je veřejnou listinou, jejíž doba platnosti trvá až na některé výjimky vždy deset let.

Koncesionářské poplatky: kolik činí a kdo je musí platit?
25. 10. 2020
[5 minut čtení] Koncesionářské poplatky by měla povinně platit každá domácnost, která vlastní televizní a rozhlasový přijímač, který je technicky způsobilý. V opačném případě hrozí pokuta v řádech tisíců korun. Proč je třeba poplatky za televizi a rozhlas platit, na kolik měsíčně vyjdou a koho se tato povinnost netýká? Koncesionářské poplatky jsou poplatky, které v celé řadě zemí slouží k financování veřejnoprávních médií. Stejně tak je tomu i v České republice, kde máme pouze dvě média tohoto typu – Českou televizi a Český rozhlas. Zbytek médií podléhá soukromému vlastnictví.

Starším seniorům stát sice přidá, ale něco si pro sebe nechá
24. 10. 2020
[8 minut čtení] Část peněz z valorizace nedostanete později. Nedostanete je vůbec, výpočet je totiž špatně. A stejný problém je i u vyšších důchodů pro 85leté a 100leté seniory. V části Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu jsme měli „pohádku“ o dvou dědečcích – Frantovi a Pepíkovi, v části druhé Valorizace důchodů: tak hloupí jsme jen v Česku jsme zas pro demonstraci legislativní hrubé chyby „podkládali sud prkénkem“ a klidně tak mohl činit „Pepík pod Frantův sud“.

Vymáhání výživného: jak postupovat, když bývalý partner neplatí alimenty?
23. 10. 2020
[5 minut čtení] S neplacením soudem stanoveného výživného se v současné době potýká celá řada rodičů samoživitelů. Jak v případě neplacení či vymáhání alimentů postupovat a kdy máte právo na neplatiče podat trestní oznámení? Vyživovací povinnost k dítěti vzniká rodičům (či jiným příbuzným) v momentě jeho narození a platí až do doby, dokud se jejich potomek není schopný o sebe postarat zcela sám. Ačkoli tímto milníkem bývá zpravidla ukončení studia a započetí ekonomicky aktivního života, v některých výjimečných případech může vyživovací povinnost trvat i po celý život. Zpravidla se tak děje u chronicky nemocných či invalidních dětí.

Hypotéky možná ještě zlevní, prostor tu stále je
23. 10. 2020
[3 minuty čtení] Ceny úvěrů na bydlení by paradoxně mohla snížit druhá vlna pandemie. Byty ale zatím nezlevňují. Hypotéku má v současnosti více než pětina Čechů, tedy asi 700 tisíc domácností. Většina z nich zatím nemá navzdory současné situaci související s propuknutím druhé vlny pandemie koronaviru problémy s jejím splácením. Téměř 90 % Čechů tvrdí, že pandemie jejich bydlení nijak neovlivnila. Jen 6 % uvedlo, že přišlo o dostatek příjmů na pokrytí výdajů na bydlení, například splátky úvěru. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA).

Jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc na hypotéku?
22. 10. 2020
[4 minuty čtení] Pokud se kvůli druhé vlně pandemie koronaviru dostanete do finančních potíží, můžete požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Do nákladů jde nově zahrnout i splátku hypotéky. Dávka mimořádné okamžité pomoci spadá do sociální dávky v hmotné nouzi. Stát ji může poskytnout jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Jde o jednorázovou dávku, lze o ni však žádat opakovaně.

Kdy vám zaměstnavatel může vyplatit nižší stravné, než stanoví vyhláška?
22. 10. 2020
[5 minut čtení] Zákoník práce dovoluje vyplácet nižší zahraniční stravné, než předepisuje zákon. Ovšem jen za určitých okolností. Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako řidič mezinárodní kamionové dopravy, proto byl vysílán na zahraniční pracovní cesty. Zaměstnavatel určil svým zaměstnancům pro zahraniční pracovní cesty základní sazbu zahraničního stravného nižší, než je obecně stanoveno (základní sazbu zahraničního stravného snížil o 20 %), a to vnitropodnikovou směrnicí. Zaměstnanec popíral, že by s tímto vnitřním předpisem zaměstnavatele byl před vykonáním zahraničních cest seznámen. Spor o nárok na stravné, respektive jeho doplatek řešil Nejvyšší soud.

Můžete fotky od profi fotografa dát na sociální sítě? A prodávat je dál?
21. 10. 2020
[7 minut čtení] Ne každý je umělecky nadaný a co se týče fotografování, někdo je vyložený antitalent. Tzv. uříznuté nohy nebo hlava je pak na denním pořádku. Když pak lidé zatouží po hezky stylizovaných snímcích, ze kterých je třeba patrný i nějaký příběh, často osloví profesionálního fotografa. To, že zaplatíte, ale neznamená, že s fotografiemi můžete nakládat jakkoli. Paní Dagmar oslovila profesionálního fotografa, aby pořídil pěkné snímky jejího psa. Na ceně, místě, času a provedení se domluvili ústně. Když celá akce proběhla, paní Dagmar zaplatila fotografovi domluvenou částku a podle domluvy také obdržela fotografie svého psa. V elektronické i papírové verzi.

Chcete změnit povinné ručení? Odejít rychle vás nechají jen dvě pojišťovny
20. 10. 2020
[5 minut čtení] Povinné ručení musí mít každý, kdo vlastní či provozuje motorové vozidlo. Sjednat si jej je snadné, ale vyvázat se nejde hned. I když už se svítá na lepší časy. Důležitým termínem je pojem pojistné období. To je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Toto období je stanoveno v pojistné smlouvě na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost plnit.

Půjčili jste někomu peníze bez určení dne splatnosti? Jak o ně nepřijít?
20. 10. 2020
[5 minut čtení] Kdy se promlčuje právo na vrácení peněz, když nebylo stanoveno, na jak dlouho se půjčují? Jestli si myslíte, že splatnost určujete vy, tak jste na omylu. Máme na mysli zápůjčku podle § 2390 občanského zákoníku (OZ), kterou však drtivá většina veřejnosti nazývá půjčkou. Podle § 2390 OZ, přenechá-li zapůjčitel (věřitel) vydlužiteli (dlužníkovi) zastupitelnou věc (to jsou právě například peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Další pomoc pro OSVČ: kompenzační bonus a ošetřovné. Projděte si pravidla
19. 10. 2020
[4 minuty čtení] Podnikatelé dostanou pomoc od státu. Vláda odsouhlasila ošetřovné pro OSVČ i kompenzační bonus pro podnikatele, kteří museli kvůli mimořádným opatřením omezit nebo zastavit svou činnost. Podle jakých pravidel se budou dávky vyplácet? Vláda ještě před víkendem na svém jednání odsouhlasila ošetřovné pro OSVČ, které musí zůstat doma s dětmi kvůli karanténě nebo uzavření škol. Podpořila i návrh na znovuzavedení kompenzačního bonusu pro podnikatele, který ale bude mít jiná pravidla než na jaře.

Vyřízení občanského průkazu: kam se obrátit a co vzít s sebou?
19. 10. 2020
[5 minut čtení] Potřebujete si vyřídit nový občanský průkaz, ale nejste si jistí, kam se vydat, co všechno donést a kolik vás to vlastně bude stát? Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem, přičemž existuje i možnost získat doklad ve zkrácené lhůtě. Poradíme vám, kde o vydání nového občanského průkazu zažádat a na co přitom rozhodně nezapomenout. Občanský průkaz u nás představuje jeden z nejdůležitějších dokladů. Povinně ho musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a zároveň má na území České republiky trvalý pobyt. Tento doklad je však možné zařídit také dětem mladším 15 let, občanům, jejichž svéprávnost byla omezena, a lidem, kteří trvalý pobyt na území České republiky nemají.

Alibi na míru: Je to drahá životní lekce. Vyzkoušeli jsme ji za vás
17. 10. 2020
[19 minut čtení] Vyzkoušeno na lidech, doslova. Potřebujete alibi před manželkou, nebo rovnou zařídit rozvod? Agentura Alibi na míru nabízí víc než to. V praxi se ale ukazuje, že kvalita a provedení služeb není tak profesionální, jak na první pohled může působit. Ráno vyjdete z domu a ve chvíli, kdy přicházíte k autu, k vám přistoupí cizí muž. Začne se omlouvat, že do vašeho vozu nechtěně nacouval. Už se vám chystal dát lísteček za okno, ale když viděl, že se majitelka auta objevila, rozhodl se to řešit přímo. Na autě sice žádné viditelné poškození není, ale i tak navrhne, abyste si pro jistotu vyměnili kontakty, kdybyste později přece jen něco objevila. Vyměníte si tedy čísla a už pospícháte do práce.

Ztráta občanského průkazu: komu věc nahlásit a kde žádat o nový doklad?
16. 10. 2020
[5 minut čtení] Okradli vás o kabelku, kde se kromě deštníku, klíčů a osobního diáře nacházely i všechny vaše doklady? Nebo vám snad občanka vypadla z peněženky, když jste při placení nedávali pozor? Ztráta občanského průkazu je sice velice nepříjemná, ale pokud víte, co v takovém případě dělat, dá se poměrně rychle vyřešit. Poradíme, kam se obrátit, jak průkaz zablokovat a kde zažádat o nový. Občanský průkaz (OP), který slouží k identifikaci obyvatelstva, v České republice patří mezi nejdůležitější doklady. Povinně ho tak musí mít každý český občan starší než 15 let, jehož trvalý pobyt je hlášený na území našeho státu. V současné době se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem označované také jako eObčanka.

Čekání na lepší časy. Jak přerušit živnost a jak se registrovat na úřadu práce?
16. 10. 2020
[4 minuty čtení] Nová opatření opět přiškrtila chod ekonomiky a podnikání přerušuje čím dál víc živnostníků. Jak na to, když chcete svoje podnikání pozastavit a registrovat se na úřadu práce? Za první tři čtvrtletí letošního roku přesáhl počet přerušených živností hranici 74 tisíc. Podnikání meziročně pozastavilo o 35 % víc podnikatelů a o 55 % víc než v roce 2018. Nejvíc přerušených živností proběhlo v oblasti výroby, obchodu a služeb, dále v oblasti stravování, na kterou dopadají silně protiepidemická opatření, a dále maloobchodě, vyplývá z údajů společnosti Bisnode.

Dlužníkům v exekuci pomůže chráněný bankovní účet
15. 10. 2020
[3 minuty čtení] Chráněný bankovní účet, který bude možné si v bance zřídit, zabrání například dvojí exekuci jednoho příjmu. Jakou pomoc přinese dlužníkům a jaké komplikace bankám? Poslanecká sněmovna bude za několik dnů znovu, již podrobněji, projednávat návrh novely procesních – exekučních předpisů, v níž jde hlavně o zavedení institutu tzv. chráněného účtu pro dlužníky (povinné) v exekuci, který si budou moci u banky zřídit. Chráněný účet by měl zabránit třeba takovým excesům (soudních exekutorů), aby třeba již exekuci podrobná mzda, z níž po srážkách ze mzdy zbylo jen nezabavitelné minimum, byla znovu podrobena exekuci a byla zabavena dlužníkovi prostřednictvím jiného exekučního instrumentu, a to přikázáním pohledávky z účtu povinného dlužníka. (I to se protiprávně stávalo či možná ještě stává, že i nezabavitelné minimum, které zůstalo po srážkách ze mzdy, bylo zabaveno v exekuci.)

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí znamená úspory stovky tisíc. Projděte si hlavní změny
15. 10. 2020
[4 minuty čtení] Zrušení této daně bylo odůvodněno potřebou rozhýbání realitního trhu a z dlouhodobého hlediska také zlepšení dostupnosti vlastního bydlení, které se v uplynulých letech stalo s ohledem na raketově rostoucí ceny nemovitostí pro řadu lidí téměř nedosažitelnou metou. V pátek 18. září 2020 prezident republiky podepsal zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která se doposud řídila úpravou obsaženou v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle kterého doposud měl při každém převodu nemovitosti povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí kupující, a to do tří měsíců od uskutečnění převodu.

Schváleno: balíček záchranných opatření pro podnikatele v tísni
14. 10. 2020
[4 minuty čtení] Úlevy pro podnikatele, jimž vláda zavřela podniky, jsou schváleny. Současně je prodloužen antivirus „A“ až do konce roku. Náhrady mezd se zvyšují na 100 % místo nynějších 80 %. Strop na jednoho zaměstnance se z 39 tisíc zvyšuje na 50 tisíc korun. Ve středu 14. října 2020 vláda schválila podpůrná opatření na pomoc OSVČ a firmám, které se ocitly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následnými vládními opatřeními ve finanční tísni. V rámci nich byla prodloužena platnost daňových úlev na jaře schválených liberačních balíčků.

Ošetřovné nově: méně peněz než na jaře, ale po celou dobu zavření škol
14. 10. 2020
[4 minuty čtení] Všechny školy od prvních stupňů výše se k dnešku uzavřely. Podle jakých pravidel budete čerpat ošetřovné? Od dnešního dne (14. 10. 2020) došlo k uzavření všech škol s výjimkou mateřských školek. Řada rodičů tak opět musí zůstat doma s dětmi. Místo klasické mzdy či platu budou zaměstnanci čerpat ošetřovné.

Konec moratoria a potíže s úvěrem. Co dělat, když nebudete mít na splátky?
14. 10. 2020
[4 minuty čtení] Úvěrové moratorium se blíží ke konci, do toho naplno udeřila druhá vlna pandemie koronaviru. To může přinést problémy se splácením úvěrů. Co v takovém případě dělat? Tuzemské banky očekávají, že nová protiepidemická opatření vlády mohou přinést i zhoršení finanční situace některých jejich klientů, kteří se tak mohou dostat do potíží se splácením svých úvěrů.

Připravila vás pandemie o peníze? Můžete požádat o odklad platby daně
13. 10. 2020
[4 minuty čtení] O odklad, případně rozložení daně na splátky, si můžete požádat až do konce letošního roku. Stačí, když na finanční úřad doručíte žádost. Do konce roku ji můžete podat zdarma. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 5. října 2020 můžete nyní požádat o odklad platby daně, případně o rozložení daňové povinnosti, do několika splátek. Potřebujete k tomu jen podat na finanční úřad vyplněnou žádost o posečkání úhrady daně a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení splátek žádáte. Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář, nicméně na stránkách Finanční správy najdete vzor žádosti, který můžete použít.

Má být opakovaný přestupek trestným činem? A proč je vláda proti?
13. 10. 2020
[5 minut čtení] Odhalená krádež je trestným činem, až když hodnota ukradeného činí 10 000 Kč, jinak pouhým přestupkem. Má za třetí takovou „drobnou“ krádež hrozit vězení? Poslanecká sněmovna bude záhy projednávat návrh zákona, který by měl prolomit nepsanou zásadu, že opakovaný přestupek není trestným činem. Mnozí lidé si myslí, že opakovaný přestupek se trestným činem stává. Je to však jen jedna z právních pověr jako třeba, že je omezen počet rozvodů manželství. Ne, žádné třikrát a dost neplatí. A delikventi moc dobře vědí, že je to pouhá pověra, že není pravda, že opakovaný přestupek je trestným činem. Ale může se to změnit.

Testy na koronavirus lze odečíst z daní. Ale za jakých okolností?
12. 10. 2020
[4 minuty čtení] Testy na koronavirus můžete uplatnit jako daňově uznatelný náklad. A to i v případě, že testujete preventivně, tedy dobrovolně bez nařízení hygieny. Musíte ale prokázat souvislost s podnikáním. Některé firmy v poslední době ve velkém nechávají testovat své zaměstnance, aby zabránily šíření koronaviru a kolapsu svých provozů. Například těžební firma OKD v srpnu oznámila, že nechá preventivně otestovat denně až 600 zaměstnanců, a to ve čtrnáctidenních intervalech. To měsíčně představovalo 12 tisíc testů.

Jak se pracuje v bankách? Podívejte se na benefity i hodnocení zaměstnanců
12. 10. 2020
[11 minut čtení] Jak se pracuje v jednotlivých bankách? Co nabízejí svým zaměstnancům za výhody a jak flexibilně umí přistupovat k pracovní době? A jak banky naopak hodnotí jejich současní a bývalí zaměstnanci? Většina z nás zná banky jen jako poskytovatele finančních služeb. Jak se v nich ale pracuje? Zjišťovali jsme, na co při péči o své zaměstnance banky dávají důraz a co všechno jim poskytují za benefity. Zároveň také uvádíme tipy na weby, kde najdete hodnocení bank očima bývalých i současných zaměstnanců.

Propustka k lékaři. Kdy a na jak dlouho o ni smí zaměstnanec požádat?
11. 10. 2020
[5 minut čtení] Kladete si otázky „Jak často mohu chodit k lékaři v pracovní době“, „Jak dlouhá je nezbytně nutná doba“ nebo „Kdy mi zaměstnavatel není povinen dát propustku“? Následující řádky vám poskytnou odpovědi na tyto i další otázky související s problematikou návštěvy lékaře v pracovní době. Podmínky, kdy smí zaměstnanec navštívit svého lékaře během pracovní doby, podrobně definuje zákoník práce. Jedná se tedy o oblast pracovního práva a v zákoníku práce se píše, že zaměstnanec má právo na poskytnutí placeného volna v případě potřeby, avšak pouze na nezbytně nutnou dobu.

Valorizace důchodů. Tak hloupí jsme jen v Česku
10. 10. 2020
[7 minut čtení] Stát důchodce okrádá. Ukážeme si, že věci se mají doopravdy tak špatně, jak se mají. Valorizaci důchodů na Slovensku zvládli, dokonce i ve zbytku Evropy. Bohužel, hloupí jsme jen my v Česku. Do prvního článku Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu jsem zamíchal i „pohádku“ o dvou dědečcích Frantovi a Pepíkovi. I v tomto začnu trochu netradičně.

Průměrná mzda: Jak se počítá, kolik činí v roce 2020 a co je medián?
10. 10. 2020
[6 minut čtení] Iritují vás pravidelně zveřejňované údaje o průměrné mzdě, na kterou stěží dosáhne polovina pracujícího národa? Pojďme se tedy podívat na to, o čem průměrná mzda je, k čemu je důležitá, jak a z čeho se počítá a proč je lepší uvádět medián. Průměrná mzda je definována jako měsíční podíl mezd na jednoho zaměstnance bez započítaných osobních nákladů. Počítá se z hrubé měsíční nominální mzdy všech evidovaných zaměstnanců v ČR, přičemž výpočet má na starosti Český statistický úřad (ČSÚ), který každé čtvrtletí zveřejňuje novou hodnotu průměrné mzdy v České republice.

Nejlepší „spořicí účet“ nehledejte u bank. Zkuste výnosnější, ale i riskantnější alternativu
9. 10. 2020
[7 minut čtení] Nestačí vám úrok 1 % a hledáte alternativu pro zhodnocení úspor? Nebojíte se vyššího rizika? Zkuste „spořicí účet“ v kryptoměnách. UPDATE: 13. 10. 2020 crypto.com oznámilo razantní snížení úroků. V článku jsou úroky upraveny na aktuálně platné. Bohužel po změně sazeb už není produkt zdaleka tak atraktivní, jako v době vydání článku.

V příštích 12 měsících podíl práce z domu vzroste, očekávají zaměstnavatelé
9. 10. 2020
[6 minut čtení] Zaměstnanci přikládají možnosti pracovat z domova velikou důležitost, více než polovina z nich ji považuje za důležitý benefit. Možnost pracovat z domova je častěji podstatný benefit pro respondenty s dětmi do 13 let a osoby pečující o závislou osobu. S příchodem pandemie koronaviru během letošního jara byla řada zaměstnavatelů nucena přehodnotit zavedené způsoby práce a umožnit svým zaměstnancům ve větší míře pracovat z domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na tuto situaci reagovalo průzkumem mapujícím využívání tzv. home office.

Hypotéky sice zlevňují, nemovitosti ale krizi vzdorují a zdražují
8. 10. 2020
[4 minuty čtení] Úrokové sazby hypoték klesají a čeká se, že ještě budou. Nemovitosti naopak stále zdražují, koronavirová krize poptávku po novém bydlení zatím neutlumila. Korekce cen se sice čeká, otázka je kdy. Hypotéky zlevňují prakticky od začátku pandemie. Jako první šla se sazbami dolů koncem března mBank, postupně se přidaly další menší a pak i větší banky. Úrokové sazby klesají už osm měsíců v řadě a tím to pravděpodobně ještě nekončí.

Nesplácel úvěr a hrozila mu exekuce. Soud ji ale zastavil jako nemravnou
8. 10. 2020
[4 minuty čtení] Vrácená částka měla totiž výrazně převyšovat půjčenou částku. Smluvní pokuta narůstala a počítala se skoro ze všeho, z jistiny i z úroků. Dlužník podal návrh na zastavení exekuce proti němu. Exekuce byla vedena na základě rozhodčího nálezu k vymožení povinnosti zaplatit oprávněné úvěrové společnosti částku 119 289 korun s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně, smluvní pokutou ve výši 0,25 % denně za každý den prodlení s úhradou částky 94 134 korun (všimněme si souběhu zákonné sankce a smluvní sankce, jak byla konstruována smluvní pokuta, se dozvíte později), náklady předcházejícího řízení ve výši 16 104 korun a náklady exekučního řízení.

Podzimní dovolená u moře: kde po vás budou chtít negativní test a kde ne?
7. 10. 2020
[6 minut čtení] V Česku panuje nouzový stav, přesto je možné vydat se na dovolenou k moři. V některých destinacích po vás budou chtít negativní testy na COVID-19, někde ne. Říjen býval pro určitou skupinu turistů ideální dobou pro strávení prodlouženého víkendu, nebo rovnou celé dovolené u moře. Mnohé destinace dostupné letadlem za méně než 3 hodiny nabízejí i na konci letní sezóny ještě rozumné počasí, davy turistů již odjely a ceny ubytování se dostaly na velmi zajímavou úroveň, stejně jako letenky. Letos je situace samozřejmě naprosto odlišná.

MALL Pay odloží platby do 50 000 korun. K tomu přidá platební kartu
6. 10. 2020
[7 minut čtení] Vyšší limity pro odložené platby, platební karta v mobilu pro Apple Pay a Google Pay. Ale taky čtyři nové tarify a poplatky. Novinky MALL Pay. Fintech MALL Pay na online tiskové konferenci 6. října 2020 představil novou platební kartu. Můžete s ní nakupovat až do výše 50 tisíc a zaplatit až za 50 dnů. Společnost před dvěma týdny získala od České národní banky licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Jeho nová karta má vlastnosti kreditní karty, bez nutnosti zakládat si účet v bance.

Jak žádat zpět zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí?
6. 10. 2020
[4 minuty čtení] Pokud jste v uplynulých měsících zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí, vznikl vám přeplatek, který můžete získat zpět. O vrácení si však musíte zažádat. S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo od 26. září 2020 ke zrušení stejnojmenné daně, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Tedy pokud katastrální úřad povolil vklad loni v prosinci nebo kdykoliv v letošním roce.

Rodiče nadržovali sourozenci. Jak si po jejich smrti vybojovat více z dědictví?
6. 10. 2020
[3 minuty čtení] Započtením darů nebo jiných výhod a úlev si může opomíjený dědic zjednat majetkovou spravedlnost po smrti rodičů nebo příbuzného. Co můžete žádat, aby bylo do dědictví započteno, když chcete získat větší podíl? Případy, kdy dědici žádají započtení darů, kterých se dostalo jinému z dědiců za života zesnulého zůstavitele, po němž se dětí, se v praxi vyskytují poměrně často. Ne vždy jsou rodiče vůči svým potomkům spravedliví a mají je všechny stejně rádi, nebo je sice mají stejně rádi, ale někomu nadržují. Započtení v dědickém právu má při stanovení výše dědických podílů (čili určení míry nebo množství toho, co, resp. kolik toho kdo zdědí) zohlednit to, co dědic už za života zesnulého zůstavitele od něho obdržel, zvláště v podobě darů.

Klienti nebankovních institucí mohou získat další odklad splátek
5. 10. 2020
[4 minuty čtení] Blíží se konec moratoria. Lidé, kteří si zažádali o odklad splátek, budou muset od 1. listopadu opět začít hradit své závazky. Více než polovina těch, kteří mají úvěry u nebankovních institucí, ale může mít se splácením potíže. Možnost podat žádost o odklad splátek skončila k poslednímu zářijovému dni, 30. 9. 2020. Všechny schválené odklady pak skončí k 31. 10. 2020. A od 1. 11. 2020 se ti, kteří si nechali splácení svých úvěrů odložit, vrátí k pravidelné úhradě svých půjček tak, jak byli zvyklí před moratoriem.

Pandemie pozitivně změnila české bankovnictví. Urychlila jeho digitalizaci
5. 10. 2020
[7 minut čtení] Všechno zlé je k něčemu dobré. Banky musely pustit zaměstnance pracovat domů a vir je přinutil přemýšlet i o tom, kolik potřebují vlastních prostor. A v neposlední řadě karanténa přinutila bankovat jinak i samotné klienty. Epidemie koronaviru se nějakým způsobem dotkla všech a chtě nechtě musíme přiznat, že některé z důsledků byly i pozitivní. Platí to i pro bankovnictví?

Kontrola na neschopence: jak probíhá a jaké postihy hrozí za porušení povinností?
4. 10. 2020
[3 minuty čtení] Zaměstnanci na nemocenské jsou povinni dbát doporučení lékaře a dodržovat režim dočasně práce neschopného jedince. Zda nemocní povinnosti dodržují, či nikoliv, zjišťuje kontrola na neschopence. Porušení povinnosti bez adekvátního odůvodnění může končit ztrátou nemocenské i výpovědí ze zaměstnání. V období pracovní neschopnosti může být nemocný zkontrolován pověřeným orgánem. Pokud by byl zaměstnanec v době kontroly mimo domov a neměl k nepřítomnosti adekvátní důvod, může přijít nejen o nemocenskou, ale dokonce i o práci.

Vše, co jste chtěli vědět o nemocenském: Kdo má nárok, za jakých podmínek a kdo jej vyplácí
3. 10. 2020
[4 minuty čtení] Nemocný zaměstnanec by měl jít k lékaři, nechat si vystavit neschopenku a důkladně se vyléčit. Přesto spousta pracujících i přes nemoc dál chodí do práce. Proč tomu tak je? Za jakých podmínek má nemocný zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, kdo mu ji vyplácí a v jaké výši? Nemoc představuje překážku na straně zaměstnance, která mu brání ve výkonu pracovní činnosti. Na základě neschopenky (tj. potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti), kterou smí vystavit pouze ošetřující lékař na základě prohlídky, má zaměstnanec v době nemoci nárok na náhradu mzdy (tzv. nemocenské). Jaké v ČR panují podmínky nutné pro vyplácení nemocenské?

Bytů k pronájmu přibývá a zlevní, ty s nálepkou Airbnb netáhnou
2. 10. 2020
[3 minuty čtení] Pokud sháníte dlouhodobý pronájem v Praze, je teď z čeho vybírat. Na trh se dostávají další volné byty dosud využívané na krátkodobé pronájmy. Ceny půjdou opět dolů. Část bytů určených původně na krátkodobé pronájmy se na trh dostala už na jaře v první vlně koronavirové epidemie. Šlo především o byty v centru Prahy, ale i v širším okolí, především v blízkosti metra.

Stát je rekordně zadlužený, ale bude rozdávat peněžité ceny dobře placeným právníkům
2. 10. 2020
[4 minuty čtení] Vláda rozhodla, že právníci za přínos k rozvoji práva a justice budou dostávat peněžité ocenění. Oni snad soudcují nebo vykonávají advokacii zdarma? Společenská a profesní prestiž nestačí? (Komentář) Utrácet se prostě musí, i kdyby ve státní pokladně nebyla už ani koruna. V letošní částce č. 156 Sbírky zákonů nalezneme nařízení vlády č. 387/2020 Sb. Tento předpis upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti za přínos zejména justici. Řeknete si: Copak nemohou mít právníci svého Oskara nebo Českého lva jako filmaři? Ale jistěže ho mohou mít, mají ho – je to u nás třeba soutěž Právník roku, organizovaná právnickým serverem epravo.cz.

PayPal zvyšuje poplatky, nové podmínky mají 93 stran. Přehled změn
1. 10. 2020
[4 minuty čtení] Poplatek za neaktivní účet. Vyšší poplatky za převody. A další poplatky pro prodejce, když dojde k reklamaci platby kartou. Zrušit u něj účet je však geniálně jednoduché. Platební služba PayPal je pro zákazníky EU provozována společností PayPal (Europe) S.?.r.l. et Cie, S.C.A. se sídlem 22–24 Boulevard Royal L-2449 v Lucemburku. Pro české zákazníky, a tedy i české rezidenty proto platí nové podmínky, které PayPal začne uplatňovat od 16. prosince 2020. Podmínky mají 93 stran A4 a není v nich vyznačeno, co se mění. Základní změny shrnuje web PayPalu z 29. září 2020, pro detail však musíte podmínky prostudovat. Tady je shrnutí hlavních změn, které se dotknou českých uživatelů.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP vzroste o 800 Kč
1. 10. 2020
[4 minuty čtení] Více peněz dostanou zaměstnavatelé působící na chráněném trhu práce už za měsíce červenec, srpen a září. Zvýšení příspěvku má osoby se zdravotním postižením ochránit před propouštěním. Vláda 25. září 2020 schválila navýšení příspěvku pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce. Jde o zaměstnavatele, mezi jejichž zaměstnanci tvoří osoby se zdravotním postižením (OZP) více než polovinu pracovníků. Na jednoho zaměstnance jim přidá 800 korun. Místo nynějších 12 800 tedy dostanou 13 600 korun. Navýšení má mít zpětnou účinnost, týkat se má už třetího čtvrtletí letošního roku. Více peněz tak zaměstnavatelé dostanou už za měsíc červenec, srpen, září. I osoby se zdravotním postižením si zaslouží lepší platové podmínky. Aktuálně je asi 60 tisíc lidí se zdravotním postižením, kteří jsou zaměstnaní, komentuje valorizaci Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Kdy se mění pracovní poměr na dobu určitou na pracovní poměr trvalý?
1. 10. 2020
[6 minut čtení] Když pokračujete v práci i po uplynutí pracovního poměru na dobu určitou s vědomím zaměstnavatele, platí, že se nově jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Ale ne vždy. Jak se v tom vyznat? Pracovní smlouva může (v souladu s § 39 ZP) obsahovat ujednání o době trvání pracovního poměru. Je-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, končí uplynutím sjednané doby (ve smyslu § 48 odst. 2 ZP), ledaže by skončil do té doby jinak (například okamžitým zrušením či smrtí zaměstnance).

Jiří Doubravský: Pojišťovnu jsme přepnuli do „nového normálu“
30. 09. 2020
[14 minut čtení] Vyfotit škodu mobilem a peníze na účtu do několika minut. Jak má vypadat pojišťovnictví ve 21. století? Kam nás může koronakrize posunout? O pojištění, autech, technologiích a e-governmentu jsme si povídali s Jiřím Doubravským, členem představenstva a provozním ředitelem Generali České pojišťovny. Jak přežíváte koronavirovou krizi? Dá se „zastavit“ pojišťovna tak, jak se na jaře „zastavila“ republika?

Poslední šance na změnu zdravotní pojišťovny od ledna. Čas máte už jen 30. září
30. 09. 2020
[3 minuty čtení] Pokud chcete od 1. ledna 2021 změnit zdravotní pojišťovnu, žádost musíte podat do konce září 2020. Poslední možnost je tedy dnes. Poté bude přestup možný znovu až od 1. července 2021. Zdravotní pojišťovnu můžete podle zákona změnit pouze jednou za rok, a to ve dvou možných termínech. Když podáte žádost do 31. března, ke změně dojde od 1. července. Pokud podáte žádost do 30. září, ke změně dojde od 1. ledna. Když tyto termíny prošvihnete, musíte si půl roku počkat, mezi tím změna možná není.

Produktové novinky září: zjistěte, co je nového ve světě financí
29. 09. 2020
[9 minut čtení] Dvě velké banky oznámily změnu ceníků, některé služby zdraží. ČSOB představila unikátní způsob investování pro drobné investory a zajímavé akce v září spustilo i několik dalších bank. Také v září se udála řada zajímavých novinek. Přinášíme vám jejich pravidelný přehled.

Kdy zaplatíte z příjmu z prodeje nemovitosti daň?
29. 09. 2020
[6 minut čtení] Kdy stačí pro osvobození od daně z příjmu vlastnit nemovitost 2 roky, 5 let a kdy 10 let? Zrušenou daň z nabytí nemovitosti platil kupující, ale prodávající nesmí zapomenout na daň z příjmu. Co když prodáváte dům a splňujete podmínky pro osvobození příjmu od daně, jenomže dům je součástí pozemku, na příjem z nějž se osvobození od daně nevztahuje?

Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu
27. 09. 2020
[10 minut čtení] Bylo nebylo. Tak začínají pohádky, ale zde nejde o bajku ani pohádku, ale o pravdu, jakkoli jí někdo zpočátku věřit nechce, a neuvěřitelný se tak zdá i titulek. Není to miliarda každoročně, ještě více to bylo v roce 2020 a v roce 2019. A jindy to bylo o něco méně. Článek je pojat trochu netradičně, ale snad jeho forma přispěje k pochopení věci, tedy že ji pochopí nejen prostý občan, ale i „lidé práva“, tedy mj. čeští legislativci, advokáti a justice. Tento článek je pak koncipován jako úvodní část seriálu, aby v částech dalších byly nejen uvedeny další argumenty pro pravdivost zde titulku, ale bude samozřejmě reagováno i na ohlasy zde čtenářů.

Běžné účty pro děti nabízí výhody i kapesné od banky do začátku
25. 09. 2020
[16 minut čtení] Chcete-li s dětmi udělat další krok směrem ke světu financí, najdete na trhu poměrně pestrou nabídku dětských účtů. Základní služby včetně výběrů jsou často bez poplatku a v rámci akčních nabídek můžete získat pro dítě i první kapesné od banky. Běžný účet nemusí být jen transakční platforma pro dospělé, ale i další krok do světa financí pro naše děti. Po textu o kapesném tak navazujeme další kapitolou o účtech pro děti. Na trhu jich najdete celou řadu. Většinou se dají založit už od narození, rozsah služeb pak roste s dítětem. Jsou cenově zvýhodněné a nabízejí i různé formy rodičovské kontroly.

Testy na koronavirus jsou pro pendlery v německém příhraničí zdarma
25. 09. 2020
[5 minut čtení] Češi dojíždějící za prací do německého příhraničí se můžou nechat zdarma otestovat na koronavirus. Plošná povinnost nechat se testovat pro ně zatím neplatí, někteří zaměstnavatelé to ale vyžadují. Německo ve středu zařadilo Českou republiku mezi epidemicky rizikové země. Mezi rizikovými oblastmi je celé území České republiky kromě Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Všichni, kdo se do Německa vydají z rizikových oblastí, musejí předložit buď negativní test, nebo jít do povinné 14denní karantény.

Sen o vlastním bydlení je splnitelný stále obtížněji
24. 09. 2020
[4 minuty čtení] Až 80 % lidí považuje vlastní bydlení za nedostupné. Ti, kteří se ho nechtějí vzdát, si berou hypotéky na stále vyšší částky. Zatížení čistého měsíčního příjmu českých domácností splátkou hypotéky je stále větší. V uplynulých osmi letech vzrostlo o 11 %. Češi dávají ve většině případů přednost vlastnímu bydlení před nájemním. Ve svém domě či bytě v současnosti žije podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 68,3 % Čechů (podle EUROSTATU až 79 %). Dům má podle ČSÚ 38,7 % lidí a v bytě v osobním vlastnictví žije 29,6 % z nás. V družstevním bytě bydlí 7,4 % Čechů, v pronájmu 19 % a u příbuzných či známých 5,4 % lidí. Pořídit si vlastní bydlení je ale stále obtížnější. Ceny bydlení jdou i přes dočasný pokles, který s sebou přinesla pandemie koronaviru, neustále nahoru. Meziroční růst se pohybuje kolem 9,5 %. A podíváme-li se na zdražování bytů v delším časovém období, podle statistických údajů Hypoexpert se v uplynulých osmi letech jejich cena zvýšila zhruba o dva miliony. V srpnu 2012 stál průměrný byt jen 1,7 milionu korun, zatímco v srpnu 2020 to už bylo 3,7 milionu.

Družstevní byt podnajímala, ale sama jej neplatila. Má o byt přijít, nebo ne?
24. 09. 2020
[4 minuty čtení] Ačkoliv měla příjem z podnájmu svého družstevního bytu, nájemné družstvu neplatila. Bude platné její vyloučení, když zaplatila až těsně před vyloučením z družstva? A co když družstevník ve finanční tísni pro nemoc, nezaměstnanost neplatí? Má být také zbaven členství a bytu? Členka bytového družstva dlouhodobě podnajímala svůj byt (v poslední době pak za tržní nájemné zhruba 10 000 Kč měsíčně), ale sama, ač měla z přenechání bytu jinému za úplatu příjem, družstvu nájemné a úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu nehradila. Dostala výstrahu od družstva, která nezabrala, tak ji družstvo pro hrubé porušování povinností spočívající v dlouhodobém nehrazení předepsaných plateb spojených s užíváním bytu vyloučilo. Ke dni doručení oznámení o vyloučení dlužila navrhovatelka družstvu na platbách spojených s užíváním bytu částku 15 018 Kč.

Mzdy přestaly růst, ale po kvalifikovaných lidech je stále hlad. Jaké jsou mzdy v profesích?
23. 09. 2020
[4 minuty čtení] Růst mezd kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru zpomaluje. Menší zájem je o nekvalifikované pozice, po lidech s kvalifikací je ale stále sháňka. Růst mezd, který v Česku poslední roky panoval, je u konce. Stejně jako přetahování zaměstnanců různými benefity či nástupními bonusy. Kandidátům jde nyní hlavně o to, aby měli práci, i za cenu nižších příjmů.

Žena čelí exekuci, přesto jí svěřili opatrovnictví postiženého chlapečka
23. 09. 2020
[6 minut čtení] Může být poručníkem a starat se o peníze handicapovaného člověka někdo, kdo sám nezvládá své finance? Soudy odmítly jmenovat poručníkem ženu v exekuci, kterádluží přes 300 000, ale Ústavní soud jim to nařídil a více než právem při tomargumentuje literárními příběhy. Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka, ukládá to občanský zákoník. Jistá paní usilovala o to, aby byla jmenována poručnicí nezletilého handicapovaného chlapce (narozeného v prosinci 2010), který trpí sluchovým postižením, má diagnostikovánu poruchu pozornosti a aktivity a mentální retardaci. O chlapce soustavně pečuje již více než sedm let.

Daň z nabytí nemovitostí je zrušená, kdy ji už nemusíte platit?
22. 09. 2020
[5 minut čtení] Jaké změny s sebou přinese zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Kupující už nemusí platit daň. Jestliže splácíte hypotéku, na úrocích si odečtete méně. A pokud bydlíte v družstevním bytě, nevyplatí se vám ho prodat dříve než za 10 let od pořízení. Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 jej podepsal také prezident Miloš Zeman. Nyní už zbývá jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů. Daň z nabytí nemovitosti platil kupující ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, a to vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Do státní kasy z ní ročně plynulo kolem 13 miliard korun. S daní zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Díky méně papírování bude možné snížit počty úředníků o přibližně 500 míst, což státu ušetří řádově stamiliony korun.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti s vystěhováním nájemníka nepomůže
22. 09. 2020
[8 minut čtení] Notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti můžete urychlit vymožení dlužného nájemného, zajistit si rychlou exekuci na peníze, ale ne vystěhování neplatiče. Vysvětlíme proč. Když jsme uváděli, jak složité je zajistit si řádné pravidelné placení nájemného z pronajatého bytu, a především pak vystěhovat nájemníka, kterému dojdou peníze a přestane platit, ani nemá kam odejít a postaví si hlavu, že zůstane v pronajímatelově bytě na dluh, setkali jsme se s nezaslouženými výtkami. Že téměř ničemu nerozumíme, že dáváme špatné rady, že na všechny případné problémy s takovým neplatičem lze při pronajímání bytu snadno vyzrát. A to prý notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti obsahujícím povinnost vyklidit nemovitost (byt) při neplacení nájemného.

Banky a pobočky: kdo je ruší, kdo přidává
21. 09. 2020
[3 minuty čtení] Pandemie koronaviru uspíšila rozhodnutí velkých bank zeštíhlit svoji pobočkovou síť a přesunout co nejvíc služeb a klientů na internet. Pobočky mají v budoucnu sloužit hlavně pro sjednávání produktů. Jde o trend posledních let, který ještě umocnila pandemie koronaviru. Banky chtějí dostat většinu klientů na internet a pobočky, jejichž počet redukují, využívat ke sjednávání složitějších produktů, u kterých je nutná osobní přítomnost bankéře – tedy například hypotéky nebo investice.

Majitele vozu podle registrační značky nenajdete. Které informace z ní můžete vyčíst?
21. 09. 2020
[3 minuty čtení] Potřebujete na základě registrační značky nutně zjistit majitele konkrétního vozu? Pak pro vás máme špatnou zprávu. K takto choulostivým informacím má přístup pouze policie, pojišťovna a úřad, na kterém je vozidlo registrováno. Z SPZ či VIN kódu vozu lze ale vyčíst spoustu jiných informací. Ty se vyplatí znát například při koupi ojetin. Přestože registrační značka představuje zcela specifické označení pro jednotlivá vozidla, informací, které z ní je běžný občan schopný vyčíst, příliš není. Nejčastěji se lidé v souvislosti s „espézetkami“ ptají, jak se dá zjistit majitel vozu podle SPZ. Pokud stejná otázka trápí i vás, pravděpodobně vás nepotěšíme. Legální cesta, kterou byste se na základě registrační značky dopátrali jména konkrétní osoby, totiž neexistuje.

Diners Club má potíže. Někde mu ukradli data, karty při placení zlobí
18. 09. 2020
[8 minut čtení] Stejnojmenný vydavatel karet Diners Club řeší nepříjemnost. Některým klientům nefungují karty, jak by měly. A dalším se na nich začaly objevovat neautorizované transakce. Platby kartami Diners Club zlobí již od letních prázdnin 2020, kdy začaly proplouvat na povrch první reakce nespokojených držitelů jejich karet. Začátek byl vždy podobný: zničehonic nebylo možné platit kartami Diners Club na některých e-shopech, kde jinak platby běžně probíhaly. Opakovaně jsem v srpnu zaznamenal nefunkční platby na internetu kartou Diners Club. Šlo zvláště o PayPal, Deezer, Amazon, Slevomat, Alzu a další. Způsobilo mi to řadu komplikací, psal začátkem září do Měšce klient společnosti Josef Ptáček. V Diners Club mu odpověděli, že chyba je na straně obchodníka, který si musí aktualizovat platební bránu. To se čtenáři nezdálo, tak volal na infolinku Diners Club, že problémů je více napříč různými obchodníky. Následně jsem se z jejich centrály dověděl, že problém je na straně Diners Club a týká se bezpečnosti, říká Ptáček, který mezitím do redakce zavolal.

Pokles zisku se nevyhnul ani finančním poradcům
18. 09. 2020
[4 minuty čtení] Koronakrize zasáhla do všech odvětví ekonomiky a ovlivnila i finanční poradenství. Většina finančních poradců ale zatím svou profesi na hřebík nepověsí. Ve druhém čtvrtletí 2020 finanční poradci sjednali finanční produkty v objemu přesahujícím 18 miliard korun. I přes omezení spojená s epidemií koronaviru vzrostl podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) celkový obrat o 6 %. Nicméně pokud se podíváme na počet sjednaných investičních produktů, zjistíme, že došlo k mezikvartálnímu poklesu jak u jednorázových investic, a to o 21 %, tak u pravidelných investic o 10 %.

Za nesplnění podmínek vedení účtu 2500 Kč měsíčně. Erste Premier zdraží
18. 09. 2020
[6 minut čtení] Prémiová služba České spořitelny Erste Premier od ledna razantně zvýší ceny, pokud nesplníte její podmínky pro bezplatné vedení. Nestačí si jen peníze „přeposílat“. Vymysleli skvělý platební účet, ale lidi jej bohužel začali používat. Cimrmanovská parafráze na službu Erste Premier sedí. Česká spořitelna totiž (zase) mění jeho podmínky. Ale pojďme si nejprve udělat krátký exkurz do historie.

Do pátku podejte přehled na sociálku, doplatek uhradíte jen převodem na účet
17. 09. 2020
[4 minuty čtení] V pátek 18. září vyprší posunutý termín pro odevzdání přehledu správě sociálního zabezpečení. Případný doplatek pojistného musíte zaplatit převodem na účet, hotově už to nejde. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vykonávaly alespoň po část uvedeného roku samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy potřebujete k vedlejšáku nebo k podnikání souhlas zaměstnavatele?
17. 09. 2020
[6 minut čtení] Svému zaměstnavateli nesmíte konkurovat. Bez jeho souhlasu nemůžete pracovatve stejném oboru u jiného zaměstnavatele ani v něm sami podnikat. Peněz není nikdy dost, a tak někdy jedna práce, respektive příjem z ní nestačí. Co byste měli vědět, než se rozhodnete přivydělávat si v dalším zaměstnání nebo než začnete podnikat?

O kolik se vám od ledna 2021 zvýší důchod?
16. 09. 2020
[3 minuty čtení] Senioři dostanou od ledna 2021 v rámci zákonné valorizace přidáno průměrně 839 korun. Ne každý ale slibovaných osm stovek skutečně dostane. To, o kolik si polepšíte, závisí na vaší současné penzi. Důchodci budou od příštího roku opět brát více peněz. Od 1. ledna 2021 totiž dochází k zákonné valorizaci. Stát seniorům na penzích přidá 5,8 %. Průměrně tak dostanou o 839 korun měsíčně více než letos. Což při stávající průměrné výši penze, která v roce 2020 činí 14 500 korun, odpovídá částce 15 339 korun. Zmíněných 839 korun ale nedostanou všichni. Kolik dostanete přidáno právě vy, závisí na tom, jak velký důchod pobíráte nyní.

Jak jsme honili autobus FlixBusu (příběh)
16. 09. 2020
[9 minut čtení] Přijedete na čerpací stanici a vidíte na ní zmateně pobíhající lidi. Hledají autobus, ten však nenávratně odjel do dalšího státu a nevrátí se pro ně. Akce jako z Kobry 11. Chtěli jsme mít pro vás připravený test kurzů platebních karet, místo něj jsme ale honili autobus FlixBusu. Vše začalo v polském pohraničí.

Ve kterých obchodech lze uplatnit stravenky a co za ně pořídíte?
15. 09. 2020
[4 minuty čtení] Nabídl vám zaměstnavatel jako jeden z benefitů stravenky? Pak jistě tušíte, že se tyto kupony a elektronické karty dají uplatnit na mnoha různých místech, ale neberou je zdaleka ve všech obchodech. Pokud chcete vědět, kde můžete vašimi stravenkami zaplatit, podívejte se do našeho přehledu supermarketů a hypermarketů, které tyto benefity akceptují. V České republice patří stravenky mezi poměrně běžné a oblíbené benefity. Ačkoliv by tyto kupony měly sloužit primárně jako platidlo, za které si pořídíte něco k snědku během pauzy na oběd, lidé je většinou šetří a používají je pro zaplacení větších nákupů. Ne všechny obchody ale stravenky akceptují a v určitých řetězcích můžete využít pouze některé typy těchto kuponů a stravenkových karet.

Může zaměstnavatel vyplatit bývalým zaměstnancům různě vysoké odstupné?
15. 09. 2020
[4 minuty čtení] Propuštěný zaměstnanec dostal jako odstupné méně násobků vyššího výdělku, zatímco jeho hůře placení kolegové jich dostali více. Nedal si to líbit a podal na bývalého zaměstnavatele žalobu. Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele od 1. 1. 2002 do 28. 2. 2014. Jeho pracovní poměr byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele dne 2. 12. 2013 podle § 52 písm. c) zákoníku práce (ZP). Zaměstnavatel mu vyplatil odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku (ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) ZP).

Test kurzů platebních karet: dobrých karet ubývá, kurz je vítaným příjmem
14. 09. 2020
[8 minut čtení] Zapomeňte na dobré a špatné karty či banky. Z outsidera je nyní premiant a kdysi kurzově příjemná karta patří mezi horší standard. A fintechy sice pomohou ušetřit, ale jen když znáte přesná pravidla. Alchymie. Tak by se jedním slovem dal nazvat způsob stanovování kurzů při používání platebních karet v cizí měně. Vydavatelé platebních karet používají pro zúčtování transakcí kartou v cizí měně tři možnosti. První – použijí čistý kurz kartové společnosti bez dalších přirážek. Druhou – použijí vlastní kurzový lístek. Třetí – použijí vlastní kurzový lístek a k tomu přihodí ještě další procentní marži.

Náhradní volno: kdy máte nárok na náhradu mzdy, a kdy naopak bude neplacené?
14. 09. 2020
[6 minut čtení] Ačkoliv si každý zaměstnanec dle zákona může každoročně vybrat 20 dní placené dovolené a zaměstnavatel mnohdy přihodí i pár dní navíc, někdy to zkrátka nestačí. Ať už chcete uvolnit z práce z důvodu zařizování vlastní svatby, plánujete stěhování nebo potřebujete odejít k lékaři, neměl by to být problém. V našem článku vám prozradíme, v kterých případech máte nárok na placené náhradní volno, a kdy naopak požádat o to neplacené. Chcete-li čerpat volno nad rámec zákonem stanovených čtyř týdnů, vždy záleží na tom, k jakému účelu bude tato dovolená sloužit. Zákoník práce sice pojmy, jako je placené a neplacené volno, nezná, ale zmiňuje se o osobních překážkách v práci, které by měly být důvodem pro dočasné uvolnění ze zaměstnání, a to buď s náhradou mzdy, nebo bez ní.

Řidičské průkazy: jaké možnosti a omezení platí pro jednotlivé skupiny?
12. 09. 2020
[6 minut čtení] Osobní automobil, autobus, náklaďák i různé typy motocyklů. Ačkoliv můžete vlastnit řidičské oprávnění na celou řadu vozidel, k jejich získání je vždy nutné splňovat určité podmínky. Vedle zdravotní způsobilosti je to například také věk, který se u jednotlivých skupin a podskupin znatelně liší. S ním jde navíc ruku v ruce i omezení výkonem a hmotností jednotlivých vozidel. Jaké jsou možnosti pro získání řidičáku a na jaké restrikce se v případě zájmu připravit? Když se řekne řidičský průkaz, většina lidí si jako první představí osobní automobil, který je dnes běžnou součástí mnoha domácností. Čtyřkolovými vozy ale možnosti ani zdaleka nekončí. Typů motorových vozidel či jízdních souprav, k jejichž řízení lze získat oprávnění, je totiž celá řada.

Investice do úvěrů: jak fungují a pro koho jsou vhodné?
11. 09. 2020
[5 minut čtení] Tradiční investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů můžete okořenit také investicí do zajištěných úvěrů. V Česku zatím ještě stále málo známá možnost slibuje zhodnocení peněz nad inflací. Každý úvěr je zajištěný bonitní nemovitostí ve vybraných lokalitách, jako je Praha, Středočeský kraj nebo krajská města, říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST, která v Česku tento typ investice poskytuje.

Převod vozidla je otázkou několika minut. Co všechno je třeba vyřídit a jak nenaletět podvodníkům?
11. 09. 2020
[3 minuty čtení] Proces převodu vozidla se oproti minulým rokům výrazně zjednodušil. K jeho rychlému vyřízení vám kromě potřebných dokumentů nyní postačí pouze jediná návštěva jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Snadnější přepis auta s sebou však přináší i mnohá úskalí. Jak celý proces probíhá a čím zajistit snadný průběh? Zatímco v minulých letech bylo v případě prodeje či koupě ojetého auta nutné vozidlo nejprve odhlásit a následně znovu přihlásit novým majitelem, dnes je celý proces o poznání jednodušší. Došlo totiž k úplnému odstranění takzvaného polopřevodu, což v praxi znamená, že ke kompletnímu přepisu stačí jediná návštěva registru vozidel. Nově tak navíc můžete učinit na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Nezaměstnanost poroste nejspíš jen mírně
10. 09. 2020
[5 minut čtení] V uplynulých třech měsících oznámilo hromadné propouštění 58 zaměstnavatelů. Některé firmy ale naopak zaměstnance hledají a nábor nových pracovních sil plánují i v následujícím čtvrtletí. Černé scénáře o rekordním nárůstu nezaměstnanosti se zatím nenaplňují. Nynější míra nezaměstnanosti dosáhla podle údajů Úřadu práce ČR (ÚP ČR) ke dni 8. září 2020 na 3,86 %. Bez práce je nyní celkem 281 998 lidí. Oproti konci srpna, kdy bylo v evidenci úřadu práce 279 078 (3,8 %) nezaměstnaných, je to jen mírný nárůst. Také v minulých měsících úroveň nezaměstnanosti spíše stagnovala. Přitom zaměstnavatelé v srpnu prostřednictvím ÚP ČR nabízeli celkem 340 823 volných pracovních míst. Optimisticky vypadá vývoj domácí nezaměstnanosti také v celoevropském srovnání. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec 2020) měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Platová diskriminace: co vám letos poradily a vysvětlily soudy?
10. 09. 2020
[8 minut čtení] Platí zásada rovnosti v odměňování, pokud vykonáváte stejně složitou, odpovědnou a namáhavou práci ve srovnatelných pracovních podmínkách. Jenže co když kolegové dostávají více peněz než vy? I přes veškerá legislativní antidiskriminační opatření prokázat porušování zásady rovnosti v odměňování (§ 16 a ust. § 110 ZP) a domoci se svých práv – dorovnání příjmu na úroveň kolegů – je v praxi, před soudem, velmi obtížné. Co je a co není diskriminací v oblasti odměňování – co si může a co si nesmí zaměstnavatel dovolit? Co k tomu řekly soudy při řešení sporných případů, kdy zaměstnanci bojovali za svá práva a nároky, ať už skutečné, nebo domnělé?

Výjimka EU na propadlé STK a dopravní nehoda. Jak se na to dívají pojišťovny?
9. 09. 2020
[4 minuty čtení] Evropská unie plošně prodloužila platnost technických průkazů propadlých od 1. února do 31. srpna. Co na to pojišťovny v případě, že s prošlým dokladem způsobíte dopravní nehodu? Evropská unie prodloužila o zmíněnou lhůtu platnost technických průkazů (a také řidičáků a průkazů profesní způsobilosti) kvůli pandemii koronaviru, která paralyzovala chod některých úřadů i stanic technické kontroly. Pokud vám tedy techničák propadl například 12. července 2020, jeho platnost se automaticky prodloužila do 12. února 2021, jak už jsme psali v tomto článku.

Změna trvalého bydliště 2020: jak postupovat a které doklady vyměnit?
9. 09. 2020
[6 minut čtení] Pokud jste se rozhodli přestěhovat a v novém bydlišti si zřídit trvalý pobyt, čeká vás řada důležitých úkolů. O tomto kroku totiž musíte zpravit všechny příslušné instituce, jejichž počet závisí na mnoha různých faktorech. Co všechno pro změnu trvalého bydliště potřebujete, jaké úřady musíte navštívit a kolik vás to bude stát, vám prozradíme v našem článku. Každý občan České republiky může mít pouze jediné místo trvalého pobytu, což je adresa směrodatná pro všechny úřady, kam mu bude zároveň chodit i veškerá pošta. Toto místo se musí nacházet v objektu určeném pro bydlení, ubytování či rekreaci, který je zároveň označen evidenčním nebo popisným číslem.

Česká spořitelna změní ceník: zruší 30 poplatků, některé služby na pobočkách zdraží
8. 09. 2020
[4 minuty čtení] Česká spořitelna od 25. ledna 2021 změní ceník. Některé služby na pobočkách zdraží, klienti nad 70 let je ale budou mít zdarma. Banka zároveň zruší 30 poplatků u málo využívaných služeb. Nový ceník začne platit v lednu 2021. Jednou z plánovaných změn je zdražení některých služeb na pobočkách, které však podle banky na přepážce dělá asi jen 10 % klientů jednou až dvakrát za rok. Ceny se změní takto:

500 Kč měsíčně za každé dítě. Ženy v důchodu mají dostat přidáno
8. 09. 2020
[4 minuty čtení] Návrh novely zákona má přinést srovnání rozdílné výše mezi důchody mužů a žen. Navýšení důchodů ženám by přitom mělo státní rozpočet vyjít ročně zhruba o 1,5 miliardy dráže než plánovaný jednorázový příspěvek, tzv. rouškovné. Lidovečtí poslanci v čele s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou nyní znovu předkládají návrh na změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Cílem novely je prosadit zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Peníze navíc by měl dostat ten, kdo o dítě osobně pečoval až do věku dosažení jeho zletilosti. Minimální doba péče o dítě je přitom stanovena na dobu alespoň 10 let. Navýšení starobního důchodu by mělo náležet vždy jen té osobě, která se na péči o dítě podílela nejvyšší měrou.

Nový zákoník práce: máme pro vás přehled všech změn ohledně dovolené
8. 09. 2020
[7 minut čtení] Novela zákoníku práce přinese řadu novinek týkajících se dovolené. Připravte se s námi na ně. Počítání dovolené se změní. Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, takže minimem délky dovolené za kalendářní rok budou 4 týdny, pro státní zaměstnance pak 5 týdnů a pro pedagogy 8 týdnů, ale bude se přepočítávat na hodiny. Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (čili zásadně 40 hodin) v příslušném kalendářním roce získáte dovolenou v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené. Pro ty, kteří pracují na obvyklých 40 hodin týdně při rovnoměrně rozvržené pracovní době v rytmu pondělí až pátek, se vlastně nic nezmění.

Unijní pardon na propadlé STK a řidičáky skončil, dříve prošlé doklady mají výjimku
7. 09. 2020
[4 minuty čtení] Se začátkem září skončil generální pardon na propadlé STK nebo řidičáky, který vyhlásila Evropská unie kvůli pandemii koronaviru. Průkazy propadlé od 1. 9. 2020 budou opět neplatné k danému datu. Evropská unie kvůli pandemii koronaviru plošně prodloužila o sedm měsíců platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti a propadlých technických kontrol (evropské nařízení 698/2020). S opatřením ale přišla až v květnu, tedy zhruba dva měsíce po začátku nouzového stavu, který částečně omezil chod některých úřadů i stanic technické kontroly. Vláda Andreje Babiše vyhlásila nouzový stav 12. března.

Může pronajímatel bez vaše souhlasu do bytu i s řemeslníky? Co když se něco ztratí?
7. 09. 2020
[4 minuty čtení] Ne vždy je domluva mezi pronajímatelem a nájemcem bezproblémová. Někdy trvá, než se domluví na oboustranně výhodném řešení, a někdy se nedomluví vůbec. Má pak pronajímatel právo do vámi pronajatého bytu vstoupit bez vaše souhlasu či přítomnosti? Co když se vám něco ztratí? Čas od času nám do redakce chodí příběhy čtenářů, kterým se pak redakčně věnujeme. Pojďme si nyní rozebrat jeden z nich. Paní Magdaléna bydlí několik let v pronajatém bytě ve starší cihlové zástavbě. Jednoho dne si všimla, že strop na toaletě a v koupelně je podmáčený. Přivolaný instalatér zjistil, že nad bytem paní Magdaleny praskla ve světlíku vodovodní trubka a mírný únik vody způsobuje, že strop se postupně podmáčel a začal plesnivět.

Státní svátky 2020: jaké volné dny nás ještě čekají a kdy budou mít obchody otevřeno?
5. 09. 2020
[4 minuty čtení] S příchodem nového školního roku mnozí lidé řeší, jaké státní svátky nás letos ještě čekají, na které dny připadá vánoční volno a kdy si nejlépe vybrat zbytek dovolené. Chcete se i vy dozvědět, kolik dnů pracovního klidu ještě zbývá? V našem přehledu vám prozradíme, na jaké státní svátky se můžete do konce roku těšit a kdy zůstanou obchody zavřené. Velikonoce, Svátek práce, Den vítězství i oba červencové svátky jsou již dávno za námi, ale v roce 2020 nás ještě spousta volných dnů čeká. Z celkových třinácti dnů pracovního klidu (7 státních svátků a 6 ostatních svátků), které jsou v České republice ustanovené, jich momentálně zbývá ještě šest.

Nemají voucher ani peníze. A cestovní kancelář s nimi nekomunikuje
4. 09. 2020
[4 minuty čtení] Zákazníci se v některých případech stávají rukojmími podivných praktik cestovních kanceláří. Nabízený voucher od 1. září už nemusíte přijmout. Na zájezdy s termínem zahájení od 1. září se už nevztahuje zákon označovaný jako Lex Voucher. Takže v případě, že zájezd zrušíte, už nemusíte povinně akceptovat voucher na náhradní zájezd místo vrácení peněz. (Zmíněný zákon se totiž vztahoval na veškeré zájezdy, které měly proběhnout v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.) Jak jsme vás informovali, zákon, jehož cílem bylo zmírnit dopady epidemie koronaviru na cestovní kanceláře a obecně na celé odvětví cestovního ruchu, čelil kritice Evropské komise, protože je v rozporu se směrnicí o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, jelikož porušuje práva spotřebitelů, kteří mají při odstoupení od smlouvy vždy nárok na vrácení peněz.

Cashback až 5 %? Jde to s Visa kartou od Crypto.com
4. 09. 2020
[9 minut čtení] Sbíráte cashback na kreditkách? Máte rádi fintech a kryptoměny a baví vás zkoušet novinky? Platíte si Spotify nebo Netflix? Pak je tohle článek přesně pro vás. Článek vyšel původně na serveru bitcoinvkapse.cz, verze pro Měšec je v některých částech rozšířena.

Vánoční dárek pro důchodce. Dostanou jednorázový příspěvek 5000 Kč
3. 09. 2020
[4 minuty čtení] Vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 5000 Kč pro důchodce, invalidy a lidi pobírající pozůstalostní penzi. Pokud normu posvětí sněmovna, dostanou jej během prosince. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je pod návrhem zákona o jednorázovém příspěvku podepsané, jej odůvodňuje aktuální potřebou navýšit příjmy důchodců jednak v návaznosti na pokračující růst životních nákladů, který se ve valorizaci zohlední se zpožděním, jednak v návaznosti na dopady pandemie koronaviru na celkovou příjmovou a sociální situaci důchodců s přihlédnutím k nejistému dalšímu vývoji ohledně pandemie koronaviru.

Deficit 13 miliard nestačí. Je třeba přivést systém nemocenského pojištění až k úplnému bankrotu?
3. 09. 2020
[6 minut čtení] Znovu má přijít velkorysé „koronavirové“ ošetřovné se v zásadě neomezenou podpůrčí dobou. A až dojdou státu peníze, kdo zabezpečí lidi v pracovní neschopnosti? Opravdu je nutno vyplácet dlouhodobé sociální dávky za to, že je někdo doma se svým skoro třináctiletým zdravým dítětem, místo aby pracoval?

Na důchod si spoříme stále více. Jen letos to bylo téměř 19 miliard
2. 09. 2020
[4 minuty čtení] Počet nově uzavřených smluv penzijního spoření nicméně v prvním pololetí letošního roku klesl. Na vině je koronavirus a s ním spojená omezení. Počet aktivních smluv doplňkového penzijního spoření (DPS) se oproti závěru minulého roku zvýšil. Ke konci roku 2019 bylo aktivních zhruba 1 130 000 smluv, zatímco k 30. 6. 2020 je to téměř 1 200 000. Celkem eviduje k 30. 6. 2020 Ministerstvo financí na základě údajů poskytnutých penzijními společnostmi 4,4 milionu neukončených smluv penzijních připojištění (PP) a doplňkových penzijních spoření. Což je oproti konci roku 2019 o 28 tisíc smluv (-0,6 %) méně.

Spoření v září: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
2. 09. 2020
[2 minuty čtení] Snižujeme víc a víc. Tak lze ve zkratce shrnout aktuální nabídku spořicích účtů, termínovaných vkladů a vkladních knížek. Jedna akční výjimka však nabízí 3 % p.s. na půl roku. Pro nové klienty má lepší úrokovou sazbu ING Bank, ale jen na první tři měsíce. Zvýhodněná sazba je ve výši 0,50 % p.a. do částky 300 000 Kč, poté klesne na standardních 0,30 % p.a. Nabídka to zrovna atraktivní není.

Mastercard ukončí aplikaci Masterpass. Než ji nahradí novou, nebude nic
1. 09. 2020
[2 minuty čtení] Aplikace pro platby mobilem bez potřeby NFC skončí posledním říjnovým dnem. Náhrada místo ní nebude, lidé mají používat klasické platební karty a zadávat údaje o nich. Platební aplikace Masterpass skončí 30. října 2020, společnost Mastercard o tom informovala své uživatele. Masterpass funguje jako digitální peněženka pro Android a iOS a zároveň jako platební tlačítko. V aplikaci můžete mít nahrané platební karty Mastercard a Visa a mj. pomocí QR kódu platit za různé zboží a služby.

Nájmy přes léto výrazně klesly, nejvíc zlevnily byty v Praze
1. 09. 2020
[4 minuty čtení] Dlouhodobé nájmy v posledních měsících výrazně zlevnily. Nájemní bydlení je díky tomu dostupnější než před pandemií. Snížení cen je patrné hlavně v Praze. Ještě na začátku roku by na pokles cen nájmů vsadil málokdo. Nabídka bytů, obzvlášť v hlavním městě, dlouhodobě nepokrývala poptávku a nájmy zdražovaly několikanásobně rychleji než ve zbytku EU. Pandemie koronaviru tohle všechno na nějakou dobu utla a výsledkem je, že si teď byt pronajmete levněji než před jejím vypuknutím.

Zaměstnance, kteří pečovali o dítě starší 10 let, může zaskočit krácení dovolené
1. 09. 2020
[7 minut čtení] Péče o dítě nad 10 let se nepovažuje za výkon práce, počítá se proto do krácení dovolené. Přeplatek náhrady mzdy za přečerpanou dovolenou vám pak zaměstnavatel strhne ze mzdy. Ke krácení dovolené dochází z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci, a to nejen absence neomluvené, jak mnozí vědí, tedy v podstatě za trest, kdy je krácení dovolené sankcí, ale i z důvodu absence omluvené. Když to zjednodušíme, tak proto, že toho zaměstnanec pro zaměstnavatele v daném kalendářním roce dost neodpracoval a není potřeba takové míry volna k jeho zotavení, k regeneraci pracovní síly.

Produktové novinky v srpnu: nové způsoby placení, ale také zdražování
31. 08. 2020
[5 minut čtení] Přibývá nových technologií ve finančních službách a produktech, nové poplatkové prázdniny a nové sazebníky. Přehled produktových novinek v srpnu. Koronakrize zasáhla i bankovnictví. Většina bank vykázala horší výsledky hospodaření než v minulosti. Jejich čistý zisk se zmenšil v některých případech až o polovinu. Některé banky se chystají zvýšit ceny u některých svých služeb, jiné se snaží přilákat klienty vylepšenými službami a zajímavými akcemi.

Kapesné: Kdy s ním začít a jak vysoké dávat?
31. 08. 2020
[5 minut čtení] S nástupem do školy začíná řada dětí dostávat i kapesné. Jakou výši a frekvenci výplaty zvolit a jaká pravidla při tom zavést, aby se děti naučily zacházet s penězi? Kapesné může být bez debat dobrým nástrojem, jak seznámit děti s penězi. Jak ho ale nastavit, aby šlo o užitečný krok směrem k finanční gramotnosti?

Zdražení malých zásilek z Číny a dalších třetích zemí se o půl roku odkládá
28. 08. 2020
[4 minuty čtení] Evropská komise prodloužila osvobození malých zásilek od DPH ze třetích zemí o půl roku. Osvobození drobností ze zemí, jako třeba Čína, mělo skončit k 1. lednu 2021. Nový termín je 1. července 2021. Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo si objednávají z asijských e-shopů drobnosti jako kryty na mobily, módu nebo další doplňky. Posunutí osvobození znamená, že podobné zboží zasílané ze třetích zemí nezdraží příští rok od ledna, jak bylo původně plánováno, ale až od července. Evropská komise totiž kvůli pandemii koronaviru posunula účinnost směrnice, která nové podmínky u dovozu zásilek stanovuje.

Slevy s Měšcem: Ušetřete při nákupu do školy či sportovního vybavení
28. 08. 2020
[3 minuty čtení] Ušetřete s Měšcem za pomůcky a další nezbytné školní vybavení. Naše tipy šetří nejen vaše finance, ale také čas. Výdaje spojené se začátkem školního roku umí pořádně provětrat peněženku. Měšec pro vás má tipy, jak ušetřit za knihy, učebnice, školní potřeby a další nezbytné pomůcky. Se slevou můžete pořídit i vybavení určené pro sport a kroužky vaší ratolesti.

Stavebku se i přes koronakrizi daří, roste počet nových smluv
27. 08. 2020
[4 minuty čtení] Češi na stavební spoření nezanevřeli ani během koronakrize. Řadu lidí láká ke spoření státní příspěvek. Jen letos dosáhl celkový objem státní podpory u stavebka 4,1 miliardy korun. Během prvního pololetí letošního roku 2020 bylo podle údajů stavebních spořitelen zaslaných Ministerstvu financí uzavřeno 237 579 nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 103,5 miliardy korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo sjednáno o 33 tisíc (+16,4 %) smluv více. Počet nových smluv stavebního spoření přitom roste už třetím rokem v řadě. Za celý minulý rok bylo uzavřeno 485 176 smluv, zatímco v roce 2018 to bylo 422 048 smluv.

Může být odstupné stanoveno podle způsobu výpovědi a výše příjmu?
27. 08. 2020
[4 minuty čtení] Zaměstnavatel může stanovit výši odstupného podle způsobu skončení pracovního poměru a výše příjmů, není to diskriminační. Lépe placený zaměstnanec může dostat nižší odstupné než hůře placený kolega. Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele ode dne 1. 1. 2002 do dne 28. 2. 2014. Jeho pracovní poměr byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele dne 2. 12. 2013 (podle § 52 písm. c) zákoníku práce). Zaměstnavatel mu vyplatil odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku (ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) ZP).

Rychlejší stavební povolení a méně papírování, slibuje novela. Budí však emoce
26. 08. 2020
[4 minuty čtení] Vláda schválila novelu stavebního zákona, který má zrychlit novou výstavbu. Slibuje dostupnější bydlení i menší papírování díky digitalizaci. Kritici však chtějí změny. Proces povolování nových staveb v Česku patří k nejdelším ve světě. Podle loni zveřejněné zprávy Světové banky jsme v tomto ohledu mezi čtyřicítkou nejhorších zemí. Například příprava jednoho kilometru dálnice se kvůli zdlouhavému procesu protáhne o 8,4 roku a jeho cena se zvýší o 65,6 milionu Kč.

Rouškovné: Proč dělat reformu, když se dají voliči koupit za kapesné?
26. 08. 2020
[6 minut čtení] Rozpočtová jízda do deficitu pokračuje. Rouškovné podpoří loajalitu u volebních uren a je to snazší a rychlejší než vymýšlet reformu penzí. Glosa

Spoření na penzi pomocí investování do českých firem. Vláda posvětila novou koncepci
25. 08. 2020
[4 minuty čtení] Ke státem podporovaným investičním produktům, které slouží ke spoření na penzi, přibudou dva další. Nové příležitosti investic získají také firmy. Vláda 24. srpna 2020 odsouhlasila balíček opatření, jenž jsou součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Jedním z hlavních cílů této koncepce je zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu, jež mají sloužit ke spoření na důchod. Lidem, kteří se pro tento typ zhodnocení svých úspor rozhodnou, mohou získat větší zhodnocení, jejich nevýhodou je ale vyšší rizikovost investice. Zmíněná opatření proto mají zvýšit ochranu drobných investorů a posílit nástroje určené proti podvodným dluhopisům.

Kdy získáte nárok na plnou dovolenou i přes čerpání mateřské a rodičovské dovolené? (PŘÍKLADY)
25. 08. 2020
[6 minut čtení] Čím delší bude od roku 2021 v daném kalendářním roce čerpání mateřské dovolené, tím delší bude také vaše běžná dovolená a tím více peněz získáte. Mateřská se totiž počítá i nadále jako výkon práce, kdežto rodičovská nově maximálně v rozsahu 20 týdnů. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. (Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.)

Co umožní hromadné žaloby a kdo je bude moci podávat?
24. 08. 2020
[4 minuty čtení] V Česku stále chybí možnost podat hromadnou žalobu, díky které se může větší počet lidí bránit proti nejrůznějším podvodníkům. Změnu má přinést novela zákona o hromadném řízení. Návrh zákona o hromadném řízení na jaře schválila vláda, od té doby čeká na projednání v parlamentu. Poslanci by se k jejímu projednávání měli vrátit v září.

Vyšší minimální a zaručená mzda každý rok. Stát chce jejich pravidelné valorizace. Co se změní?
24. 08. 2020
[5 minut čtení] Minimální mzda by měla činit trvale polovinu průměrné mzdy z předloňského roku, čili asi 45–47 % aktuální průměrné mzdy. Přinášíme návrh změn pravidel v zákoníku práce. Co na to říkáte? Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh novelizace zákoníku práce, která se má dotýkat i minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Měsíční minimální mzda by měla nově činit vždy polovinu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok.

III. pilíř: Jak přejít do výnosnějšího fondu a kolik za to zaplatíte?
21. 08. 2020
[9 minut čtení] Nejste spokojení s výsledky fondu, u kterého spoříte na důchod? Můžete ho změnit, nebo přejít rovnou k jiné penzijní společnosti. Jak to udělat a kolik vás to bude stát? Neuspokojují vás výsledky vašeho fondu? Máte možnost přejít do jiného, změnit strategii, nebo rovnou celou penzijní společnost. Jakými pravidly se tyto změny řídí, jak dlouho to bude trvat a kolik za to zaplatíte?

ČSOB a Poštovní spořitelna budou jedna banka. Sjednotí sazebník i podmínky
21. 08. 2020
[1 minuta čtení] Vždy to jedna banka byla, ale měla dvě značky, dvoje podmínky a dva sazebníky. To se mění, ČSOB vše sjednotí, přestože bude působit pod dvěma značkami. Zjednodušujeme. Tak se dá jedním slovem nazvat souhrn změn ČSOB od 1. listopadu 2020. Zatímco v současné době ČSOB i její obchodní značka Poštovní spořitelna mají odlišné obchodní podmínky, od listopadu budou už jen jedny pro obě značky. Stejný osud potká i sazebník, už nebudou dvě verze pro „modrou“ ČSOB a „červenou“ Poštovní spořitelnu, ale jen jeden. ČSOB zhruba přes 5 lety postupně začala oživovat značku Poštovní spořitelny a zároveň její třetí značka Era začala ustupovat do pozadí.

Na školní výdaje můžete získat až 38 tisíc. Kdo a jak může o peníze žádat?
20. 08. 2020
[4 minuty čtení] Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, můžete požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, a to i na výdaje související se vzděláním a kroužky. Výdaje na vybavení dítěte do školy nejsou zrovna malé. V případě prvňáka jde o tisíce korun. Se zaplacením nákladů na pořízení školního vybavení může v případě nutnosti pomoci stát.

Jak ovlivňuje čerpání mateřské a rodičovské dovolené nárok na délku dovolené?
20. 08. 2020
[6 minut čtení] Co změní od 1. 1. 2021 novela zákoníku práce na vazbách mezi čerpáním mateřské a rodičovské dovolené a nárokem na délku (běžné, řádné) dovolené (dříve tzv. na zotavenou)? Minule jsme vám vysvětlili a na příkladech ilustrovali, jak je výhodné čerpat dovolenou mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, tedy bezprostředně po mateřské dovolené, a nepřevádět si ji do budoucna, až se z rodičovské dovolené vrátíte do práce. Za absenci v práci kvůli mateřské se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už se krátí, ale ne zpětně. Příští rok už to bude jinak.

Test okamžitých plateb: fungují, ale někdy taky ne
19. 08. 2020
[12 minut čtení] Trvají několik sekund a okamžitě jsou připsané protistraně. Jednou věcí je však teorie, druhá praxe. Jak okamžité platby fungují v praxi? Vyzkoušeli jsme to a poslali přes ně statisíce. Okamžité platby jsou alternativní a konkurenční formou expresních plateb. Zatímco expresní platby fungují jen v pracovních dnech do 14 hodin, okamžité platby fungují v režimu 24/7. Expresní platby nabízejí všechny banky, jenže do služby okamžitých plateb je ke dni publikace článku zapojeno 10 bank, dvě další se na spuštění okamžitých plateb připravují.

Má mít stejná profese u stejného zaměstnavatele stejnou mzdu v Praze, Olomouci i v Horní Dolní?
19. 08. 2020
[6 minut čtení] Pojďme se střízlivě zamyslet nad sdělovacími prostředky přetřásaným soudním rozhodnutím, které se vyslovilo pro příjmovou rovnost, aspoň tedy u jednoho velkého, celostátně působícího zaměstnavatele, a to bez ohledu na tržní realitu. Případ řidiče České pošty z Olomouce, který se soudní cestou úspěšně domáhal doplatku ke mzdě, aby byl jeho příjem z vykonávané práce dorovnán na úroveň obvyklou ve stejné profesi u stejného zaměstnavatele v hlavním městě Praze, řešený Nejvyšším soudem, vzbudil značnou pozornost běžných sdělovacích prostředků.

Daňové přiznání last minute. Poslední den, kdy můžete bez sankcí podat a zaplatit
18. 08. 2020
[4 minuty čtení] Úterý 18. srpna 2020 je letos mimořádně posledním dnem, kdy můžete podat daňové přiznání k dani z příjmů. Jak ho podat a zaplatit, abyste vše stihli a vyhnuli se sankcím? Obvyklý jarní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob byl letos dvakrát odsunut. Žádné další odklady už se ale nechystají a konečný termín připadl právě na dnešek.

Stejné podmínky pro agenturní a kmenové zaměstnance. Platí to vždy? Kdy ne?
18. 08. 2020
[4 minuty čtení] Kdy mohou agenturní zaměstnanci dostávat nižší odměny než kmenoví zaměstnanci zaměstnavatele, k němuž byli přiděleni? Nepovede novátorský přístup soudu k zániku agenturního zaměstnávání nebo popření antidiskriminačních pravidel? Za závislou práci se považují také případy, kdy zaměstnavatel (agentura práce) na základě příslušného povolení dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

Za pád z koně chtít odškodnění právo umožňuje. Ale co morálka?
17. 08. 2020
[11 minut čtení] Když se učíte něco nového, málokdy se vám podaří neudělat žádnou chybu. Pád z koně bolí. Někteří se pak snaží vymoci odškodnění po majiteli koně či instruktorovi. Ale opravdu za to může vždy jen ten druhý? Vždy vás lákala představa, jak koukáte na svět z koňského hřbetu. Rozhodnete se tak, že si zaplatíte několik lekcí v jezdecké škole. Jste ale úplní začátečníci, a tak nevíte, jak se kůň ovládá. Neznáte ani pojmenování všech částí celého postroje a potřebujete podrobné vedení instruktora. V sedle ale svou neznalostí snadno i přes jeho pokyny uděláte nechtěný přešlap.

Počet bankomatů i debetních karet roste, ale kreditek naopak ubývá
17. 08. 2020
[1 minuta čtení] Češi se v roce 2019 rozplatili platebními kartami. Ale jen debetními, kreditek naopak ubývá a klesá i počet transakcí s nimi. Vyplývá to ze statistik České národní banky. V Česku ke konci roku 2019 obíhalo přes 13 milionů platebních karet. Znamená to, že v peněženkách je často více jak jedna karta, nejsou výjimky, že lidé mají více platebních karet k více účtům.

Na daňové přiznání máte čas do 18. srpna, poté naběhne penále od dubna
14. 08. 2020
[4 minuty čtení] V úterý 18. srpna 2020 končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Pokud termín prošvihnete, čeká vás penále za téměř 5 měsíců. A to může být „balík“. Obvyklý jarní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob byl letos dvakrát odsunut. Konečný termín je 18. srpna 2020, tedy příští úterý. Daňové přiznání tedy můžete podat o téměř pět měsíců později oproti standardnímu termínu, který byl letos stanoven na 1. dubna.

Okamžité platby: které banky je poskytují a jaké jsou limity?
13. 08. 2020
[6 minut čtení] Okamžité platby v současné době umí deset bank. Peníze díky nim mohou z banky do banky putovat během několika sekund. Máme pro vás přehled limitů a dalších parametrů. Aby okamžitá platba mohla odejít, musí ji vaše banka umět odeslat a banka příjemce zpracovat. To znamená, že okamžité platby musejí fungovat na obou stranách, jak u odesílatele, tak u příjemce. Maximální výše standardního limitu jedné okamžité platby je stanovena na 400 tisíc Kč. Banka může pro své plátce stanovit nižší limit. Nicméně banka příjemce musí přijímat platby do výše standardního limitu. Banky se ovšem mohou bilaterálně dohodnout na vyšším limitu. Banka příjemce pak má právo odmítnout platbu nad dohodnutý limit, objasňuje pravidla Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky.

Notáři si z dědictví ukrojí více. Zvyšují se notářské poplatky
13. 08. 2020
[3 minuty čtení] Dědická daň sice neexistuje, ale z dědictví se odvádí notáři poplatky, zejména odměna za to, že vám jej vyřídil, přiřkl. Od roku 2021 notářům zaplatíte více. Vše si ukážeme v tabulce. Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty jsou v řízení o pozůstalosti, tedy v dědickém řízení povinni notáři zaplatit zejména jediný dědic, který nabývá dědictví, jež není předlužené, více dědiců, kteří nabývají dědictví, jež není předlužené, a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti, nebo také stát. Nedědí-li totiž žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, ani ze závěti, připadá dědictví státu.

Velké banky přišly kvůli pandemii skoro o polovinu zisků
12. 08. 2020
[4 minuty čtení] Výsledky bank za první pololetí letošního roku nejsou na první pohled nijak veselé. Čistý zisk se zmenšil v některých případech až o polovinu. Banky však zůstávají ziskové. Do hospodaření bank se negativně propsalo rozhodnutí České národní banky snížit úrokové sazby, v důsledku čehož bankovním domům klesly úrokové marže. ČNB snížila základní sazbu od začátku pandemie téměř na nulu, konkrétně na 0,25 %.

Dovolená v roce 2021. Spočítejte si, na jakou dovolenou budete mít právo
12. 08. 2020
[6 minut čtení] Základní výměra dovolené bude nadále stanovena v týdnech, jak se ale bude přepočítávat na hodiny? Jak se bude dovolená počítat při nerovnoměrně rozvržené pracovní době nebo při kratší pracovní době? A co když se vám v průběhu roku změní výše úvazku? Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (čili zásadně 40 hodin) v příslušném kalendářním roce náleží nově od 1. 1. 2021 (podle poněkud komplikované až krkolomné formulace zákonného textu) dovolená v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Žádáte o příspěvek na bydlení? Může k vám přijít kontrola z úřadu práce
11. 08. 2020
[4 minuty čtení] Schvalování příspěvku na bydlení se od července 2020 řídí novými pravidly. Nyní musíte nahlásit všechny osoby, které s vámi v bytě žijí. A úředníci si mohou přijít zkontrolovat, jestli říkáte pravdu. Od 1. července 2020 se na základě zákona č. 363/2019 Sb., o státní sociální podpoře, mění některé podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení. Žadatelé o příspěvek musí nově uvádět ve formuláři všechny obyvatele společné domácnosti. Dříve bylo potřeba uvádět jen osoby mající v bytě nahlášený trvalý pobyt (zpravidla manžela či manželku nebo nezletilé nezaopatřené děti). Nyní musíte uvést jména všech osob, které s vámi v domácnosti skutečně žijí. Nově také musíte kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování pošty úřad práce informovat, kde reálně žijete.

Nevyčerpanou dovolenou před porodem vyberte mezi mateřskou a rodičovskou
11. 08. 2020
[4 minuty čtení] Před porodem nevyčerpanou dovolenou je výhodné vybrat mezi mateřskou a rodičovskou. Za absenci v práci kvůli mateřské se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už se krátí, ale ne zpětně. Poradíme ženám i mužům, starajícím se o malé děti, jak letos získat více peněz, a vysvětlíme, jak to bude příští rok.

Hypotéky už nezlevňují tak rychle, OSVČ a podnikatelé je teď získají složitěji
10. 08. 2020
[4 minuty čtení] Zlevňování hypoték zpomalilo a další pokles úrokových sazeb bude zřejmě už jen mírný. K úvěrům na bydlení se teď složitěji dostanou podnikatelé nebo žadatelé o úvěr na nemovitost v Praze. Hypotéky začaly zlevňovat na jaře v důsledku pandemie koronaviru. Jako jedna z prvních šla s úrokovými sazbami dolů mBank, a to na konci března.

Politici chystají růst důchodů a snížení daní. Jaké varianty jsou ve hře?
10. 08. 2020
[5 minut čtení] Vláda chystá další dárky pro voliče: vyšší důchody a nižší zdanění práce. Zatím ale není jasné, o kolik si polepšíte. Dobré ekonomické časy jsou na nějakou dobu za námi, deficit se plánuje astronomický, počty nakažených koronavirem rostou a chytrá karanténa moc nefunguje. Nastal čas na nějaký ten slib, který zažene blbou náladu voličů.

I v pracovní neschopnosti vás můžou propustit. Za jakých okolností?
7. 08. 2020
[4 minuty čtení] Pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz je jednou z ochranných dob, během níž jste chráněni před výpovědí, ale ne zcela. Neznamená to, že výpověď dostat nemůžete. Existuje totiž řada výjimek. Vcelku tradičním omylem v oblasti pracovního práva a ochrany zaměstnanců je, že zaměstnanec nemůže během pracovní neschopnosti dostat výpověď. Ruku na srdce, svědčí o tom i nepřesné, zavádějící, zjednodušující titulky, a to někdy i na našem serveru – třeba: Na neschopence výpověď dostat nemůžete, i když vám budou tvrdit opak. Takže jak je to doopravdy, co skutečně říká zákoník práce?

Povinné ručení nebo havarijní pojištění dronu? Vyplatí se vám?
7. 08. 2020
[6 minut čtení] Přestože jsou drony využívané k rekreačním, sportovním i komerčním účelům stále populárnější, jejich pojištění nabízí jen několik pojišťoven. Škody způsobené jejich provozem přitom mohou jít do statisíců. Drony se dnes využívají ve stále širším měřítku. Kromě toho, že patří do standardního vybavení armády a policie a slouží například k doručování balíku, průzkumu těžce přístupného terénu, si je mnozí lidé díky cenové dostupnosti pořizují jen tak pro zábavu nebo na různé sportovní aktivity. Bezpilotní letadla jsou neocenitelná také při natáčení zajímavých záběrů nebo fotografování, které byste těžko pořídili ze statické pozice na zemi. Ovšem pozor, abyste místo krásných fotek z dovolené neměli oči pro pláč. Neopatrné ovládání dronu může způsobit škodu na majetku i vašem zdraví, případně zdraví přihlížejících.

Poslední měsíc odpuštěných záloh sociálního a zdravotního. Kdy zase začít platit?
6. 08. 2020
[4 minuty čtení] Srpen je posledním měsícem, za který vláda osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) odpustila zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Kdy je musíte znovu začít platit? Pandemie koronaviru na jaře mnohým OSVČ znemožnila podnikat. Někteří museli dokonce zavřít svoje provozovny. Vláda jim na základě toho od března do srpna 2020 odpustila placení minimálních záloh důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen důchodové pojištění) a zdravotního pojištění. Srpen je posledním měsícem, kdy tato výjimka platí. Od září se povinnost měsíčních záloh opět obnovuje.

Poslední měsíc odpuštěných záloh sociálního a zdravotního pro OSVČ. Kdy zase začít platit?
6. 08. 2020
[4 minuty čtení] Srpen je posledním měsícem, za který vláda osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) odpustila zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Kdy je musíte znovu začít platit? Pandemie koronaviru na jaře mnohým OSVČ znemožnila podnikat. Někteří museli dokonce zavřít svoje provozovny. Vláda jim na základě toho od března do srpna 2020 odpustila placení minimálních záloh důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen důchodové pojištění) a zdravotního pojištění. Srpen je posledním měsícem, kdy tato výjimka platí. Od září se povinnost měsíčních záloh opět obnovuje.

Kdy po vás může dárce chtít vrátit dar, protože trpí nouzí? Záleží, kdy došlo k darování
6. 08. 2020
[6 minut čtení] Občanský zákoník uvádí jako důvod pro odvolání daru nevděk obdarovaného k dárci a nouzi dárce. Můžete i u starších darů využít nové důvody ke zrušení darování? Od 1. ledna 2014 má dárce více možností si darování rozmyslet. Namísto vracení daru přinesl nový občanský zákoník (OZ) odvolání daru, a to nejen pro nevděk obdarovaného, ale i pro nouzi dárce. Nový občanský zákoník oproti starému zrušenému občanskému zákoníku rozšířil možnosti odvolání daru.

Chtějí po vás, abyste pracovali na černo? Nevyplatí se vám to
5. 08. 2020
[4 minuty čtení] Nelegální práce je nevýhodná především pro zaměstnance. Inspekce práce jen za poslední dva měsíce letošního roku rozdala za práci na černo pokuty za více než 24 miliónů korun. Podle statistiky Úřadu práce ČR dosáhla ke dni 3. srpna 2020 nezaměstnanost 3,87 % a bez práce je nyní 282 861 lidí. Nezaměstnanost tedy neroste nikterak dramaticky. Tuzemská ekonomika ale ve 2. čtvrtletí letošního roku klesla nejvíc v historii. Mezičtvrtletně to bylo o 8,4 %, meziročně o 10,7 %. Jedním z důsledků koronakrize a zhoršující se hospodářské situace může být růst podílu nelegální práce neboli práce na černo. Ta má v hubených časech pro zaměstnavatele i zaměstnance zdánlivě řadu výhod.

Kdy je přestávka na jídlo a oddech v práci placená a kdy ne?
5. 08. 2020
[4 minuty čtení] Kdy máte za pauzu nárok na peníze a kdy ne? Jak odlišit situaci, kdy jde o provoz, kdy práci nelze technologicky přerušit a kdy máte skutečnou pauzu? Podle § 88 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá pouze v případech, kdy zaměstnanec vykonává práce, které nemohou být přerušeny (nejde-li o mladistvého zaměstnance, kterému musí být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech).

Ošetřovné a nový školní rok. Jaké jsou nyní podmínky?
4. 08. 2020
[4 minuty čtení] V červenci skončila speciální pravidla čerpání ošetřovného. Ta se upravovala kvůli pandemii koronaviru a zavřeným školám. Nárok měli zaměstnanci i OSVČ. Jak to bude dál? Ministr školství Robert Plaga minulý týden nastínil, jak bude vypadat provoz škol v novém školním roce a také v případě, že se v nich objeví nákaza koronavirem. Případná opatření se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. O uzavření školy (nebo jen jednotlivých tříd) budou vždy rozhodovat příslušné krajské hygienické stanice. Opatření by měla být pouze lokální, k plošnému zavření škol by dojít nemělo.

Myslel si, že mu projde milionový dluh. Platit ale musí
4. 08. 2020
[5 minut čtení] Věřitel a dlužník si nesjednali splatnost dluhu, a tak ho měl dlužník za promlčený po 3 letech. Jenže po 6 letech si dohodl odpuštění úroků a tuhle dohodu považoval Ústavní soud za uznání dluhu a sjednání nové 10leté promlčecí lhůty. Věřitel podal 28. 6. 2017 na dlužníka žalobu, aby se domohl zaplacení částky 1 800 000 korun. Věřitel se uvedené částky domáhal s odůvodněním, že na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. 7. 2008, uzavřené mezi ním a žalovaným dlužníkem, zapůjčil žalovanému částku ve výši 1 185 000 korun. Dále na základě smlouvy o půjčce ze dne 12. 6. 2009 zapůjčil žalovanému částku ve výši 300 000 korun a na základě smlouvy o půjčce ze dne 23. 12. 2009 částku ve výši 315 000 korun. Celková částka zapůjčenážalovanému věřitelem tedy činí 1 800 000 korun.

Mobilní bankovnictví nechceme. Nevěří mu čtvrtina respondentů
3. 08. 2020
[5 minut čtení] Přestože jsou obavy z bezpečnosti mobilního bankovnictví podle odborníků zbytečné, stále zůstávají pro mnoho lidí argumentem, proč si jej nepořídit. Elektronické bankovnictví dnes používá skoro každý. Ještě před dvěma lety jej mělo jen 82 % lidí, nyní e-banking aktivně využívá 97 % Čechů. Nepoužívají jej převážně starší ročníky. Většina z nás se do svého bankovnictví přihlašuje přes webové stránky bank. Roste také obliba mobilních aplikací. Stále jsou však lidé, kteří o jeho aktivaci neuvažují. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA), který prováděla ve spolupráci s agenturou SC&C. (Průzkum probíhal od 22. května do 8. června 2020 a zúčastnilo se ho 1010 respondentů ve věku od 18–79 let.)

Nenásilná krádež bude trestná až od 10 000 Kč. Je to správně?
3. 08. 2020
[5 minut čtení] Má inflace odůvodňovat mírnější postih zlodějů? Pokud nepoužijí násilí, dopustí se nově při krádeži až do hodnoty 9999 Kč jen přestupku, a ne trestného činu. Jako trestný čin – třeba krádeže, ostatně na tento typický a častý delikt se zaměříme – se nově budou posuzovat majetkové delikty od škody 10 000 Kč místo současných 5000 Kč. Pod tuto hranici jsou majetkové delikty toliko přestupkem, kterými se zabývají obecní a městské přestupkové komise jejich úřadů (radnic). Ulehčí se tedy soudům, ale přibude práce úřadům.

Rýsuje se podoba zákonné podoby kurzarbeitu. Jak by měla vypadat?
31. 07. 2020
[4 minuty čtení] Rýsuje se nová podoba kurzarbeitu, díky kterému by stát mohl systematicky pomáhat firmám s udržením pracovních míst v krizových dobách. Návrh zákona by měl být hotový v řádu týdnů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila první obrysy toho, jak by měl fungovat kurzarbeit. Tedy nástroj, který má natrvalo zakotvit v zákoně a umožnit státu, aby pomohl firmám v dobách, jako je například současná pandemie nebo dlouhodobý ekonomický pokles.

Rýsuje se zákonná podoba kurzarbeitu. Jaká budou nová pravidla?
31. 07. 2020
[4 minuty čtení] Rýsuje se nová podoba kurzarbeitu, díky kterému by stát mohl systematicky pomáhat firmám s udržením pracovních míst v krizových dobách. Návrh zákona by měl být hotový v řádu týdnů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila první obrysy toho, jak by měl fungovat kurzarbeit. Tedy nástroj, který má natrvalo zakotvit v zákoně a umožnit státu, aby pomohl firmám v dobách, jako je například současná pandemie nebo dlouhodobý ekonomický pokles.

Kdy vám musejí před výpovědí nejprve nabídnout jinou práci?
31. 07. 2020
[6 minut čtení] Odvolaní šéfové mohou být na rozdíl od řadových zaměstnanců propuštěni pro nadbytečnost i bez odstupného, ale předtím jim musí být nabídnuta nová vhodná práce, zatímco obyčejným zaměstnancům ne a mohou dostat hned výpověď. Jde to ale obejít. Jak na to? Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2006 (tedy za účinnosti starého, už zrušeného zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb)) zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, nešlo-li o výpověď pro porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr, pouze tehdy, jestliže neměl možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě. Nebo jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v jeho bydlišti, nebo podrobit se předchozí průpravě pro tuto jinou práci (§ 46 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce).

Musíte při vymáhání peněžité pomoci platit soudní poplatek?
30. 07. 2020
[4 minuty čtení] Požádali jste úřad práce o uspokojení vašich splatných mzdových nároků, které nevyplatil zaměstnavatel. Ani úřad práce vám však dlužné peníze nevyplatil. Budete ve sporu se státem o peníze platit soudní poplatek? Podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, a to náhradní výplatou od úřadu práce. Tyto podmínky jsme si podrobně přiblížili v souvislosti s valorizací maximální pomoci, kterou může zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec od státu získat, a to od 1. května 2020. Uvedli jsme, co napsat do žádosti, kam ji a do kdy podat.

Produktové novinky v červenci: soutěže, slevové akce a peníze zpět
30. 07. 2020
[9 minut čtení] Ačkoliv letní měsíce tradičně bývají okurkovou sezónou, kdy se nic moc neděje, banky během letošního července vyrukovaly s řadou novinek, letních akcí a soutěží. Ušetřit můžete nemalé peníze. Letní akce a slevy nabízí hned několik bank. Air Bank a Česká spořitelna nabízejí cash back a s Českou spořitelnou navíc můžete soutěžit až o 100 tisíc.

Za doporučení nového klienta až 3 % z platby kartou. UniCredit Bank rozdává bonusy
29. 07. 2020
[2 minuty čtení] Neomezená výše procentních odměn při platbě kartou za doporučení nových klientů. Jenže je potřeba splnit pár podmínek, jinak se odměna zúží jen na 200 Kč. A i ty jsou podmíněné. UniCredit Bank v červenci spustila motivační nabídku pro stávající klienty. Když doporučí nového (od 15 let), mohou získat neomezenou výši odměn za platbu debetní kartou ke svému platebnímu účtu.

Co vás bude stát kempování? Přehled cen 25 českých a moravských kempů
29. 07. 2020
[9 minut čtení] Dovolená v Česku je pro někoho samozřejmostí, pro jiné letošní ústupek. Co vás to bude stát v českých a moravských kempech? Ceny, odkazy, přehledy. Vzhledem k současné situaci, kdy není jasné, jak se bude v následujících týdnech vyvíjet epidemie koronaviru, raději řada z nás dovolenou moc neplánuje. Mnozí lidé, pokud už plánují někam jet, dávají letos před zahraničním často přednost dovolené v domácích luzích a hájích. A chtějí šetřit. Podle červencového průzkumu Equa bank se více než 40 % Čechů chystá ušetřit za dovolenou nebo jinak omezují své výdaje. Proto jsme si pro vás připravili stručný přehled cen kempů v jednotlivých krajích.

Co vás bude stát kempování? Přehled cen 24 českých a moravských kempů
29. 07. 2020
[9 minut čtení] Dovolená v Česku je pro někoho samozřejmostí, pro jiné letošní ústupek. Co vás to bude stát v českých a moravských kempech? Ceny, odkazy, přehledy. Vzhledem k současné situaci, kdy není jasné, jak se bude v následujících týdnech vyvíjet epidemie koronaviru, raději řada z nás dovolenou moc neplánuje. Mnozí lidé, pokud už plánují někam jet, dávají letos před zahraničním často přednost dovolené v domácích luzích a hájích. A chtějí šetřit. Podle červencového průzkumu Equa bank se více než 40 % Čechů chystá ušetřit za dovolenou nebo jinak omezují své výdaje. Proto jsme si pro vás připravili stručný přehled cen kempů v jednotlivých krajích. Ceny jsou uváděny za aktuální turistickou sezónu.

Odložené přehledy zdravotka a daňové přiznání mají odlišné termíny. Vyznejte se v nich
29. 07. 2020
[4 minuty čtení] V pondělí 3. srpna 2020 je poslední termín, do kdy můžete bez sankcí odevzdat přehled o příjmech a výdajích svojí zdravotní pojišťovně. Na daňové přiznání je ještě čas, stejně tak na přehledy pro sociálku. Kvůli koronaviru letos lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu skončí dřív než lhůta pro podání daňového přiznání. Je to kuriozita, ke které došlo kvůli nesouladu v odkladech daňových a odvodových povinností, které vláda kvůli pandemii a souvisejícím opatřením připravila.

Nula bez podmínek. Česká spořitelna má nový účet bez poplatků
28. 07. 2020
[3 minuty čtení] Stačí, když na účet pošlete… Nebo když budete využívat… Tak tomu je konec. Česká spořitelna skutečně má nově účet bez poplatků a bez podmínek. A pro základní služby plně stačí. Od 25. července 2020 je v produktové nabídce České spořitelny nový platební účet s názvem Standard účet (mrkněte na sazebník). Zásadní změnou od stávajících účtů České spořitelny jsou nulové poplatky základních služeb za jeho používání. Informovali jsme vás o tom ve čtenářské aktualitě.

Kdy po nástupu do nové práce můžete čerpat dovolenou?
28. 07. 2020
[4 minuty čtení] Můžete čerpat dovolenou, když jste teprve nedávno nastoupili do nové práce? Zákoník práce nijak nebrání v čerpání dovolené zaměstnancům, kteří jsou ještě ve zkušební době. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Přičemž části směn odpracované v různých dnech se nesčítají, a také se jako odpracované pro účely vzniku nároku na dovolenou a její délku počítají dny, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. (To bylo nedávno aktuální v souvislosti se svátkem, který připadl na pondělí 6. července 2020.)

Úřady práce kontrolují zaměstnavatele čerpající kurzarbeit, třetina z nich chybovala
27. 07. 2020
[4 minuty čtení] Kontroly ve firmách odhalily pochybení při využívání příspěvku na náhradu mezd, který zaměstnavatelé čerpají od státu na záchranu pracovních míst. Dosud chybovala přibližně třetina firem. Vláda umožnila podnikatelům čerpat takzvaný kurzarbeit kvůli dopadům pandemie koronaviru. Pomoc spočívá v tom, že stát hradí část mezd, a cílem je, aby firmy nepropouštěly.

Co dělat, abyste zvládli daňovou kontrolu co nejlépe?
27. 07. 2020
[5 minut čtení] Daňová kontrola prověřuje plnění vašich daňových povinností, správnost daňového přiznání nebo okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jak se na ni připravit a co dělat, když vám „něco najdou“? Subjekt daňové kontroly se dnes už téměř nevybírá namátkou. Pokud se vám tedy ozvou z finančního úřadu, s velkou pravděpodobností to bude kvůli nějaké konkrétní nesrovnalosti. Správce daně vám nemusí sdělovat důvod, proč kontrolu zahajuje. S ohledem na to, jaké dokumenty byste si podle něj měli připravit, ale můžete usoudit, co bude chtít prověřovat.

Bez práce bude až 400 tisíc lidí, průměrná mzda se i přesto zvýší
24. 07. 2020
[6 minut čtení] V příštím roce by se počet lidí bez práce mohl vyšplhat téměř na 400 tisíc. Zaměstnavatelé v následujících měsících plánují hromadně propustit až 6 tisíc zaměstnanců. Podle aktuální statistiky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) je nyní bez práce 279 354 lidí, což činní 3,81 %. Skutečná nezaměstnanost ale může být daleko vyšší, protože ne všichni nezaměstnaní jsou v tuto chvíli v evidenci úřadu práce. Podle analytiků, kteří se podíleli na vypracování prognózy České bankovní asociace (ČBA), nedojde ani v následujících měsících k dramatickému vzestupu nezaměstnanosti. Což je důsledek toho, že se český trh práce před nástupem krize potýkal s nedostatkem volné pracovní síly. Dá se však očekávat, že do konce letošního roku nezaměstnanost vzroste na 4,4 % a v příštím roce přesáhne 5 %. Bez práce by tak mohlo být až 380 tisíc lidí. To je zhruba dvojnásobek předkrizové úrovně nezaměstnanosti.

Pojišťovny a autobazary získaly silný nástroj. Stát zveřejnil seznam taxíků
24. 07. 2020
[11 minut čtení] Jezdí jako taxi, ale není pojištěné jako taxi. Nebo se prodává jako běžné auto. To brzy přestane platit, protože stát uvolnil seznam oficiálních taxíků. Je jich přes 22 tisíc. Pořídit si auto, začít rychle a snadno vydělávat peníze na ulici a osekat náklady. To je častá a velmi naivní představa začínajících řidičů a dopravců, kteří chtějí provozovat taxislužbu, ať už legálně, nebo nelegálně. V praxi to funguje jen za podmínky, že dopravce/řidič bude vědomě něco zanedbávat, či přesněji podvádět, a nejde přitom o zákazníka. Povinných nákladů a poplatků je dostatečné množství. Pakliže bude chtít v této oblasti podnikat poctivě, bude platit za svoji „hloupost“ vysokými náklady za provoz vozidel a nízkými příjmy, a to bez ohledu na to, zda má taxametr, nebo jezdí „na aplikaci“. Nízká cena pro cestujícího výměnou za neřešení zákonných povinností dopravce je lákavá. Jenže podmínky provozování taxislužby jsou nyní sjednocené pro všechny a je jedno, zda jde o hotelové taxi, obecní „senior“ taxi, auta jezdící pro Bolt, Liftago, Uber nebo taxi z malé vesničky.

Dovolenou v Rakousku vám zlevní „zážitkové“ karty. Tipy z praxe
23. 07. 2020
[6 minut čtení] Rakousko není jen zimní destinací, tato země vám má co nabídnout i v létě. Poslední roky se přitom (nejen) v Rakousku nesou v rozmachu letních „all inclusive“ karet, na které se právě zaměříme. Letošní letní dovolená je rozhodně jiná než v předchozích letech, zejména co se týká možných výběrů destinací. Mimo Evropu se český cestovatel v zásadě nepodívá, i v rámci starého kontinentu panují mnohá omezení, která se navíc v čase poměrně dynamicky mění. Jistotou je tak dovolená v tuzemsku nebo u našich sousedů, z nichž nejkomplexnější a infrastrukturně nejvybavenější je Rakousko.

Zločin a peníze: Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo odnětí svobody
23. 07. 2020
[5 minut čtení] Místo vězení budou odsouzení častěji platit peněžité tresty. Hranice pro trestnost majetkového deliktu se zvyšuje z 5000 Kč na 10 000 Kč. Krádeží tedy bude nově až odcizení věcí dvojnásobně drahých. Novela trestních předpisů je hodně o penězích. Co přináší? Po Poslanecké sněmovně schválil návrh zákona novelizujícího trestní zákon a trestní řád 22. července 2020 také Senát. Zákon nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Na jeho základě zřejmě budou mnohem častěji ukládány peněžité tresty místo trestu odnětí svobody ve vězení. V této souvislosti se nově upravuje přepočet nezaplaceného peněžitého trestu na trest odnětí svobody.

Senát schválil kompenzační bonus pro „dohodáře“, žádosti už lze podat online
22. 07. 2020
[3 minuty čtení] O peníze si mohou zažádat lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a také OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Žádosti jsou už vyvěšené na stránkách Finanční správy. Kompenzační bonus pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) dnes, 22. července 2020, schválil Senát Parlamentu ČR. O peníze mohou žádat ti, kteří současně platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a nemohli kvůli vládním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru plnohodnotně pracovat kvůli ohrožení zdraví nebo omezení vyplývajících z krizových opatření. Stejně tak mohou o kompenzační bonus žádat také OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Češi budou letos dovolenkovat hlavně v Česku, ale průzkumy se různí
22. 07. 2020
[4 minuty čtení] Dovolená strávená v Česku pro mnoho lidí bude letos samozřejmá, ale ne z důvodů úspor. Spíše kvůli předejití komplikacím, na dovolené se nešetří. Vyplývá to z průzkumů mezi respondenty. Jenže každý ukazuje na jiná procenta. Letní dovolené v roce 2020 se ponesou v o něco úspornějším duchu než v posledních letech, zhruba polovina lidí přitom stráví osobní volno v Čechách. 59 % lidí pak přiznalo, že jim letošní léto omezila krize spojená s pandemií COVID-19. Vyplývá to z průzkumu společnosti Twisto, který proběhl prostřednictvím online dotazníku během července a kterého se zúčastnilo na 450 respondentů.

Banka CREDITAS vsadí na internet a mobily, podpoří je soutěží
21. 07. 2020
[3 minuty čtení] Banka spustí novou verzi mobilního a internetového bankovnictví. Richee se změní na CREDITAS Banking Mobile. Na podzim pro uživatele aplikace chystá soutěž. Za její aktivní využívání budou získávat finanční odměny. Banka CREDITAS spustí 4. srpna 2020 nové internetové a mobilní bankovnictví. Aplikace Richee se po dvou letech změní na CREDITAS Banking Mobile a bude fungovat jako hlavní mobilní bankovnictví klientů CREDITAS. Informace o této změně jsme psali už v článku Projekt Richee se změní. Vznikne nový CREDITAS Banking.

Jak je nově chráněno vaše odstupné před věřiteli či exekutorem?
21. 07. 2020
[4 minuty čtení] Odstupné představuje zpravidla dost peněz, takže je lákadlem pro ty, kterýmdlužíte – vaše věřitele, aby se jej zmocnili. Co si může a co nesmí vůči vašemuodstupnému dovolit exekutor? Jak je odstupné chráněno při exekuci? Zákon č. 191/2020 přinesl (s účinností od 24. dubna 2020) změnu, respektive doplnění pravidel exekuce v tom smyslu, že (exekuční) srážky z odstupného se vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, z něhož byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného.

Jak probíhá daňová kontrola z finančního úřadu?
20. 07. 2020
[9 minut čtení] Většina podnikatelů vnímá daňovou kontrolu jako Damoklův meč. Je se čeho bát? Jak ve skutečnosti probíhá, jaká práva a povinnosti máte jako kontrolovaný a jak se bránit, když s postupem berňáku nesouhlasíte? V souvislosti s vyplácením kompenzačního příspěvku pro OSVČ se ze strany podnikatelů výrazně skloňovala obava z budoucí daňové kontroly. Tento úřední proces je tak obávaný, že některé OSVČ si raději o příspěvek nepožádaly. A to i přesto, že žijí ve víře, že daňové povinnosti plní poctivě a bezchybně.

Jak se registrovat na úřadu práce?
20. 07. 2020
[6 minut čtení] Když přijdete o zaměstnání, můžete si i jako uchazeči o zaměstnání v evidenci na úřadu práce přivydělat 7300 korun. Ztrácíte ale nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podle aktuálních údajů je v současnosti v evidenci Úřadu práce ČR 279 779 lidí. Míra nezaměstnanosti se tedy v polovině července dostala na hodnotu 3,82 %. V porovnání s koncem měsíce června, kdy úřady práce evidovaly 269 637 nezaměstnaných (míra nezaměstnanosti dosáhla 3,7 %), jde pouze o mírný nárůst. Ve skutečnosti ale může být bez práce daleko více lidí, protože statistika úřadu práce nezahrnuje ty, jimž běží výpovědní doba nebo se na úřad práce nezaregistrovali z jiných důvodů, například kvůli tomu, že dosud čerpali státní podporu na zmírnění dopadů epidemie koronaviru, ani čerstvé absolventy, kteří se ještě na úřad práce nestihli registrovat. Podle analytiků by mohla být na konci léta bez práce více než 4 % lidí.

Kdy za vás pojišťovna neuhradí škodu z povinného ručení, kterou jste způsobili?
17. 07. 2020
[3 minuty čtení] Jestliže jezdíte s kraksnou zralou do šrotu nebo ignorujete zjevnétechnické nedostatky svého vozidla a způsobíte s ním škodu, může se stát, žepojišťovna po vás bude vymáhat škodu, kterou zaplatila těm, které jste třeba přiautohavárii poškodili. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) plní společensky žádoucí ochranu zájmů poškozených, kteří nejsou v uspokojení svých nároků na náhradu škody závislí na platební schopnosti škůdce tam, kde je jeho odpovědnost pojištěna, a to právě povinným ručením. Chráněn je povinným ručením i sám pojištěný, který je právě pro případ způsobení škody třetí osobě pojištěn (čímž za úplatu přenesl riziko vzniku případné povinnosti uhradit jím způsobenou škodu na jinou osobu, pojistitele čili pojišťovnu).

Stinné stránky nejen P2P půjček. Příběh z praxe
17. 07. 2020
[14 minut čtení] Kolem roku 2015 jsem byl nadšen myšlenkou P2P půjček. Zaregistroval jsem se do mnoha jejich platforem a vyzkoušel je na ostro. Jak to skončilo? Dozvíte se v článku včetně toho, proč mít pojištění právní ochrany… Co je to P2P půjčka? Označení pochází z anglického peer-to-peer půjčka. Pro účely tohoto článku stačí vysvětlení, že je to půjčka od jedné osoby druhé osobě přes prostředníka, kterým obvykle není banka. Prostředník žije z poplatků jak od dlužníka, tak od věřitele. Provádí předselekci dlužníků, úvodní proces domlouvání půjčky, provozuje zprostředkující systém a dělá zázemí pro obě strany. Platformy P2P půjček se liší množstvím služeb, které poskytují, a množstvím parametrů, které si může nastavit dlužník a věřitel volně a které prostě nějak nastavil prostředník a nejde je měnit.

Energetičtí šmejdi to stále zkoušejí. Novou fintou je „pokles ceny kvůli koronaviru“
16. 07. 2020
[6 minut čtení] Nabízejí levnější energie nebo nezávazné aukce dodavatelů energií. Jestli ušetříte, je ale většinou nezajímá. Jde jim jen a pouze o jejich vlastní provizi. Energetičtí šmejdi zkoušejí na spotřebitele nejrůznější triky. Nově jim například tvrdí, že ceny energií klesají kvůli koronaviru. Ty na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to ale může projevit až se zpožděním. V tuto chvíli se mnohdy jedná o prázdné sliby. Pokud na nabídku nové a údajně výhodnější smlouvy kývnete, můžou vám nakonec zbýt jen oči pro pláč. Nová smlouva nemusí být výhodnější než ta, kterou máte uzavřenou nyní. Energetickým šmejdům nejde většinou o váš prospěch. Snaží se vám jen vnutit smlouvu s dodavatelem, s nímž mají uzavřenou dohodu a od něhož za podepsanou smlouvu dostanou provizi.

Může exekutor vydat exekuční příkaz postihující jakýkoliv váš potenciální příjem?
16. 07. 2020
[3 minuty čtení] Exekuční příkaz může postihovat mzdu nebo jiný příjem, třeba důchod, jen od skutečného konkrétně určeného plátce. Když to exekutor splete, všechny peníze jsou i přes exekuci vaše. Poučte se z případu invalidy, kterému takhle uhájila „sociálka“, která se postavila exekutorovi, stotisícový doplatek k důchodu.

Přehledně: S jakými kartami zaplatíte přes Apple, Google, Fitbit, Garmin, Huawei a Samsung Pay?
15. 07. 2020
[3 minuty čtení] Jednoduchý přehled, jaké banky, nebanky a další vydavatelé karet podporují v Česku placení přes mobil nebo hodinky a co pro to musíte udělat. V tabulkách jsou uvedeny všechny subjekty, jejichž platební karty jsou podporované v České republice a fungují tu. Tj. pro české rezidenty.

Jak by mohla vypadat přenositelnost čísel bankovních účtů?
15. 07. 2020
[10 minut čtení] Kdo nechce, hledá důvody, existuje mnoho důvodů, proč to „nejde“. Kdo ale chce, hledá způsoby, jak to udělat. Autor se zamýšlí nad výhodami a způsoby provedení přenositelnosti čísla účtu. Přenositelnost bankovních účtů se tu řešila už několikrát. Naposledy v diskuzi u článku, nebo ve starším článku, který hledá důvody, proč to nejde. Chyběl mi článek o způsobech, jak to jde. Druhý díl je právě o tom, jak by taková přenositelnost mohla vypadat, a navazuje na můj předchozí text Proč má smysl přenositelnost čísel bankovních účtů? Dopředu říkám, že neřeším prakticky vůbec legislativu a její změny.

Poslední kolo ošetřovného pro OSVČ. Budou se přijímat žádosti za červen
14. 07. 2020
[5 minut čtení] Formulář pro podávání žádosti na čerpání ošetřovného za měsíc červen bude k dispozici od 15. července 2020. OSVČ mají nárok na peníze, i když své dítě neposlaly do školy nebo školky. Uzavření škol, školek a dalších zařízení, přineslo osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) možnost čerpat speciální dotaci suplující ošetřovné, na které mají ze zákona nárok jen zaměstnanci. Onu zmíněnou speciální dotaci určenou pro OSVČ neřeší Ministerstvo práce a sociálních věcí (a nevyplývá ze zákona o nemocenském pojištění) jako v případě zaměstnanců, ale prostřednictvím živnostenských úřadů jej vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádost na ošetřovné je nutné podávat vždy za každý měsíc zvlášť.

Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz
14. 07. 2020
[6 minut čtení] K 1. 7. 2020 se změnil způsob výpočtu nezabavitelných částek na dlužníka a jím vyživované osoby, což povede k jejich letošnímu už třetímu zvýšení. Z červencové mzdy vyplácené v srpnu tak už zůstane dlužníkům více peněz, protože se zvýší exekučně nezabavitelné minimum. Už potřetí se letos zvýší ochrana dlužníků v exekuci, kterým je pro úhradu jejich dluhů sráženo ze mzdy, platu, sociálních dávek apod. O první změně jsme psali ve článku Dlužníkům v exekuci zůstane v roce 2020 více peněz, o druhé ve článku Z dubnové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci více peněz.

Jaké doklady byste měli uchovávat, abyste nepřišli o část důchodu?
13. 07. 2020
[8 minut čtení] Evidence podkladů u ČSSZ, ze kterých se vám vypočte penze, nemusí být kompletní. Proto byste si ji měli zkontrolovat a vše, co chybí, doložit. Jaké dokumenty a potvrzení za tímto účelem archivovat, abyste nepřišli o část důchodu? V předchozím článku jsme upozornili na to, že evidence, ze které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vychází při výpočtu vaší penze, může být z různých důvodů nekompletní. To by se mohlo negativně odrazit na výši vašeho důchodu.

Advokát si přisvojil peníze svého klienta a odmítal mu je vydat
13. 07. 2020
[3 minuty čtení] Může advokát zadržet peníze, které vymohl pro svého klienta, aby si zajistil úhradu své odměny nebo uspokojení pohledávky jiného svého klienta? Advokát dostal od České advokátní komory pokutu (podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii /ZA/) ve výši 90 000 korun za kárné provinění (spočívající v porušení § 16 odst. 1 a 2 ZA a § 17 ZA ve spojení s čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 a 2 usnesení č. 1/1997 představenstva České advokátní komory ze dne 31. 10. 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky).

Bude bydlení levnější? Daně se snižují, ale ceny nemovitostí zatím neklesají
10. 07. 2020
[4 minuty čtení] Lidé kupující si bydlení nyní na dani ušetří až stovky tisíc. Daňové úlevy podle všeho zůstanou i těm, kteří si pořizují nemovitost na hypotéku. Ale ceny nemovitostí zatím neklesají. Daň z nabytí nemovitých věcí nezaplatí nikdo, jehož vklad do katastru byl proveden v prosinci 2019 a později. Nemusí tak odvést státu 4 % z kupní ceny. Což může pro lidi pořizující si nové bydlení znamenat úsporu v řádu statisíců. Současně bude i nadále možné si odečítat zaplacené úroky z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů. Původní návrh prosazovaný ministryní financí Alenou Schillerovou počítal se zrušením odpočtů úroků od počátku roku 2022, kvůli kritice opozice ale neprošel.

Pracovní úraz vám musí odškodnit, i když jste pracovali z vlastní iniciativy
10. 07. 2020
[5 minut čtení] Chcete si šplhnout, a tak uděláte něco navíc – vykonáte práci, kterou vám nenařídili, ale jako na potvoru se zraníte… To by tak hrálo, abyste nebyli odškodněni, protože jste neplnili konkrétní příkazy. Nárok na odškodnění i tak máte. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 269 odst. 1 ZP).

Proč má smysl přenositelnost čísel bankovních účtů?
9. 07. 2020
[9 minut čtení] Bude to drahé a vznikne zmatek při volání. To byly reakce před mnoha lety na přenositelnost čísel, která je dnes standardem. Ani přenést číslo bankovního účtu by neměl být po technické stránce problém. Přenositelnost bankovních účtů se na Měšci řešila už několikrát, naposledy v diskuzi u článku. Tento první díl bude o tom, proč vůbec někteří chtějí přenositelnost čísel bankovních účtů, protože z diskuze vyplynulo, že mnozí netuší, v čem jiní mohou mít nesnáze, když přenositelnost čísel bankovních účtů neexistuje.

Jak dlouho platí souhlas odborů s tím, že můžete být propuštěni?
9. 07. 2020
[4 minuty čtení] Zaměstnanci jsou chráněni v pracovní neschopnosti před výpovědí. Odborářští funkcionáři jsou chráněni i mimo ochrannou dobu. Ale co když takový chráněný odborář onemocní? Jak je to s dvojí ochranou před výpovědí? Podle § 53 odst. 1 zákoníku práce (ZP) je za stanovených podmínek zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kterou je třeba dočasná pracovní neschopnost. Zaměstnavatel nemůže uplatnit vůči všem zaměstnancům tyto výpovědní důvody.

Zájemcům o práci dá šanci státní projekt Outplacement
8. 07. 2020
[4 minuty čtení] Nezaměstnanost sice zatím nedosáhla hranice 4 %, je ale pravděpodobné, že během letních měsíců a na podzim poroste. Stát chce dát zaměstnavatelům, kteří přijmou propuštěné zaměstnance, až 15 tisíc na výplatu mezd. Koronakrize se zatím na trhu práce nepodepsala příliš viditelně, podle analytiků ale má nezaměstnaných postupně přibývat. Podle aktuální statistiky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) dosáhla nezaměstnanost v červnu hodnoty 3,7 %. Oproti květnu jde o nárůst o 0,1 procentního bodu. Ke 30. červnu se na ÚP ČR nově registrovalo 38 504 uchazečů o zaměstnání, což je jen o 119 (celkem 38 385) lidí více než v květnu.

Vyloučením z bytového družstva můžete přijít o byt. Jak se tomu bránit?
8. 07. 2020
[5 minut čtení] Když už vás družstvo žaluje, abyste vyklidili byt, může být na obranu pozdě, musíte včas namítat proti rozhodnutí orgánů družstva, a neuspějete-li, naopak vy žalovat družstvo. Ukážeme, jak na to. A ani nepřebírání zásilek vám nepomůže. Bytové družstvo zaslalo svým dvěma členům (z pro veřejnost anonymizovaného výstupu Nejvyššího soudu to neplyne, ale nejspíš šlo o manžele) výstrahu před vyloučením z družstva pro nesplnění jejich povinnosti podílet se na kupní ceně nemovitosti ve výši 226 655 Kč. Jelikož na výstrahu nereagovali, rozhodlo představenstvo družstva o jejich vyloučení z družstva. Rozhodnutí obsahovalo poučení, že mohou podat odůvodněné námitky proti vyloučení k členské schůzi družstva.

Přehled stavebního spoření. Co lze nyní sjednat u stavebních spořitelen?
7. 07. 2020
[4 minuty čtení] Češi loni uzavřeli nejvíc smluv o stavebním spoření za pět let. Pokud o stavebním spoření také uvažujete, máme pro vás přehled toho, co nyní stavební spořitelny nabízejí. Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,60 % p.a. K sazbě je možné získat navíc úrokový bonus. Ten činí 0,6 % p.a. za prvních šest let spoření. Po této době bonusový program končí a vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou. Pro získání úrokového bonusu musí smlouva o stavebním spoření běžet v uvedeném tarifu alespoň šest let. Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, je zde však možnost mimořádných vkladů. Bonus se připíše až s ukončením smlouvy. Poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky. Poplatek za vedení účtu je 360 Kč ročně.

Když nevědí, jak přísně a rychle vás vyhodit z práce… Poradíme, co máte dělat
7. 07. 2020
[5 minut čtení] Okamžitě vám zruší pracovní poměr a současně vám dají výpověď pro porušenípracovní kázně, protože se bojí, že vyhazov na hodinu úspěšně napadnete u soudu. A to se může zaměstnavateli vymstít. Neplatné může být obojí a vy získáteodškodnění. Není-li si zaměstnavatel jist, když jste se v zaměstnání prohřešili proti svým povinnostem, jak má váš prohřešek hodnotit a potrestat, pokud jde o míru intenzity porušení pracovní kázně, zda jde o nejintenzivnější porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, (které ho opravňuje k okamžitému zrušení vašeho pracovního poměru), nebo méně intenzivní, závažné porušení pracovní kázně (které ho opravňuje k tomu, aby vám dal výpověď), může s vámi rozvázat pracovní poměr i více právními úkony, tedy jak okamžitým zrušením pracovního poměru, tak výpovědí.

Spoření v červenci 2020: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
6. 07. 2020
[3 minuty čtení] Dobře už bylo. Úrokové sazby spořicích účtů jsou hluboko pod jedním procentem. Akční nabídky vymizely a získat u banky úrokovou sazbu pro spoření nad 2 % p.a. znamená upsat se na deset let. Nejsou.

Letní akce bank: slevy na chytré hodinky a na vstupenky, losování peněz
3. 07. 2020
[5 minut čtení] Vyhrát můžete až 100 tisíc, získat slevy na vstupních poplatcích ve výši několika tisíc i zboží za výrazně zvýhodněné ceny. Banky rozdávají svým klientům peníze. Banky počátkem léta odstartovaly několik zajímavých akcí, s nimiž můžete ušetřit nemalé peníze, získat hodnotné výhry nebo výhodně nakoupit. Vyplatí se však číst i smluvní podmínky akcí, abyste před podepsáním smlouvy měli jistotu, do čeho jdete.

Mění se pravidla pro doručování pracovních písemností. Co byste měli vědět?
3. 07. 2020
[5 minut čtení] Novela zákoníku práce mění pravidla doručování důležitých písemností, jako je třeba výpověď, mzdový výměr, a to vám od zaměstnavatele. Také ulehčuje vaše doručování zaměstnavateli. Vysvětlíme, co je od 30. 7. 2020 nového, nač si musíte dát pozor, aby vůči vám neplatila třeba písemnost, kterou jste nikdy nečetli.

Přehled zdravotka musíte podat dřív než daňové přiznání. Co na to pojišťovny?
2. 07. 2020
[4 minuty čtení] Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než lhůta pro podání daňového přiznání. Některé pojišťovny prominou sankce za případné pozdní dodání. Je to kuriozita, ke které došlo kvůli nesouladu v odkladech daňových a odvodových povinností, které vláda připravila v souvislosti s pandemií koronaviru. Zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo.

Pozůstalí po zemřelém zaměstnanci dostanou více peněz
2. 07. 2020
[4 minuty čtení] Odškodnění pozůstalých bude vyšší, pro jednotlivce skoro o 400 000 Kč, a ještě se bude každým rokem valorizovat. Dosáhne na něj navíc více lidí. Jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleží jen osobám vyjmenovaným v zákoníku práce (dříve tak činil § 378 odst. 1 zákoníku práce (ZP) a s účinností od 1. října 2015, tedy nyní, § 271i ZP).

Co když odnosíte dítě jinému páru, ale pak si to rozmyslíte?
1. 07. 2020
[11 minut čtení] Institut náhradního mateřství v České republice dlouhou tradici nemá. A ani podrobnou úpravu. Zákon na něj sice pamatuje, ale má řadu děr. Jaká práva a povinnosti mají ti, kteří se podobného projektu účastní? Paní Hana dostala od své kamarádky nabídku, aby odnosila dítě cizímu páru, Martinovi a Aleně. Daný manželský pár se opakovaně snažil o dítě, ale bohužel bez úspěchu. Paní Hana neměla manžela, přítele ani děti. Za tuto službu nabídl pár paní Haně celkem 250 000 Kč, a tak na nabídku kývla.

Dovolená v lázních? Stát i některé lázně nabízí slevy na pobyty
1. 07. 2020
[4 minuty čtení] Stát nabízí voucher na ubytování v lázních v hodnotě 4000, slevy v hodnotě několika tisíc nabízí i některá města. Ale pozor, slevy nelze vzájemně kombinovat. Dovolená v lázních není pro většinu Čechů tak populární jako pobyty na horách nebo u vody. Velkou část příjmů lázní (až 44 %) tvoří zahraniční turisté. Ti letos ale nepřijedou v takovém počtu jako v předchozích letech. Navíc nucené omezení provozu lázeňských služeb znamenalo pro lázeňská města výpadek návštěvnosti v rozsahu až 170–200 tisíc hostů. Stát se proto rozhodl podpořit domácí turistiku a léčebné pobyty slevovými poukazy. Každý návštěvník, který přijede do lázní v období od 1. 7. do 31. 12. 2020, dostane od státu příspěvek na pobyt v hodnotě 4 tisíce korun. Program COVID – Lázně vláda schválila 29. června 2020.

Váš zaměstnavatel je v insolvenci. Co to pro vás znamená?
30. 06. 2020
[4 minuty čtení] Insolvence, ekonomický úpadek zaměstnavatele, neznamená automatické propouštění. Co čeká zaměstnance, když zaměstnavatel skončí v insolvenci? Jaká máte práva? Jaký je rozdíl mezi konkursem a reorganizací? A co když se začne propouštět? Krach, bankrot, úpadek, insolvence, to prostě k rizikům podnikání v tržním, kapitalistickém hospodářství patří, pokud někdo nemá to štěstí, že provozuje podnik sanovaný, dotovaný státem.

Dohodáři budou mít nárok na kompenzační bonus
29. 06. 2020
[3 minuty čtení] Dohodáři, kteří nemohli pracovat kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru, budou mít nárok na 350 korun za den. Drobní podnikatelé, co si po uzavření své provozovny našli brigádu na DPP a DPČ, dostanou 500 korun za den. Lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), kteří platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a nemohli kvůli vládním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru pracovat, zřejmě nakonec nepřijdou zkrátka a budou mít stejně jako třeba OSVČ nárok na kompenzace. Dnes 29. června 2020 to schválila vláda. O kompenzační bonus budou smět zpětně žádat také OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Paušální daň bez starostí. OSVČ získají možnost zaplatit najednou daň i odvody
29. 06. 2020
[5 minut čtení] OSVČ s příjmy do 800 tisíc Kč budou moci platit jednotnou daň 5740 Kč.K ní se budou moci přihlásit dobrovolně, podmínkou bude roční příjem z podnikání do 800 tisíc korun. Návrh ministerstva financí na zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ v pondělí schválila vláda. Zároveň snížila limit, do kterého se k dani bude možné přihlásit. Snížení limitu požadovala ČSSD i odbory. Nelíbilo se jim zvýhodnění daňových a odvodových povinností OSVČ na úkor zaměstnanců.

Produktové novinky v červnu: banky zlevňují hypotéky a blokované karty
29. 06. 2020
[8 minut čtení] Přehled červnových změn ze světa bankovnictví a financí. Řada bank inovovala mobilní a internetové bankovnictví, ale i české klienty dostihla insolvence německého kartového obra. Nejvýznamnější červnovou novinkou je zrušení limitu u ukazatele DSTI Českou národní bankou, což mělo za následek zlevňování hypoték. Několik bank v červnu inovovalo své internetové nebo mobilní bankovnictví. Na čerpacích stanicích Benzina můžete od června používat stravenkové karty.

Z čeho se vám bude počítat důchod? Včasnou kontrolou předejdete nižší penzi
29. 06. 2020
[6 minut čtení] Ne každý subjekt plní poctivě ohlašovací povinnost, takže v evidenci sociální správy mohou být nepřesnosti. Je proto ve vašem zájmu, aby ČSSZ měla kompletní a správné informace. Vaši „osobní složku“ přitom zkontrolujete snadno. Udělejte to včas. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vede v patrnosti všechny údaje, které jsou podstatné pro stanovení důchodu. Evidence by tak teoreticky měla obsahovat přehled všech vašich dob důchodového pojištění, náhradních dob pojištění, vyměřovacích základů a vyloučených dob. Ne vždy to tak je, například vinou nesplněné ohlašovací povinnosti zaměstnavatele nebo školy.

Slevy s Měšcem. Víkendový přehled slevových akcí v e-shopech
27. 06. 2020
[3 minuty čtení] Hledáme pro vás výhodné ceny na e-shopech, s různým sortimentem výrobků. Ušetřit můžete při nákupu oblečení, sportovního vybavení i letních pobytů. Nakupujte z pohodlí domova a ušetříte. Ekonomická krize provětrala peněženky mnohých z nás. Peníze, které ušetříte na nákupech zboží každodenní potřeby, se vám jistě budou hodit třeba při plánování letní dovolené. S Měšcem navíc můžete získat výhodné slevy.

Wirecard je bez licence. Dopadá to i na české klienty, jejich karty nefungují
26. 06. 2020
[4 minuty čtení] Platební karty vydávané společností Wirecard jsou blokované. Může za to odejmutí licence britským regulátorem. Vliv to bude mít i na české klienty známých fintechů. Britský regulační úřad (Financial Conduct Authority) v pátek 26. června 2020 odejmul bankovní licenci společnosti Wirecard (Wirecard Card Solutions Limited). Tím fakticky končí možnost použití platebních karet, které jsou jejím prostřednictvím vydávány.

Banka chtěla zrušit účet kvůli neaktuálním údajům, ty se však neměnily
26. 06. 2020
[5 minut čtení] Na výzvu banky navštívil pobočku, aby si aktualizoval osobní údaje, ačkoliv se nezměnily a banka je měla k dispozici. Přesto mu kvůli tomu hrozilo zrušení běžného účtu. Může se to stát i vám, stačí zaklínadlo „AML“. Daniel Novák (jméno bylo redakčně změněno) má 25 let účet u Poštovní spořitelny, která je značkou ČSOB. V březnu 2020 mu z banky přišel dopis, že mu hrozí zrušení účtu, protože si neaktualizoval osobní údaje. Banka se s ním údajně nemohla spojit.

Krácení dovolené bude mít mírnější pravidla
26. 06. 2020
[5 minut čtení] Dosud může přijít zaměstnanec za každou zameškanou směnu až od 3 dny dovolené,nově už jen o jeden. Co všechno se od příštího roku ohledně krácení dovolené mění? Od 1. ledna 2021 už nebude nový zákoník práce znát a upravovat krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci (absenci). Bude upravovat jen krácení dovolené pro neomluvenou absenci. S ohledem na koncepční změnu právní úpravy dovolené (včetně počítání na hodiny) už totiž není třeba krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci upravovat.

Pěstouni a sociálně ohrožené děti dostanou více peněz
25. 06. 2020
[4 minuty čtení] Děti žijící v náhradní rodinné péči a pěstouni možná dostanou přidáno. K valorizaci příspěvků by mělo dojít po sedmi letech. Finanční situace pěstounů a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je špatná. Vláda v pondělí 22. června 2020 schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž cílem je snížení počtu dětí v ústavech a navýšení podpory pro náhradní rodinnou péči. Pěstounské rodiny a zařízení pro ohrožené děti tak nejspíš dostanou více peněz. Pokud zákon schválí Poslanecká sněmovna a Senát, půjde o první valorizaci příspěvků po sedmi letech. K poslednímu navýšení totiž došlo v roce 2013. Zákon by měl začít platit od 1. ledna 2021.

Firmu převzal nový zaměstnavatel a pracovní podmínky se zhoršily. Jak se bránit?
25. 06. 2020
[4 minuty čtení] Pokud do dvou měsíců ukončíte pracovní poměr u nového zaměstnavatele, který vás převzal od předchozího, protože se vám podstatně zhoršily pracovní podmínky, máte nárok na odstupné. Jak si ho vybojovat? Zaměstnanec, který si nepřeje přejít k (novému) zaměstnavateli, na kterého tzv. přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu (resp. jejich výkon), může dle § 51a ZP jednostranně rozvázat pracovní poměr výpovědí ve zrychlené proceduře, a to aniž by musel dodržet minimální-dvouměsíční délku výpovědí doby.

Pendler žaluje vládu kvůli náhradě škody za test na koronavirus. Jde o princip, říká
24. 06. 2020
[4 minuty čtení] Podal žalobu na úřad vlády a žádá v ní náhradu škody za test na koronavirus, který si musel na vlastní náklady zaplatit. Když vyhraje, svitne naděje i dalším pendlerům. Pavel Hutník je pendler. Za prací dojíždí od roku 2001 do německého Passova. Když vláda v březnu zavřela hranice a pendlerům stanovila, že můžou přes hranice maximálně jednou za tři týdny a pak do povinné čtrnáctidenní karantény, bál se, jak dlouho to všechno potrvá.

Převod dovolené bude jednodušší pro ty, co změní zaměstnání během roku
24. 06. 2020
[3 minuty čtení] Převod nevyčerpané dovolené od jednoho zaměstnavatele k druhému byl dosud komplikovaný. Nesměli jste přijít o pracovní poměr ani na jediný den. Jak to bude od roku 2021, kdy začne platit novela zákoníku práce? Zaměstnanec, který si v důsledku skončení zaměstnání nestihl vyčerpat dovolenou, na kterou mu vzniklo právo, má nárok na její proplacení, ostatně je to také jediný důvod, kdy ji může zaměstnavatel proplatit bez jejího faktického čerpání (tedy poskytnout za ni náhradu mzdy, aniž by zaměstnanec čerpal pracovní volno ve smyslu § 222 odst. 2 ZP), zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Levnější pojistky výměnou za najeté kilometry. Pojišťovny se do novinky moc nehrnou
23. 06. 2020
[6 minut čtení] Počet ujetých kilometrů vozidla zatím zohledňují v ceně pojištění aut jen 3 pojišťovny, čtvrtá to zvažuje. Kdo jezdí méně, ušetří, kdo více, připlatí si. Jenže ne všechny pojišťovny si myslí, že je to správně. Zdá se vám, že platíte příliš drahé povinné ručení, a přitom s autem jezdíte jen občas? Tuhle otázku si patrně kladou mnozí řidiči v souvislosti s nedávnou karanténou, protože s autem nejeli i několik měsíců. Za povinné ručení či havarijní pojištění ale většinou zaplatíte stejně, jako by žádná karanténa nebyla.

Novela zákoníku práce změní pravidla pro převádění dovolené do dalších let
23. 06. 2020
[5 minut čtení] Novela zákoníku práce umožní převod nadstandardní části dovolené do dalšího roku. Budete o to moci požádat zaměstnavatele. Postačí k tomu váš zájem, žádost a dohoda s ním. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (za předpokladu, že u zaměstnavatele působí – pokud nepůsobí, sestavuje rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel sám) tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Zaměstnavatel je povinen čerpání dovolené zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo (tedy např. dovolenou za r. 2020 v r. 2020), ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Kolik stojí Revolut a jak na něj posílat peníze?
22. 06. 2020
[11 minut čtení] Vše o cenách a poplatcích služby Revolut. Jak dobít Revolut a jak na něj poslat peníze? Kolik vás bude stát na poplatcích? Kde Revolut nefunguje? Kdy vám platí cestovní pojištění? Kdy můžete do letištních salonků? Kompletní přehled. Pokud nevíte, co je Revolut, přečtěte si na internetu recenze. A teď jdeme přímo na poplatky.

Paušální daň bez starostí. Za jakých okolností by se vám vyplatila?
22. 06. 2020
[4 minuty čtení] Živnostníci s příjmy do jednoho milionu ročně by mohli platit jednotnou daň 5740 Kč. Daň bude dobrovolná. Spočítali jsme, za jakých podmínek by se vám vyplatila. Paušální daň by měla začít platit už od příštího roku, musí však projít legislativním procesem. Návrh zákona z dílny ministerstva financí počítá s tím, že by nahradila tři stávající odvody: daň z příjmů a odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

Mnoho lidí má nárok na příspěvek na péči. Přesto o něj nepožádá
19. 06. 2020
[6 minut čtení] Podle odhadů je v ČR více než půl milionu lidí, kteří pečují o své blízké. Až čtvrtina z nich je ohrožena chudobou. O příspěvek na péči mnoho z nich ani nepožádá. Jeho vyřízení navíc často trvá příliš dlouho. V České republice je současnosti 2,09 milionu obyvatel starších 65 let, což je 19,2 % populace. Každý rok v této věkové kategorii přibývá zhruba 50 tisíc lidí. Podle demografické prognózy se bude podíl seniorů v populaci nadále zvyšovat. Nynější odhady hovoří o tom, že už kolem roku 2035 bude každý čtvrtý obyvatel (25 %) v Evropě seniorského věku a do roku 2050 se toto číslo zvýší téměř až na 30 %. Prognóza pro Českou republiku tento vývoj kopíruje.

Hypotéky zlevňují, zájem o ně byl v květnu nejnižší za 10 let
18. 06. 2020
[4 minuty čtení] Hypotéky jsou nyní dostupnější než před pandemií koronaviru. Průměrná úroková sazba v květnu klesla na 2,3 %. Zájem o úvěry na bydlení klesá, banky jich v květnu poskytly nejméně za 10 let. Pandemie koronaviru se naplno projevuje na trhu s hypotékami. K menším bankám, které začaly zlevňovat jako první (například mBank už v březnu), se postupně přidaly i ty velké.

Máte ještě loňskou dovolenou? Jak na to, abyste ji mohli vybrat, kdy chcete?
18. 06. 2020
[5 minut čtení] Pokud vám zbývá ještě loňská dovolená, nejenže vám nepropadne, naopak 1. 7. 2020 získáte právo sami si určit dobu jejího čerpání, pokud vás zaměstnavatelnepředběhne. Poslední červnový den je každoročně limitním termínem, před kterým musejí být varováni všichni zaměstnavatelé, kteří při určování dovolené svým zaměstnancům nedodržují pravidla zákoníku práce a neumožňují jim včas vyčerpat dovolenou. I když příčinou může být i situace na straně zaměstnance, třeba dlouhodobé onemocnění, rodičovská dovolená a podobně.

Samoživitelům dětí by měl dlužné alimenty proplatit stát
17. 06. 2020
[4 minuty čtení] Matky samoživitelky, kterým otec dítěte neplatí výživné, mají naději, že jim v nelehké životní situaci pomůže stát. A opačně to platí pro otce s neplatícími matkami. Měsíčně by mohli dostávat až 3000 korun po dobu dvou let. Vláda 15. června schválila návrh zákona o náhradním výživném. Zákon ještě musí schválit Poslanecká sněmovna, předpokládá se ale, že začne platit od 1. ledna 2021.

Na samotě u lesa. Zájem o rekreační nemovitosti roste, s tím i ceny
17. 06. 2020
[4 minuty čtení] Zájem o chaty a chalupy v důsledku pandemie koronaviru roste. Oproti dřívějšku se kupují i nemovitosti v horším stavu. Ceny jdou nahoru a vhodných objektů ke koupi ubývá. Obyvatelé měst se v karanténě začali poohlížet po azylu v přírodě. V případě, že by se opakovala karanténa a zákaz vycházení, rádi by čtyři stěny v bytě vyměnili za možnost vyjít alespoň na zahradu.

Raiffeisenbank mění ceny. Přes poplatky tlačí na používání online služeb
16. 06. 2020
[7 minut čtení] Zpoplatněné SMS pro přihlášení do banky, dražší měsíční paušály při nesplnění podmínek, horší směnné kartové kurzy, podmínky bezkontaktních výběrů a dražší úkony pomocí bankéřů. Podrobný přehled změn poplatků Raiffeisenbank od 1. září 2020. Zdražuje eKonto KOMPLET ve variantě „pro blízké“, tedy eKonto, které si mohli založit rodina a další známí již stávajících majitelů eKonta KOMPLET. Známí nemuseli plnit podmínky obratu a získali „plnotučný“ účet za 89 Kč měsíčně. Od září budou platit 129 Kč měsíčně.

Jakou si vybrat smlouvu na brigádu, abyste měli co nejmenší odvody?
16. 06. 2020
[9 minut čtení] Jdete v létě na brigádu? Poradíme vám, jakou smlouvu podepsat, abyste si vydělali co nejvíce. Jak se daní odměny z dohod a další praktické příklady pro zdanění příjmů z brigád. V předchozím článku o podmínkách brigád jsme vás seznámili s tím, že z vydělané odměny zaplatíte vedle daně též pojistné, pokud se dostanete na hranici, kdy budete účastni nemocenského pojištění (u dohody o provedení práce 10 001 Kč nebo 3000 Kč u dohody o pracovní činnosti). Způsob zdanění (srážkovou daní nebo zálohou) pak závisí na tom, jestli podepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne.

Krize přesunula banky více do online, banky přehodnotí efektivitu některých poboček
15. 06. 2020
[7 minut čtení] Uzavření poboček donutilo banky rozšířit své online služby. Většina jejich zaměstnanců pracovala během karantény z domu a banky zjistily, že se jim to vyplácí. Některé malé pobočky končí, ale velké rušení se zatím nechystá. Koronakrize, a s ní spojená karanténa a restriktivní vládní opatření, ovlivnila celou řadu běžných věcí v našem každodenním životě. Změnila také svět bankovnictví. Mnohé banky během karantény ze dne na den začaly fungovat víceméně online s tím, že velká část jejich zaměstnanců pracovala z domova. Výsledkem toho je, že několik bank se dokonce rozhodlo pro omezení sítě svých kamenných poboček. Uzavřeli jsme trvale dvě malé pobočky, průběžně vyhodnocujeme další, nicméně plošné uzavíraní neplánujeme, říká Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Které přivýdělky vám mohou snížit důchod a jak se tomu vyhnout?
15. 06. 2020
[8 minut čtení] Jak mohou přivýdělky v určitých fázích života negativně ovlivnit váš důchod? Poradíme, na co pamatovat, abyste se tomu vyhnuli. Období, během kterých jsou z různých důvodů vaše příjmy spíš jen ve formě přivýdělků, mohou negativně ovlivnit výši vašeho důchodu. Hrozí to v situaci, kdy je přivýdělek během určité doby stanovené zákonem nižší než předchozí i následující příjmy. Dobrou zprávou je, že existuje postup, jak se tomu vyhnout. Tou špatnou pak, že si na něj musíte vzpomenout v pravý čas.

Akční nabídky bank a nebank v červnu: bonus 2500 Kč a úvěr za 1,90 % p.a.
12. 06. 2020
[4 minuty čtení] Za založení účtu můžete získat bonus až 2500 Kč. Nebo pojištění výdajů v ceně. A když potřebujete jen půjčit peníze za dobrý úrok, úrokovou sazbu 1,90 % p.a. u spotřebáku jen tak někde nenajdete. Noví klienti získají za založení karty Diners Club unikátní úrokovou sazbu 1,90 % p.a. pro první rok a k tomu zvýhodněný poplatek 990 Kč ročně po celou dobu karty, cestovní pojištění je v ceně. Přestože jde o spotřebitelský úvěr, či přesněji kreditní kartu, takovou úrokovou sazbu jen tak nenajdete ani na hypotékách.

Dramatické zlevňování se zatím nekoná. Co bude s cenami bytů dál?
12. 06. 2020
[4 minuty čtení] Zlevní, či nezlevní? Zájemci o bydlení vyhlížejí pokles cen bytů, ty se však zatím jen mírně zhouply. Další vývoj ovlivní především zotavování ekonomiky. K výraznějšímu zlevňování bytů, které se v souvislosti s pandemií koronaviru a propadu ekonomiky předpovídalo, se zatím nekoná. Nabídkové ceny bytů v dubnu sice klesly z 3,58 na 3,53 milionu Kč, v květnu však už opět rostly, a to na 3,56 milionu Kč. Vyplývá to z údajů serveru RealityČechy.cz.

Stát chystá nové podpory pro spoření na důchod
11. 06. 2020
[4 minuty čtení] K investičním produktům, které jsou podporované státem a slouží ke spoření na penzi, mají přibýt dva další. Lidem spořícím si na důchod můžou nabídnout vyšší zhodnocení vložených peněz. Ale také s vyšším rizikem. Ministerstvo financí předložilo 10. června 2020 vládě návrh změn legislativních opatření vycházejících z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na léta 2019 a 2023, která byla schválena vládou 4. března 2019. (Návrh byl 9. dubna 2020 předložen do meziresortního připomínkového řízení.)

Jakou vybrat smlouvu na brigádu, abyste měli co nejmenší odvody?
11. 06. 2020
[5 minut čtení] Jestli z vydělané odměny zaplatíte jen daň z příjmu, nebo také pojistné, odvisí od výše výdělku. Tedy zda se dostanete na hranici, kdy budete účastni nemocenského pojištění. U dohody o provedení práce je hranice 10 001 Kč, u dohody o pracovní činnosti 3000 Kč. Způsob zdanění (srážkovou daní, nebo zálohou) pak závisí na tom, jestli podepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne.

„Antivirus“ na mzdy prodloužen až do konce srpna, zachrání to ale pracovní místa?
10. 06. 2020
[3 minuty čtení] Vláda prodloužila program Antivirus, který má zachránit pracovní místa, až do konce srpna. Mohou ho využít zaměstnavatelé, jejichž provoz i nadále omezují vládní opatření související s koronavirem. Vláda prodloužila program Antivirus pod označením A, a to až do 31. srpna 2020. Zaměstnavatelé z něj mohou financovat náklady na náhrady mezd zaměstnanců v nařízené karanténě. Využít jej mohou také v případě, že svůj provoz museli kvůli vládním nařízením částečně či úplně omezit.

Kdy vzniká nárok na zrušení zájezdu a vrácení peněz kvůli koronaviru?
10. 06. 2020
[4 minuty čtení] Takzvaný „Lex Voucher“, který zákazníkům nařizuje akceptovat místo zrušeného zájezdu poukaz na náhradní zájezd, nemusíte přijmout vždy. Kdy máte nárok na peníze? Koncem dubna 2020 došlo v souvislosti s pandemií koronaviru k přijetí zbrusu nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen zákon CoV-2), jehož cílem je, jak už samotný název napovídá, zmírnění dopadů epidemie koronaviru na cestovní kanceláře a na oblast cestovního ruchu jako takovou.

Koronavirová krize se na trhu práce zatím příliš nepodepsala, přesto lidé o práci přišli
9. 06. 2020
[4 minuty čtení] O práci přicházeli především lidé pracující v pohostinství, hoteliérství, cestovním ruchu, ale také agenturní zaměstnanci, kteří často pracují na pozicích s nižší kvalifikací. Statistické údaje reagují na koronavirovou krizi se zpožděním, takže trh práce v prvních třech měsících letošního roku ještě nestihla viditelně poznamenat. Týká se to jak nezaměstnanosti, tak statistky volných pracovních míst. Podniky měly jiné starosti než odhlašovat volná místa z registrace Úřadu práce, i když zastavily výběrová řízení. Výrazněji se útlum ekonomiky projevil jen na snížení počtu odpracovaných hodin. V březnu meziročně došlo k jejich snížení o 10 % a v dubnu předběžné údaje ukazují na pokles o 22 % odpracovaných hodin.

Pracovní volno bude nově i na sportovní soustředění dětí a mládeže
9. 06. 2020
[4 minuty čtení] Mění se pravidla pro uvolňování z práce a placení odměn zaměstnancům pracujícím jako vedoucí táborů. Nově bude zaměstnavatel poskytovat pracovní volno i na sportovní soustředění dětí a mládeže. Pracovní volno přísluší (§ 203 odst. 2 písm. h ZP) zaměstnancům k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež. Zaměstnanci mají právo na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu ovšem nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (s poukazem na takové provozní důvody může zaměstnavatel volno zaměstnanci nepřiznat).

Lhůta pro podání daňového přiznání se znovu prodlužuje. Sankce už ale běží na pozadí
8. 06. 2020
[3 minuty čtení] Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu se opět posouvá. Tentokrát do 18. srpna. Do tohoto data mohou podnikatelé a živnostníci podat daňové přiznání bez sankce. Ministerstvo financí kvůli koronaviru nejprve prodloužilo možnost podat daňové přiznání k dani z příjmu do 1. července 2020. Nyní se tedy lhůta opět prodlužuje, a to až do 18. srpna, kdy je možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Zrušení účtu bez udání důvodu. Jak se na to dívají úřady?
8. 06. 2020
[5 minut čtení] Banky vám samy od sebe můžou zrušit bankovní účet, a to bez udání důvodu. Mají na to právo. Ale jsou taková pravidla hry fér? Na to jsme se zeptali tří státních institucí. Minulý týden jsme vás informovali o případu, kdy banka zrušila útulku pro nemocná a týraná zvířata nečekaně a bez udání důvodu transparentní účet. Na něj útulku už sedm let chodí příspěvky od dárců. Pro organizaci to znamená velké komplikace a finanční náklady.

Kompenzace pro OSVČ = kontrola? Interní šeptanda nyní říká, že ne
8. 06. 2020
[6 minut čtení] Ačkoli se podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu výrazně zjednodušily, stále si OSVČ kladou řadu otázek například ohledně výše žádaného příspěvku nebo případné kontroly ze strany finančního úřadu. Zákon o kompenzačním bonusu, který příspěvek upravuje, už nějakou dobu platí. Přesto otázky některých OSVČ přetrvávají. Často se týkají toho, zda při snížení příjmů v daném měsíci požádat o plnou výši příspěvku za dané období, nebo se snažit počtem dnů zohlednit i výši ušlých příjmů. OSVČ mají také obavy z toho, že čerpání kompenzačního bonusu znamená jistou kontrolu ze strany správce daně. Zejména proto, že si nejsou mnohdy jisté, jak přesně by se měl nárok na čerpání příspěvku prokazovat.

Spoření v červnu 2020: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?
5. 06. 2020
[4 minuty čtení] Klesáme. Úrokové sazby spoření klesaly opět dolů, u některých termínovaných vkladů až na samotné minimum. Akční nabídky v podstatě nejsou. Nadále trvá akční úroková sazba u ING konta 1 % p.a. na první 3 měsíce (přesně 92 dnů) do výše 300 000 Kč, poté klesne na standardních 0,30 % p.a. Nad 300 000 Kč se obecně úročí sazbou 0,10 % p.a.

Není zrušení daně z nabytí nemovitých věcí danajským darem?
5. 06. 2020
[4 minuty čtení] Zrušení daně z nabytí nemovitosti může kupujícím ušetřit až stovky tisíc, má být ale jen dočasné. Navíc stát u hypoték uzavřených od roku 2022 zruší odpočty úroků. Poslanecká sněmovna 27. května 2020 schválila v prvním čtení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Novela, která má po vládních omezeních souvisejících s pandemií rozhýbat realitní trh a zlepšit dostupnost bydlení, prošla před svým schválením bouřlivou diskuzí. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí už před časem navrhovalo například hnutí STAN a podporuje jej řada politiků napříč politickým spektrem. Marek Výborný z KDU-ČSL poukazuje třeba na to, že jde ve své podstatě o dvojí zdanění jedné věci. Daň z nabytí nemovitosti považujeme za nesmyslnou, dvakrát zatěžující toho, kdo si pořizuje bydlení, a dlouhodobě usilujeme o její zrušení, komentoval zrušení daně dříve pro Měšec politik.

Češi se zrušení hotovosti nebojí. Jen hotově platí pouze 10 % lidí
4. 06. 2020
[4 minuty čtení] Pandemie posílila ochotu Čechů platit své nákupy bezkontaktně. Až čtvrtina lidí během karantény hotovost vůbec nevybírala. Někteří se domnívají, že by jim zrušení hotovosti usnadnilo život. Počet lidí, kteří by zrušení hotovosti vnímali jako omezení osobní svobody, klesá. Loni případné zrušení fyzických peněz z tohoto důvodu odmítalo 38 % respondentů, zatímco jako zjednodušení svého života by konec hotovosti chápalo 30 % dotázaných. Dalších 32 % lidí nemá na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Neexistence papírových peněz by pro ně znamenala jak omezení svobody, tak v určitém smyslu zjednodušení života. Letos, možná i pod vlivem onemocnění COVID-19, vnímalo zrušení hotovosti jako omezení osobní svobody 31 % respondentů, za zjednodušení života by jej považovalo 36 % lidí a 33 % lidí to vidí tak napůl.

Češi častěji platí bezkontaktně. Pouze hotově platí jen 10 % lidí
4. 06. 2020
[4 minuty čtení] Pandemie posílila ochotu Čechů platit své nákupy bezkontaktně. Až čtvrtina lidí během karantény hotovost vůbec nevybírala. Zhruba stejný počet lidí se domnívá, že by jim zrušení hotovosti usnadnilo život. Počet lidí, kteří by zrušení hotovosti vnímali jako omezení osobní svobody, mírně stoupá. Loni případné zrušení fyzických peněz z tohoto důvodu odmítalo 31 % respondentů, zatímco jako zjednodušení svého života by konec hotovosti chápalo 36 % dotázaných. Dalších 33 % lidí nemělo na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Neexistence papírových peněz by pro ně znamenala jak omezení svobody, tak v určitém smyslu zjednodušení života. Letos, vnímalo zrušení hotovosti jako omezení osobní svobody 38 % respondentů, za zjednodušení života by jej považovalo 30 % lidí a 32 % lidí to vidí tak napůl.

Úředník sledoval v práci porno. Výpověď podepisoval za mřížemi, teď ji zpochybňuje
4. 06. 2020
[8 minut čtení] V rámci vyšetřování byl sledován policejními kamerami, takže se zaměstnavatel dozvěděl, že v práci sleduje porno a o pracovní době masturbuje. Přiměl ho k ukončení pracovního poměru, ale skončilo to u soudu. Jednoho dne ráno přišel do práce a v 7:55 byl zadržen Policií České republiky a následně na základě příkazu k domovní prohlídce (prohlídce nebytových prostor) byla provedena prohlídka jeho kanceláře. Prohlídka probíhala od 8:10 do 11:30 hodin. Důvodem zadržení úředníka a provedení prohlídky jeho kanceláře bylo podezření z manipulace s veřejnými zakázkami. Po zadržení byl úředník policií umístěn do cely předběžného zadržení, kde byl v průběhu následujících hodin vyslechnut a po provedení nezbytných procesních úkonů (trestního řízení) byl následujícího dne v 10:00 hodin propuštěn na svobodu.

Banka zrušila účet bez vysvětlení. Může se to stát i vám
3. 06. 2020
[5 minut čtení] Banka vám může zrušit běžný účet, a to i bez udání důvodu. Má na to právo a vy můžete o jejích motivech jen spekulovat. Komplikace to může být hlavně pro firmy či neziskovky. Ve výše popsané situaci se před několika dny ocitl útulek pro handicapované a týrané psy a kočky Handipet Rescue. Azyl v něm nacházejí zvířata s krátkodobými nebo trvalými potížemi.

Twisto oseká náklady u platebních karet. Jsou totiž drahé
3. 06. 2020
[7 minut čtení] Pro klienty skvělá služba, ale ne až tak moc pro Twisto. Tak se dá zjednodušeně napsat hlavní důvod dvou zásadních změn, které Twisto udělá od srpna pro všechny klienty. Služba Twisto, kterou provozuje společnost Twisto payments, slouží hlavně jako služba pro odložené platby. Lze s ní platit nákupy v e-shopech, jakékoliv další soukromé vyúčtování (elektřinu, pojistné apod.) a k platbám používat i platební kartu (ale není nezbytná).

OSVČ a ošetřovné: jak to bude s nárokem za květen po otevření škol?
2. 06. 2020
[4 minuty čtení] Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nyní, na rozdíl od zaměstnanců, nemají nárok na ošetřovné v případě, kdy nepošlou dítě do znovuotevřené školy či školky. To by se mělo změnit. Pandemie koronaviru, a s ní spojené uzavření škol, školek a dalších zařízení, přinesla OSVČ možnost čerpat speciální dotaci suplující ošetřovné, na které mají ze zákona nárok zaměstnanci. OSVČ totiž nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění nemají.

Letní brigády studentů a žáků. Kdy uzavřít smlouvu a odkdy lze podnikat?
2. 06. 2020
[4 minuty čtení] Blíží se letní prázdniny a s nimi spojené brigády. Můžete si je sjednat v předstihu, ještě před koncem školy. I když ti nejmladší brigádníci smějí do práce nejdříve 1. 7. 2020. Žáci a studenti by letos vskutku neměli být znaveni školní docházkou, když školy byly tak dlouho zavřeny v důsledku protiepidemiologických opatření a zdaleka ne všichni se učili doma na dálku prostřednictvím internetu, a tak by mohli být plni chuti a sil do práce, přivydělat si vlastní prací ke kapesnému od rodičů.

Jak autem do zahraničí během korony? Formuláře, podmínky, povolení
1. 06. 2020
[7 minut čtení] Formuláře ke stažení pro Slovensko, Rakousko a další země, abyste mohli jako turisté přijet autem. Přehled, kam přijet můžete a kde vás stále nepustí. Následné informace jsou psány výhradně z pozice turistů cestujících automobilem. Pro obchodní cestující, pendlery, zdravotníky, řidiče a další profese platí odlišné podmínky, v zásadě se dostanou kamkoli, pokud účel cesty vhodně prokážou. Jiné podmínky platí rovněž pro leteckou přepravu, ta je často u některých zemí umožněna, zatímco vstup pozemní cestou ne.

Novela daňového řádu 2.0: Jaké změny přináší nový návrh?
1. 06. 2020
[6 minut čtení] Poslanci schválili novou předlohu novely daňového řádu. Jaké změny v novém materiálu chybí a které novinky přibyly? Přečtěte si, jak se od příštího roku změní možnosti i sankce spojené s podáváním daňového přiznání. Elektronizace daní postoupila o další krok. Očekávanou novelu daňového řádu, která legislativně ukotvuje vznik online finančního úřadu, schválili poslanci po projednání ve zrychleném řízení na schůzi v podvečer 27. května.

Dovolená se bude počítat z odpracovaných hodin
31. 05. 2020
[2 minuty čtení] Poslanci schválili nový zákoník práce. Zaměstnavatelům usnadní uzavírání kratších pracovních úvazků v rámci sdíleného pracovního místa. Změní se i výpočet dovolené, při kterém se bude vycházet z počtu odpracovaných hodin. Poslanecká sněmovna 29. května 2020 schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je legislativní ukotvení sdíleného pracovního místa, které má usnadnit zaměstnancům s malými dětmi skloubení pracovního života a rodinným. O jednu pracovní pozici se budou dělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, ale stejnou pracovní náplní. Zaměstnavatelé tak mohou bez složité administrativní zátěže zavádět kratší pracovní úvazky.

Penzijní fondy a doba koronavirová
31. 05. 2020
[3 minuty čtení] Minimálně dle finančních trhů máme aktuální koronavirovou krizi za sebou. Díky masivní statní podpoře napříč vyspělými ekonomikami se trhy vracejí k růstu a vládne tzv. býčí sentiment. Svoje dramatické chvíle zažily během této krize i penzijní fondy. Současná situace kolem epidemie viru COVID-19 je v mnoha ohledech bezprecedentní, včetně dopadů na finanční sektor. Krizi se nevyhnuly ani tuzemské penzijní fondy, které klesaly dle míry jejich angažovanosti na akciových trzích.

Produktové novinky v květnu: Nižší úrokové sazby, slevy a větší bezpečnost
29. 05. 2020
[5 minut čtení] Více plnění k vybraným rizikům, slevy na poplatcích u spoření a investování, další vkladomaty a nové aplikace pro lepší bezpečnost. Výběr z finančních produktových novinek v květnu. Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 %. To je víc, než se čekalo. Banka snížila také lombardní sazby na 1,00 %. ČNB snížila základní úrokovou sazbu naposledy v březnu, a to hned dvakrát.

Koronakrize: Co nás čeká a kdo to přežije?
29. 05. 2020
[8 minut čtení] Zakonzervujme si optimismus, na podzim bude jasněji. Vláda znemožněním insolvencí, vydáváním voucherů, odkladem nájmů, možností odkladu splátek úvěru problém o několik měsíců odsunula. Až bude padat listí, budou jasnější související nejistoty, stejně jako hloubka propadu a způsob dalšího fungování.

Dovolená a koronavirus: jak je to s cestovním pojištěním?
28. 05. 2020
[4 minuty čtení] Některé přímořské státy se začínají otevírat turistům. Jenže ohledně krytí onemocnění koronavirem z cestovního pojištění se situace různí a není jisté, zda a kdy pojišťovny budou plnit. Na dovolenou už teď můžete vyrazit do Chorvatska, pokud máte s sebou rezervaci ubytování. Dostanete se tam přes Rakousko a Slovinsko, test na koronavirus přitom mít nemusíte. Od 15. června 2020 budou moci čeští turisté bez testu cestovat také do Řecka. A jak je to s cestovním pojištěním?

Zaměstnavatel hromadně propouští. Co to pro vás znamená?
28. 05. 2020
[5 minut čtení] Zaměstnavateli se nedaří a propouští více zaměstnanců najednou. Kdy jde o hromadné propouštění, co znamená pro zaměstnavatele a co přináší zaměstnanci? Hromadné propouštění je pro zaměstnavatele procedurálně ztíženým propouštěním (rozvazováním pracovních poměrů výpovědí se zaměstnanci) z důvodů organizačních změn (z organizačních výpovědních důvodů). Zvláštností postupu zaměstnavatele při hromadném propouštění je především stanovení informační povinnosti vůči úřadu práce, respektive jeho krajské pobočce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele a(rozšířené) informační a projednací povinnosti vůči odborové organizaci, respektive radě zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí.

Schváleno: Kompenzační bonus i pro společníky malých s. r. o.
27. 05. 2020
[1 minuta čtení] Společníci malých eseróček budou mít nárok na kompenzační bonus ve stejné denní výši jako OSVČ, tedy 500 korun za den, kdy nemohli vykonávat svou činnost. Na způsobu jeho financování se bude podílet stát, kraje i obce. Poslanci 27. května 2020 schválili kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o. Ti nyní stejně jako OSVČ budou mít nárok na náhradu svých příjmů, o které přišli kvůli vládním omezením. Společníci malých společností s ručením omezeným tak mají nárok na 500 korun denně. Návrh ještě musí podepsat prezident.

Snížení DPH ubytování v hotelech ani služby nejspíš nezlevní
27. 05. 2020
[4 minuty čtení] Některé hotely v uplynulých týdnech šly sice s cenou dolů, aby alespoň částečně pokryly výpadky příjmů způsobené odlivem zahraničních turistů, další zlevňování ale před blížící se letní sezónou pravděpodobně nenastane. Vláda 25. května 2020 schválila protikrizový daňový balíček jehož součástí je snížení DPH ze současných 15 % na 10 % u hotelů a dalších ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, včetně vstupného na sportoviště a jízdného na vleky. DPH se snižuje také u vstupného do saun a dalších relaxačních zařízení.

Ještě 3 měsíce nemusíte na pracovnělékařskou prohlídku, postačí čestné prohlášení
27. 05. 2020
[3 minuty čtení] Platnost čestných prohlášení, která kvůli koronaviru dočasně nahrazují lékařské prohlídky či posudky lékařů, byla prodloužena. Lhůta se protáhla na dobu maximálně 90 dnů po skončení nouzového stavu. To znamená, že ještě skoro 3 měsíce nemusíte na pracovnělékařskou prohlídku a místo posudku platí vaše čestné prohlášení, u rizikových prací ale musíte na prohlídku nejpozději 16. června 2020.

DCC nechceme. mBank umí blokovat nevýhodné kartové kurzy
26. 05. 2020
[7 minut čtení] Už při svém vstupu na český trh mBank umožnila nevídané nastavení parametrů platebních karet. A pokračuje v tom dál. Unikátní možnosti nastavení na jedné straně zvyšují bezpečnost, na straně druhé ale zhoršují použitelnost. Kdo pamatuje příchod mBank na český trh, vzpomene si, že zde působila jako zjevení. Zejména tím, že šlo o první „bezplatnou“ banku (je pravdou, že v tu dobu zde byla cenová konkurence – Fio, ale v tu dobu ještě nešlo o banku, ale družstevní záložnu). Bezplatná neznamenalo úplnou absenci poplatků, ale základní služby k účtu (vedení účtu, tuzemské převody, platební karta a výběry ze všech bankomatů v ČR) byly bez poplatků. „Typický klient“, ono všemocné zaklínadlo v různých srovnávacích testech, kde jednou vyhrála ta a podruhé jiná banka (dle toho, jak byl takový typický klient definován), skutečně nemusel za celý rok zaplatit ani korunu. A i když mBank během času provedla některé nepopulární změny, rozhýbání českého bankovního trhu jí nelze upřít.

Zákon má ulevit od plateb sociálních odvodů, zkomplikuje však nabírání lidí
26. 05. 2020
[4 minuty čtení] Zákon, který měl ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových lidí, obávají se zaměstnavatelé. Propouštějí zatím opatrně, to se však může změnit s koncem státní pomoci. Od 1. září 2020 by se měla změnit lhůta, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení. Dosud byla tato lhůta 8 kalendářních dnů, nově to zaměstnavatel musí udělat v následující pracovní den. V případě nesplnění tohoto termínu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Podle zaměstnavatelů je však nová lhůta téměř nesplnitelná.

Daňové formuláře 2020 ke stažení: termíny vyprší o prázdninách
25. 05. 2020
[2 minuty čtení] Formuláře pro daň z příjmů fyzických osob a přehled příjmů OSVČ pro zdravotní pojišťovny a sociální správu. Jako bonus daňová poradna. Pozor na prodloužené termíny, pro daně končí v červenci, pro pojistné v srpnu. Na Měšci najdete všechny dostupné typy daňových formulářů. Můžete použít pět typů formulářů:

Byty stále zdražují, krize růst jejich cen nezastavila
25. 05. 2020
[5 minut čtení] Současná ekonomická krize způsobená šířením epidemie koronaviru se na vývoji cen bytů zatím nijak výrazně nepodepsala. Ceny nemovitostí ve většině krajských měst stále rostou. Výrazněji zlevnily jen byty v Praze. Ceny nemovitostí v posledních letech rostly závratným tempem. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se index cen bytových nemovitostí od konce roku 2013 až do loňského 3. kvartálu navýšil o 52,8 %. Průměr v EU za stejné období činil 25,9 %. Ani prudký růst mezd v posledních letech nemůže pokrýt tento nepoměr.

Lepší cashback a bonus 150 korun. Měšec.cz opakuje kampaň s Tipli
25. 05. 2020
[2 minuty čtení] Měšec.cz už rok spolupracuje s cashback portálem Tipli.cz, díky čemuž můžete získat část peněz ze svých nákupů na internetu. Rozhodli jsme se proto zopakovat akci, kdy každý, kdo se nově zaregistruje na Tipli.cz, získá kromě platinového účtu i bonus 150 korun. V Česku podle odhadů vzrostly během koronavirové krizi nákupy na tuzemských e-shopech o 20 %. Vyplývá to alespoň z analýz Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Slevy s Měcem. Víkendový přehled slevových akcí v e-shopech
23. 05. 2020
[3 minuty čtení] Přestože ceny potravin a dalšího zboží rostou, na internetu najdete řadu e-shopů, které nabízejí zboží ve slevách. I tento víkend vám přinášíme jejich stručný přehled. Na internetu nakoupíte levně, rychle, a hlavně bez zbytečných front u pokladen. Abyste nemuseli dlouho surfovat na internetu máme pro vás přehled e-shopů s různým sortimentem, které aktuálně nabízejí slevy.

Slevy s Měšcem. Víkendový přehled slevových akcí v e-shopech
23. 05. 2020
[3 minuty čtení] Přestože ceny potravin a dalšího zboží rostou, na internetu najdete řadu e-shopů, které nabízejí zboží ve slevách. I tento víkend vám přinášíme jejich stručný přehled. Na internetu nakoupíte levně, rychle, a hlavně bez zbytečných front u pokladen. Abyste nemuseli dlouho surfovat na internetu, máme pro vás přehled e-shopů s různým sortimentem, které aktuálně nabízejí slevy.

Hypotéky zlevňují, někde se úroky dostaly pod dvě procenta
22. 05. 2020
[4 minuty čtení] Úrokové sazby nových hypoték pomalu, ale jistě klesají. V některých případech se dostaly pod hranici dvou procent. Máme pro vás přehled bank, které zlevnily. Banky snižují úrokové sazby hypoték v reakci na koronavirovou krizi a snížení úrokových sazeb Českou národní bankou. Ke zlevňování úvěrů na bydlení zatím přistupují spíše menší banky, přidaly se už ale i větší hráči jako Hypoteční banka či MONETA Money Bank, které patří mezi 5 největších poskytovatelů hypoték na tuzemském trhu.

Chtějí vás vyhodit ze spolku? Pokud nedodrží zákon, mají smůlu
22. 05. 2020
[5 minut čtení] Členství v nějakém spolku může přinášet značnou prestiž, nehmotné, ale i hmotné výhody, a proto není divu, že i když je spolek samosprávné společenství, pravidla vyloučení z něj upravuje zákon. Alespoň (nejméně) tři osoby vedené společným zájmem mohou podle § 214 odst. 1 občanského zákoníku (OZ) založit spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Členové spolku přitom neručí (podle § 215 odst. 2 OZ) za jeho dluhy.

Bílá zelená karta. Co se změní pro řidiče?
21. 05. 2020
[5 minut čtení] Zelená karta změní barvu. Nová černobílá karta bude platit ve všech státech systému jako zelená karta. Výhodou však je, že ji můžete vytisknout doma na bílý papír. Než se změní zákon, budeme jí stále říkat „zelená“. Zelená karta, která slouží jako doklad o zaplacení povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), změní od 1. července 2020 svou barvu. Nově nebude zelená, ale bílá. Dohodly se na tom státy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Se změnou barvy karty souhlasily všechny země a budou ji respektovat, některé si však zelenou kartu ponechají, jiné budou dokument od začátku prázdnin vydávat vytištěný na bílém papíře. Současně tak budou platit obě verze karty a země je budou akceptovat, ať už se po změnu barvy rozhodly, či nikoliv, komentuje to Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. Název zelená karta zatím zůstává tak, jak je uváděn i ve znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Může vám zaměstnavatel strhnout náhradu škody z odstupného?
21. 05. 2020
[5 minut čtení] Měl nárok na odstupné z důvodu výpovědi pro nadbytečnost, ale to nedostal celé. Zaměstnavatel si z něj strhl peníze na uhrazení předtím způsobené škody. Může to však takto udělat? Zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost, s níž je spojen nárok na odstupné. Zaměstnavatel ho zaměstnanci vyplatil, ale snížil mu jej o 20 000 Kč, které si strhl k zajištění náhrady škody, kterou mu měl zaměstnanec způsobit. (Zaměstnavatel celkem vyčíslil způsobenou škodu částkou 20 376 Kč, mělo jít o náklady na nutné opravy bezpečnostních vložek a překódování zámku z důvodu ztráty univerzálního klíče od vstupní branky, vchodu do budovy a vchodu do kanceláře, opravu multifunkční tiskárny, kterou měl zaměstnanec poškodit nevhodným zacházením. Zaměstnanec však povinnost k náhradě škody neuznal.)

Advokát: Stát by měl odškodnit pendlery i všechny ostatní, kterým nařídil povinné testování
20. 05. 2020
[6 minut čtení] Advokát Michal Staněk vytvořil žádost, prostřednictvím které můžete uplatnit náhradu škody za náklady spojené s povinným testováním na koronavirus. Mohou ji využít pendleři, ale nejen oni. Staněk se snaží pomáhat pendlerům, kteří mají kvůli uzavřeným hranicím ztížené cestování za prací a musejí se nechat povinně testovat. O jejich potíže se začal zajímat především kvůli svému otci, který je jedním z nich a za prací dojíždí do německého Saska.

Zaměstnanci už zase mohou podávat smysluplný insolvenční návrh proti zaměstnavateli, aby dostali dlužné mzdy od úřadu práce
20. 05. 2020
[5 minut čtení] Vysvětlíme si, jak se bude dočasně zhruba další 4 měsíce postupovat, když vám zaměstnavatel neplatí. Poradíme, jak nově získat peníze, které vám dluží zaměstnavatel. Mimořádný zákon chránící dlužníky před insolvencí dočasně znemožnil zaměstnancům vybojovat si dlužné mzdy místo u zaměstnavatele na úřadu práce podáním insolvenčního návrhu. Už jsme upozornili, že v nouzové legislativě, schvalované kvůli nebezpečí koronaviru a opatřením z toho vyplývajícím ve zrychlené proceduře, je někdy trochu zmatek. Konkrétně, že zákon č. 191/2020 Sb., který má pomoci některým účastníkům soudních řízení, povinným dlužníkům v exekuci (o tom jsme psali), obětem trestných činů i firmám, kterým hrozí insolvence, poškodil na druhou stranu zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jim řádně (plně nebo včas) nevyplácejí mzdy.

Odložená platba. Kdo nabízí a co umí?
19. 05. 2020
[5 minut čtení] Nemáte kreditku ani kontokorent. Úvěr nechcete. Nebo jen potřebujete rychle zaplatit, ale ne ze svých peněz. Toto umí produkt odložená platba. Může být bez poplatku, nebo trochu nahradit úvěr. Odložená platba funguje tak, že nakoupíte zboží přes e-shop, ale fakticky ho zaplatíte až po jeho fyzickém doručení k vám. Služba je dostupná pro všechny. Stačí, když si při výběru platby na e-shopu zvolíte odloženou platbu. Při prvním nákupu zadáváte při ověřování osobní údaje, jako je jméno, rodné číslo a trvalé bydliště, telefonní číslo nebo e-mail. Průběh schválení není delší než několik sekund, ověření probíhá prostřednictvím SMS.

Dali jste nebo dostali výpověď, ale chcete ji zrušit. Jak na to?
19. 05. 2020
[4 minuty čtení] Jak zrušit výpověď, kterou si rozmyslel zaměstnanec nebo zaměstnavatel, v zájmu jistoty obou stran a bezproblémového pokračování pracovního poměru? Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec si mohou rozmyslet výpověď z pracovního poměru, kterou uplatnili – doručili druhé straně, jak už jsme psali v článku Jak odvolat vlastní výpověď?

Koronakrize ukrajuje bankám zisky, některým až polovinu
18. 05. 2020
[4 minuty čtení] Pandemie koronaviru dopadla na banky. Propad zisku postihl, až na jednu výjimku, téměř všechny velké tuzemské peněžní domy. Začátek roku byl pro banky slibně rozjetý, pandemie koronaviru ale zamíchala kartami v jejich neprospěch. Na banky dopadlo mimo jiné vládou nařízené moratorium, které jim ukládá povinnost, aby klientovi, za určitých podmínek a na základě jeho žádosti, umožnily odklad splátek hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na šest měsíců.

Co dělat, když jste propadli sítem státní pomoci a jste bez peněz?
18. 05. 2020
[9 minut čtení] Podpůrných opatření je nyní celá řada, přesto nikdy nepokryjí všechny potřebné případy. Kam zaměřit svou pozornost, když máte prázdnou kapsu, ale na „koronavirovou podporu“ nedosáhnete? Podpůrná opatření v době koronavirové sledujeme a podrobně o nich informujeme v článcích a ve specializované aktualizované sekci. Z poslední doby vybíráme:

Běží a skočí. Srážka se zvěří stojí pojišťovny miliony korun
15. 05. 2020
[5 minut čtení] Průměrná výše škody srážky auta se zvířetem dosahuje částky 40 000 korun. Srna dokáže spolehlivě zdemolovat přední nárazník a chladič, srážky se zajíci odnášejí hlavně mlhovky. Nejdražší jsou však havárie způsobené kanci. Od října 2019 do března 2020 došlo v Česku téměř k 7 tisícům srážek automobilů se zvěří, u kterých asistovala policie. Konkrétně šlo o 6980 nehod, to znamená, že zhruba na každém 6,5 kilometru silnice došlo ke střetu se zvěří. Vyplývá to ze statistiky SRNA index, kterou Generali Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu (CDV) zveřejňuje dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Průměrná výše škody při srážce auta se zvěří dosahuje podle informací Generali České pojišťovny částky 40 000 korun.

Smluvní pokuta vůči problematickému nájemci bude znovu povolena
15. 05. 2020
[3 minuty čtení] Novela občanského zákoníku od 1. července 2020 ruší zákaz ujednat smluvní pokutu. Výše pokuty se bude sčítat s kaucí, dohromady nesmějí přesáhnout 3 měsíční nájmy. Co se mění? Nový občanský zákoník zakázal sjednávat mezi pronajímatelem bytu (resp. části obytného domu) a jeho nájemcem smluvní pokutu. § 2239 OZ o zakázaných ujednáních ve smlouvě o nájmu bytu říká, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci (bytu) povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Pendlery nechceme. Banky zpřísnily podmínky hypoték kvůli příjmu ze zahraničí
14. 05. 2020
[4 minuty čtení] Některé banky zpřísnily podmínky hypoték pro lidi pracující za hranicemi. Ale nejen pro ně. Důvodem je obava dopadů krize způsobené koronavirem. Pendleři tak mají potíže se získáním úvěru. Pokud dojíždíte za prací do zahraničí jako pendler, můžete být nyní v očích bank rizikovější klient než před koronakrizí. Důvodem jsou problémy s cestováním za hranice v důsledku vládních nařízení. I když vláda postupně omezení pro pendlery uvolňuje, v nějaké podobě stále trvají a mohou dojíždění do práce komplikovat. A banky se obávají, že to může mít negativní dopad na příjmy pendlerů.

Kdy po vás může chtít zaměstnavatel uznání dluhu?
14. 05. 2020
[5 minut čtení] Uznání dluhu dává zaměstnavateli větší jistotu vymáhání u soudu, když jej dobrovolně nezaplatíte. Vám dává více času na splácení. Kdy musíte splatit i úroky? Uznání peněžitého nároku co do důvodu a výše je jednostranný právní úkon (právní jednání) učiněné písemnou formou a adresované oprávněnému účastníku (věřiteli), v němž povinný účastník (dlužník) výslovně a bezvýhradně uvedl výši nároku, který je povinen uspokojit, a jeho důvody.

Na výsledcích pojišťoven se zatím koronavirus příliš nepodepsal
13. 05. 2020
[4 minuty čtení] Pojistný trh obecně roste, ale klesal v některých segmentech neživotního pojištění. Největším výdajem, s nímž se pojišťovny musely v roce 2020 potýkat, doposud byla úhrada škod po vichřici Sabine. Přestože v prvním čtvrtletí došlo v březnu k vládním omezením souvisejícím s epidemií koronaviru, na pojistný trh to zatím nemělo příliš velký vliv. Pojistné produkty totiž bývají často uzavírány dlouhodobě. Například u důchodového nebo životního pojištění může jít až o desítky let. Rušení těchto dlouhodobých pojistných smluv ve chvíli, kdy se nám aktuálně nedostává financí, není dobrým řešením, protože sice můžete mít hotovost téměř okamžitě, aniž byste se zadlužili, ale přicházíte o krytí rizik v budoucnu a v některých případech i o část peněz, na které byste jinak měli nárok.

Jaká jsou pravidla a podmínky moratoria na splácení úvěrů?
13. 05. 2020
[4 minuty čtení] V souvislosti s koronavirem můžete přerušit splácení úvěrů buď na tři, nebo na šest měsíců. Přečtěte si, co pro to musíte udělat a jaká jsou s tím spojená pravidla. Dne 14. dubna 2020 nabyl účinnosti nový zákon o moratoriu (č. 177/2020 Sb.), jehož účelem je odklad splátek úvěrů, peněžitých zápůjček nebo obdobných finančních služeb. Zákon o moratoriu se aplikuje na všechny úvěrující, kteří jako podnikatelé poskytují úvěry úvěrovaným. Zákon tak dopadne jak na klasické banky, tak i na takzvané nebankovní poskytovatele úvěrů, které nemají bankovní licenci České národní banky a úvěry poskytují výhradně podnikatelům.

Malé zásilky (nejen) z čínských e-shopů zdraží, osvobození od daně skončí
12. 05. 2020
[5 minut čtení] Drobné zboží z Číny a dalších zemí mimo Evropskou unii kvůli novele zákona od příštího roku zřejmě zdraží. Nově z něj odvedete DPH. Plus další poplatky. Kryty na mobily, levné doplňky nebo móda. V posledních letech jsme si oblíbili nákupy za pár korun na čínských e-shopech. Od příštího roku už ale zřejmě nebudou tak výhodné jako dosud.

Zachrání vás vždy pracovní neschopnost před výpovědí?
12. 05. 2020
[4 minuty čtení] Kdy vám smí během vaší nemoci nebo léčení úrazu a kdy nesmí dát výpověď? A co když vědí, že jste se záměrně „hodili marod“? Platí zákaz výpovědi a jste před ní chráněni také? Zákoník práce zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kdy je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li jako bezprostřední následek jeho opilosti nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení (§ 53 odst. 1 písm. a) ZP). Při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

Formulář ošetřovné pro OSVČ za duben, vyplňujte online
11. 05. 2020
[2 minuty čtení] OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné, tentokrát za duben 2020. Formulář byl spuštěn, stačí jen začít podávat žádosti. Uvnitř textu formulář a otázky a odpovědi. Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

Jan Jeníček, AČSS: „Trh nemovitostí byl před pandemií přehřátý, ale pokles cen nečekám“
11. 05. 2020
[3 minuty čtení] Klesnou úrokové sazby i u stavebního spoření? Lze požádat o odklad splátek úvěrů u stavebka? Jaký vývoj čekají stavební spořitelny? Rychlý rozhovor s šéfem Asociace českých stavebních spořitelen. Nemám teď z čeho spořit. Co je lepší? Stačí jen splátku neposílat, nebo oznámit její snížení a později zvýšit?

Většina Čechů má úspory jen na několik měsíců
11. 05. 2020
[4 minuty čtení] Sice nemáme příliš velké úspory, ztráty zaměstnání kvůli ekonomické krizi se ale většina lidí zatím neobává. Finančnímu nedostatku spojenému s výpadkem příjmů se snažíme předejít tím, že šetříme. Od poloviny března se do našich peněženek promítají ekonomická omezení vládních opatření. Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA), do něhož se zapojilo 1102 respondentů ve věkovém rozmezí od 18 do 79 let, by polovina respondentů se svými úsporami vyšla až půl roku. Zhruba třetina lidí (33 %) má vytvořenou rezervu, která jim vystačí na tři měsíce, ale 18 % lidí by v případě výpadku příjmů dokázalo přežít jen pouhý měsíc.

Slevy s Měšcem. Tipy na levnější (nejen) víkendové nákupy
9. 05. 2020
[3 minuty čtení] Hledáme po vás slevové akce e-shopů. Ušetřit díky nim můžete kromě peněz také svůj volný čas a ten je k nezaplacení. Slevy nenajdete jen v kamenných prodejnách, nabízí je i řada e-shopů. Při nakupování z domova se navíc vyhnete davům dalších zákazníků. Kromě nervů tak chráníte své zdraví a zdraví vašich blízkých.

Místní poplatek z pobytu: další byrokracie i pro dlouhodobé pronajímatele
8. 05. 2020
[5 minut čtení] Místní poplatek z pobytu, který byl zaveden 1. 1. 2020, není problém jen pro krátkodobé pronajímatele typu Airbnb, penziony, hotely a ubytování v soukromí, ale pro každého pronajímatele. Jakmile mu předčasně odejde nájemník, ať už o vlastní vůli, nebo umře, ať už zaplatí za nájem, či ne, pronajímatel musí odvést poplatek a vést další evidenci danou zákonem. A to minimálně 6 let.

Stahujte: Žádost a formulář pro OSVČ na kompenzační bonus za květen a červen 2020
7. 05. 2020
[2 minuty čtení] Druhé kolo kompenzačního bonusu pro OSVČ. Na odeslání žádosti máte čas do konce června u prvního období a do července u druhého. Vyplňte ji online, nebo stáhněte a zašlete na finanční úřad. Druhé kolo bonusového období platí od 1. 5. až 8. 6. 2020 včetně. Případné třetí kolo může být podle uvážení vlády. Nově o bonus mohou požádat pedagogičtí pracovníci, kteří jsou zároveň OSVČ, ale pedagogickou činnost konají na hlavní pracovní poměr. Ostatní podmínky se nemění.

Kolik stojí elektronický podpis?
7. 05. 2020
[5 minut čtení] Vše řešit na dálku můžete nejen přes datovou schránku, ale i pomocí elektronického podpisu. Ten je navíc někdy i nezbytný, když jen datová schránka nestačí. Umí zcela nahradit fyzický podpis. Zaručený elektronický podpis vám poslouží zvláště při komunikaci s úřady, ale také v obchodním a soukromém sektoru. Vyplatí se třeba v případě, pokud často komunikujete se státní správou, například s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou nebo správnou sociálního zabezpečení. Ale také pokud komunikujete elektronicky se svými klienty či kolegy a potřebujete posílat citlivé dokumenty.

Dohodu o vypořádání majetku po rozvodu lze uzavřít i bez notářské smlouvy
7. 05. 2020
[9 minut čtení] Jak správně a levně, bez pomoci notáře, dohodnout majetkové vypořádání manželů, aby se při rozvodu opravdu uplatnilo? Zamilovaní lidé vstupující do manželství přemýšlejí většinou o jiných věcech než jak si dohodnout majetkové poměry v manželství, natožpak o možném rozchodu v budoucnu a souvisejícím majetkovém vypořádání. Přesto si někteří, zvláště ti praktičtější, pragmatičtější nebo ti, kdož si z předchozího svazku a následného rozvodu nesou trpké zkušenosti, položí také otázku, zda neuzavřít majetkovou manželskou smlouvu.

Dohodu o vypořádání majetku pro případ rozvodu lze uzavřít i bez notářské smlouvy
7. 05. 2020
[9 minut čtení] Jak správně a levně, bez pomoci notáře, dohodnout majetkové vypořádání manželů, aby se při rozvodu opravdu uplatnilo? Zamilovaní lidé vstupující do manželství přemýšlejí většinou o jiných věcech než jak si dohodnout majetkové poměry v manželství, natožpak o možném rozchodu v budoucnu a souvisejícím majetkovém vypořádání. Přesto si někteří, zvláště ti praktičtější, pragmatičtější nebo ti, kdož si z předchozího svazku a následného rozvodu nesou trpké zkušenosti, položí také otázku, zda neuzavřít majetkovou manželskou smlouvu.

Jak podat Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu?
6. 05. 2020
[5 minut čtení] Jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu krok za krokem? Ukážeme si to názorně na modelovém příkladu. Vyplnění daňového přiznání za rok 2019 a Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení už jsme si ukázali. Nyní si podle modelového příkladu ukážeme, jak si poradit s Přehledem OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.

Jak se dostat do pojišťovny z mobilu?
6. 05. 2020
[5 minut čtení] Když se do pojišťovny nemůžete dostat z časových důvodů nebo proto, že je zavřená, sáhnete po mobilu. Ale mobilních aplikací pojišťoven moc není. A ty, které jsou, toho moc neumí. Řada institucí včetně pojišťoven v předchozích týdnech omezila nebo přerušila provoz svých kamenných poboček. Týkalo se to například UNIQA pojišťovny, Kooperativa pojišťovny a mnohých dalších. Třeba Direct pojišťovna vyhlásila celofiremní home office. Téměř všichni z firmy, kromě těch, kteří udržují nutný chod kanceláří, se přesunuli na home office. Situaci týkající se koronaviru jsme od začátku sledovali a dělali jsme postupně taková opatření, abychom co nejvíc chránili klienty a také každého v týmu, říkala Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny. Nyní se vše vrací do normálu, například UNIQA pojišťovna počátkem května oznámila, že všechny své kamenné pobočky otevírá. Omezení ale mělo své výhody: může nás to více naučit komunikovat s pojišťovnami online.

Zmatky kolem pendlerů pokračují, ceny testů se liší o stovky korun
5. 05. 2020
[5 minut čtení] Pendleři nemají vyhráno ani po změkčení pravidel, která jim ukládají nechat se testovat na koronavirus jednou za 30 dní místo 14. Rozdíly v cenách testů pak mohou být i stovky korun. Chtělo by se říct, že vláda seká podmínky pro pendlery jako Baťa cvičky. Za necelých 6 týdnů je změnila čtyřikrát.

Dlužníci v exekuci budou dočasně více chráněni, některé výhody jim ale zůstanou
5. 05. 2020
[4 minuty čtení] Ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru se zavádí dočasně některá omezení exekucí, určitá ochranná opatření jsou však trvalá. Od 24. dubna do 30. června 2020 nebude prováděna exekuce prodejem movitých věcí dlužníka. Na místě samém (tj. tam, kde dlužník má své movité věci) se soupis věcí v uvedené ochranné době provede pouze tehdy, pokud je to pro vedení exekuce nezbytné.

Na daně je sice odklad, ale pokuta už běží. Kdo nezaplatí včas, počítá se zpětně
4. 05. 2020
[4 minuty čtení] Daňové přiznání sice výjimečně můžete podat až v červenci, ale když se s úhradou zpozdíte o jediný den, vyměří vám finanční úřad sankci za celé tři měsíce odkladu. Může jít o tisícovky. Jak už jsme vás informovali, Ministerstvo financí prodloužilo možnost podání přiznání k dani z příjmů do 1. července 2020. Daňové přiznání k této dani je tedy možné podat o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Platí to jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zabránit v době epidemie větší koncentraci lidí na finančních úřadech a poštách.

Spoření v květnu 2020: kam se vyplatí vložit peníze?
4. 05. 2020
[5 minut čtení] Konec akcí pro nové klienty a další snižování úrokových sazeb. Některé subjekty však úročení mírně zvýšily pro vybrané doby fixace. Akční úrokovou sazbu pro nové klienty má Wüstenrot Spořicí účet, a to 1,50 % na 6 měsíců od založení účtu. A pozor, bez omezení výše vkladu. Přečtěte si podmínky akce. Po skončení akčího úročení se aplikuje standardní úroková sazba. Ta je do 1,5 mil Kč 0,50 % p.a. a nad tuto čásku klesá na 0,10 % p.a. na celý zůstatek.

Vyhozené peníze za testy. Jiný kraj, jiný přístup k pendlerům a jejich karanténě
30. 04. 2020
[5 minut čtení] Lidé dojíždějící za prací řeší zmatky kolem toho, zda se jim na základě negativního testu ruší karanténa, nebo ne. V některých krajích to jde, jinde to možné není, a lidé tak mohou platit tisíce korun za test zbytečně. Lidé dojíždějící za prací, takzvaní pendleři, mohou od pondělí 27.4. opět denně do práce za předpokladu, že si každých 14 dní obstarají test na koronavirus (od 1.5. se tato lhůta prodloužila na 30 dní). Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách zůstaly zachovány.

Zaměstnanci si nemohou více než 4 měsíce vybojovat dlužné mzdy
30. 04. 2020
[4 minuty čtení] Asi nikdo nechtěl poškodit obyčejné zaměstnance, ale stalo se. Kvůli „protikoronavirové“ ochraně dlužníků, včetně zaměstnavatelů, nedostanou někteří zaměstnanci insolventních zaměstnavatelů své peníze ani od úřadu práce. Už jsme psali, že k 1. květnu 2020 dochází k pravidelné valorizaci maximální částky náhradní výplaty, kterou může dostat zaměstnanec od státu namísto od zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti.

Jak vidí šéfové bank trh s bydlením a jak to bude s hypotékami?
29. 04. 2020
[10 minut čtení] Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je krok správným směrem, shodují se šéfové tří tuzemských bank. Jak vidí další vývoj na trhu s nemovitostmi? A klesnou úrokové sazby hypoték? Trh s bydlením je teď částečně paralyzovaný ekonomickými turbulencemi kvůli koronaviru a také čekáním na případné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. To vše může poslat úrokové sazby hypoték směrem dolů, ale taky nemusí. Banky jsou teď opatrné a vyhlížejí další vývoj kolem pandemie.

Produktové novinky za duben: levnější hypotéky, ale nižší sazby spoření
29. 04. 2020
[11 minut čtení] Hypotéku si teď pořídíte snadněji, otázkou je, jestli na ni budete mít. Rozjel se schválený odklad splátek úvěrů a přibylo akčních nabídek s poplatkovými prázdninami. Česká národní banka uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Zvýšila limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) z 80 % na 90 %. Lidem tak bude stačit zmiňovaných 10 % z hodnoty kupované nemovitosti. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) centrální banka zvýšila ze 45 na 50 %. Bankovní rada také rozhodla zrušit povinnost komerčních bank posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

Prohlédnou vaše auto a majetek na dálku. Jak se likvidují škody přes mobil?
28. 04. 2020
[6 minut čtení] Svět se sice zpomalil, ale nezastavil. Stále dochází k pojistným událostem na vozidlech a majetku a nová technologie umožňuje malé škody zlikvidovat na dálku. Stačí mít chytrý mobil s kamerou. Když nemůžete do pojišťovny, musí pojišťovna k vám. Tak by se dala s nadsázkou popsat nová online aplikace „videoprohlídky“ od Generali České pojišťovny (GČP) pro likvidaci škod na motorových vozidlech a majetku. V zásadě to není nic nového, nahrávat škodní události mobilní aplikace pojišťoven pro chytré mobily už uměly i dříve, jenže těch aplikací dost ubylo. Řešení GČP tak není nové co do možnosti, ale formou. Vy si totiž nemusíte nic stahovat, vše se odehrává přes mobilní webový prohlížeč. I to je příspěvek k prevenci šíření koronaviru, aniž by omezený styk s lidmi znamenal nemožnost likvidace škody.

Exekutor si naúčtoval plnou odměnu i z toho, co nevymohl
28. 04. 2020
[4 minuty čtení] Postavila se ke svým závazkům čelem a to se trestá. 86letá stařenka se snažila co nejdříve zaplatit svůj dluh, vzala si na to půjčku a zaplatila většinu dobrovolně před zahájením exekuce. A pak to začalo. Přestože stařenka informovala věřitele i exekutora (Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou) o tom, že musí na operaci, exekutor si naúčtoval odměnu i z toho, co nevymohl, co dlužnice zaplatila dobrovolně.

Pendleři už mohou denně dojíždět do práce. Musí mít ale negativní test
27. 04. 2020
[4 minuty čtení] Uvolnění restriktivních opatření umožňuje nejen cestování do zahraničí. Usnadní také dojíždění za prací pendlerům. Ti nově nemusejí dokládat při žádosti o podporu v nezaměstnanosti formulář U1. Pravidla pro pendlery se mění. Díky postupnému rozvolňování karanténních opatření, mohou Češi od půlnoci 27. dubna 2020 vycestovat za hranice. V případě, že po návratu do ČR předložíte maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19, vyhnete se 14denní karanténě. Pendlerům tím pádem končí povinnost cestovat do zaměstnání ve 21denním cyklu.

Točené pivo zlevní kvůli nižší DPH. Ano, ale je to (trošku) jinak
27. 04. 2020
[4 minuty čtení] Točené pivo prý bude v nižší sazbě DPH 10 %. A jste si tím jisti? Zákony se totiž nevykládají na Twitteru ani na tiskových konferencích vlády. Písemné znění zákona říká trošku něco jiného. V pátek 1. května 2020 vstoupí v účinnost článek III zákona 256/2019 Sb., kterým je mimo jiné přeřazeno točené pivo do druhé snížené sazby DPH. Od pátku by tak všichni hospodští, kteří jsou plátci DPH, měli uplatňovat sazbu DPH u točeného piva ve výši 10 %. Tato změna má snížit negativní vliv fungování EET.

Pro jeho dobro mu zablokovali kreditku. Banky se začaly bránit hrozícím dluhům
24. 04. 2020
[4 minuty čtení] První banka zablokovala některým klientům kreditní karty. Odůvodnila to prevencí proti možným komplikacím se splácením v souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací kvůli pandemii koronaviru. Na kreditky se totiž nevztahuje moratorium pro odklad splátek. Klienta Hello bank! čekalo před pár dny nepříjemné překvapení. Banka mu poslala SMS s informací, že mu dočasně zablokovala kreditní karty. Vás Hello kredit jsme k dnešnímu dni zablokovali pro další čerpání, abychom předešli možným komplikacím při úhradě Vašich závazků, stálo ve zprávě.

Nezaměstnanost je zatím nízká, poroste až v příštích měsících
24. 04. 2020
[4 minuty čtení] Propouštění a nedostatek práce se zatím týká hlavně OSVČ, lidí pracujících na DPP a DPČ nebo těch, kteří byli ve zkušební době. Firmy zatím příliš propouštět nechtějí. V následujících měsících se mu ale nejspíš nevyhnou. Naše zaměstnanost byla v porevolučních letech historicky nejvyšší. Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhla míra nezaměstnanosti v únoru 2020, tedy v posledním měsíci, který nebyl ovlivněn epidemií koronaviru a následnými omezeními, 3,0 %. Pro řadu lidí byla vysoká poptávka po lidech na trhu práce příležitostí, aby si hledali lepší místo. Rostla také výše průměrné mzdy. Podle údajů Českého statistického úřadu se průměrná hrubá mzda ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 pohybovala na úrovni 36 144 Kč.

Dostupnost úvěrů může ekonomiku probudit. Bez bank to ale nepůjde
23. 04. 2020
[4 minuty čtení] Českou ekonomiku čeká pokles, možná dokonce dvouciferný. Takový propad jsme od sametové revoluce nezažili. Je jisté, že to bude znatelné ve všech sférách našich životů. Nelze si nalhávat, že se „nic“ neděje. Ovšem konec světa to také není. Úvěr má schopnost vybudovat moderní ekonomiku, ovšem absence úvěru má schopnost ji zničit – rychle a absolutně. … Jestli to neuděláme dnes, nebudeme mít v pondělí ekonomiku, prohlásil Ben Bernanke, šéf Fedu, 18. listopadu 2007 v Kongresu USA. Bylo to na počátku celosvětové ekonomické krize.

Dalších až 19 500 Kč pro OSVČ. Otázky a odpovědi, kdo a kdy může další bonus získat
23. 04. 2020
[4 minuty čtení] Podpora pro OSVČ postižené poklesy nebo výpadky příjmů pokračuje. Až do 8. června mohou získat za každý den 500 Kč. Tím ale nekončí, podpora může dál pokračovat. Současný (už schválený a vyplácený) kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč je nastavený pro první kolo za období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Ministryně Schillerová však už minulý týden avizovala, že problémy některých OSVČ s tímto datem neskončí. O bonus si proto OSVČ budou muset znovu požádat, přestože se ucházeli o už schválených 25 000 Kč.

Jaká jsou rizika, když je nájemné fakturováno?
23. 04. 2020
[3 minuty čtení] Do kdy je třeba zaplatit nájemné, když je stanovena jeho splatnost, ale má přijít faktura a ta se opozdí? Rozhoduje splatnost faktury, nebo termín splatnosti podle smlouvy? A kdy se dluh na nájemném začíná promlčovat? Pronajímatel a nájemce si ujednali nájemní smlouvu týkající se nemovitostí. Nájemné podle ní bylo splatné vždy měsíčně předem k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se nájemné platí, a to na základě daňové faktury pronajímatelem vystavené a řádně doručené nájemci, a to 1. den měsíce předcházejícího měsíci, za nějž je nájemné splatné. Pronajímatel tedy měl vystavit vždy měsíc dopředu fakturu na nájemné za nadcházející (budoucí) měsíc a k 1. dni v (onom předchozím) měsíci ji doručit nájemci a fakturovanou částku nájemného měl nájemce do 20. dne v (předchozím) měsíci zaplatit.

Dočasný odklad nájemného prošel, dluh musíte zaplatit do konce roku
22. 04. 2020
[2 minuty čtení] Pokud bydlíte v nájmu a přišli jste kvůli koronaviru o příjmy, pronajímatel vám nyní nemůže dát výpověď. Budete mít nárok na odklad splátek tří nájmů v období od 12. března do 30. června. Dluh bude splatný do konce roku. Umožní to zákon ministerstva pro místní rozvoj, který dnes schválili poslanci. Ti už stejný zákon jednou odhlasovali, senátoři jim však předlohu vrátili s návrhem, aby za 80 % dlužného nájemného ručil stát. Senátní změny však ve sněmovně neprošly, poslanci tak schválili původní návrh.

Ošetřovné u zaměstnanců ve výši 80 %. Schváleno
22. 04. 2020
[2 minuty čtení] Ošetřovné tak u většiny zaměstnanců pokryje zhruba 90 % jejich čisté mzdy. Nově na něj budou mít nárok i lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti, a to ve stejné výši jako zaměstnanci. Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila zvýšení ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na jeho 80 %. Výše ošetřovného se má změnit automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Navýšení dávky následně zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, jakmile bude zákon schválen.

Cena benzinu padá. Litr se dá natankovat i za 22,50 Kč. Může jít i níž?
22. 04. 2020
[3 minuty čtení] Takhle levný benzin a nafta už dlouho nebyly. Ceny pohonných hmot jsou někde až o 7 korun níž než před vypuknutím pandemie koronaviru. Litr benzinu teď natankujete i za 22,50 za litr, naftu za méně než 24 Kč. Kam může klesnout jejich cena? Nevídaně levné pohonné hmoty přišly v době, kdy kvůli karanténě a dalším omezením méně cestujeme. Na druhou stranu, když už je to potřeba, hodně lidí teď dává přednost autu před autobusem a vlakem, jejichž spoje jsou kvůli pandemii navíc omezené.

Zaměstnavatel krachuje a neplatí? Od úřadu práce můžete dostat více než 150 tisíc
22. 04. 2020
[10 minut čtení] K 1. květnu 2020 dochází k pravidelné valorizaci částky náhradní výplaty, kterou může zaměstnanci vyplatit stát místo zaměstnavatele, jenž je v platební neschopnosti. Podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, a to náhradní výplatou od úřadu práce. Maximální míra pomoci zaměstnancům byla na základě každoroční pravidelné valorizace od 1. května 2020 zvýšena. Ukážeme si a vypočítáme na kolik.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zpětně? Poslanci sami neví, co je správné
21. 04. 2020
[4 minuty čtení] K jakému datu zpětně zrušit daň z nabytí nemovitých věcí? Poslanci tápou. Přitom termín je zásadně důležitý. Může totiž pomoci lidem překonat finanční následky koronavirové krize, anebo je poslat do dluhové spirály. Vláda, respektive ministryně financí Alena Schillerová, si termínem, ke kterému má být zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platné, zatím není jistá. Což je v situaci, kdy se mnoho věcí mění za pochodu, a to opakovaně, pochopitelné.

Školky budou odškodňovat úrazy dětí stejně jako firmy zaměstnance
21. 04. 2020
[4 minuty čtení] Od 1. června 2020 budou mateřské školy odškodňovat úrazy dětí stejně jako školy základní, a to podle pravidel zákoníku práce, které platí pro odškodnění zaměstnanců zaměstnavateli. Je to trochu, či spíše více zvláštní a nekoncepční (jak upozornila i vláda), ale žákům a studentům škol (základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, vyšších odborných škol a vysokých škol) odpovídá za škodu vzniklou při vyučování či studiu nebo v přímé souvislosti s ním škola, stejně jako zaměstnavatel zaměstnancům, tedy podle zákoníku práce.

15 500 Kč za květen, 500 denně až do června. OSVČ dosáhnou na další peníze
20. 04. 2020
[1 minuta čtení] Finanční podpora pro OSVČ se prodlouží až do 8. června, schválila vláda. OSVČ, jejichž podnikání poznamenala či úplně zastavila pandemie koronaviru a s ní související vládní omezení, tak budou dostávat 500 Kč denně i po 30. dubnu. Umožní to novela zákona z dílny ministerstva financí, kterou dnes schválila vláda. Pokud na ni kývne také sněmovna, budou moci OSVČ postižené koronavirem žádat o další peníze. Konkrétně o 500 Kč za každý den v prodlouženém bonusovém období od 1. května do 8. června 2020, uvedla ministryně financí Alena Schillerová na Twitteru.

„Nejhorší byl ztracený čas,“ popisuje pendler tři týdny za hranicemi
20. 04. 2020
[4 minuty čtení] Rozhodli se využít možnosti zůstat za hranicemi 21 dní a pracovat a minulý týden se mohli vrátit domů. Pendleři, kteří toho využili, jsou nyní v povinné dvoutýdenní karanténě a čekají, co bude dál. Jeden z nich toto popisuje z vlastní praxe. Jedním z nich je dvaačtyřicetiletý Petr Vokáč, který pracuje asi 40 kilometrů od hranic v bavorském příhraničí. Jeho zaměstnavatelem je velká firma vyrábějící elektrosoučástky pro různá průmyslová odvětví. Pracuje v ní několik tisíc lidí.

Bancor: Proroctví o zlatě ze záhrobí. Dost bylo útoků na měnu
20. 04. 2020
[8 minut čtení] Nechte si svou měnu, určete si svůj ekonomický osud, jen to nedělejte na úkor svých sousedů. Už žádné oslabování měnových kurzů a hromadění devizových rezerv. Dost bylo měnových experimentů, vyvážení nezaměstnanosti nebo inflace. Dost bylo útoků na měnu. Takto nějak by mohl znít vzkaz ze záhrobí vyslovující proroctví o bankovním zlatě. Věhlasný ekonom John Keynes si nelámal hlavu pouze nad zaměstnaností, penězi a úrokovými sazbami. Chtěl prosadit bancor, bankovní zlato a tak trochu jiný peněžní systém. Jenže kapři si sami rybník nevypustí, a tak měnové problémy přetrvaly a přetrvávají do dnešních dnů.

Slevy s Měšcem. Tipy na levnější víkendové nákupy
18. 04. 2020
[3 minuty čtení] Hledáme pro vás výhodné ceny na e-shopech, s různým sortimentem výrobků zahrnující oblečení, boty, elektroniku, knihy, hračky, potraviny, drogérii nebo sport a zábavu. Přísná vládní omezení se začínají pozvolna uvolňovat a některé obchody začínají otevírat své kamenné prodejny. To ale neznamená, že byste neměli chránit své zdraví, nakupovat navíc můžete z pohodlí domova. A s Měšcem můžete získat výhodné slevy.

Ošetřovné pro zaměstnance se zvýší na 80 %, čeká se na formální schválení
17. 04. 2020
[1 minuta čtení] Vláda posvětila návrh na zvýšení dávky ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na 80 %. Zvýšení dávky ještě musí odsouhlasit Poslanecká sněmovna a Senát. Vláda v pátek 17. dubna 2020 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zvýšení ošetřovného ze současných 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Nárok na vyšší ošetřovné mají rodiče, kteří v období od 1. dubna do 30. června 2020 pečují o děti do 13 let kvůli celoplošnému uzavření škol.

500 korun denně pro OSVČ i v květnu, navrhne Schillerová
17. 04. 2020
[2 minuty čtení] Finanční podpora pro živnostníky se pravděpodobně prodlouží. Ministryně Alena Schillerová chce, aby po 30. dubnu OSVČ dále dostávali 500 Kč denně. V pondělí předloží vládě návrh zákona, který by to umožnil. Kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč je nastavený od 12. března do 30. dubna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je ale jasné, že řada podnikatelů bude mít i přes postupné uvolňování vládních opatření i v dalších měsících ztíženou, nebo přímo zakázanou možnost podnikat.

Kolik stojí pes na poplatcích? Obec může naúčtovat i přes dva tisíce ročně
17. 04. 2020
[5 minut čtení] Invalidní důchodci za psa platit musí, majitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou ale od placení poplatku osvobození. Platit za psa v některých městech nemusí ani lidé, kteří si pořídí psa z útulku. Od 1. ledna 2020 došlo ke změně okruhu osob, které jsou zcela osvobozené od placení poplatku za psy.

Jaká jsou skrytá rizika pojištění u autopůjčoven a carsharingů?
17. 04. 2020
[5 minut čtení] Kdo zaplatí škodu nad limit povinného ručení, který má sjednaný autopůjčovna či carsharing? A není tam nějaké další skryté riziko? Auto z autopůjčovny nebo carsharingové auto je celkem finančně zajímavá možnost pro různé situace, například když potřebujete jiný typ auta, než máte, třeba dodávku pro převezení nábytku. Firmy si tak pokrývají krátkodobé potřeby více aut pro služební cesty svých zaměstnanců.

Jaké jsou vaše nároky z konkurenční doložky? Hlavně vám musejí zaplatit
16. 04. 2020
[3 minuty čtení] Dodržování zákazu konkurence po skončení zaměstnání vám musejí zaplatit, a to i když je konkurenční doložka neplatná a i když jste ji sami dodržet nechtěli, ale způsobila vám škodu. Podstatou konkurenční doložky podle § 310 odst. 1 ZP (její aktuální pravidla jsme probrali) je, že se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

OSVČ a firmy by daňovou ztrátu mohly uplatnit zpětně a za 6 let místo pěti
16. 04. 2020
[4 minuty čtení] OSVČ a firmy by si mohly uplatnit daňovou ztrátu následujících šest let po jejím vzniku, místo současných pěti. Zároveň by ji mohli nově umořit i zpětně. Počítá s tím vládní návrh, který v pátek projedná Národní ekonomická rada vlády (NERV). Zavedením institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů fyzických i právnických osob by bylo možné uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Se změnou počítá novela zákona o dani z příjmu a jde o jedno z ekonomických opatření, které má podnikatelům ulevit od dopadů pandemie koronaviru. Do ztráty se kvůli němu letos dostane pravděpodobně řada podnikatelů, kteří by jinak byli v zisku.

Co všechno je možné sjednat v zástavní smlouvě?
16. 04. 2020
[6 minut čtení] Věřitel prodal dlužníkovy nemovitosti, protože mu to dovolil v zástavní smlouvě. Dlužník na něj následně po upozornění katastrálního úřadu podal žalobu. Splacení dluhu si může věřitel zajistit zástavním právem k majetku dlužníka. Vůbec nemusí jít hned o finanční šmejdy, kteří vám půjčí několik desítek tisíc korun, ale smlouvu nastaví různými fintami tak, abyste nedokázali povinnostem z ní vyplývajícím dostát. I když třeba řádně a včas splácíte, nedostojíte nějakým formalitám a naskočí vám pak smluvní pokuty, úroky z prodlení a další sankce. Dluh mnohonásobně naroste a převýší původní částku. A o to jim jde, právě tohle předpokládají. Chtějí vás připravit třeba o nemovitost, kterou jste zastavili jako záruku splacení dluhu.

Banky podmínky poskytování úvěrů zpřísnily jen nepatrně
15. 04. 2020
[4 minuty čtení] Banky už v březnu předpokládaly, že epidemie koronaviru se negativně podepíše na jejich hospodaření. Zatím však výrazně nezpřísňují podmínky pro poskytování půjček. Průzkum úvěrových podmínek bank, který pravidelně provádí Česká národní banka (ČNB), zachycuje postoje bank na počátku propuknutí koronavirové epidemie. Byl prováděn v období od 2. do 17. března, takže mapuje jejich náladu těsně před vyhlášením nouzového stavu. Šetření se zúčastnilo 21 bank, které mají na bankovním úvěrovém trhu stěžejní podíl. Samotný průzkum se skládal z 22 otázek, týkajících se podmínek spojených se schvalováním úvěrů a toho, jak banky vnímají aktuální poptávku po úvěrech.

Které příspěvky od zdravotních pojišťoven se vám teď budou hodit?
15. 04. 2020
[5 minut čtení] Příspěvek na nákup vitamínů najdete u pojišťoven často. Nyní do podmínek zařazují mimořádně i příspěvky na roušky či respirátory, dezinfekci nebo testování v soukromé laboratoři. Současná epidemie mění v mnohém nákupní chování spotřebitelů. Podle České spořitelny poklesly výdaje domácností po 16. březnu téměř o čtvrtinu a výrazně se přesunuly do online prostření. Změnila se i skladba nákupních košíků. Výrazně méně nakupujeme oblečení, výrazně více utrácíme v lékárnách a za ochranné prostředky.

Z dubnové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci více peněz
15. 04. 2020
[6 minut čtení] K 1. dubnu 2020 se zvýšilo životní minimum, takže i exekučně nezabavitelné minimum. Z dubnové mzdy vyplácené v květnu tak už zůstane dlužníkům více peněz. Letos se už podruhé zvyšují nezabavitelné částky a snižuje podíl věřitelů na dlužníkově příjmu. K 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení částky životního minima jednotlivce z dosavadních 3410 Kč na 3860 Kč. Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka), která mu vždy musí zůstat a nikdy nemůže připadnout oprávněným věřitelům, stále činí 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Konec daně z nabytí nemovitých věcí a odpočtu úroku z nových hypoték, navrhuje Schillerová
14. 04. 2020
[3 minuty čtení] MFČR chce zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Při koupi nemovitosti by to znamenalo ušetření desítek až stovek tisíc korun. Týkalo by se to všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. Resort zároveň s tím navrhuje u nových hypoték zrušit možnost odečíst si z daní hypoteční úroky. Ministryně financí Alena Schillerová přišla s nápadem na zrušení zmíněné daně v březnu. Návrh v pátek projedná Národní ekonomická rada vlády (NERV), pak jej musí schválit ještě vláda a parlament. Návrh by však mohl narazit v koalici, sociální demokracie je vůči němu skeptická.

Kdo vládní omezení a zákaz činnosti odskáče nejvíce?
14. 04. 2020
[5 minut čtení] Ekonomické důsledky vládních opatření se negativně podepíšou na všech. Jejich dopady na některé skupiny obyvatel budou ale vyšší. Vládní opatření mající zabránit šíření koronaviru COVID-19 budou mít na trh práce v Česku i ve světě vážný dopad. Zatím to ještě není znát, březnová nezaměstnanost se pohybovala na hranici 3 %. Na úřady práce se v březnu zapsalo jen o deset tisíc lidí více než v únoru. Očekává se ale, že lidí bez práce bude přibývat v dalších měsících. Vidět to pravděpodobně bude už ve statistice za duben. Reálně je však bez práce nejspíš mnohem více lidí, než ukazují čísla ministerstva práce, protože ne všichni OSVČ a další menší podnikatelé, kteří přišli o zakázky, se zaregistrovali na úřadech práce.

Kdy požádat o odklad splátek hypotéky a kdy naopak ne? Výhody a nevýhody
14. 04. 2020
[4 minuty čtení] Jak se nejlépe zachovat v době nouzových opatření a při poklesu příjmu? Jak zajistit, aby se kvůli splátkám úvěrů nedostala rodina do ještě větších problémů, až nouzový stav skončí? To jsou otázky, které si v současné době klade většina z nás, a na tom, jak si na ně odpovíme, bude z velké části záviset naše úspěšné přežití této krize. Situace je o to složitější, že skutečně nikdo nedokáže hodnověrně predikovat vývoj a musíme si stále nechávat trochu pootevřená zadní vrátka pro případ, že se vše stočí nepředpokládaným směrem.

Stahujte: Žádost a formulář pro OSVČ na příspěvek 25 000 Kč
9. 04. 2020
[3 minuty čtení] OSVČ mohou využít kompenzační bonus. Na odeslání žádosti máte čas do konce června. Stáhněte si ji, vyplňte a zašlete na finanční úřad. Na Zelený čtvrtek 9. dubna 2020 Finanční správa zveřejnila formulář pro žádost o kompenzační bonus

TRINITY BANK zrušila akční nabídku a změnila ceník bez ohlášení předem
9. 04. 2020
[8 minut čtení] Měla to být akční nabídka pro 10 000 nejrychlejších klientů, top spořicí účet na trhu. V březnu přišlo první snížení úrokových sazeb, v dubnu druhé, ale zásadní. Jenže tím změnila svůj ceník služeb. Jako na houpačce. Tak se dají nazvat změny úrokových sazeb TRINITY BANK. Během dvou měsíců je změnila dvakrát, a to přes masivní probíhající kampaň na nové klienty.

Nemáte na nájem? Chystá se ochrana dočasných neplatičů. Občanů i firem
9. 04. 2020
[5 minut čtení] Nemáte peníze na nájem? Nájemci bytů, ale i obchodních prostor budou moci nadále bydlet/podnikat i bez placení. Ale neznamená to, že si teď mohou dělat cokoli. Pronajímatelé však z toho nadšeni nebudou. Poslanci 8. dubna schválili omezení výpovědi z nájmu pro nájemníky i firmy, kteří nemají na zaplacení kvůli krizi spojené s epidemií. Současně nová úprava myslí i na práva pronajímatelů bytů a prostorů určených k podnikání. Opatření ještě musí odhlasovat Senát a podepsat prezident.

Co všechno lze sjednat v zástavní smlouvě?
9. 04. 2020
[6 minut čtení] Mohou vám zpeněžit zastavený majetek, když neplatíte, jen ve veřejné či soudní dražbě, anebo i jednodušeji? Prodat třeba přímému zájemci? Jak je chráněn váš zastavený majetek? Splacení dluhu si může věřitel zajistit zástavním právem k majetku dlužníka. Vůbec nemusí jít hned o „finanční šmejdy“, kteří vám půjčí několik desítek tisíc korun, ale smlouvu nastaví různými fintami tak, abyste nedokázali povinnostem z ní vyplývajícím dostát. I když třeba řádně a včas splácíte, tak nedostojíte nějakým formalitám, naskočí vám pak smluvní pokuty, úroky z prodlení a další sankce. Dluh mnohonásobně naroste a převýší původní částku. A o tom jim jde, právě tohle předpokládají. Chtějí vás připravit třeba o nemovitost, kterou jste zastavili jako záruku splacení dluhu.

Až 25 000 Kč pro OSVČ. Projděte si přesná pravidla a podmínky
8. 04. 2020
[3 minuty čtení] Schválení senátem a podpis prezidenta jsou formality, kompenzační bonus je schválen. Projděte si odpovědi na otázky, kdo dosáhne na peníze a co musí splnit. Na večerním jednání poslanecké schůze v úterý 7. dubna 2020 po mnohahodinové debatě byl nakonec schválen pozměněný návrh na vyplacení tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Jste bez peněz a v nouzi? Můžete zkusit mimořádnou okamžitou pomoc
8. 04. 2020
[4 minuty čtení] Mimořádná okamžitá pomoc bude vzhledem k současné situaci dostupná všem, kteří kvůli vládním omezením přišli o významnou část svých příjmů. Na úřady práce se poslední dobou stále častěji obracejí lidé žádající o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). Připravili jsme pro vás proto stručný přehled toho, co k žádosti potřebujete doložit a kdy si o příspěvek můžete požádat.

Raiffeisenbank spustila Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay, jen pro karty Mastercard
7. 04. 2020
[2 minuty čtení] Karty Mastercard od Raiffeisenbank lze nově přidat do aplikace Google Pay, a není tak nutné používat původní aplikaci pro NFC platby Raipay. Od úterý 7. dubna 2020 lze nově platební karty Mastercard od Raiffeisenbank používat v aplikaci Google Pay. Server Měšec.cz toto vyzkoušel a karty jsou plně funkční. Aplikace podporuje debetní i kreditní karty Mastercard, karty Visa však ale ne. A ani nebude. Pro tyto peněženky karty Visa podporovat nebudeme, klient si může požádat o kartu Mastercard, řekla Měšci Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Jen bezhotovostně. Někteří obchodníci nechtějí přijímat hotovost
7. 04. 2020
[4 minuty čtení] Někteří obchodníci prakticky přestali přijímat hotovost, přestože bezhotovostní platby jsou pro ně kvůli poplatkům méně výhodné. Důvodem je prevence proti možné nákaze koronavirem. Většina obchodů však hotovost stále přijímá. Koronavirová krize možná posune Česko blíž ke cashless společnosti. Zatímco před ní se vám prakticky nemohlo stát, že byste s papírovými penězi v obchodech nepochodili, v současné době takových situací přibývá.

Můžou vás vyhodit z práce během karantény?
7. 04. 2020
[5 minut čtení] Zákoník práce chrání zaměstnance před propuštěním v dočasné pracovní neschopnosti, tedy v nemoci. Ale jak je to s jejich ochranou před rozvázáním pracovního poměru, jestliže jim byla nařízena karanténa? Už jsme si (v souvislosti s opatřeními proti nebezpečí nákazy koronavirem) připomněli (například v tomto článku), že zaměstnanci může být nařízena karanténa státním orgánem, respektive orgánem veřejného zdraví, kterým je příslušná krajská hygienická stanice, dále pak může karanténu nařídit i lékař. Všem praktickým lékařům je v souvislosti s opatřeními proti nákaze koronavirem nařízeno, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, o kterých jim příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena nákaza koronavirem.

Cestovky nebudou vracet peníze za propadlý zájezd, musejí však nabídnout náhradu
6. 04. 2020
[3 minuty čtení] Místo peněz voucher. Cílem návrhu je zmírnění dopadu koronavirové pandemie na cestovní ruch, který je kvůli nynější situaci paralyzovaný. Zároveň pamatuje i na klienty, kteří musejí (nebo už museli) cestovkám zaplatit storno poplatky. Vláda navrhla ochrannou lhůtu pro cestovní kanceláře do 31. srpna 2021. Během této doby vám cestovky nebudou muset vracet peníze za neuskutečněný zájezd. Musejí vám ale nabídnout dovolenou v náhradním termínu. Pokud ji během ochranné lhůty nevyužijete, cestovka vám peníze musí vrátit po jejím skončení. Tedy příští rok v září.

Spoření v dubnu 2020: kam se vyplatí vložit peníze?
6. 04. 2020
[4 minuty čtení] Prudké snížení úrokových sazeb, tak lze jednou větou nazvat současný stav spořicích produktů. Dalo se to očekávat, ale některé banky potichu sazby snížily i klientům, které před pár dny nově získaly. Původní úroková sazba na vklady u platebního účtu Richee 1,50 % do 300 000 Kč klesla na 0,60 % p.a. a nad tuto částku se nově neúročí (bylo 0,50 % p.a.).

Revoluce v taxislužbě. Přehledně, co se mění od 1. července 2020
6. 04. 2020
[21 minut čtení] Každý bude moci být taxikářem, splnit podmínky bude snadné. Ale počet povinností se příliš nemění a sankce také ne. Nový zákon startuje od července 2020 a znamená zásadní převrat v taxislužbě. Tento odborný text je psaný hlavně z pohledu dopravce, nikoli zákazníka.

Slevy s Měšcem. Tipy, jak můžete v dubnu ušetřit
4. 04. 2020
[3 minuty čtení] Peníze se hodí vždycky. Obzvlášť v době, kdy spousta lidí nemůže chodit do práce a podnikat, nebo v horším případě o práci dokonce přišla. Máme pro vás několik tipů na aktuální slevy. Vybrali jsme pro vás slevy z různých kategorií zahrnující oblečení, boty, bankovní služby, elektroniku, knihy, potřeby pro domácí zvířata a další základní potřeby, jako je jídlo, nápoje a drogérie, které si lze pořídit přes e-shop z pohodlí domova.

Přehledně: kde koupíte roušky nebo materiál pro výrobu
2. 04. 2020
[11 minut čtení] „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Seznam firem, které nabízejí roušky či látky na jejich výrobu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením.

Mastercard Priceless Specials se mění, na výběr peněz máte čas do konce září
2. 04. 2020
[2 minuty čtení] Místo cashbacku kupóny a konec slev na letišti v Praze pro některé karty. Ruší se automatický výběr bonusu, musíte jej provést sami. Ale další benefity nekončí. Věrnostní program Mastercard Priceless Specials, který je automatickou součástí držitelů karet Maestro a Mastercard, se od 1. května 2020 mění. Nové podmínky omezí získávání cashbacku jen za transakce do 30. dubna 2020.

Pravidla pro nové hypotéky zjemňují, nově stačí 10 % vlastních peněz
2. 04. 2020
[2 minuty čtení] Česká národní banka uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. V praxi to znamená, že na získání úvěru na bydlení nově postačí 10 % hodnoty nemovitosti. Dosud bylo potřeba mít nejméně 20 %. Opatření zmírní pravidla pro posuzování nových hypoték. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) ČNB zvýšila na 90 procent z 80 procent. Lidem tak bude stačit zmiňovaných 10 procent z hodnoty kupované nemovitosti. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) centrální banka zvýšila ze 45 na 50 procent.

Jak požádat o odklad splátek úvěrů a co to bude pro vás znamenat?
2. 04. 2020
[5 minut čtení] Půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték je schválený, čeká se na posvěcení sněmovnou. O odložení splátek si musíte požádat sami, nestane se tak samo. Kdo chce splácet dál, samozřejmě může. Ale pozor, úroky běží. Vláda na 1. dubna 2020 schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. O odložení splátek si dlužníci budou muset požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí na plošné odložení splátek. Takzvané moratorium se nedotkne půjček sjednaných po tomto datu, kreditních karet ani kontokorentů. Návrh ještě musí posvětit obě komory parlamentu, a pokud ho odsouhlasí, bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

Chcete podat za své nezletilé dítě žalobu? Musíte mít souhlas soudu
2. 04. 2020
[6 minut čtení] Jak dopadla matka a její téměř zletilý, ale dosud nedospělý syn se žalobou na ochranu jeho osobnosti před nezákonným zásahem, jejíž podání opatrovnický soud neodsouhlasil? K právnímu jednání (§ 898 odst. 1 OZ), které se týká existujícího i budoucího jmění (tedy majetku, ale míní se tím jak majetková aktiva, tak pasiva čili dluhy a jiná zatížení majetku) dítěte nebo jednotlivých součástí tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu. Ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

Konec marných exekucí a shovívavost v plnění oddlužení. Chystá se velké odpuštění
1. 04. 2020
[6 minut čtení] Zastavit nedobytné exekuce, prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních a umožnit ochranu podnikatelů před insolvencí. Novinky musí ještě schválit parlament. Opatření v oblasti exekucí podle ministerstva spravedlnosti míří na dlužníky, kteří jsou dlouhodobě v tíživé finanční situaci a v současné době patří mezi nejohroženější skupiny, protože nemají žádnou finanční rezervu, jejich zaměstnání je mnohdy nestabilní a v podstatě ze dne na den se mohou ocitnout bez příjmu. Ti mají mnohdy víc exekucí, jejichž vymáhání je bezvýsledné.

Návod pro OSVČ: jak žádat o ošetřovné. Online formulář
1. 04. 2020
[3 minuty čtení] OSVČ mohou od 1. 4. 2020 žádat o speciální dávku ošetřovného. Návod, jak formulář vyplnit a jaké podmínky musíte splnit pro přiznání dávky. Žádost se vyplňuje na formuláři, který najdete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Je tam také návod pro vyplnění a další potřebné informace.

Pro OSVČ 25 000 Kč jednorázově. Jaké podmínky musíte splnit?
1. 04. 2020
[13 minut čtení] Na slibovaných 15 měsíčně mohou živnostníci zapomenout. Dostanou ale jednorázově 25 tisíc, byť ne všichni. Stát pro ně má několik dalších opatření, které jim pomůžou vyrovnat se s tíživou finanční situací. Návrh má ale hodně otazníků. Aktualizováno 3. dubna 2020.

Konečná podoba kurzarbeitu: náhrada mzdy bude dvojího druhu
1. 04. 2020
[2 minuty čtení] Proplácení mezd zaměstnanců firem, které jsou postiženy dopady koronavirové epidemie, je schváleno. Stát by měl firmám vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Firmy budou moci žádat o pomoc od 6. dubna 2020. Pomoc je určena podnikům, jejichž provoz postihly dopady pandemie koronaviru. Stát jim bude vyplácet příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny kvůli nařízení vlády). Firma bude muset prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy koronavirem.

Je zadržení platební karty bankomatem totéž jako její ztráta?
1. 04. 2020
[4 minuty čtení] V zahraničí bankomat zadržel platební kartu, místní banka klienta ujistila, že kartu dostane zpět v ČR u své banky. Ten ale po návratu do vlasti zjistil, že mu mezitím z účtu někdo vybral přes 100 000 Kč, banka mu odmítla škodu nahradit. Musí se klient, kterému bankomat zadrží platební kartu, chovat tak obezřetně, jako kdyby ji ztratil nebo mu byla ukradena? Tedy ihned vše hlásit bance? Kdo pak odpovídá za škodu? Nahradí banka cizím člověkem vybrané peníze z účtu klientovi?

Nehezké handly ministryně financí (komentář)
31. 03. 2020
[4 minuty čtení] Paní ministryně financí Alena Schillerová má sice nejspíš kadeřníka, který přes zavřenou provozovnu umí obsloužit VIP klienty i v respirátoru třídy FFP3, ovšem trochu horší to je při zavádění opatření pro záchranu našeho ekonomického prostředí. Tedy horší vůči čemu, by se hodilo říci, tak nikoli vůči standardu naší polokomunistické vlády, ale vůči smyslu systému, který právě v této možnosti odpočtů úroků chtěl chránit hlavně občany s jejich vlastnickým bydlením.

Michael Pupala, Wüstenrot: Naše klienty provázíme od kolébky
31. 03. 2020
[4 minuty čtení] Od stavebního spoření u kolébky přes překlenovací úvěr při rekonstrukci až po hypotéku na bydlení. Rozhovor o produktech a službách s českým šéfem skupiny Wüstenrot, než přejde pod křídla MONETY. Stavební spoření zažívá renesanci. Je to skutečně tak? Vidíte zvyšující se objem smluv?

Jak komunikovat s úřady v souvislosti s daňovým přiznáním?
31. 03. 2020
[3 minuty čtení] Karanténa vyhlášená vládou omezila provoz na úřadech. Ty žádají klienty, aby komunikovali především elektronicky. Česká správa sociálního zabezpečení také omezila přijímání hotovosti jen na výjimečné případy. Úřady práce po dobu celostátní karantény zavedly speciální režim, který má omezit kontakt pracovníků s klienty. Komunikace by měla probíhat primárně elektronicky, telefonem nebo poštou. Zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy na dálku.

Jak získat přídavek na dítě, když vám minule „nevyšel"?
31. 03. 2020
[8 minut čtení] Stát proklamuje, že podporuje děti, případně tradiční rodinu. Je zde několik příjmů, které za určitých podmínek můžete získat na děti. Bohužel podmínky jsou složité a terminologie nesjednocená. To vše znamená, že abyste tyto příjmy získali, strávíte pravděpodobně nezanedbatelné množství času vyplňováním a mnozí i cestováním. Věřím, že mnozí zjistí, že na dávky mají nárok, zvláště se zvýšením životního minima od 1. 4. 2020. Tento článek se bude věnovat přídavku na dítě.

Nástrahy nových termínů pro zdravotní a sociální pojištění. Vysvětlíme si rozdíly
30. 03. 2020
[6 minut čtení] Základ je jasný, sankce za daně a přehledy se posouvají. Kromě toho ale vzniká řada rozdílů u zdravotního a sociálního pojištění, ve kterých se musí OSVČ zorientovat. Přijímané zákony v režimu zrychleného schvalování mají za cíl co nejdříve ulehčit podnikatelům, na jejichž činnost doléhají opatření přijatá v souvislosti s pandemií a vyhlášením nouzového stavu. Vedlejším efektem jsou zmatky a ne zcela konzistentní přístup v určitých dílčích situacích.

Produktové novinky za březen: nižší úrokové sazby a pomoc komerčních bank
30. 03. 2020
[8 minut čtení] Přehled novinek za březen 2020. Tento měsíc byl na změny nečekaně bohatý. Řada z nich má zmírnit dopady epidemie koronaviru. Spousta novinek se ale udála i v bankovnictví. Vláda během měsíce března přijala řadu opatření, která mají snížit dopady epidemie koronaviru na českou ekonomiku a finanční situaci občanů. Stručně jsme pro vás shrnuli ty nejpodstatnější z nich.

Jak získat daňovou slevu za manželku, když vám minule „nevyšla“?
29. 03. 2020
[5 minut čtení] Stát nabízí možnost získat slevu na dani za manžela/-ku s nízkými příjmy. Bezmála 25 000 Kč nejsou malé peníze. Co a jak udělat, abyste o slevu nepřišli, anebo ji získali aspoň v dalším roce? Stát proklamuje, že podporuje děti. Je zde několik příjmů, které za určitých podmínek můžete získat na děti. Bohužel podmínky jsou složité, terminologie nesjednocená – to vše znamená, že abyste tyto příjmy získali, strávíte pravděpodobně nezanedbatelné množství času vyplňováním a mnozí i cestováním. Věřím, že mnozí zjistí, že na dávky mají nárok, zvláště se zvýšením životního minima od 1. 4. 2020. Tento první díl se bude věnovat daňovým odpočtům na dítě a na manželku. Druhý díl bude o přídavku na dítě.

Šmelináři s rouškami. Tváří se, že pomáhají, ale jde jen o byznys
28. 03. 2020
[8 minut čtení] Šít roušky je nyní bohulibá činnost. Existují ale i šmejdi, kteří situace vysloveně zneužívají. Odvolávají se třeba na solidaritu a neziskové fungování. Je to však jen byznys. K roušce si můžete dokoupit i titul. Šíření nemoci COVID-19 má bránit nošení roušek, tyto se nyní podomácku ve velkém šijí. Šijí jak celebrity, tak obyčejní lidé. Šijí i firmy, které mají potřebné vybavení a k podnikání potřebné licence. Roušky ale vyrábí a prodávají i ti, kdo živnostenským oprávněním nedisponují. Asi si neuvědomují, že úředníci živnostenských úřadů nespí a jsou placeni za to, že nedovolené podnikání postihují.

AliExpress slaví 10. narozeniny a nabízí slevy. Zařídili jsme vám ještě větší cashback
27. 03. 2020
[2 minuty čtení] Čínský e-shop AliExpress slaví deset let od svého založení. Během víkendu proto nabídne od soboty do úterního rána slevy. Pokud se rozhodnete na AliExpressu něco nakoupit, můžete získat navíc další peníze zpět díky cashbacku od Měšce. Většina Čechů nyní řeší, jak na ně dopadne situace způsobená rozšířením koronaviru, potýkají se s tím i některé tuzemské e-shopy. Podle průzkumu společnosti Shoptet ze začátku března asi 40 procent e-shopů řeší nedostatek zboží dováženého ze zahraničí. Ještě víc se to týká těch, které jsou závislé jen na zboží z Číny.

Životní pojištění ve světle koronaviru. Kdy pomůže a kdy ne?
27. 03. 2020
[5 minut čtení] Můžete dostat plnění za dobu v karanténě? Co když onemocníte v zahraničí, kdy získáte denní odškodné? Přehled otázek a odpovědí, na které se ptáte v souvislosti s životním pojištěním a probíhající epidemií. Vlivem nemožnosti osobního setkání jsme neprovedli rozhovor osobně „tváří v tvář“, jak je na Měšci zvykem, ale na dálku. Na otázky Měšce odpovídá Markéta Filová, specialistka na životní pojištění v Generali České pojišťovně. Kromě otázek redakce jsme zástupkyni pojišťovny dávali i otázky, na které jste se ptali redakce v e-mailech.

Ceny nájmů v centru Prahy klesají, uvolnily se byty z Airbnb
27. 03. 2020
[5 minut čtení] Nájmy v centru Prahy zlevňují. Část majitelů, kteří pronajímali svoje byty přes Airbnb, je kvůli absenci turistů uvolnila pro dlouhodobé bydlení. Nabídek pronájmů díky tomu přibývá. Kompletně zrenovovaný, plně zařízený byt v 5. patře činžovního domu, pár kroků od Staroměstského náměstí. V pěším dosahu Karlův most nebo obchodní centrum Palladium. Tak zní část inzerátu na pronájem bytu v historické Kozí ulici o rozloze 90 metrů čtverečních za 18 000 Kč bez poplatků. O něco dál, v Rybné ulici, je zase k mání loftový byt 2+kk o velikosti 45 metrů čtverečních za 12 500 Kč bez poplatků.

Jak dát registrační značky do depozitu, když jsou úřady zavřené?
27. 03. 2020
[2 minuty čtení] Pokud nemůžete/nechcete autem jezdit a nechcete platit povinné ručení, i v této nouzové době existuje cesta, jak auto dočasně „odregistrovat“ bez vaší osobní přítomnosti na úřadu. I v době omezeného fungování úřadů, resp. když jsou některé zcela uzavřené, je možnost dát registrační značky vozidla do depozitu. Tím se vyhnete platbě povinného ručení i případné silniční dani.

Jak by v krizi mohla ČNB ještě pomoci? (Komentář)
26. 03. 2020
[4 minuty čtení] Upínáme k ní své zraky a rádi bychom slyšeli, jakou cestu zvolit v této giganticky nestandardní ekonomické situaci. Ale zcela jasné to stále není. Ovšem zrovna v této situaci by bylo dobré slyšet konkrétní kroky, které má smysl právě teď přijmout, a ve který okamžik je opět opustit. Mezi kuloáry někteří tuší, jak zní zadání: ČNB projde její vytoužený zákon. A pootevřou se vrátka i u jiných subjektů (např. pojišťoven), jak je kapitalizovat. Za to si stát nechá možnost, aby státní dluhopisy mohla kupovat na sekundárním trhu centrální banka. Ovšem nezdá se, že je u nás potřeba zvyšovat likviditu možnostmi kvantitativního uvolňování.

OSVČ mohou získat platební terminály až na rok zdarma, pak za poplatek
26. 03. 2020
[3 minuty čtení] Malí podnikatelé teď mohou získat platební terminály až na rok zdarma v rámci projektu Česko platí kartou. Na 8 měsíců bezplatně je nyní nabízí také Česká spořitelna ve spolupráci s Global Payments. Česká spořitelna ve spolupráci s Global Payments začala nabízet samoinstalační platební terminály na 8 měsíců zdarma v reakci na ekonomické dopady koronavirové epidemie. Terminál umožňuje přijímat bezhotovostní platby a nepřicházet tak do kontaktu s hotovostí. Nabídka je určena pro podnikatele a malé firmy s ročním obratem do 60 milionů korun a trvá do konce dubna 2020.

Lidé pobírající sociální dávky možná nebudou muset dokládat příjmy ani náklady
26. 03. 2020
[2 minuty čtení] Ministerstvo práce a sociálních věcí chce omezit kvůli šíření koronaviru administrativu a kontakt veřejnosti s úřady. Lidé pobírající některé typy sociálních dávek by nemuseli dokládat své současné příjmy a náklady. Mimořádné opatření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 26. března schválila vláda, ale ještě je musí posvětit obě komory Parlamentu a následně podepsat prezident republiky.

Začínají platit přísnější pravidla pro lidi dojíždějící za prací
26. 03. 2020
[5 minut čtení] Lidé dojíždějící za prací do Německa a Rakouska budou muset po třech odpracovaných týdnech strávit povinně 14 dní v karanténě. Řada z nich má obavy o práci. Stát pro ně zatím kompenzace nechystá. Mimořádná opatření přijatá vládou kvůli postupujícímu šíření koronaviru se citelně dotknou i takzvaných pendlerů, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do jiného státu, než ve kterém mají trvalý pobyt. Od půlnoci 26. března platí nová pravidla pro pendlery, kteří jezdí za prací do Německa a Rakouska.

O dědictví můžete přijít, i když se neprokázal důvod vydědění
26. 03. 2020
[5 minut čtení] Nová pravidla pro dědění umožňují soupeřícím dědicům zbavit konkurenta nároku na majetek i z jiných důvodů, než které vyčítal dědici samotný zesnulý. Ono se sice řekne: Cti otce i matku svou, jenže žijeme v době složitější než kdy jindy, a to i pokud jde o mezilidské vztahy, včetně těch rodinných, a tak by to chtělo dodat též: Starej se a pečuj o dítě své. Mnohdy za narušené vazby mezi rodiči a dětmi či dalšími potomky nemohou jen nezdárné děti. To si dovoluji předeslat pro ty, kdož by chtěli na věc pohlížet jednostranně a odbýt ji třeba paušálním konstatováním, že si prostě nezvedení potomci nejspíš vydědění, tedy to, aby se netěšili z dědictví po rodičích nebo prarodičích, zaslouží – a basta. Ne vždy tomu tak musí být. Mnozí rodiče se vyhýbají vyživovací povinnosti, po rozvodu ztratí o dítě zájem, někteří muži o dítě neprojeví zájem, ani když se dítě narodí. Abychom byli spravedliví – i některé ženy dítě odloží…

Jak podat přehled pro ČSSZ krok za krokem
25. 03. 2020
[9 minut čtení] I když se nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání prakticky posouvá, jsou tací, kteří už chtějí mít daně a přehledy vyřešené. Právě pro ty pokračujeme modelovým příkladem, podle kterého vyplníme formulář. Ačkoli se sankce za pozdní podání daňového přiznání odsunula tak, že formulář můžete odevzdat nejpozději 1. července 2020, jsou tací, kteří chtějí mít daně a přehledy vyřešené už nyní, jako by se nic nezměnilo. Třeba proto, že jim vyšel velký daňový bonus, který se jim teď bude hodit. Čím dříve o něj požádají, tím dříve jim ho finanční úřad pošle.

Jak nahradit vstupní prohlídku nebo zdravotní průkaz, když jsou ordinace zavřené?
25. 03. 2020
[2 minuty čtení] Nastupujete do nové práce? Mnozí lékaři jsou v karanténě nebo uzavřeli ordinace z jiných důvodů. Jak tedy nahradit povinnou vstupní lékařskou prohlídku nebo zdravotní průkaz? Mnozí zaměstnavatelé se nyní obávají o svou budoucnost, hrozí jim krach. Zaměstnanci se strachují, že budou propuštěni a přijdou o práci, protože se utlumuje činnost v některých oborech.

Sněmovna posvětila nové ošetřovné pro zaměstnance. Rodiče se budou moci v péči střídat
24. 03. 2020
[3 minuty čtení] Sněmovna schválila nová pravidla pro ošetřovné zaměstnanců. Nově na něj budou mít nárok rodiče dětí do 13 let po celou dobu uzavřených škol v souvislosti s epidemií koronaviru. Při péči se budou moci nově střídat podle potřeby. Speciální dávka ošetřovného se chystá také pro podnikatele. Sněmovna schválila vládní návrh, podle kterého se pobírání ošetřovného prodlouží na celou dobu uzavřených škol. Dosud bylo ošetřovné pouze na 9 dní, respektive na 16 dní pro rodiče samoživitele.

Rychle a přehledně: Finanční pomoc pro ty, co jsou kvůli koronaviru v tísni
24. 03. 2020
[8 minut čtení] Kde najít pomoc, pokud vám současná situace kolem koronaviru způsobila finanční potíže? Zavřené výrobní závody, karanténa a s ní související propad poptávky po zboží a službách různými způsoby ohrožuje nejednu peněženku. Tipy, které mohou v nelehké situaci pomoci.

Tajné odbory: vstoupit do nich, nebo ne?
24. 03. 2020
[7 minut čtení] Tajné odbory pijí krev zaměstnavatelům, když se od nich snaží získat peníze a různé další materiální výhody. Zaměstnancům zase někdy nabízejí ochranu před propuštěním. Jaké to má výhody a jaká rizika? Pro mnohé firmy a jejich šéfy, tedy zaměstnavatele, jímž komplikují život, což se pak dá pochopit, ale stále i pro mnohé zaměstnance, jejichž zájmy hájí, je slovo odbory sprostým slovem. A tak bychom mohli parafrázovat výrok z jednoho již klasického českého filmu: „Rozmohl se nám tady takový nešvar.“ A tím jsou anonymní odbory nebo tajné odbory. Setkal jsem se i s označením létající odbory, diskrétní odbory. Oč jde?

Další daňové úlevy. OSVČ dočasně odpustí zálohy na zdravotní i sociální pojištění
23. 03. 2020
[3 minuty čtení] Balík dalších opatření má ulevit podnikatelům zasaženým dopady koronavirové nákazy. Patří mezi ně prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob a odpuštění dalších záloh. Vláda schválila pomoc živnostníkům, kterým chce na půl roku odpustit minimální zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Platby by měly být odpuštěny v období od března do srpna. Podnikatelé po tuto dobu nebudou platit zálohy a při podání přehledů za rok 2020 na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ je do zaplacených záloh započítají.

Další daňové úlevy. OSVČ dočasně odpustí platby sociálního a zdravotního pojištění
23. 03. 2020
[3 minuty čtení] Balík dalších opatření má ulevit podnikatelům zasaženým dopady koronavirové nákazy. Patří mezi ně prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob a odpuštění dalších záloh. Vláda schválila pomoc živnostníkům, kterým chce na půl roku odpustit minimální zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Platby by měly být odpuštěny v období od března do srpna. Podnikatelé po tuto dobu nebudou platit zálohy a při podání přehledů za rok 2020 na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ je do zaplacených záloh započítají.

Termín přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny se posouvá na srpen
23. 03. 2020
[3 minuty čtení] Parlament má teprve hlasovat o odložení termínu podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2019. Svaz zdravotních pojišťoven už ale oznámil, že pojišťovny podání posunou. Osoby samostatně výdělečně činné mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 zdravotním pojišťovnám až do 3. srpna 2020, a to bez udělení pokuty za pozdní podání. Jak se uvádí v prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven ČR, jde o mimořádné opatření, související s šířením onemocnění COVID-19, které navazuje na aktuální kroky vlády ČR a schválený liberační daňový balíček.

Vaše peněženka je „rájem“ bakterií a virů
23. 03. 2020
[4 minuty čtení] Ačkoliv stále častěji platíme bezhotovostně, více než polovina plateb probíhá s použitím bankovek a mincí. Ani si při tom neuvědomujeme, že vlastně riskujeme. Pokud právě něco jíte, raději to před čtením dalších řádků odložte. Peníze mají v lidské společnosti nezastupitelné místo. Právem je odborníci považují za jeden z největších vynálezů lidstva. Kromě přenosu hodnoty ale přenášejí i vše, co na nich ulpí, tedy i mikroby, viry a plísně – dnes i koronavirus. Na straně platebních karet je velká výhoda – jsou bezkontaktní a téměř ji nedáme z vlastní ruky.

Stát chce dočasně sledovat nakažené přes mobily a platby kartou. Bát se nemusíte
23. 03. 2020
[3 minuty čtení] Stát si chce ohlídat pohyb nakažených Čechů, kteří mají prokázanou nákazu koronavirem. Chce sledovat pohyb jejich mobilních zařízení a mapovat elektronické platby. Ministerstvo zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem minulý čtvrtek vydalo mimořádné opatření, ve kterém nařizuje mobilním operátorům a bankám předávat jemu nebo hygienickým stanicím některá data lidí nakažených koronavirem.

Půl roku bez sociálního pojištění. Pro OSVČ se možná chystá odpuštění plateb
21. 03. 2020
[2 minuty čtení] Pomoci překlenout kritické období propadu tržeb a nutnost být doma s dětmi. Návrh připravuje MPSV, ale nejprve musí projít schvalovacím řízením. Město Ostrava však přišlo s nabídkou okamžité pomoci. V pátek 20. března 2020 byl do připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Opatření se by se dotklo přibližně 600 000 osob a v případě, že dojde ke schválení, by mělo být účinné již od března 2020.

ČEZ umožní odklad plateb až o 3 měsíce, ERÚ vyzývá ke shovívavosti i ostatní firmy
21. 03. 2020
[2 minuty čtení] ČEZ dočasně nebude ani odpojovat elektřinu a plyn u zákazníků, kteří budou kvůli epidemii koronaviru v prodlení se splatností. Počítá i s úlevami pro firmy. Energetický regulační úřad žádá o shovívavost i ostatní energetické společnosti. Domácnostem, které se v důsledku epidemie koronaviru dostanou do těžkostí s placením, umožníme odklad plateb záloh až o tři měsíce, aby teď lidé mohli uspořené prostředky použít na nejnutnější věci, říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Na co máte nárok, když kvůli nebezpečí koronaviru nemůžete pracovat?
20. 03. 2020
[6 minut čtení] Zavřené továrny, přerušená činnost, karanténa, děti nechodí do školy… Nelze vykonávat zaměstnání a musíte být doma. Jaké jsou v takovém případě mzdové nároky nebo nároky na sociální dávky? Jestliže jste byli pro onemocnění uznáni práce neschopnými ošetřujícím lékařem (a jste nemocensky pojištěni, což jsou všichni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na dohodu o pracovní činnosti, kteří vydělávají měsíčně 3000 Kč a více, a zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce, kteří vydělávají více než 10 000 Kč měsíčně čili od 10 001 Kč výše), máte nárok na náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti od zaměstnavatele a od 15. dne na nemocenské od státu.

Delší ošetřovné, nově pro OSVČ a pomoc firmám. Lidé nebudou bez peněz
19. 03. 2020
[3 minuty čtení] Prodloužení ošetřovného pro zaměstnance po celou dobu zavřených škol a ošetřovné mimořádně i pro OSVČ. Vláda také přispěje na mzdy zaměstnanců firmám, které musely přerušit svoji činnost. Vláda prodloužila dobu, po kterou bude možné ošetřovné pobírat. Dávka bude proplácena i po zákonem stanovených 9 dnech (16 pro rodiče samoživitele), a to po celou dobu uzavřených škol a jiných dětských zařízení.

Plaťte bezhotovostně, prosí obchodníci. Hotovost ale přijímají
19. 03. 2020
[3 minuty čtení] Bezhotovostní placení se v době koronavirové epidemie stalo preferovanou formou úhrady v obchodech. Je to jedno z opatření, kterým se personál prodejen snaží chránit proti případné nákaze. Hotovost však obchody berou stále. O placení kartou či mobilem prosí zákazníky obchody i čerpací stanice. Chtějí tím minimalizovat přímý styk personálu s hotovostí.

Porušit smlouvu, nebo příkaz zaměstnavatele? Mohou vás vyhodit?
19. 03. 2020
[6 minut čtení] Obchodní ředitel neodevzdal ve výpovědní době automobil a dostal okamžitou výpověď. Co všechno určuje vaše povinnosti v zaměstnání? Jak může být potrestáno jejich nedodržování? Co vám přitíží a co může být naopak polehčující okolnost? Dne 12. května 2010 obdržel zaměstnanec pracující jako obchodní ředitel výpověď z pracovního poměru (§ 52 písm. c) ZP), tedy pro nadbytečnost. Už 10. května 2010 však v souvislosti s organizačními změnami u zaměstnavatele uzavřel písemnou dohodu, v níž se zavázal, že dne 11. května 2010 odevzdá (vrátí) zaměstnavateli (služební) osobní vůz. Tomuto závazku však nedostál, uvedeného dne automobil nevrátil a učinil tak až 28. května 2010.

Porušit smlouvu, nebo příkaz zaměstnavatele? Mohou vás vyhodit?
19. 03. 2020
[6 minut čtení] Obchodní ředitel neodevzdal ve výpovědní době automobil a dostal okamžitou výpověď. Co všechno určuje vaše povinnosti v zaměstnání? Jak může být potrestáno jejich nedodržování? Co vám přitíží a co může být naopak polehčující okolnost? Dne 12. května 2010 obdržel zaměstnanec pracující jako obchodní ředitel výpověď z pracovního poměru (§ 52 písm. c) ZP), tedy pro nadbytečnost. Už 10. května 2010 však v souvislosti s organizačními změnami u zaměstnavatele uzavřel písemnou dohodu, v níž se zavázal, že dne 11. května 2010 odevzdá (vrátí) zaměstnavateli (služební) osobní vůz. Tomuto závazku však nedostál, uvedeného dne automobil nevrátil a učinil tak až 28. května 2010.

Kam můžete chodit, kam už ne a v čem můžete podnikat během zákazu pohybu osob?
18. 03. 2020
[3 minuty čtení] Přehled oblastí obchodu a služeb, které mohou být otevřené pro zákazníky v době nouzového stavu a zákazu pohybu osob. A podobně přehled pro OSVČ či firmy, v jakém segmentu mohou nadále být ve styku s veřejností. Při všech současných aktivitách, jak už podnikatelských, tak i nepodnikatelských, je třeba primárně a důrazně dodržovat Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215, kde se mimo jiné zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Dále je zde také uvedeno, že mohou být konány pouze nezbytné cesty a pochůzky k obstarání základních životních potřeb.

Koronavirus v praxi. Jak probíhá a jak vypadá? Zkušenosti nakažených
18. 03. 2020
[2 minuty čtení] Ochrana úst a nosu má smysl. Podívejte se na videa nemocných, kteří popisují, jak k nemoci přišli a jak probíhá. Praktické zkušenosti běžných lidí z České republiky. Jak jsme přišly ke koronaviru. Tak se jmenuje video dvou mladých dívek z Prahy, které natočily a vydaly v úterý 17. března 2020 na YouTube. Popisují v něm, jak se nemocí nakazily a její průběh. V zahraničí nebyly a s největší pravděpodobností tak došlo k nákaze v MHD nebo během nakupování.

Chcete se nechat testovat na koronavirus? Za peníze to udělá jen pár laboratoří
18. 03. 2020
[5 minut čtení] Pokud vám testování doporučí ošetřující lékař nebo hygienická stanice, bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Když nechcete čekat, máte problém. Moc laboratoří pro samoplátce testu není. Jsou hlavně pro zdravotnická zařízení. Máte podezření, že jste se nakazili koronavirem, a chcete se nechat testovat? Testy v tuto chvíli provádějí státní, nemocniční i soukromé laboratoře. Pozitivní výsledky testování pak vždy ještě ověřuje Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Do taxíku jen s rouškou. Řidiči ale nově dovezou základní nákup
17. 03. 2020
[6 minut čtení] Mobilní taxi aplikace nově umožňují zajistit základní potraviny a další drobnosti pro přežití, když nemůžete nebo nechcete jít nakoupit. Pokud však taxíkem pojedete, bez ochrany nenastupujte. Provozovatelé mobilních aplikací pro taxislužbu jednotně nabízejí možnost nákupu nezbytných služeb pro domácnost. Jako první s tím přišla společnost Liftago, druhou je Bolt.

Neomezená data i volání. Mobilní operátoři kvůli koronaviru zvýhodnili své služby
17. 03. 2020
[3 minuty čtení] Čeští mobilní operátoři upravili kvůli koronaviru nabídku svých služeb a některé nabízejí mimořádně zdarma či zvýhodněně. Nově můžete mít neomezená mobilní data, volání, SMS či nabídku televizních kanálů. O2 nabízí od pondělí 16. března do 30. 4. 2020 neomezená data zdarma. Stačí si je jen aktivovat u svého hlasového tarifu s daty. Vše snadno nastavíte v Moje O2. Balíčky O2 Spolu (vzniklé od 16. 9. 2019) a tarify [:kůl:] mají neomezená data aktivní automaticky.

Jaké příjmy by měl škůdce/pojišťovna uhradit OSVČ, když nemůže kvůli zdraví pracovat?
17. 03. 2020
[4 minuty čtení] Jak a z čeho se počítá náhrada za ztrátu na výdělku OSVČ po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, pokud vám kvůli poškození zdraví poklesly příjmy a přicházíte o obchodní příležitosti? Jak se liší výpočet zdravotního důchodu podnikatele od úrazové renty zaměstnance? Často se věnujeme způsobu výpočtu rent pro na zdraví poškozené zaměstnance, kteří dostali nemoc z povolání nebo utrpěli pracovní úraz a nemohou si vůbec, nebo jen s omezením vydělávat. Ti jsou odškodňováni zaměstnavateli, respektive jejich úrazovými pojišťovnami, a to podle pravidel zákoníku práce. Nelze je odbýt jen invalidním důchodem.

Komunikujte hlavně elektronicky, prosí úřady práce. Jde to i bez elektronického podpisu
16. 03. 2020
[1 minuta čtení] U?r?ady práce zavádějí s účinností od pondělí 16. března mimořádná opatření, která mají omezit osobní kontakt zaměstnanců s klienty a snížit riziko nákazy koronavirem pro obě strany. Pr?ijata? opatr?eni? nebudou mi?t dopad na poskytova?ni? sluz?eb. Úřady práce ode dneška zavádějí speciální režim a prosí veřejnost o následující:

Splácíte úvěr? Jak budou banky postupovat, když na něj nebudete mít?
16. 03. 2020
[7 minut čtení] Karanténa i nemožnost vždy pracovat z domova může vehnat do finanční pasti klienty bank a úvěrových společností. Zjišťovali jsme, jak, ke komu a kdy budou vstřícní. Některé banky v souvislosti s šířením koronaviru umožní na základě doporučení České bankovní asociace klientům odložení splátek úvěrů až o tři měsíce. Řadu opatření, které mají ulehčit lidem a firmám tíživou finanční situaci, chystá i vláda.

Konec Účtenkovky a omezení slev na jízdném. Stát hledá úspory na chybějící respirátory i roušky
15. 03. 2020
[1 minuta čtení] Že peníze budou vlivem probíhající koronavirové infekce chybět, je všem jasné. Ministerstvo financí proto hledá cesty, jak neplatit za zbytečné věci. Loterijní hra Účetnkovka nejspíš brzy skončí. Začnu škrtat ve své kapitole, začnu tím, že zruším účtenkovou loterii, což je úspora teď hned rychlá 65 milionů korun ročně a raději je dám prostě na roušky, řekla ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Českou televizi (video od 35:47 min.). Stát by tak jejím vyřazením z provozu měl za letošní rok reálně ušetřit desítky milionů. Ministryně plánuje předložit vládě škrty za miliardy korun.

Airbnb odpustí stornopoplatky, ale ne všem
15. 03. 2020
[1 minuta čtení] Za zrušení rezervace nebudou po splnění podmínek u Airbnb stornopoplatky. Problém mají ale úřady, služba totiž nesdílí informace. Je jen zprostředkovatelem ubytování. Stávající pandemii koronaviru zprostředkovatelská společnost ubytování Airbnb nově zařadila mezi tzv. polehčující okolnosti, podle kterých tak někdy nebude účtovat stornopoplatky. Pravidla však nejsou automatická.

Ošetřovné na celou dobu zavřených škol, dostanou jej i OSVČ
13. 03. 2020
[2 minuty čtení] Možnost čerpat ošetřovné se prodlouží na celou dobu, kdy budou uzavřené školy nebo denní stacionáře. Na ošetřovné budou mít mimořádně nárok i OSVČ. Počítá s tím návrh zákona, který by měla v pondělí schválit vláda. Ministerstvo práce představilo návrh zákona na pátečním jednání vlády. Cílem je finančně pomoci rodičům, kteří v současné mimořádné situaci způsobené šířením koronaviru zůstali s dětmi doma. Aby mohla opatření začít platit co nejrychleji, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová požádala o projednání návrhu ve stavu legislativní nouze.

Změna termínu daní 2020: Do kdy a jak musíte zaplatit daně a pojistné?
13. 03. 2020
[5 minut čtení] Daně počkají. Tak by se dal nazvat vstřícný krok finanční správy, ale pozor. Termíny se nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí. Ve výsledku to však vyjde podobně. V nově stanoveném termínu bude možné podat daňové přiznání s tím, že ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do už zmíněného 1. července 2020. Pokud tedy daňové přiznání podáte a zaplatíte až v tento den, žádné sankce vám nehrozí.

Daňové přiznání za rok 2019 krok za krokem na modelovém příkladu
13. 03. 2020
[7 minut čtení] Jak vyplní daňové přiznání OSVČ, která vykonává vedlejší činnost? Vyplňujeme formulář podle konkrétního příkladu. V dnešním článku si vysvětlíme, jak vyplnit daňové přiznání podle konkrétního příkladu. Formulář bude tentokrát za OSVČ, která pobírá rodičovský příspěvek, a vykonává tudíž jen vedlejší činnost. Ta se projeví až v Přehledu OSVČ a Přehledu o příjmech a výdajích (dále jen Přehledy), jejichž vyplnění na příkladu si ukážeme v některém z příštích článků.

V Česku roste počet lidí ohrožených příjmovou chudobou
12. 03. 2020
[5 minut čtení] Téměř čtvrtina Čechů by si nemohla dovolit zaplatit neočekávaný výdaj z rodinného rozpočtu v hodnotě 11 200. Lidí se spotřebitelskými úvěry bylo v roce 2019 nejvíce za posledních 5 let. Míra ohrožení takzvanou příjmovou chudobou dosáhla v roce 2019 celkem 10,1 %, příjmová chudoba se tak týká zhruba 1 milionu obyvatel Čech. Jde o lidi s příjmem pod hranicí 12 818 korun na měsíc, což odpovídá příjmu 153 811 korun na rok. Předloni, v roce 2018 byli chudobou ohroženi lidé s příjmem pod částku 11 963 na měsíc a 143 555 korun na rok. Celkově do této kategorie spadalo 9,6 % populace.

Jaká spotřebitelská práva máte při uzavření smlouvy na dálku?
12. 03. 2020
[5 minut čtení] Kdy odpovídáte za snížení hodnoty dodaného zboží jeho poškozením a kdy ne? O čem vás jako spotřebitele musí prodávající podnikatel poučit? Co všechno můžete reklamovat a kdy pro vás neplatí obchodní podmínky prodávajícího? Paní uzavřela prostřednictvím e-mailové komunikace s prodejcem smlouvu o koupi stolu. Po instalaci stolu si jej zákaznice prohlédla společně s jednatelem dodávající firmy a v dodacím listu potvrdila jeho převzetí, aniž by mu vytkla jakoukoliv vadu. V den dodání tedy stolu nevytkla žádnou vadu, ovšem druhý den prodávajícímu sdělila, že dodaný stůl má poškozenou nohu.

Zrušené akce a kompenzace. Jak je to s odpovědností za škodu?
11. 03. 2020
[4 minuty čtení] Rušení dlouho plánovaných akcí, výstav, divadelních představení nebo zavřená kina. Vláda sáhla v boji proti koronaviru k mimořádným opatřením, která pocítí jak pořadatelé, tak návštěvníci. Jak je to s případnou odpovědností za vzniklou škodu a finanční kompenzací? Divadla, kina a pořadatelé kulturních a sportovních akcí museli včera rychle zareagovat na opatření vlády, která zakázala od úterních 18:00 až do odvolání pořádání akcí nad sto lidí.

Koronavirus je černou labutí pro rodinné finance
11. 03. 2020
[10 minut čtení] Jak se COVID-19 šíří, milovníci černých labutí jásají. Kdo se připravil na rozpad a zhroucení, cítí se být na koni. S příchodem epidemie koronaviru nebudou trpět jen spotřebitelé a investoři, dopadne to i na zaměstnance, firmy a banky. Hledala se rozbuška, černá labuť, a ta přiletěla. Nastupuje obchod se strachem, regulace. Rozruch a šíření koronaviru neustává, stejně jako související opatření. V řádu měsíců nás čeká nejistota i růst nezaměstnanosti.

Zálohovat plastové lahve, nebo ne?
10. 03. 2020
[5 minut čtení] Pokud jde o třídění, patříme k nejaktivnějším národům v Evropě. Ve žlutých kontejnerech skončí až osm z deseti PET lahví u nás. Stále se však ozývají i hlasy volající po plošném zálohování plastových lahví. Petku nesešlapávejte a nemačkejte, z lahve bude lahev. Tak prezentuje svou kampaň se zálohovanými PET lahvemi společnosti Košík.cz a Mattoni. Nesešlapané láhve zákazníci vracejí přímo kurýrovi, který jim přinese nákup. Může tento způsob zálohování plastových lahví skutečně přispět k ekologičtějšímu nakládání s použitými petkami a jejich efektivnější recyklaci v situaci, kdy v Česku řadu let bezproblémově funguje odevzdávání použitých petek do žlutých popelnic?

Založili jste si odbory, abyste získali odborářské výhody. Co musíte zaměstnavateli oznámit a prokázat?
10. 03. 2020
[7 minut čtení] Své členství v odborech máte právo utajit – jak se tedy zaměstnavatel dozví, že vás jako odboráře musí informovat, že s vámi musí vyjednávat o kolektivní smlouvě a že jste částečně chráněni před rozvázáním pracovního poměru? Možná vás po přečtení článků o kompetencích odborů a ochraně jejích funkcionářů napadlo, že do odborů vstoupíte, a pokud je ve firmě nemáte, že si je založíte. Jak a od kdy získáte výhody oprávnění, která zákoník práce odborům a jejich funkcionářům zaručuje?

Koloběžky, půjčky, sdílená auta. Tipy na netradiční investice
9. 03. 2020
[7 minut čtení] Díky novým technologiím jde dnes investovat prakticky do čehokoliv. Třeba do elektrické koloběžky. Anebo můžete zůstat u klasiky v podobě archivního vína. Tipy na netradiční, ale zároveň dostupné formy zhodnocení peněz. Pokud vás oslovují témata jako ekologie, udržitelnost a městská doprava, můžete investovat do elektrokoloběžky ostravské společnosti re.volt, která v Praze provozuje služby sdílené dopravy a nyní rozjela akci Kup koloběžku nebo skútr a vydělávej.

Spořicí účty v březnu 2020: kam se vyplatí vložit peníze?
9. 03. 2020
[3 minuty čtení] Jaké banky a záložny mají nejvýhodnější úrokovou sazbu? Aktuální srovnání spořicích produktů bez výpovědní lhůty všech tuzemských bank a záložen s přehledem akčních nabídek. Stále probíhá akční nabídka ING Bank u ING Konta. Novým klientům se prvních 6 měsíců vložená částka úročí 2 % p.a. až do zůstatku 300 000 Kč. (Podrobné podmínky.)

Obchodníci se strachem: za vydělané tisícovky riskují milionovou pokutu
6. 03. 2020
[6 minut čtení] Využívají strachu lidí k vlastnímu obohacení za přemrštěné ceny a připadá jim to jako normální byznys. Vyhrocená situace tak umožňuje odhalit podlý charakter lidí a jimi ovládaných firem. Nedávejte jim své peníze. Šíření onemocnění COVID-19 v Evropě a posledním týdnu také v Česku má za následek masivní poptávku po zdravotnických rouškách a respirátorech. Jak informoval iRozhlas.cz, na jejich nedostatku se snaží vydělat nejrůznější podnikavci. Respirátory typu FFP3, které mohou díky svým vlastnostem proti koronaviru ochránit, se před vypuknutím infekce daly koupit zhruba do 100 korun za kus. Dnes je seženete za několik stovek. Najdou se i takoví, kteří je neváhají nabízet za ceny mnohem vyšší.

Jak postupovat při rozvodu manželství, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím?
6. 03. 2020
[4 minuty čtení] Když se manželství dostane do fáze, kdy je nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, je třeba jej rozvést. Dozvíte se, jakým způsobem při rozvodu v ideálním případě postupovat, aby nedošlo ke zbytečným soudním tahanicím. Podle zákonné definice se za manželství považuje trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon, jehož účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Problematiku rozvodu manželství podrobně upravuje Občanský zákoník (OZ).

U kterých bank v březnu získáte bonus za založení účtu?
5. 03. 2020
[6 minut čtení] Za založení nového účtu můžete získat peníze jako bonus. V březnu je v rámci akcí nabízí mBank, Expobank, ČSOB a Poštovní spořitelna. Nejvyšší odměnu dává poslední jmenovaná banka. Za jakých podmínek banky bonusy vyplácejí? Nízkonákladová mBank nabízí od 1. března do 30. dubna bonus 500 Kč k založení běžného účtu mKonto. Podmínky jsou celkem jednoduché.

Práce přes agenturu: Může vám „druhý“ zaměstnavatel platit více?
5. 03. 2020
[7 minut čtení] Máte smlouvu s jedním zaměstnavatelem, ale pracujete u druhého. Můžete u něj brát lepší peníze, než vám dává zaměstnavatel? Jaké jsou rozdíly mezi dočasným přidělením k jinému zaměstnavateli a mezi agenturním zaměstnáváním? A jaká máte práva? Účelem dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli je umožnit spolupráci na společných projektech nebo překlenutí nedostatku nebo nárůstu potřeby pracovních sil za pomoci zaměstnanců zaměstnavatele, který je za podmínek stanovených v zákoníku práce přiděluje k jinému zaměstnavateli.

Přehled novinek za únor: vyšší úrokové sazby a vyšší životní minimum
4. 03. 2020
[14 minut čtení] Několik bank oznámilo, že zvýší úroky u spořicích účtů. Další podstatnou novinkou, kterou v únoru schválila vláda, je i růst životního a existenčního minima. Přehled únorových událostí ve zkratce. Přestože je únor nejkratším měsícem v roce, ten letošní byl doslova nabitý novinkami. Máme pro vás pravidelný souhrn těch nejdůležitějších.

Rizikových dlužníků je méně, ale stále jich je kolem milionu
4. 03. 2020
[4 minuty čtení] Podíl dlužníků s rizikovým chováním se sice snižuje, roste ale počet těch, kteří své závazky splácejí dalším úvěrem. Jen třetina lidí si při sjednávání půjčky u nebankovních institucí ověřuje, jestli mají na poskytování nebo zprostředkování úvěrů licenci ČNB. S nákupem na úvěr má zkušenosti více než polovina Čechů (59 %), přitom 75 % z nich spotřebitelský úvěr pořád splácí. Rizikově se při splácení úvěru chová 13 % dlužníků. Ještě v roce 2019 však do kategorie rizikových dlužníků spadala pětina lidí (20 %), kteří mají půjčku.

Obava z nákazy ke zrušení zájezdu nestačí. Pojišťovny se stornu brání
3. 03. 2020
[5 minut čtení] Jet na dovolenou, nebo ne? V souvislosti s koronavirem můžete v obou případech přijít o peníze. Ať už kvůli stornu dovolené, nebo pokud bude vaše lokalita mezi místy, před kterými varuje ministerstvo zahraničí. Martina Řezníčková se na přelomu března a dubna chystá s rodinou na dvoutýdenní dovolenou na Kanárské ostrovy. Na vlastní pěst, bez cestovní kanceláře. V současné chvíli řeší dilema, jestli se na cestu vydat, nebo ne. Prozatím má pětičlenná rodina koupené letenky. Už dříve zamluvené ubytování preventivně zrušila.

Dostali jste vyhazov na hodinu a zaměstnavatel toho lituje. Co teď?
3. 03. 2020
[6 minut čtení] Zaměstnavatel nabízí dohodu a peníze, protože vás chybně propustil na hodinu. I vy věnujte pozornosti formalitám, ať nepřijdete o odškodnění. Oproti jednoduchému procesu zpětvzetí výpovědi (jehož náležitosti a postup při něm jsme si objasnili) je negace okamžitého zrušení pracovního poměru velmi komplikovaná, nepostačí k němu jen dobrá vůle a součinnost druhé strany. Jenže právě k okamžitému zrušení pracovního poměru mnohdy chybně (nedůvodně) přistupují zástupci zaměstnavatelů pod vlivem emocí.

Důchodová reforma: Komise pracuje na technické variantě. Co navrhuje?
2. 03. 2020
[4 minuty čtení] Komise pro spravedlivé důchody jednala o technické variantě reformy penzí. Navrhuje několik alternativ nastavení důchodového systému. Jaká řešení jsou ve hře? Komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise) rozpracovala technickou variantu návrhu nastavení penzijního systému, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V souvislosti s ní představila několik alternativ, jak systém parametricky nastavit.

Nákaza v zahraničí. Cestovní pojištění na epidemii pomůže, ale ne vždy
2. 03. 2020
[7 minut čtení] Co dělat, pokud v zahraničí onemocníte nákazou? Jak postupují pojišťovny, kdy se pojistná událost hradí a kdy půjde z vaší kapsy? Pojištění je vždy o tzv. nahodilosti. Jde tedy o pojištění proti něčemu, co může teoreticky hrozit, a pokud by k tomu došlo, přineslo by to danému pojištěnému finanční zátěž. A právě proto se proti tomu pojistí. Pojištění není pro případ, kdy reálně hrozí nějaké riziko a lze jej předvídat, resp. bude zázrakem, pokud nenastane. Pojistit už nelze ani nějakou situaci, která právě probíhá. Vysvětlíme si, proč je to důležité.

Kdy vám mohou zrušit pracovní poměr okamžitě a kdy ho můžete ukončit vy?
28. 02. 2020
[6 minut čtení] Proč je okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem rychlé, ale vymusíte čekat? Kdy nejdříve můžete zrušit pracovní poměr, pokudk tomu máte důvod? A kolik peněz máte od zaměstnavatele dostat? Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou z výjimečných důvodů zrušit pracovní poměr okamžitě. Neuplatní se pak žádná výpovědní doba. K okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel i zaměstnanec přistoupit v zákonem uvedených lhůtách, a to v § 58 a 59 ZP. V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec podle § 60 věty první ZP skutkově vymezit jeho důvod. (Jinak řečeno – popsat jej, nestačí jen uvedení paragrafu zákoníku práce, ten tam být nemusí, ostatně ani ho nemusíte znát tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným.)

Jak si můžete snížit daně a které zvýhodnění se vás týká?
28. 02. 2020
[5 minut čtení] Daň z příjmu si můžete legálně snížit o slevy a odpočitatelné položky. Co vše můžete do daňového přiznání zahrnout? Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tedy bezúplatná plnění, pokud hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje i u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy. Darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %.

Daňové přiznání 2020: Jaké změny musíte zohlednit?
27. 02. 2020
[6 minut čtení] Konec řádného termínu pro daňové přiznání za rok 2019 se blíží. Poradíme, jak se změnily zákonné limity a jaké termíny byste neměli propásnout. Blíží se březen a to znamená, že byste pomalu měli věnovat pozornost svému daňovému přiznání. Jako každý rok i letos do něj musíte promítnout několik změn, abyste formulář vyplnili správně.

Nová osobní auta i ojetiny patrně zdraží. Může za to tlak na snižování emisí
27. 02. 2020
[4 minuty čtení] Náročnější emisní limity, které začínají platit už letos, sice v budoucnu povedou k ekologičtější dopravě a čistějšímu ovzduší, ale mají i jeden nepříjemný důsledek. Pokuty za překročení limitů zaplatí kupující. Povinné snižování emisí CO2 by mohlo v Česku v následujících letech přinést zdražení automobilů až o desítky tisíc korun. Už letos musí na základě nařízení Evropské komise (2019/631) automobilky dodávající auta na evropský trh snížit emisní hodnoty oxidu uhličitého na jedno auto v porovnání s rokem 2018 v průměru zhruba o 21 %. Třeba konkrétně Škoda musí u svých vozů snížit limity o 20 % a Hyundai dokonce o 24 %. Vyplývá to z analýzy České spořitelny.

Na co má právo podezřelý z nákazy a na jakou ochranu jeho kolegové?
26. 02. 2020
[6 minut čtení] Bojíte se, že váš pracovní kolega vám přivezl ze zahraniční cesty místo suvenýrů nákazu koronavirem? Vysvětlíme si, jak se v práci řeší pojem karanténa, kdy můžete dostat náhradu mzdy či nemocenské a co dělat, když se do práce bojíte jít. Zaměstnanec, který přicestoval do České republiky z rizikových oblastí, a těmi už nejsou zdaleka jen čínská území, ale třeba i blízká severní Itálie nebo Rakousko (a proto jsme se rozhodli vydat tyto informace), může mít obavy o své zdraví a také vzbuzovat strach z nákazy u ostatních zaměstnanců. Obecně se podle původního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28. ledna 2020 považují za rizikové osoby, které se v posledních 14 dnech zdržovaly v oblasti nákazy koronavirem nebo přestupovaly na velkých asijských mezinárodních letištích. Definice může být v nejbližších dnech nebo hodinách pochopitelně rozšířena.

Na co má právo podezřelý z nákazy a na jakou ochranu jeho kolegové?
26. 02. 2020
[6 minut čtení] Bojíte se, že váš pracovní kolega vám přivezl ze zahraniční cesty místo suvenýrů nákazu koronavirem? Vysvětlíme si, jak se v práci řeší pojem karanténa, kdy můžete dostat náhradu mzdy či nemocenské a co dělat, když se do práce bojíte jít. Zaměstnanec, který přicestoval do České republiky z rizikových oblastí, a těmi už nejsou zdaleka jen čínská území, ale třeba i blízká severní Itálie nebo Rakousko (a proto jsme se rozhodli vydat tyto informace), může mít obavy o své zdraví a také vzbuzovat strach z nákazy u ostatních zaměstnanců. Obecně se podle původního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28. ledna 2020 považují za rizikové osoby, které se v posledních 14 dnech zdržovaly v oblasti nákazy koronavirem nebo přestupovaly na velkých asijských mezinárodních letištích. Definice může být v nejbližších dnech nebo hodinách pochopitelně rozšířena.

Jak fungují odložené platby a kdy je můžete využít?
26. 02. 2020
[5 minut čtení] Koupíte si zboží na e-shopu a zaplatíte za 14 dní nebo třeba až za čtvrt roku. Řeč není o půjčce, ale o odložené platbě. Díky ní mohou zákazníci některých internetových obchodů uhradit svoji objednávku až po rozbalení zboží. Na službu však nedosáhnou všichni. Odloženou platbu nabízejí stovky tuzemských e-shopů jako jednu z platebních možností. Využívají při tom služeb společností, které na českém trhu odložených plateb působí, jako například Twisto Pay nebo Mall Pay. Vlastní odloženou platbu nabízí svým zákazníkům také Alza.cz. E-shopy platí za každý zprostředkovaný nákup podobný poplatek jako za platbu kartou.

Půjčujete si auto v autopůjčovně? Možná se vám víc vyplatí carsharing
25. 02. 2020
[8 minut čtení] Nejezdíte autem tak často, aby se vám vyplatilo kupovat si vlastní auto, ale občas byste nějaké potřebovali? Carsharing je v Česku na vzestupu, ne vždy a pro každého ale musí být nutně výhodný. Carsharing nebo také krátkodobý pronájem vozidla, které si můžete půjčit na minuty, hodiny nebo i celé dny, je v současnosti stále více skloňovaným pojmem. Společnosti, které ho provozují, se často zaštitují ekologií a sdílenou ekonomikou, která omezuje spotřebu a tím pádem nepřispívá k zvyšování produkce CO2. Apelují na spotřebitele, že když si bude auto pronajímat místo toho, aby si ho koupil, výrazně ušetří, a navíc přispěje k čistějšímu ovzduší.

Jak vysoké úroky zaplatíte z dlužného nájemného?
25. 02. 2020
[4 minuty čtení] Vůči nájemci bytu nelze sjednat k zajištění jeho povinností smluvní pokutu, a to ani za nezaplacení nájmu. Je možné místo toho navýšit zákonné úroky z prodlení na úroky smluvní? Nezaplatíte-li řádně a včas nájemné, jste v prodlení a pronajímatel po vás může požadovat úroky z prodlení. S účinností od 1. 1. 2014 totiž nový občanský zákoník odstranil povinnost platit při prodlení s placením nájemného poplatek z prodlení.

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu a do kdy ho podat?
24. 02. 2020
[5 minut čtení] Pokud se chystáte podat daňové přiznání za rok 2019, nezapomeňte na povinnost informovat zdravotní pojišťovnu o vašich příjmech a výdajích za loňský rok. Kdo musí přehled podat a jak jej vyplnit? Už jsme vás informovali o tom, kdo má povinnost podat přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Nyní se zaměříme na zdravotní pojišťovny.

Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik vás budou stát?
24. 02. 2020
[7 minut čtení] Důležité listiny a drahé věci tu na vás v bezpečí počkají, před exekutorem je ale ani tady neschováte. Kolik prostoru vám banky nabídnou a za jaký roční poplatek? Nemáte-li doma trezor, může k fyzické ochraně důležitých smluv, dalších listin a cenností posloužit bezpečnostní schránka. Nabízejí ji ale jen některé pobočky větších bank. Na kolik ročně vás vyjde?

Bez úvěru ani ránu. Z vlastních úspor si bydlení může dovolit jen desetina lidí
21. 02. 2020
[5 minut čtení] Téměř 80 % lidí dává přednost vlastnímu bydlení před nájmem, dovolit si ho ale může jen málokdo. Logickým krokem je tedy cesta do nějaké hypoteční banky. Vlivem cen však stoupá zájem spíše o rekonstrukce. Bydlet ve vlastním chce až 76 % Čechů. Stěhovat se do svého plánuje 42 % z nich a celá polovina (21 %) by to ráda stihla už v horizontu pěti let. Chybí jim na to ale finance. Většina lidí předpokládá, že na pořízení bydlení budou potřebovat 1 až 3 miliony korun. Jen zhruba 20 % dotázaných ale vnímá v současnosti nové bydlení z hlediska množství nabídek na trhu s bydlením jako dostupné. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Wüstenrot, Bydlení a finance, který provedla agentura Ipsos. Sběr dat probíhal online v listopadu a prosinci 2019. Zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18–99 let.

Zvýšení úrokových sazeb: Je-li upečena inflace, musí se sníst (NÁZOR)
21. 02. 2020
[8 minut čtení] Inflace se jen tak nezbavíme. ČNB tak bude bankám nově platit za jejich vklady krapet lepší úrok. Zvýší banky i úročení účtů? Zdraží hypotéky? Bude se za půjčky platit více? Když ústřední banka pohne úrokovými sazbami, vyvstává nejedna otázka. Z pohledu úročení úspor občanů se zvýšení vkladových úroků dočkáme jen stěží. Konzervativní uložení masy peněz na běžných účtech ze zvyku banky nemotivuje, aby si ukrojily ze svých zisků. Kde by to mohlo zamíchat kartami, jsou hypoteční úvěry. Jde ale o to, jak s tím zamíchá konkurence mezi bankami.

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ a do kdy ho podat?
20. 02. 2020
[4 minuty čtení] S termínem daňového přiznání se blíží i datum odevzdání přehledu o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kdo má povinnost přehled podat a jak jej vyplnit? Přehled pro ČSSZ podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Týká se to jak hlavní, tak vedlejší činnosti. Podle zákona musí OSVČ podat přehled nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání.

Živitel rodiny vlivem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře. Na co máte nárok?
20. 02. 2020
[6 minut čtení] Co se změní v odškodnění pozůstalých po zemřelých zaměstnancích? Jak sebudou valorizovat náhrady? Zaměstnanec může v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřít, pak náleží jeho pozůstalým (rodinným příslušníkům) odškodnění. Za škodu a její náhradu odpovídá zaměstnavatel, ale hradí ji za něj jeho úrazová pojišťovna. Povinnost vyplatit jednorázové nebo vyplácet dlouhodobé odškodnění má zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu nebo pro kterého zaměstnanec pracoval, když došlo ke zjištění nemoci z povolání.

Telefonujete svému investičnímu poradci? Váš hovor by se měl povinně nahrávat
19. 02. 2020
[4 minuty čtení] Na jedné straně mají nahrané hovory zaručit bezpečí a férovost poskytovaných služeb. Ale zákazníci přijdou o soukromí a diskrétnost. Jakmile je hovor nahraný, lze jej využít, ale i zneužít. Senát 29. ledna 2020 vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 169) s pozměňovacím návrhem, který se týká vypuštění povinnosti nahrávat všechny telefonické hovory. V původním znění návrh totiž obsahoval požadavek plošného nahrávání hovorů, který se má týkat poskytovatelů investičních služeb (tedy obchodníků s cennými papíry, investičních společností, bank poskytujících investiční služby, investičních zprostředkovatelů i jejich vázaných zástupců).

Důstojný život dlužníků, nebo práva věřitelů? Splácet dluhy nebude motivační
19. 02. 2020
[5 minut čtení] Bude ještě někdo splácet dluhy, když se v roce 2020 třikrát zvyšuje exekučně nezabavitelné minimum? Není to moc a příliš často? Jde sice o ochranu rodin dlužníků, ale co věřitelé? V předchozím článku jsme informovali, jak se změní výpočet nezabavitelného minima pro dlužníky v exekuci a jejich rodiny a vypočetli si vyšší částky, které jim budou vždy zůstávat při sebevětších dluzích, které musejí v rámci exekuce splácet. Nejprve půjde o zvýšení od 1. dubna 2020 v důsledku valorizace životního minima. A od 1. července 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek, což také povede k jejich zvýšení.

Sociální dávky pro více rodin. Co bude znamenat zvýšení životního minima?
18. 02. 2020
[5 minut čtení] Životní minimum se od 1. dubna zvýší na 3860 Kč, existenční minimum pak ke stejnému datu na 2490 Kč. Více lidí díky tomu dosáhne na sociální dávky. Ale vliv to bude mít i na posuzování úvěrů. O zvýšení životního a existenčního minima v pondělí rozhodla vláda. Obě částky vzrostou o 13,2 %, což podle ministerstva práce reflektuje růst inflace od roku 2012, kdy se valorizovaly naposledy.

Dlužníkům v exekuci opět zůstane více peněz. Přehled, kolik ušetří
18. 02. 2020
[8 minut čtení] Dlužníkům v exekuci zůstane více peněz. Nezabavitelné částky se letos zvýší ještě dvakrát, a tak věřitelé budou na splacení dluhů čekat déle. Máme pro vás přehledné tabulky, co a pro koho se mění. Nezabavitelné minimum, které nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovalo k 1. 1. 2020. K jeho dalšímu zvýšení dojde od 1. 4. 2020 v důsledku valorizace životního minima a znovu, letos už potřetí, pak od 1. 7. 2020, kdy se změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese jejich další zvýšení.

Přinese nový realitní zákon hromadný konec podnikavců v realitách?
17. 02. 2020
[5 minut čtení] Zákon o realitním zprostředkování začne platit za několik dnů. Jaké povinnosti realitním makléřům přináší a jak se tyto změny dotknou klientů realitních kanceláří? V současnosti je v České republice alespoň papírově nejvíce realitních makléřů na počet obyvatel ze všech zemí EU a prodá se přes ně zhruba polovina nemovitostí nabízených na realitním trhu. Souvisí to nepochybně s tím, že stát se realitním makléřem není nikterak složité, protože český trh není v tomto ohledu nijak regulovaný (z celé EU platí podobná situace jen ve Španělsku a Česku). Se snadnou dostupností profese souvisí pak to, že ji vykonávají i lidé bez patřičného vzdělání, kvalifikace a praxe. Pro některé z nich je totiž práce realitního makléře synonymem pro jednoduchý job s vidinou rychle vydělaných peněz.

Navrhované vyšší odvody pro OSVČ dopadnou nejhůř na ty nejmenší
17. 02. 2020
[5 minut čtení] Důchodová komise navrhuje OSVČ výrazně zvýšit odvody na důchodové pojištění. Naše výpočty naznačují, že změna by nejtvrději dopadla na nejmenší podnikatele s nižšími příjmy. S úvahami o změnách důchodového systému vyplouvají na povrch první konkrétnější návrhy. Některé se týkají i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a nevyznívají pro ně zrovna příznivě.

Autorský honorář: kdy musíte podat daňové přiznání?
14. 02. 2020
[4 minuty čtení] Pokud přispíváte do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize a za svoji práci dostáváte autorský honorář, možná se vás týká povinnost podat daňové přiznání. V jakých případech je to nezbytné, a kdy přiznání naopak podávat nemusíte? Autorský honorář je odměna za dílo, které autor vytvořil. V případě, že přispíváte do médií, jde tedy například o honorář za článek, zveřejněnou fotku nebo video. Pokud jste spisovatel, inkasujete honorář za prodané knihy, podobně pak zpěvák získává honorář za přehrání své písně v médiích. Autorským honorářem je také příjem získaný za poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (vynálezy, patenty či ochranné známky).

Termínované vklady v únoru 2020: kde jsou nejlepší úrokové sazby?
14. 02. 2020
[3 minuty čtení] Zatímco sazby spořicích účtů se už pohnuly směrem nahoru, s termínovanými vklady zvýšení sazeb zatím moc nehlo. Aspoň na tři procenta ročně se dostala jen jedna banka a jedna družstevní záložna. Přehled nejlepších úrokových sazeb na trhu bank a družstevních záložen pro vybrané vklady. Pokud hledáte detaily nabídek, klikněte na konci článku na odkaz, který vás dovede na srovnávač všech termínovaných vkladů.

Můžete vykonávat více povolání na jednu smlouvu? A jak je to potom s výpovědí?
13. 02. 2020
[7 minut čtení] Ferda Mravenec – práce všeho druhu. I to je možné v zaměstnání, zákoník práce to nezakazuje. Jak se liší postup u jednotlivých výpovědních důvodů? Můžete dostat jednu výpověď na všechny práce, nebo snad každá práce vyžaduje svoji výpověď? Jako zaměstnanec můžete vykonávat pro jednoho zaměstnavatele více různých, rozdílných prací – prací různého druhu na jednu pracovní smlouvu. Jenže pak je to někdy složitější se skončením pracovního poměru, ať už z vaší strany jako zaměstnance, nebo ze strany zaměstnavatele. Jak se rozdílně postupuje při nadbytečnosti, porušení pracovní kázně, ztrátě kvalifikace, zdravotním postižení? Přinášíme přehled vašich práv v těchto situacích. A co když naopak chcete skončit vy, ale jen s výkonem jednoho povolání, a ne celým pracovním poměrem?

Úrokové sazby hypoték stouply, nejlepší jsou ale stále mírně přes 2 % p.a.
13. 02. 2020
[4 minuty čtení] Vybrat hypotéku není snadné, ale pokud její pořízení zvažujete, měli byste si pospíšit. Lepší sazby na depozitních produktech budou znamenat ale i mírně vyšší sazby na produktech úvěrových. Přestože zájem o hypotéky v posledních letech klesá kvůli jejich obtížnější dostupnosti, stále jsou pro mnoho lidí zásadní možností, jak financovat vlastní bydlení. Pokles objemu nově sjednaných hypoték souvisí především s loňským zpřísněním podmínek České národní banky pro jejich poskytování. Banky je od loňského října můžou poskytnout jen klientům, jejichž celkové zadlužení nepřekročí devítinásobek jejich čistého ročního příjmu. Zároveň nesmí měsíční splátka hypotéky a dalších dluhů přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele. Dále také platí doporučení ČNB, aby banky poskytovaly klientům hypotéky jen do 80 % ceny nemovitosti.

Spořicí účty v únoru 2020: kam se vyplatí vložit peníze?
12. 02. 2020
[5 minut čtení] Jaké banky a záložny mají nejvýhodnější úrokovou sazbu? Aktuální srovnání spořicích produktů bez výpovědní lhůty všech tuzemských bank a záložen s přehledem akčních nabídek. Stále probíhá akční nabídka ING Bank u ING Konta. Novým klientům se prvních 6 měsíců vložená částka úročí 2 % p.a. až do zůstatku 300 000 Kč. Stávající klienti si každý měsíc mohou vytvořit jednu spořicí obálku v hodnotě 3000 Kč až 100 000 Kč. Tuto obálku pak banka bude úročit 2 % p.a. po dobu 6 měsíců (přesně 185 dní). (Podrobné podmínky.)

Soukromé dluhopisy velkých společností: troufáte si je koupit?
12. 02. 2020
[6 minut čtení] Jsou investice do dluhopisů opravdu tak výnosné, jak se některé soukromé společnosti tváří, nebo s nimi můžete „proinvestovat“ i boty, co máte na sobě? Jako finančnímu poradci a předsedovi platformy SIG Peníze, mi chodí různorodé dotazy. Většinou je lze kladně zodpovědět. Nicméně jsou oblasti, od kterých klienta obvykle odrazuji. Jednou z nich jsou soukromé emise velkých společností, zejména dluhopisy.

Stále více cizinců chce pracovat v Česku. Láká je dobrá mzda
11. 02. 2020
[4 minuty čtení] Pracovníků pocházejících ze zemí EU u nás každoročně přibývá. Nejpočetnější jsou Slováci, narůstá však i počet pracovníků ze západních částí unie. Nejvíce je u nás Němců. Ale přibývají Ukrajinci. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) průmyslová produkce v prosinci 2019 reálně meziročně snížila o 3,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů meziměsíčně klesla o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,7 %. Celkově v roce 2019 průmyslová produkce klesla meziročně o 0,5 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 1,2 %. Zaměstnanost klesla o 1,1 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,2 %.

Jak je to s výpovědí ze zdravotních důvodů, když jste v práci omezeni jen částečně?
11. 02. 2020
[6 minut čtení] Lidé často v jednom zaměstnání vykonávají více povolání. Ale co když jejich zdraví jedno z nich nadále nedovoluje vykonávat? Mohou být propuštěni? Nebo zaměstnavatel musí umožnit vykonávat ostatní druhy práce? Zákoník práce rozeznává dva výpovědní důvody, které může zaměstnavatel použít kvůli zhoršenému zdraví zaměstnance. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď:

Chystané „vylepšováky“ politiků. Novinky, které vás nepotěší
10. 02. 2020
[7 minut čtení] V poslední době se to nápady na legislativní změny jen hemží. Některé jsou ve stádiu zvažování, jiné už čekají na účinnost. Namátkovou vybíráme řezanou DPH u piva či osekané důchody živnostníků, kteří platí minimální zálohy. Některé lepší, jiné horší. Řeč je o změnách, které, nejčastěji v oblasti daní, politici zvažují nebo už zcela reálně připravují.

Jak sledovat televizi úplně zadarmo? Tipy na bezplatná online vysílání
10. 02. 2020
[4 minuty čtení] Pokud se vám nechce platit za streamování filmů nebo seriálů, sáhněte po některé z bezplatných online televizí. Ty v základu nabízejí zpravidla živé vysílání a videoarchiv. Největší výhodou dostupných online televizí je právě přístup k bezplatnému videoobsahu a archiv pořadů a filmů. V některých službách je však archiv časově omezený, stejně tak nabídka pořadů bývá užší než u placených služeb. Další nevýhodou jsou (u komerčních televizí) reklamy, kterými se na bezplatných platformách nešetří, naopak u placených streamovacích služeb na ně nenarazíte.

Čínských zásilek z e-shopů se nebojte. Koronavirus v nich být nemůže
7. 02. 2020
[4 minuty čtení] Váháte, jestli si objednat zboží z asijského e-shopu, protože se bojíte, že by v balíčku s ním mohlo nepozorovaně přicestovat i to, oč vůbec nestojíte? Podle lékařů vám žádné riziko nehrozí. Obavy z nakažení novým typem koronaviru, který se k vám dostane prostřednictvím balíčku, se objevují v příspěvcích českých i zahraničních sociálních sítí. Dotazy na bezpečnost objednávek pocházejících z Číny ale zaznamenala také Česká pošta či Celní správa. Naši zákazníci se na přepážkách na toto občas zeptají, řekl pro Měšec.cz Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty.

Lepší spoření, dražší úvěry a silnější koruna. ČNB zvýšila sazby
6. 02. 2020
[4 minuty čtení] Nečekané zvýšení úrokových sazeb bude mít dobré i špatné zprávy, ale těch dobrých bude více. Více peněz dostanou spořílkové, za hypotéky si ale připlatíme. Levnější bude i cestování. Jak jsme vás na Měšci už informovali, ve čtvrtek 6. 2. 2020 odpoledne bankovní rada České národní banky nečekaně odsouhlasila zvýšení úrokových sazeb. Hlavní dvoutýdenní repo sazba vzrostla o 25 bazických bodů na 2,25 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3,25 % a diskontní sazby na 1,25 %. Důvodem byla pravděpodobně inflace, která už se nyní nachází nad hranicí tříprocentního pásma a očekává se její další růst.

Airbnb, hotel i tábor. Poplatek z pobytu musí řešit i neziskovky
6. 02. 2020
[4 minuty čtení] Města a obce od začátku roku zavádějí takzvaný poplatek z pobytu. Vedle hotelů a dalších ubytovacích zařízení padla povinnost platit i na různé zájmové spolky poskytující ubytování. Například na skauty a jejich táborníky. Poplatek z pobytu od nového roku nahradil (sloučil v jedno) dřívější ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským. Ten se vybírá za přenocování hosta v hotelu, kempu nebo penzionu do 60 dnů. Poplatek může být maximálně 21 korun s tím, že každá obec si jeho výši (do tohoto maxima) stanovuje sama.

Jak se určuje renta při poškození zdraví a pro pozůstalé zemřelých zaměstnanců?
6. 02. 2020
[9 minut čtení] Počítání nebo přiznávání rent za pracovní úrazy a nemoci z povolání je někdy složité. Co všechno se změnilo v roce 2019? Se zdravotním handicapem, který utrpěl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, si zpravidla není poškozený zaměstnanec schopen vydělávat tolik, co předtím, když byl zdravotně fit. Někdy si není schopen pro závažnost zdravotního omezení vydělávat vůbec. Ztrátu příjmu mu proto vedle případného invalidního důchodu až do dovršení 65. roku věku dorovnává úrazová renta – náhrada za ztrátu na výdělku, resp. přesněji řečeno, slovy zákoníku práce: náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (ačkoliv ani uznání invalidity, ani pracovní neschopnost po pracovním úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání není nutnou podmínkou pro přiznání renty. Nějaká nemoc z povolání či určitý pracovní úraz a jejich léčení se může obejít bez pracovní neschopnosti zaměstnance, ani poškozený zaměstnanec nemusí být uznán invalidním).

Kontokorent: příliš drahá půjčka. Ale pomůže, když potřebujete rychle zaplatit
5. 02. 2020
[4 minuty čtení] Stává se vám, že vaše výdaje občas převýší příjmy a koncem měsíce máte problém uhradit všechny své platby? Pak můžete využít služeb povoleného přečerpání účtu u vaší banky, neboli kontokorentu. Porovnali jsme jejich nabídky. Kontokorent neboli kontokorentní úvěr či povolené přečerpání účtu umožňuje čerpat peníze z účtu, i když na něm nemáte hotovost. Banka vám půjčí potřebné finanční prostředky a umožní vám jít do minusu. Na první pohled to vypadá, že kontokorent je bezpečnou a levnější formu půjčky oproti krátkodobým úvěrům s vysokými úroky, zdání ale často klame.

Chceme větší inflaci! Odtajněné záznamy prozradily, jak to bylo s oslabením koruny
5. 02. 2020
[7 minut čtení] Šest let uplynulo od okamžiku, kdy v ČNB uzrála a uspěla myšlenka k oslabování kurzu koruny. V Česku mělo být dosaženo vyšší domácí inflace, takové, že kurz koruny zůstane setrvale slabší. Když se to neudělá dnes, do konce roku se to již nestihne. A když se to pak třeba udělá pod tlakem okolností, bude to nákladnější. I takto se argumentovalo, když se v listopadu 2013 rozhodovalo o oslabování koruny a devizových intervencích.

HBO, Netflix nebo Amazon. Kolik stojí předplatné online filmů?
4. 02. 2020
[6 minut čtení] Online streamovací služby nabízejí tisíce filmů, seriálů nebo dokumentů, které si můžete kdykoliv přehrát. Srovnali jsme ceny deseti z nich. Na kolik vás vyjde měsíční předplatné a co nabízí? Česká služba se zaměřuje na menší a nezávislé domácí i zahraniční filmy a dokumenty. Většina videotéky je dostupná v rámci měsíčního nebo ročního předplatného. Přehrávat jde jen na desktopu, mobilní aplikace chybí. Stejně jako před loňským spuštěním předplatného jde filmy dál také půjčovat za 60 Kč na 30 dní nebo kupovat za 110 Kč.

Když nejste plně invalidní, můžete si vydělávat. O kolik vám ale mohou snížit rentu?
4. 02. 2020
[5 minut čtení] Jaký fiktivní výdělek vám mohou počítat, i když po úrazu ve skutečnostinevyděláváte? Na jakou rentu mají nárok lidé ve služebním poměru, třeba vojácinebo lidé zranění mimo výkon zaměstnání? V případu, který si tentokrát přiblížíme, nešlo o spor na zdraví poškozeného zaměstnance a jeho zaměstnavatele, ale o spor zaměstnavatele s pojišťovnou. Zaměstnavatel poskytl zraněnému zaměstnanci, resp. příslušníkovi ozbrojeného sboru – vojákovi, více, než byla ochotna platit pojišťovna, a tak došlo ke sporu právě mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou.

EET zdarma. Tipy na bezplatné nebo levné řešení pro drobné podnikatele
3. 02. 2020
[11 minut čtení] Pokud nepotřebujete sofistikované řešení pro povinné EET, máme pro vás funkční tip. Jak splnit zákon a neutrácet balík peněz za povinnou evidenci tržeb. Jak reagovat na problémové zákazníky. A jak nemuset s sebou nosit tiskárnu. Pokud v obchodě nebo ve službách potřebujete řešit pokladnu, EET a platební karty v jednom, máte k dispozici několik desítek řešení, ta najdete v podrobné analýze. V tomto textu se zaměříme na tzv. low-cost řešení, tj. možnosti, jak splnit zákon a neutrácet za to hodně peněz.

Novinky v lednu: vyšší důchody a minimální mzda, ale také poplatky
3. 02. 2020
[14 minut čtení] Leden 2020 byl na změny bohatý. V tradičním měsíčním přehledu máme pro vás souhrn informací, které by vám neměly uniknout. Máme pro vás i pár tipů na zajímavé bonusy. Začátek roku s sebou tradičně přináší řadu změn. Díky některým z nich se váš rodinný rozpočet v roce 2020 může navýšit o nějakou tu korunu. Jiné jsou bohužel méně příznivé.

Přehledně: Kolik stojí online hudba v mobilu?
31. 01. 2020
[5 minut čtení] Platformy na streamování hudby umožňují poslech desítek milionů skladeb. Za kolik si je můžete předplatit a co nabízejí? Jak ušetřit za hudbu, když je vás více? Do našeho výběru jsme zahrnuli osm služeb, kde je možné za předplatné poslouchat libovolné skladby a využívat další služby. Některé z nich jde poslouchat i bezplatně s určitým omezením a s povinnou reklamou.

Svět financí? Jen zvrhlost a dekadence
31. 01. 2020
[7 minut čtení] Základy opírající se o iluze. Příznačný optimismus. Líbivé a uhlazené prezentace. Zastírání reality. Kdo měl nějaké iluze o finančních trzích, lehce je ztratí. Kromě běžné terminologie a definic pojmů ze světa peněz a finančních trhů čekají na čtenáře knihy Finanční trhy a investování od univerzitního profesora Josefa Jílka překvapivá sdělení. Pokud si myslíte, že na burze lze zbohatnout, tato kniha vás postaví zpět nohama na zem.

Paušální daň pro OSVČ míří do připomínkového řízení. Má ubrat papírování
30. 01. 2020
[2 minuty čtení] Platit paušální daň a nerozčilovat se každý rok s daňovým přiznáním a podáváním přehledů? Řada živnostníků by takovou variantu uvítala. Ministerstvo financí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, který má živnostníkům přinést zjednodušení odvodových povinností, snížení náročnosti administrativy a úsporu finančních nákladů. Daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné nebudou muset odevzdávat na třech různých formulářích, ale vyřeší jej prostřednictvím jedné paušální platby. Zavedení paušální daně je plánováno od 1. ledna 2021. Týkat se má Živnostníků a podnikatelů s ročním příjmem do 1 milionu Kč.

Jak dobít kredit do mobilu z bankovního účtu?
30. 01. 2020
[4 minuty čtení] Máte předplacenou kartu mobilního operátora a nemáte platební kartu. Nevadí, jde to i z bankovního účtu. Může být váš, ale i někoho jiného a ten vám kredit dobije. Přestože většina lidí má dnes u svého mobilního operátora nastavený paušál, stále je mnoho těch, kteří si pravidelně dobíjí kredit na předplacené kartě. Důvody k tomu jsou různé, jedním z nich může být například snadnější kontrola nad tím, kolik utratíte za telefon. Způsobů, jak si dobít kredit na mobilním telefonu, je nespočet, rozhodně kvůli němu nemusíte vystát důlek před nejbližší trafikou.

Na zaměstnance bank musí být větší přísnost než na jiné zaměstnance
30. 01. 2020
[4 minuty čtení] Co vedlo ke ztrátě důvěry banky v pokladní a její okamžité zrušení pracovního poměru? I soukromí rodinných příslušníků a osob blízkých zaměstnanci banky musí být chráněno jako soukromí jiných lidí. Zaměstnankyně banky – pokladní – v období od 1. 1. 2015 do 11. 2. 2016 provedla celkem 45 vkladů a výběrů hotovosti ve prospěch nebo na vrub vlastního účtu, nebo účtů, kde je zmocněnou osobou, nebo účtů osob blízkých (rodinných příslušníků).

Záruka skončí, možnost reklamace ne. Co přinese novela občanského zákoníku?
29. 01. 2020
[5 minut čtení] Chystaná novela občanského zákoníku zruší dvouletou zákonnou záruku týkající se reklamace zboží. Možnost reklamovat zboží až dva roky po jeho zakoupení však zůstane a práva spotřebitelů se zlepší. Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv. Členské státy je musejí zapracovat do vnitrostátního práva do 1. července 2021 s tím, že nová úprava vstoupí v účinnost 1. ledna 2022.

Čeho se vyvarovat a jak se nespálit při koupi nemovitosti?
29. 01. 2020
[5 minut čtení] Koupě nebo prodej nemovitosti je vždy komplikovanou záležitostí, která vyžaduje obezřetnost a také notnou dávku orientace v právních záležitostech. Především s ohledem na podobu a podstatné náležitosti kupní smlouvy i následný průběh katastrálního řízení. Právní úpravu náležitostí kupní smlouvy na nemovitost lze nalézt v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění, přičemž proces katastrálního řízení se řídí zákonem č. 265/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Pojďme si přiblížit určitá praktická doporučení týkající se koupě či prodeje nemovitosti.

Firma padá do insolvence, ale manažerům se vyplácí miliony. Je to v pořádku?
28. 01. 2020
[5 minut čtení] U soudů se znovu hraje o 8 milionů pro manažera krachující společnosti, která neměla nikdy zkrachovat. V zájmu diskrétního obejití zákona neměl měsíční odměnu, ale týdenní příjem půl milionu. Bude muset část peněz vracet? Jsem právníkem, a proto spadám do kategorie dobře odměňovaných pracovníků. Snad tedy mně ani některým soudcům, kteří jsou placeni ještě více než dobře, skutečně velkoryse, nikdo nebude podsouvat, že kritický pohled na věc je dílem závisti.

Místo stravenek peníze v hotovosti. Změnu má přinést stravenkový paušál
27. 01. 2020
[4 minuty čtení] Zavedení stravenkového paušálu má přinést snížení administrativy a nákladů zaměstnavatelům poskytujícím svým zaměstnancům příspěvek na jídlo. Nakonec jej ale stejně zaplatí daňoví poplatníci. Od roku 2021 má vstoupit v platnost novela zákona o daních z příjmů, která umožní, aby zaměstnanci mohli dostávat kromě stravenek peníze. Současný návrh zákona počítá s tím, že zaměstnavatelé obdrží stravenkový paušál, díky němuž budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat daňové zvýhodnění stravování také přímo v penězích. Příspěvek na stravování osvobozený od daní a pojistných by tak mohli využít i zaměstnanci, co na něj dnes nemají nárok.

Pozor na DCC. U drobné platby kartou byl rozdíl téměř 320 Kč za nic
27. 01. 2020
[6 minut čtení] Zaplatíte kartou, nic nepotvrzujete, nikdo po vás nic nechce, vše proběhne automaticky. Úsměv, poděkování, odcházíte. Po zaúčtování zjistíte, že jste darovali (třeba) tři stovky zahraniční bance. Vítejte ve světě DCC. Dynamic Currency Conversion, ve zkratce DCC, umožňuje držitelům platebních karet platit v měně, ve které je karta vedena. Na první pohled prospotřebitelské řešení je ale ve skutečnosti chytákem. Částka se vám sice strhne v měně karty, tedy v případě karty vedené v CZK bude platba v CZK, ale značně nevýhodným kurzem. V praxi tak zaplatíte více, než kdyby se transakce zaúčtovala v původní měně.

Bankovní tajemství jako symbol. Jak vznikal věhlas švýcarských bank?
25. 01. 2020
[6 minut čtení] Švýcarsko je jednou z nejbohatších zemí Evropy, která je spojována kromě jiného se svým rozvinutým bankovním sektorem. Vznik švýcarského bankovnictví je možné datovat již do 18. století, kdy jednotlivé banky vznikaly z iniciativy bohatých obchodníků. Nejstarší bankou byla banka Wigelin et Co., která byla založena již v roce 1741 ve městě St. Gallen. V roce 2013 byla tato banka restrukturalizována a stala se součástí bankovní skupiny Raiffeisen.

Přehledně: kolik stojí předplatné online deníků?
24. 01. 2020
[4 minuty čtení] Čtenářské předplatné zavádí čím dál víc online deníků. Zatímco dříve jsme byli zvyklí klikat na články zadarmo výměnou za web oblepený reklamou, dnes musíme za exkluzivní obsah platit. U sedmi online deníků, které nabízejí zpoplatněný obsah, jsme zjišťovali výši ročního předplatného pro nové předplatitele. Dále popisujeme, co prémiové služby zahrnují, kvalitu obsahu v článku neřešíme.

Může soud potrestat nevěrného manžela přiznáním nižšího podílu ze společného majetku?
24. 01. 2020
[6 minut čtení] Manželé by po rozvodu měli dostat ze společného jmění zásadně stejně. Kdytomu tak být nemusí? Jaká jsou další pravidla pro vypořádání společného jměnímanželů, když se nedohodnou a rozhoduje soud? Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé po rozvodu na tom, jak si vypořádají své majetkové společenství, tedy společné jmění manželů (to, co za trvání manželství společně nabyli, ať už jde o majetková aktiva, či pasiva), může je na návrh jednoho z nich vypořádat soud. Základním pravidlem, podle kterého soud bude postupovat, je pravidlo zakotvené v § 742 odst. 1 písm. a) OZ, a to že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné.

Pojišťovnám důvěřujeme, pojištění nerozumíme. Vznikají „revize pojistných smluv“
23. 01. 2020
[6 minut čtení] Více než polovina lidí se neorientuje v pojišťovacích produktech. Snadno tak mohou přijít o peníze, na které by jinak z pojistného plnění měli nárok. To je hnací voda na mlýn bankám, poradcům i startupům, kteří tak nabízejí „revizi smluv“. Z výsledků aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, který zjišťoval, jaké typy pojištění Češi uzavírají a jaké mají povědomí o pojištění, vyplývá, že nejvíce respondentů (62 %) má uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Což není nikterak překvapivé, vzhledem k tomu, že jde o povinné pojištění. Až 31 % lidí přitom neuvažuje o tom, že by se pojistili nad rámec zákonem stanoveného pojištění, například sjednáním havarijního pojištění.

Na co si musíte dát pozor, když je váš úvěr zajištěn směnkou?
23. 01. 2020
[4 minuty čtení] Jak se můžete bránit, když je po vás vymáhán směnečný závazek? Proč a oč bude těžší vaše obrana, když vás zažaluje věřitel, který drží vaši směnku? Občan vystavil 21. 3. 2007 směnku, kterou se zavázal zaplatit dne 30. 4. 2009 nebankovní úvěrové společnosti (nebudeme ji jmenovat, koho zajímá, o jakou společnost šlo, může si tuto informaci vyhledat na internetové stránce Nejvyššího soudu ČR) částku 75 000 Kč. Směnka byla vystavena k zajištění „nároků“ úvěrové společnosti ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 3. 4. 2007. Ve smlouvě o úvěru na dva roky bylo dohodnuto, že občanovi budou poskytnuty finanční prostředky ve výši 40 000 Kč a, pochopitelně též, že se občan zavazuje tento úvěr splatit a dále že musí zaplatit odměnu za poskytnutí úvěru 6000 Kč a poplatek za správu smlouvy o úvěru 18 800 Kč.

Překupníci s tváří e-shopu. Jak se vyhnout problematickým nákupům?
22. 01. 2020
[5 minut čtení] Na první pohled se jeví jako běžný internetový obchod, jsou však pouze prostředníky mezi zákazníkem a obchodníkem, hlavně z Číny. S nákupem na nich jsou spojené problémy s reklamacemi i kvalitou zboží. O jaké obchody jde a jak je rozpoznat od klasického e-shopu? Před zprostředkovatelskými e-shopy dlouhodobě varuje jak Česká obchodní inspekce (ČOI), tak spotřebitelská organizace dTest. Stížností na ně přesto přibývá. Důvodem je rostoucí počet podobných nákupních platforem na internetu i fakt, že běžný zákazník na první pohled netuší, že si zboží ve skutečnosti objednává u někoho jiného.

Kvůli 7 směnám absence dostal okamžitou výpověď, a navíc přišel o dovolenou
22. 01. 2020
[5 minut čtení] Mohou vám za neomluvené absence zkrátit dovolenou, a ještě vás vyhodit z práce? Může vám tak za jeden prohřešek hrozit ztráta dovolené, peněz a ještěokamžité zrušení pracovního poměru? Musí vám nějaká dovolená zůstat, nebovám mohou zrušit všechnu? Zaměstnanec se v případu řešeném Nejvyšším soudem (pod spis. zn. 21 Cdo 2296/2018) domáhal po zaměstnavateli doplatku mzdy a náhrady mzdy. V kalendářním roce 2015 měl 7 neomluvených absencí v délce celé pracovní směny, za což byl postižen krácením dovolené, a současně s ním byl rozvázán pracovní poměr jeho okamžitým zrušením.

Přehledně: Které banky mají mobilní aplikace?
21. 01. 2020
[3 minuty čtení] Základní přehled mobilních aplikací bank. Které banky umožňují placení prostřednictvím Google Pay a Apple Pay? A kde můžete při správě mobilního bankovnictví využívat své biometrické údaje? Přes mobilní aplikace lze nejen spravovat svůj účet, ale také prostřednictvím nich platit. Placení přes Google Pay a Apple Pay, stejně jako používání biometrických údajů při přihlašování do mobilního bankovnictví a ověřování transakcí, má také sloužit ke zvýšení bezpečnosti.

Je horší porušení smlouvy, nebo neuposlechnutí zaměstnavatele?
21. 01. 2020
[6 minut čtení] Co všechno určuje vaše povinnosti v zaměstnání? Jak může být potrestáno jejich nedodržování? Co vám přitěžuje a co vás omlouvá? Dne 12. 5. 2010 obdržel zaměstnanec pracující jako obchodní ředitel výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Již 10. 5. 2010 však v souvislosti s – u zaměstnavatele připravovanými – organizačními změnami uzavřel se zaměstnavatelem písemnou dohodu, v níž se zavázal, že dne 11. 5. 2010 odevzdá (vrátí) zaměstnavateli služební vůz. Tomuto závazku však nedostál, uvedeného dne automobil nevrátil a učinil tak až 28. 5. 2010.

Daň z nemovitých věcí 2020: Novinky, kvůli kterým musíte podat přiznání
20. 01. 2020
[6 minut čtení] V oblasti daně z nemovitých věcí loni a k 1. lednu 2020 proběhlo několik změn, které pro majitele nemovitostí a pozemků mohou znamenat vznik povinnosti podat nové daňové přiznání. Které to jsou? Leden je kromě změn, které začaly platit na přelomu roku, tradičně ve znamení daně z nemovitých věcí. Loni a na přelomu roku navíc začaly platit novinky, v jejichž důsledku budou muset někteří majitelé nemovitostí podat daňové přiznání.

Pozůstalosti v bance vyřizuje robot. Odbaví desítky žádostí denně
20. 01. 2020
[4 minuty čtení] V případě úmrtí klienta řeší pozůstalost s notářem. Řeč je o robotovi, který za své lidské kolegy v bance převzal pracnou a časově náročnou agendu. Banky využívají umělou inteligenci čím dál častěji a na stroje přesouvají primárně rutinní činnosti. Pro klienty ČSOB znamená nový virtuální „zaměstnanec“ rychlejší zpracování notářské žádosti a větší přesnost – u robota klesá riziko případné chyby. Do přímého kontaktu s ním však nepřijdou, komunikace probíhá jen mezi bankou a notářem. Systém teď běží v pilotním režimu a robot denně vyřídí 50 žádostí. Od února 2020 ho chce banka spustit naostro.

Víkend si můžete užít i v teple. Navštivte s námi muzeum
18. 01. 2020
[4 minuty čtení] Máme pro vás několik tipů na návštěvu stálých expozic věnovaných numismatice a to v Čechách i za jejich hranicemi. Níže uvedené informace vycházejí z mých pozitivních zkušeností z návštěv uvedených muzeí. Tento text navazuje na článek „Kam na výlet za bankami, cennými papíry a penězi?“.

Víkend si můžete užít i v teple. Navštivte s námi muzea na peníze
18. 01. 2020
[4 minuty čtení] Máme pro vás několik tipů na návštěvu stálých expozic věnovaných numismatice, a to v Čechách i za jejich hranicemi. Níže uvedené informace vycházejí z mých pozitivních zkušeností z návštěv uvedených muzeí. Tento text navazuje na článek Kam na výlet za bankami, cennými papíry a penězi?

Proč by vás neměla zajímat aktuální výkonnost penzijních fondů?
17. 01. 2020
[4 minuty čtení] Penzijní společnosti přicházejí s ročním bilancováním. Důležitější než meziroční srovnání kondice fondů by však mělo být porovnání jejich dlouhodobých výkonností navzájem. Srovnání nám poskytne ucelený obraz toho, co se na trhu penzijních fondů dělo nejen v uplynulém roce, ale i od jejich založení. Řeč je primárně o účastnických penzijních fondech doplňkového penzijního spoření. Starší, tzv. transformované fondy penzijního připojištění, kvůli odlišnému způsobu účtovaní zveřejňují svoje roční výsledky obvykle na přelomu března a dubna.

Cizinci berou stejné peníze jako Češi. Někteří si vydělají i více
17. 01. 2020
[4 minuty čtení] S klesající mírou nezaměstnanosti roste v Česku zájem o cizince. Nejčastějším typem zahraničního zaměstnance je Ukrajinec, pracující v průmyslu, který pobírá stejnou mzdu jako Čech. Celoroční průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2019 klesla na 2,8 %, zatímco v roce 2018 se celoroční průměr nezaměstnanosti pohyboval na úrovni 3,2 %. Očekává se, že v roce 2020 průměrná nezaměstnanost mírně vzroste na 3 %, avšak nadále bude patřit k nejnižší v celé EU. Slabší růst HDP ale vede k tomu, že se začal zmírňovat i pokles nezaměstnanosti a například v průmyslu, na který dopadá nepříznivý vývoj na exportních trzích, začala klesat zaměstnanost, tedy v průmyslu se snižuje počet pracovních míst, říká Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Problém jménem školka. Jak dostat dítě tam, kam nespadá
17. 01. 2020
[4 minuty čtení] Dny otevřených dveří a následné zápisy do mateřských školek se blíží. Pokud vám školka v místě vašeho bydliště nevyhovuje, existuje několik možností, jak se dostat do spádovosti té, která je vám milejší. Do které školky vaše dítě patří, byste měli zjistit na stránkách vašeho města. Zkusit však můžete také vyhledávač, který vás ke stejnému výsledku obvykle dovede rychleji. Například na stránkách Brna se nakonec dostanete do mapy, kde po kliknutí na barevný puntík zjistíte informaci o vaší spádové školce.

Silniční daň: Kdo musí podat, kdy a jak zaplatit daňové přiznání?
16. 01. 2020
[3 minuty čtení] Na pátek 31. ledna 2020 připadá poslední možnost podat daňové přiznání k silniční dani. Koho se tato povinnost týká a jak postupovat? Silniční daň musíte platit za každé osobní auto, které používáte k podnikání. Dále se povinnost týká nákladních aut nad 3,5 tuny a přípojných vozidel nad 3,5 tuny. Existuje několik výjimek, kdy daň platit nemusíte.

Může vám zaměstnavatel strhnout ze mzdy náhradu škody, kterou jste mu způsobili?
16. 01. 2020
[4 minuty čtení] Smí si zaměstnavatel jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody, kterou mu dlužíte, z vaší mzdy a strhnout si potřebnou částku, anebo mu to musíte odsouhlasit v dohodě? Nejvyšší soud ČR v rozsudku z 21. května 2019, (spis. zn. 21 Cdo 238/2019), konstatoval, že i když je proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a na náhradu mzdy nebo platu jednostranné započtení zaměstnavatelem, jsou-li dodrženy zákonné limity (tj. limity pro srážky ze mzdy) obecně přípustné, jde-li však o pohledávku zaměstnavatele na náhradu škody, zákon jednostranné započtení zaměstnavatelem zapovídá, neboť možnost provádět srážky ze mzdy k náhradě škody podmiňuje uzavřením dohody o srážkách ze mzdy (ustanovení § 147 odst. 3 věty druhé zákoníku práce).

Přehled, kolik můžete získat na bonusech od zdravotní pojišťovny
15. 01. 2020
[7 minut čtení] Zjistěte, kolik můžete získat na příspěvcích od té své, nebo jestli se vám vyplatí uvažovat o změně pojišťovny. Přehled bonusů s podrobnými odkazy na věrnostní programy zdravotních pojišťoven. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se předhánění v bonusech, které nabízejí svým klientům a lákají na ně klienty nové. Projděte si, co která pojišťovna nabízí.

V obchodě se kradlo. Za manko však byly zodpovědné prodavačky
15. 01. 2020
[4 minuty čtení] Hmotná odpovědnost či dohoda o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování. Co si pod tím představit? Mohou ji vám dát podepsat ještě před vznikem pracovního poměru? Odpovídáte pak i za věci v regálech volně přístupné zákazníkům, kteří kradou? Podle ustanovení § 252 odstavce 1 zákoníku práce, byla-li se zaměstnancem uzavřena (písemná) dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mu k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Daň z nemovitých věcí 2020: Projděte si průvodce v otázkách a odpovědích
14. 01. 2020
[7 minut čtení] Do konce ledna je potřeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020. Oficiální termín pro jeho odevzdání je do 31. ledna 2020. Projděte si průvodce, který vám odpoví na všechny důležité otázky s daní související. Přiznání musí podat ti, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví nějakou nemovitost – pozemek, zdanitelnou stavbu, jako třeba rodinný dům nebo byt či nebytovou jednotku.

Tři varianty důchodové reformy. Stát ale na ni (zatím) nemá peníze
14. 01. 2020
[6 minut čtení] Kontury návrhu důchodové reformy jsou zase o trochu jasnější. V naprosté mlze ale zůstává, kde by stát měl vzít peníze na zafinancování nejvelkorysejších variant. Ministryně resortu práce Jana Maláčová spolu se šéfkou Komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise) Danuší Nerudovou představily o něco jasnější podobu připravované reformy penzí. O tom, kde by se na nové vysoké výdaje mělo vzít, se návrh nezmiňuje. Maláčová uvedla, že s legislativním návrhem chce přijít do léta. Tatáž novela by podle ní měla do výše důchodu více reflektovat péči o dítě a do důchodového věku zase výkon náročných profesí.

Nejlepší peníze: stříbro, zlato, nebo… co?
13. 01. 2020
[7 minut čtení] Před 50 lety byla přeťata poslední vazba dnešních měn ke zlatu. Napříč posledním stoletím pak leckdo střádal papírové bankovky. Jako poklad by dnešní bankovky zakopal jen blázen, vždyť jejich kupní síla je určována centrální mocí. Bývaly doby, kdy pokladem byly zlaťáky nebo stříbrňáky, zejména mince z drahokovu. Od doby, kdy zlato porazilo stříbro, uplynulo mnoho vody. Před asi 150 lety se stříbro dostalo na vedlejší kolej a vzrostl zájem o zlaťáčky.

Ateliér vs. byt. Jak (ne)ušetříte za bydlení?
13. 01. 2020
[4 minuty čtení] Zdražování bydlení některé lidi nutí ke kompromisům ve výběru cenově dostupných prostor. Ne vždy je ale levné bydlení opravdu levnější než ostatní byty na trhu. Přestože byty nezdražují tak rychle jako v předchozích měsících, stále rostou průměrně o 3 %. A z prognóz analytiků nevyplývá, že by se na této situaci mělo něco dramaticky měnit. Koncem roku 2019 navíc začaly pozvolna růst i úrokové sazby u hypoték. Půjčky na bydlení zdražila Česká spořitelna, která úrokové sazby hypoték s fixací na pět let zvýšila o 0,2 % na 2,64 % a hypotéky s fixací na tři roky dokonce o 0,3 % na 2,74 %. Úrokové sazby však zvýšila i banka Wüstenrot nebo Raiffeisenbank.

Česká pošta zdražila. Od února si připlatíte za doručení do druhého dne
10. 01. 2020
[4 minuty čtení] Česká pošta v lednu zdražila některé služby. Další změny připravuje na únor, kdy představí dvourychlostní doručování. Budete-li chtít zásilku doručit den po podání, připlatíte si. Českou poštu čeká v příštích pěti letech utahování opasků a změny, které mají pomoci podniku ze ztráty. Šéf pošty Roman Knap pro Hospodářské noviny uvedl, že se plánuje i zavírání některých poboček, postupování jiným franšízantům nebo větší využití samoobslužných kiosků. To povede třeba k tomu, že si obyvatelé malých obcí budou balíky vyzvedávat častěji prostřednictvím konceptu Pošta Partner, například v samoobsluze.

Uzbek s ukrajinským řidičákem, polským autem a vízem. Takto jezdí taxi v Praze Bolt
10. 01. 2020
[7 minut čtení] Nelegální podnikání v taxislužbě přes aplikace v Praze jede ve velkém. Před pár dny policisté zadrželi například Uzbeka s ukrajinským řidičským průkazem. Pro zákazníky však vždy rozhoduje jen cena, porušování zákonů odpouštějí. V Praze každodenně podnikají desítky nelegálních provozovatelů vozidel taxislužby jezdících na aplikace a stovky cizozemských řidičů, kteří sedí za volantem. Stát z takových příjmů vidí jen drobné, ve většině případů nic. Daň z příjmů se neodvádí, silniční daň nikdo nezná, DPH si není na kom vzít. Sankce? A komu? Příjem se dělí mezi správce flotily a řidiče, často v poměru 60:40 v neprospěch řidiče. Cizincům však riskování za to stojí, ve své domovské zemi by si vydělali ještě méně. V případě problémů s českými úřady stačí opustit Českou republiku a sankce jsou nevymahatelné.

Na příspěvku na bydlení dostanete v roce 2020 více peněz
9. 01. 2020
[3 minuty čtení] Příspěvek na bydlení se zvýšil zvláště vlivem vyšších normativních nákladů, ze kterých se počítá. Pokud na něj dosáhnete, obdržíte vyšší dávku. Příspěvek na bydlení slouží rodinám či jednotlivcům, kteří mají problém zaplatit náklady na své bydlení. Na příspěvek máte nárok, pokud jste vlastník nebo nájemník, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů) a současně jsou nižší nebo se rovnají částce takzvaných normativních nákladů stanovené zákonem. V případě, že jsou vaše reálné náklady na bydlení vyšší než normativní, počítá se příspěvek na bydlení z normativních nákladů. Pozor, na příspěvek na bydlení nemají nárok ti, kteří splácí hypotéku.

Na příspěvku na bydlení dostanete v roce 2020 více peněz
9. 01. 2020
[3 minuty čtení] Příspěvek na bydlení se zvýšil zvláště vlivem vyšších normativních nákladů, ze kterých se počítá. Pokud na něj dosáhnete, obdržíte vyšší dávku. Příspěvek na bydlení slouží rodinám či jednotlivcům, kteří mají problém zaplatit náklady na své bydlení. Na příspěvek máte nárok, pokud jste vlastník nebo nájemník, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů (v Praze 35 % příjmů) a současně jsou nižší nebo se rovnají částce takzvaných normativních nákladů stanovené zákonem. V případě, že jsou vaše reálné náklady na bydlení vyšší než normativní, počítá se příspěvek na bydlení z normativních nákladů. Pozor, na příspěvek na bydlení nemají nárok ti, kteří splácí hypotéku.

Dozvěděl se, že děti nejsou jeho. Tak manželku zažaloval
9. 01. 2020
[4 minuty čtení] Manželka mu řekla, že děti nejsou jeho. Má žena zaplatit muži za způsobenou újmu, když ten zjistí, že děti nejsou jeho? Je to dost kruté, bezohledné a nemravné, jak stanoví zákon, aby mu musela zaplatit? Se žalobami na odškodnění morální újmy jako by se v poslední době roztrhl pytel. Důvodem asi bude možnost uplatňovat zvýšené nároky. Už jsme vám přiblížili několik zajímavých případů.

Výpočet dovolené se má změnit. Někteří jí budou mít méně
8. 01. 2020
[3 minuty čtení] Novela zákoníku práce počítá s úpravou výpočtu dovolené. Ta se má nově určovat podle odpracovaných hodin. Přijdete kvůli novému způsobu výpočtu o část volna, nebo vám naopak na dovolené přidá? Novela zákoníku práce, kterou vláda schválila v polovině prosince roku 2019, počítá s řadou změn, jako jsou třeba sdílená pracovní místa nebo navýšení odškodnění pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel při výkonu práce, a mnoho dalších. Nyní novela čeká na schválení parlamentu. Část změn by měla začít platit už od poloviny roku 2020, na některé si budeme muset počkat až do začátku roku 2021.

Výpočet dovolené se má změnit. Nově se má místo dnů počítat v hodinách
8. 01. 2020
[3 minuty čtení] Novela zákoníku práce počítá s úpravou výpočtu dovolené. Ta se má nově určovat podle odpracovaných hodin. Přijdete kvůli novému způsobu výpočtu o část volna, nebo vám naopak na dovolené přidá? Novela zákoníku práce, kterou vláda schválila v polovině prosince roku 2019, počítá s řadou změn, jako jsou třeba sdílená pracovní místa nebo navýšení odškodnění pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel při výkonu práce, a mnoho dalších. Nyní novela čeká na schválení Sněmovny. Změny ale začnou platit patrně až od začátku roku 2021.

Co se změní na pravidlech, když vy dáváte výpověď zaměstnavateli?
8. 01. 2020
[6 minut čtení] Kdy bude zaměstnavateli hrozit fikce doručení jako vám? Co se změní, když končíte pro to, že odmítáte přejít k novému zaměstnavateli? Budete moci zaměstnavateli psát do datové schránky? Onehdy jsme vám vysvětlovali, jak správně dát výpověď a také jak ji případně negovat, když jste si ji rozmysleli. Jenže snad již zažitá pravidla se zase mají změnit. Podívejme se jak.

Daňové formuláře 2020 ke stažení a daňová poradna
7. 01. 2020
[2 minuty čtení] Daň z nemovitých věcí (nemovitostí), daň z příjmů fyzických osob, silniční daň, DPH, přehled příjmů a výdajů – všechno máme a další budou přibývat. Již dnes můžete stahovat formuláře, nebo je vyplnit online. Potřebujete radu? Máme pro vás daňového poradce. Nadále vás server Měšec.cz bude v roce 2020 provázet daněmi. Pokud jste nedočkaví a chcete nebo musíte co nejdříve splnit své daňové povinnosti, nemusíte na nic čekat a můžete využít náš daňový servis.

Jak se sráží ze mzdy, když někomu dlužíte?
7. 01. 2020
[5 minut čtení] Exekuční splácení dluhů ze mzdy se prodlouží, věřitelé dostanou každý měsíc méně. Podrobně a s příklady si probereme, jak se sráží ze mzdy při exekuci, ale i dobrovolných srážkách nebo když dlužíte třeba zaměstnavateli. Výpočtový vzorec pro exekuční srážky ze mzdy vychází z úrovně životního minima jednotlivce a stanoveného normativu nákladů na bydlení. Podle nich je určována částka, která nesmí být sražena z měsíční mzdy povinného zaměstnance. Její výpočet jsme si přiblížili v článku Dlužníkům v exekuci zůstane v roce 2020 více peněz.

Spořicí účty v lednu 2020: kam se vyplatí vložit peníze?
6. 01. 2020
[4 minuty čtení] Jaké banky a záložny mají nejvýhodnější úrokovou sazbu? Aktuální srovnání spořicích produktů bez výpovědní lhůty všech tuzemských bank a záložen s přehledem akčních nabídek. Dozvíte se, že 3 % někdy nejsou tím, čím vypadají být. ING Bank má u ING konta akci pro nové i stávající klienty. Novým klientům se prvních 6 měsíců se vložená částka úročí 2 % p.a. až do zůstatku 300 000 Kč. (Pozor, naše kalkulačka s akční nabídkou nepočítá.) Stávající klienti si každý měsíc si mohou vytvořit jednu spořicí obálku v hodnotě 3000 Kč až 100 000 Kč. Tuto obálku pak banka bude úročit 2 % p. a. po dobu 6 měsíců.

Dlužníkům v exekuci zůstane v roce 2020 více peněz
6. 01. 2020
[6 minut čtení] Ochrana zaměstnanců v exekuci vzroste. Výše nezabavitelného minima při exekučních srážkách ze mzdy se každoročně mění s účinností od 1. dne nového kalendářního roku. Dlužníci si od 1. ledna 2020 přilepší o několik stovek. I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvaleno několik exekucí srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Limity nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně.

Nizozemskými mincemi se platilo až na vzdáleném Kavkaze
4. 01. 2020
[4 minuty čtení] Na přelomu 16. a 17. století se Nizozemí a jeho obchodní metropole Amsterdam stalo finančním centrem Evropy. Holandsko jako jedno z hospodářských a finančních center Evropy hraje významnou roli také dnes. Ve druhé polovině 16. století nesměřovala většina drahého kovu ze zámoří, tedy ze španělských kolonií v Americe přímo do Španělska, ale do přístavů na severu Nizozemí. Právě zde bylo koloniální zlato a stříbro zpracováváno do podoby mincí.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?
3. 01. 2020
[7 minut čtení] Zatímco zaměstnanci se radují ze zvýšení minimální mzdy, osoby samostatně výdělečně činné tím čekají vyšší výdaje za povinné odvody. Jak hluboko budete muset sáhnout do kapsy letos? Při výpočtu maximálních a minimálních záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných se vychází z průměrné mzdy. Pro výpočet minimálních záloh pro rok 2020 musíme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro rok 2020. Tu stanovuje Nařízení vlády s číslem 260/2019 Sb. (s účinností od 1. ledna 2020) na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd.

Tuzemské stravné 2020: O kolik se zvyšují diety a náhrada za použití auta? (Příklady)
3. 01. 2020
[7 minut čtení] Zvyšuje se vcelku o dost stravné na pracovní cesty. Mírně se zvyšuje náhrada za použití vlastního vozidla na pracovní cestě. Nižší naopak budou náhrady za nákup benzínu či nafty, pokud neprokážete skutečně placenou cenu pokladním blokem. Zcela nově, poprvé právě pro rok 2020, se také stanovuje náhrada pro elektromobily. Při vyplácení diet je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval, nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování, nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených. Viz Kdo může odmítnout vyslání na pracovní cestu?

Raiffeisenbank má nové platební účty, eKonta jsou historií
2. 01. 2020
[6 minut čtení] Od 1. 1. 2020 má Raiffeisenbank v nabídce nové tarify pro běžné účty. Klienty překvapí několika příjemnými změnami, které by asi od Raifky nečekali. Můžete na ně přejít, nebo si nechat původní eKonta. Nové platební účty, resp. tarify začala od 1. 1. 2020 nabízet Raiffeisenbank. S novými účty došlo i ke změně jejich marketingových názvů, stará eKonta banka přestala sjednávat ke konci roku 2019.

Maximální podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje na více jak 21 tisíc
2. 01. 2020
[8 minut čtení] Od 1. 1. 2020 se zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci můžete dostat až 19 389 Kč nebo 21 729 Kč za měsíc. Jaké jsou podmínky pro získání podpory? Kdy máte po skončení zaměstnání nárok na plnou, kdy na nižší a kdy na žádnou? Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Změny a novinky roku 2020 v kostce
1. 01. 2020
[25 minut čtení] Projděte si nejdůležitější změny, které letos ovlivní vaši peněženku. Shrnuli jsme novinky a změny v daních, mzdách, důchodech nebo i ve finančních službách. V pátek 1. listopadu 2019 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta rozšiřuje okruh osvobozených nemovitostí posle § 7 zákonného opatření.

Velká vlaková revoluce. Přibyly nové spoje, ale i zmatky
31. 12. 2019
[19 minut čtení] V půlce prosince 2019 proběhla řada změn na železnici, další přijdou s rokem 2020. Novinky znamenají více spojů, nová pravidla platnosti jízdenek, v úvodu i zpoždění a chaos. Přehled změn i z pohledu krajů. V polovině prosince došlo na železnici k výrazným změnám. Kromě nového jízdního řádu od 15. prosince začala platit také většina nových smluv, prostřednictvím kterých objednává Ministerstvo dopravy dálkové vlakové spoje (např. rychlíky a expresy) a jednotlivé kraje zase regionální vlakové spoje (osobní a spěšné vlaky). Nově tak některé linky, které dosud spadaly pod České dráhy, obsluhují alternativní dopravci. Plošně se také snížil počet míst, kde se dá koupit jízdenka, takže je nutné ji častěji kupovat až u průvodčího.

Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2020
30. 12. 2019
[8 minut čtení] Správně načasovaný vstup do starobního důchodu znamená vyšší penzi. Projděte si detailní návod, jak vypočítat důchod pro rok 2020. Vyplatí se jít do důchodu ještě v roce 2019, anebo počkat na rok 2020? Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení na základě doby pojištění a celkových ročních výdělků od roku 1986 do roku 2019. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

Jak na zvýšený rodičovský příspěvek od 1. 1. 2020?
30. 12. 2019
[2 minuty čtení] Rodičovský příspěvek se zvyšuje automaticky. Návod krok za krokem, co vás čeká a jak jej získat. Kdo má na něj nárok? Jak o něj požádat? Může vaše dítě chodit do školky? Od 1. 1. 2020 se celková výše rodičovského příspěvku zvýší pro všechny rodiče, kteří budou aktivně pobírat příspěvek i po Novém roce. Rodičovský příspěvek se zvyšuje ze 220 000 Kč na 300 tisíc Kč, u vícerčat na 450 tisíc Kč. Navýšení je automatické, jediné co vás čeká, je případná změna rychlosti čerpání měsíční částky, abyste rodičovský příspěvek stihli celý vyčerpat (co nevyčerpáte, propadá státu).

Bankomatů Hello bank! je zatím poskrovnu, takto vypadají (FOTOGALERIE)
27. 12. 2019
[2 minuty čtení] Mělo jich být více jak padesát, ale zatím jich má banka jen šest. Tak jsme se na tu vzácnost jeli podívat a všechny je nafotili. Bledě modré bankomaty Hello bank! nepřehlédnete. Vlastní síť bankomatů Hello bank! chtěla již na jaře roku 2018. Myslím, že je fér nabídnout klientům výběr z našich bankomatů – neomezeně a zdarma. Důležité také je, že na vlastních bankomatech můžeme zavádět a testovat i další služby pro klienty, komunikovat s nimi, což v cizích bankomatech samozřejmě nejde, vysvětlovala důvody pro budování vlastních bankomatů Gabriela Pithartová, Brand & Customer Experience Director v Hello bank.

Jak reklamovat vadné zboží a co dělat, když dojde k zamítnutí?
27. 12. 2019
[4 minuty čtení] Snahou prodejců je mnohdy co nejvíce prodat, bez ohledu na kvalitu zboží, a následné reklamace se snažit posléze neuznávat a odmítat tak, aby nevznikaly další vícenáklady. Samozřejmě není možné paušalizovat a mnoho z prodejců spotřebního zboží jsou velmi solidní obchodníci. Na druhou stranu je ze strany spotřebitele dobré vědět, jakými způsoby se může bránit při neuznání reklamace vadného spotřebního zboží. Při nákupech spotřebního zboží v obchodě spotřebiteli, tedy fyzickými osobami, které uzavírají smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, se reklamace zakoupeného zboží budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Vánoční přání a PF 2020: Odlijte si svoji budoucnost
24. 12. 2019
[2 minuty čtení] Vánoce mohou být časem, kdy samotný byznys jde stranou a subjekty mohou ukázat svoji „lidskou tvář“. Povedlo se to však jen jediné bance, která vyrobila přání s plnou symbolikou Vánoc. Jak banky a pojišťovny vnímají Vánoce a sváteční atmosféru v oficiální komunikaci na svých webech? Vánoční svátky drtivá většina pojala jako standardní dobu pro propagaci svých služeb. Jen jediná banka si dala práci uchopit atmosféru odlišně a netradičním způsobem tak poděkovat svým klientům, že s ní bankují. Pomyslné prvenství tak patří Komerční bance a jejímu „Odlévání budoucnosti s Komerčkou“. Přes interaktivní hru a speciální doménu si můžete odlévat virtuální olovo a podle výsledku vám nápověda poradí, co vás asi čeká. Brát to vážně nemůžete, ale je to pěkná a vtipná ukázka, že i ve finančním světě lze pojmout byznys netradičně.

V Praze nově funguje Uber Taxi. Cena se účtuje podle taxametru
23. 12. 2019
[4 minuty čtení] Uber v Praze své služby rozšířil o Uber Taxi. Pro zákazníky to znamená pevně stanovenou cenu dle taxametru řidiče, pro řidiče další možnosti nových zakázek. Od pondělí 23. prosince 2019 v Praze funguje nová služba Uberu s názvem Uber Taxi. Uber tak rozšiřuje stávající formy přepravy UberX, Select, UberXL a Black o Uber Taxi.

Curve Send. Převody z karty na kartu fungují i pro české karty
23. 12. 2019
[4 minuty čtení] Předvánoční dárek dostali uživatelé služby platební karty Curve. Nově lze posílat platby z karty na kartu, a to včetně českých platebních karet. Víte, co je karta Curve? Čtěte dál. Pokud ne, přečtěte si nejprve recenzi o Curve Card. Ve zkratce, jde službu britské společnosti Curve 1 Ltd., která spolehlivě funguje i v Česku. Potřebujete chytrý mobil s Androidem nebo iOS a stáhnout si jejich aplikaci. Poštou vám přijde embosovaná plastová karta Mastercard s vaším jménem, kterou pro Curve vydává britská Wirecard Card Solutions Ltd., která patří do skupiny jinak německé Wirecard.

Jáchymovská mincovna: továrna na milionové zisky
21. 12. 2019
[5 minut čtení] V Jáchymovské mincovně vzniklo v době největšího rozmachu v 16. století až 11 milionů tolarů, a to během pouhých několika málo desítek let. Z rozvoje mincovnictví nejvíce těžila podnikavá rodina Šliků, která část svého majetku získala i na úkor českého království. O jáchymovských tolarech a o tom, co pro své současníky znamenaly, se toho ví poměrně hodně. Málokdo však slyšel o místě, kde tyto mince vznikaly, tedy jáchymovské mincovně. Předchůdce dnešního Jáchymova byla osada Konradsgrün, jejíž existence je písemně doložena už v 15. století. V této obci a v jejím okolí byly čas od času těženy nejrůznější rudy, a to prospektory z Horního Slavkova.

Na úspěšnou reklamaci vánočního dárku máte půl roku
20. 12. 2019
[4 minuty čtení] Reklamace není totéž co bezdůvodné vrácení zboží do dvou týdnů od jeho doručení. Pozor, některé zboží bez udání důvodu vrátit nelze. Využít zákonnou 2letou lhůtu pro reklamaci se nemusí vyplatit. Darovali jste si pod stromeček novou televizi a po vybalení z krabice jste si všimli, že má poškrábanou obrazovku. Co s tím? Pokud je vánoční dárek, který jste našli pod stromečkem poškozený, nefunguje, jak má, nebo mu chybí nějaká část, reklamujte jej nejpozději do šesti měsíců od data zakoupení. Ze zákona máte sice nárok na reklamaci do dvou let od koupi výrobku, pozdější reklamaci s odůvodněním, že vám byl prodán vadný výrobek, však prodejce nemusí uznat.

Kdy máte nárok na odškodnění duševních útrap kvůli smrti nebo zranění blízkého?
20. 12. 2019
[4 minuty čtení] Rodiče dcery, která utrpěla těžké zranění při autohavárii babičky, chtěli vysoudit půl milionu za vlastní duševní utrpení. Jak velké musí být zranění blízkého, abyste spolu s ním byli odškodněni i vy? Rodiče se domáhali po pojišťovně odškodnění ve výši 200 000 Kč pro otce a 300 000 Kč pro matku. Jejich žalobu však zamítl soud prvního stupně i soud odvolací. Jejich dcera cestovala s babičkou (matkou otce), která byla pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (takzvané povinné ručení) pojištěna u zažalované pojišťovny.

„Zapomněl jsem vsadit sportku, zaplatíte mi to?“ napsal pojišťovně
19. 12. 2019
[7 minut čtení] Práce likvidátora a operátora pojišťovny může být i veselá. Někdo chtěl proplatit výhru ve sportce, jiný si stěžoval, že nemůže mít sex. Nejspíše každé povolání s sebou nese i občasné perličky a vtipné historky, o které se rádi podělíte s přáteli. Nejinak je tomu v oblasti pojišťovnictví. Podívejme se proto na ty nejzajímavější, se kterými se letos zaměstnanci pojišťoven setkali.

Musí nájemce se zvýšením nájemného vždy souhlasit písemně?
19. 12. 2019
[5 minut čtení] Může nájemce, který zaplatil pronajímatelem zvýšené nájemné, ale nikdy mu zvýšení písemně neodsouhlasil, tuto situaci využít a později zvýšení nájmu zpochybnit? Pronajímatelé bytu se žalobou domáhali, aby soud vydal rozsudek, kterým bude určeno zvýšené nájemné z bytu, který pronajímají žalované nájemkyni. Nejprve pronajímatelé dopisem ze dne 9. března 2017, doručeným jí dne 20. března 2017, žalované nájemkyni navrhli zvýšení stávajícího nájemného o 20 % (z částky 7500 Kč na částku 9000 Kč měsíčně) s tím, že bude-li souhlasit s navrhovaným zvýšením nájemného, aby jim začala počínaje třetím měsícem po dojití návrhu platit navržené zvýšené nájemné a písemně jim sdělila do dvou měsíců, že se zvýšením nájemného souhlasí.

Vadí vám v internetovém bankovnictví reklamy? Některé banky je umí vypnout
18. 12. 2019
[4 minuty čtení] Na internetu najdete spoustu rad, jak vypnout reklamu na webových stránkách, které navštěvujete. Co ale dělat, když nechcete být zahlceni reklamami ani při práci v internetovém nebo mobilním bankovnictví? Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Stojíte před bankomatem a za vašimi zády roste fronta. Jdete si jen vybrat hotovost, po zadání PINu na vás z obrazovky bankomatu ale vyskočí reklama na půjčku. Máte na výběr ANO, nebo NE. Kdo by však četl text na obrazovce, když spěchá, že? A tak místo výběru hotovosti zažádáte banku o půjčku, i když o žádnou nestojíte, protože jste nedočkavě zmáčkli ANO. Podobným nešvarem jsou reklamy zobrazující se po aktivaci internetového či mobilního bankovnictví. Tady vám patrně nehrozí, že se omylem překliknete a zažádáte si o hypotéku nebo spotřebitelskou půjčku do 20 tisíc, i tak vám ale nevyžádaná reklama může lézt na nervy.

Může být jedna věc pronajmuta ve stejný čas dvakrát, tedy různým nájemcům?
18. 12. 2019
[6 minut čtení] Je druhá nájemní smlouva na tutéž věc neplatná, protože už existuje první nájemní smlouva, anebo může pronajímatel vybírat dvojí nájemné? Pronajímatelka nejprve pronajala nájemní smlouvou pozemek se zahradou prvnímu nájemci, který na něm udržoval travní porost a užíval jej k zelinářským účelům. Posléze pronajímatelka uzavřela s další osobou smlouvu o billboardu, podle které mohla tato osoba za úplatu umístit na pozemek billboard a po stanovenou dobu ho provozovat. Šlo o tzv. nepojmenovanou smlouvu.

V náruči energetického šmejda: Jak poznat podvodnou aukci a jak z ní ven?
17. 12. 2019
[8 minut čtení] Energetičtí šmejdi v poslední době zneužívají institutu aukce a klamou spotřebitele. Jaké triky používají nejčastěji a co vás dostane z problémů, pokud jste už podepsali smlouvu? V příštím roce se mohou mírně zvýšit ceny energií (určitě to platí pro regulovanou část cen, ačkoli jde pouze o mírný růst). To je ideální argument pro energetické šmejdy, kteří s jeho pomocí mohou lákat neinformované spotřebitele do aukce energií, která ve výsledku neznamená žádnou úsporu, nebo dokonce ani aukcí není. Dnes se zaměříme na to, jaké triky používají nejčastěji, na co si spotřebitelé v souvislosti s aukcemi nejčastěji stěžují a co dělat, když už jste podepsali smlouvu.

Před důchodem vás vyhodit nemůžou. Ani když tím vlastně poruší zákon?
17. 12. 2019
[4 minuty čtení] Učitel neměl požadovanou kvalifikaci a ani za mnoho let si nedoplnil vzdělání. Zaměstnavatel mu dal výpověď, protože mu to nařizoval zákon. Soudy ale rozhodly, že výpověď neplatí a zaměstnavatel ho musí odškodnit, protože zaměstnanci chybí jen několik měsíců do důchodu. Zaměstnavatel (základní škola) dal svému zaměstnanci (pedagogickému pracovníkovi) výpověď z pracovního poměru podle zákoníku práce pro nesplňování kvalifikačních předpokladů, neboť zaměstnanec nesplňoval požadavky stanovené zákonem o pedagogických pracovnících. (Neměl potřebnou kvalifikaci a nezahájil studium za účelem jejího doplnění, jak ukládá zákon.)

AKTUALIZOVÁNO Telenovela „Rodičovský příspěvek“: Kdy budeme mít jasno?
16. 12. 2019
[5 minut čtení] Vývoj kolem rodičovského příspěvku se začíná podobat telenovele. Že už se v něm nevyznáte? Shrneme si poslední týdny a nastíníme možné scénáře. Poslanci na schůzi 17. prosince 2019 přehlasovali Senát a prosadili původně schválenou verzi novely zákona o státní sociální podpoře, která počítá se zvýšením rodičovského příspěvku pouze pro rodiče dětí do čtyř let, kteří budou k 1. lednu 2020 dávku aktivně pobírat. Nyní předloha zamíří k podpisu prezidentovi.

Exekuce vůči dlužníkovi byla zastavena. Co bude s už strženými náklady na exekuci?
16. 12. 2019
[3 minuty čtení] Co když soud zruší neoprávněnou exekuci, ale exekutor už dokázal zabavit peníze na úhradu jejích nákladů, včetně své odměny? Musí peníze dlužníkovi vrátit, nebo ne? Posvítíme si na další praktické důsledky rušení neoprávněně proti vám vydaných rozhodčích nálezů.

Zadlužujeme se méně než dřív. Pořizujeme si méně hypoték
16. 12. 2019
[4 minuty čtení] Zadlužení domácností se podle analytiků České národní banky nijak výrazně nezvyšuje, a to i díky zpřísnění podmínek pro uzavírání nových hypoték. Lidé si však pořizují i méně spotřebitelských úvěrů, které v posledních měsících zlevňují. Jak vyplývá z informací České národní banky, zadluženost domácností se v současnosti nijak rapidně nezvyšuje. Česká republika patří mezi země s relativně nízkým zadlužením. Dluhy domácností dosahují 60 % jejich hrubých disponibilních příjmů. Meziroční tempo růstu úvěrů domácností u bank a kampeliček v říjnu zpomalilo na 5,9 % ze 6,3 % v září.

Střípky z dějin centrálního bankovnictví v USA: snaha o celonárodní platidlo nejprve selhala
14. 12. 2019
[6 minut čtení] Podívejte se, jak probíhal vývoj centrálního bankovnictví v USA. Snaha o celonárodní platidlo zprvu skončila neúspěchem kvůli velkému počtu padělatelů. Každý stát pak směl mít své vlastní platidlo. Často se hovoří o Federálním rezervním systému, tedy centrální bance USA, a o americkém dolaru. Málokomu je však známa jejich dlouhá a zajímavá historie.

Střípky z dějin: Snaha o celonárodní platidlo v USA nejprve selhala
14. 12. 2019
[6 minut čtení] Jak probíhal vývoj centrálního bankovnictví v USA? Snaha o celonárodní platidlo zprvu skončila neúspěchem kvůli velkému počtu padělatelů. Každý stát pak směl mít své vlastní platidlo. Často se hovoří o Federálním rezervním systému, tedy centrální bance USA, a o americkém dolaru. Málokomu je však známa jejich dlouhá a zajímavá historie.

Období levných hypoték už jsme zažili, banky na nižší sazby nemají kde brát
13. 12. 2019
[5 minut čtení] Hypotéky pod 2 % ročně představovaly historicky nejnižší sazby, za které jste si mohli pořídit bydlení. A minimálně v blízké budoucnosti se k těmto sazbám už nepřiblížíme. Důvodem je rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Banky se sice snaží držet konkurenční výhodu, ale pomalu nemají kde brát.

Renty za v práci poškozené zdraví se od 1. ledna 2020 znovu zvyšují
13. 12. 2019
[7 minut čtení] Zvyšují se jako každý rok renty (náhrady za ztrátu na výdělku) z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – jednak pro samotného poškozeného a také pro případné pozůstalé po něm, a to analogicky ke zvýšení důchodů. Tentokrát o více než jindy. O kolik? Jak správně provést, spočítat valorizaci? Zákoník práce, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, obsahuje i úpravu povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Majetková újma, která vám jako zaměstnanci vzniká následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, spočívá mimo jiné ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity). Se zdravotním handicapem zpravidla nejste schopni si vydělávat tolik co před vznikem škody, nebo si nemůžete vydělávat vůbec. Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že vaše pracovní schopnost byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) nebo jste ji pozbyli zcela.

Velké propouštění v roce 2020 nebude. Lidé stále chybějí
12. 12. 2019
[4 minuty čtení] V prvním čtvrtletí roku 2020 český pracovní trh žádné velké otřesy nečekají. Propouštět se chystá jen 1 % zaměstnavatelů. Stále je mnoho odvětví, kde lidé naopak chybějí. Z aktuálních dat Českého statistického úřadu vyplývá, že průměrná měsíční hrubá mzda ve třetím čtvrtletí roku 2019 vzrostla na 33 697 Kč, což je o 2163 Kč (6,9 %) více než ve stejném období roku 2018. Přitom inflace za zmíněné období stoupla o 2,8 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4 %. Medián dosáhl úrovně 29 549 Kč a oproti stejnému období roku 2018 vzrostl o 6,7 %, u mužů se zvýšil na 31 909 Kč, u žen na 26 887 Kč. Celých 80 % zaměstnanců mělo mzdu mezi 15 680 Kč a 52 531 Kč. Růst nominální průměrné mzdy o 6,9 % byl výsledkem kompromisu mezi finančními možnostmi podniků a jejich přetrvávající vysokou poptávkou po pracovní síle. Dvě pětiny mzdového nárůstu pohltila inflace a reálně tak mzdy vzrostly o 4 %, říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Jak můžete odhlásit z trvalého pobytu někoho, kdo už u vás nebydlí?
12. 12. 2019
[4 minuty čtení] Mnozí pronajímatelé domů či bytů nechtějí, aby si u nich nájemci nahlásili trvalý pobyt. Ale vy už víte, proč vám jako pronajímateli nebezpečí nehrozí, a že nájemce to může udělat i přes váš zákaz. Jak se ale na adrese zbavit bývalého nájemce, který si nepřehlásil trvalý pobyt jinam? V předchozím článku Mohou vám zakázat nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě či domě? jsme si zodpověděli zejména tyto otázky: Jakým způsobem můžete, či nemůžete jakožto pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu nebo domu jako adresy trvalého pobytu nájemce nebo jiných uživatelů? Jaká rizika z trvalého pobytu nájemce v pronajatém bytě či domě vyplývají pro vás jako pronajímatele a jak je můžete eliminovat? A jaká jsou na druhou stranu práva nájemce? Potřebuje nájemce k trvalému pobytu váš souhlas jakožto vlastníka nemovitosti? Můžete jako majitel domu nebo bytu nájemci zakázat nahlásit si na vaši adresu trvalý pobyt?

Přispěli jste (nejen) před Vánoci na dobročinnost? Část z darů si můžete odečíst z daní
11. 12. 2019
[4 minuty čtení] Řada lidí daruje peníze či nějaké věci na charitu, a to často hlavně v předvánočním období. Málokdo ale ví, že si tyto dary může v následujícím roce odečíst z daní. Má to ale řadu podmínek. Co tedy nezanedbat, abyste mohli daru využít pro snížení základu daně? Vánoce jsou obdobím roku, kdy řada lidí myslí více i na druhé. Často je tak předvánoční období spojeno i s nejrůznějšími dary potřebným.

„Pracující nezaměstnaní“ si mohou od 1. 1. 2020 vydělat více
11. 12. 2019
[7 minut čtení] Pokud jako uchazeč o zaměstnání nepobíráte podporu v nezaměstnanosti, budete si moci přivydělat o 625 Kč více, a to až 7300 Kč měsíčně hrubého v nekolidujícím zaměstnání. Ale jen v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti. Teprve v r. 2020 tak budete mít reálně čistého více, než jste si mohli na dohodu o provedení práce vydělat už v roce 2017, která byla tehdy uchazečům o zaměstnání zakázána. Není žádným tajemstvím, že si tzv. nezaměstnaní čili uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce na černo přivydělávají, a to i když pobírají podporu v nezaměstnanosti.

S-dražby.cz. Na nečtení smluv si postavili byznys s poplatkem za 5000 Kč
10. 12. 2019
[7 minut čtení] Mají název firmy podobný projektům známého Seznam.cz. I logo je podobné. Registrujete se k jejich online službám a podmínky jen přelétnete. Služby vás nezaujmou, pro vás to končí. A pak vám přijde faktura. V podstatě za nic. Stát nás chrání. Tato ochrana se projevuje různě. Projevem zvyšující se ochrany je třeba množství dokumentů, které podnikatel musí předat zákazníkovi (ve finančním sektoru: základní informace o každém typu zprostředkovatele, dokument o ochraně osobních údajů (GDPR), záznamy z jednání). A dále dokumenty, které jsou z pohledu obchodníka potřebné předat zákazníkovi z pohledu jeho ochrany (minimálně obchodní podmínky).

Kolik a jak si můžete přivydělávat, když jste vedeni na úřadu práce?
10. 12. 2019
[4 minuty čtení] Uchazečům o zaměstnání není povoleno jenom tak zvané nekolidující zaměstnání, ale i další výdělečné činnosti, které nebrání registraci na úřadu práce. Jaké to jsou? A jak si můžete přivydělat a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti? Mnozí nezaměstnaní, kteří skončili na delší dobu na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, ale i jiní lidé, vědí o možnosti vydělávat si v tak zvaném nekolidujícím zaměstnání, pokud už nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Ovšem příjem z nekolidujícího zaměstnání, a to do částky ve výši poloviny minimální mzdy, není zdaleka jediným, a to přímo zákonem předvídaným příjmem, který můžete jako uchazeč o zaměstnání zcela legálně mít, pokud nepobíráte podporu v nezaměstnanosti.

UniCredit Bank rozdává 2000 Kč za založení účtu. Proplatí vaše nákupy
9. 12. 2019
[4 minuty čtení] Za nový účet peníze jako bonus. Akční nabídka UniCredit Bank běží do konce prosince 2019, a pokud zvažujete změnu banky, nebo chcete další účet v bance, může být finanční bonus příjemná motivace. Přeneste si účet k nám a získejte zpět až 2000 Kč za všechny své nákupy. Tak začala kampaň UniCredit bank v říjnu 2019, a protože banka stále peníze rozdává až do konce prosince, ukážeme si, co musíte pro to udělat, abyste nemuseli číst podrobné podmínky akce UniCredit Bank.

Přispěli vám rodiče na bydlení? Co dostávají Češi věnem?
9. 12. 2019
[4 minuty čtení] Někomu rodiče věnem dají auto, jiní dají dítěti do výbavy peřiny nebo stavební spoření. Nejčastěji se v dnešní době dávají peníze. Co jste od rodičů dostali vy? A plánujete dávat věno nebo výbavu i svým dětem? Většina rodičů se snaží svým dětem vstup do života ulehčit. Ať už se jedná o osamostatnění, nebo vstup do manželství, rodiče často dětem pomáhají. Finančně, ale i materiálně. Stavební spořitelna České spořitelny provedla studii, ve které se zaměřila na to, jakým způsobem rodiče své děti podporují.

Historie peněz v Mexiku a na Trinidadu a v Tobagu
7. 12. 2019
[4 minuty čtení] První mexické mince razili kolonizátoři z kradeného zlata indiánů. Vzácné šperky a posvátné předměty skončily v tavicích pecích, kde byly přeměněny na zlatou měnu. Na ostrovech Trinidad a Tobago byly některé mince v oběhu víc než sto let. Domorodé indiánské kultury (na celém americkém kontinentě) nedospěly ve svém vývoji k používání peněz. Takže peníze s vlastní měnovou soustavou zde byly zavedeny teprve kolonizátory. Na začátku 15. století, v prvních desetiletích dobývání nově objeveného amerického kontinentu, se španělští dobyvatelé snažili ukořistit co nejvíce zlata a stříbra.

Pokusů o pojistné podvody přibývá. Podvodníci se specializují na úrazové pojištění
6. 12. 2019
[6 minut čtení] Muž tvrdil, že omylem vypil litr vína. I takové případy vyšetřují týmy řešící pojistné podvody. Pokusů o ně každoročně přibývá a zvyšují se také částky jednotlivých případů. V roce 2018 prověřily pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) 10 325 podezřelých hlášení a odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,299 miliardy Kč. Průměrná výše jednoho pojistného podvodu v tomto roce dosáhla hodnoty 232 000 Kč. Zatímco v roce 2017 to bylo jen 196 000 Kč. S nárůstem pojistných podvodů se potýká i Česká pojišťovna. V prvních třech čtvrtletích roku 2019 detektivové pojišťovny přišli na pojistné podvody v celkové hodnotě 316 milionů Kč.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 prodraží zdravotní pojištění jeho „samoplátcům“
6. 12. 2019
[4 minuty čtení] Pokud nejste zaměstnáni, nepodnikáte ani nejste uchazečem o zaměstnání či za vás z jiných důvodů neplatí zdravotní pojištění stát, zase si jako osoba bez zdanitelných příjmů připlatíte. Zvýšení minimální mzdy vždy potěší nízkopříjmové kategorie zaměstnanců, pakliže si i po nárůstu mzdových nákladů pro zaměstnavatele udrží práci. Stejně jako třeba uchazeče o zaměstnání, kteří si, když už nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti (po vypršení podpůrčí doby), vydělávají v povoleném nekolidujícím zaměstnání (o změnách pro „pracující nezaměstnané“ pro rok 2020 si povíme někdy příště podrobněji). Na druhou stranu netěší zaměstnavatele, kteří zaměstnávají právě zaměstnance, jejichž práce má nízkou hodnotu, musejí jim přidat, ačkoliv se jejich přínos pro firmu nezvyšuje, a stejně tak netěší tzv. samoplátce zdravotního pojištění čili osoby bez zdanitelných příjmů.

Češi vs. riziko: Vrátili byste nalezenou peněženku?
5. 12. 2019
[5 minut čtení] Upravili byste si daňové přiznání, abyste nemuseli státu platit moc peněz? Vrátili byste nalezenou peněženku s 5000 Kč? Vztah Čechů k riziku je proměnlivý. Jste při investicích a v životě spíše opatrnější, nebo rádi riskujete? Pravděpodobně bude záležet na tom, o jakou záležitost půjde. NN Životní pojišťovna provedla průzkum, aby zmapovala vztah Čechů k riziku. Najdete se v odpovědích? Průzkum byl proveden metodou DOSPERT.

Můžete si cenu vánočních dárků pro děti odečíst od splátky výživného?
5. 12. 2019
[4 minuty čtení] Dětem za Ježíška pod stromeček koupíte dárky za mnoho tisíc. Za částku mnohem vyšší, než je měsíční výživné. Napadne vás: A musím tedy platit za prosinec výživné? Nedalo by se aspoň snížit? Jak tomu je podle zákona? Pokud nejde o nějaký formální a více či méně povinnou loajalitou, či dokonce servilitou vynucený dárek, jako třeba nadřízenému nebo šéfovi firmy, kde pracujete, k narozeninám, darování je radost, a ne povinnost.

Na co si dát pozor při zazimování pojištěné chaty?
4. 12. 2019
[5 minut čtení] Vypnuli jste plyn a uzávěr vody? Majitelé zabezpečení svých chat často podceňují, pokud ale něco zanedbáte, pojišťovna vám nemusí proplatit celou výši pojistného plnění. Vlastníte chatu či domek, kam v zimě moc nejezdíte, a platíte pojištění s tím, že když se náhodou během vaší několikaměsíční nepřítomnosti něco stane, pojišťovna vám vzniklou škodu proplatí? Pozor. Pokud nevěnujete dostatečnou péči jejímu zazimování, pojišťovna vám v případě škody nemusí zaplatit ani korunu. Protože jste zanedbali svou povinnost předejít pojistné události (škodě), která je zakotvena i v občanském zákoníku.

Nesouhlasíte s ředitelskou důtkou vaší ratolesti. Můžete to dát k soudu?
4. 12. 2019
[5 minut čtení] Soud občany chrání před pochybeními státní a veřejné správy, do které patří i školství. Lze žalobou napadnout důtku či jiné kázeňské opatření udělené dítěti? Nezletilá dívka, žákyně základní školy, dostala ředitelskou důtku. To se rozhodně nelíbilo rodičům, a tak se její otec, zastupující žákyni, obrátil na správní soud. Správní soudnictví poskytuje ochranu proti zásahům orgánů státní a veřejné správy (správních orgánů) do (tzv. veřejných subjektivních) práv fyzických i právnických osob. Součástí veřejné správy je i školství. Otec se jménem dcery proti udělené důtce nejprve odvolal. Nedočkal se však žádného rozhodnutí.

Novinky v listopadu: pojištění poškození výtluky, Apple Pay a potvrzení transakcí skenem obličeje
3. 12. 2019
[14 minut čtení] Zaregistrovali jste všechny změny za listopad? Pokud nevíte, ověřte si to v našem tradičním přehledu. V listopadu spustily další banky Apple Pay, Google Pay a další formy placení. Někde můžete nově potvrzovat transakce skenem obličeje a dalšími biometrickými prvky. A změny se dotkly i platů a minimální mzdy. Kooperativa pojišťovna v listopadu aktualizovala svou nabídku autopojištění a zařadila do něj připojištění VÝMOL. To kryje poškození vozidla v důsledku projetí neoznačeného výtluku na silnici. Limit pojistného plnění je v tomto případě nastaven na 10 000 Kč na pojistnou událost. Po vás pak pojišťovna v rámci šetření bude požadovat fotodokumentaci výmolu a poškození vozu s celkovou dispozicí místa, kde k poškození došlo.

Jak odvolat vlastní výpověď?
3. 12. 2019
[4 minuty čtení] Rozmysleli jste si vlastní výpověď a teď přemýšlíte, jak ji odvolat? Máme pro vás praktický návod. Horká hlava vychladne. Říká se, že ráno moudřejší večera. Jednali jste v emocionálním vypětí nebo s vidinou lepšího zaměstnání a dali výpověď. Jenže to lepší místo je už obsazené nebo jste zjistili, že u jiného zaměstnavatele to zase tak úžasné není a rádi byste zůstali u dosavadního zaměstnavatele. Jak na to?

Některé pozemky čeká přeměřování. Vlastníci musí označit jejich hranice
2. 12. 2019
[7 minut čtení] Jen vytyčením hranic ale nové mapování pro vlastníky končit nemusí. V případě změny výměry pozemku musí podat i daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a pokud je pozemek součástí zástavy, je nutné o změně informovat i banku. Říká se: „pokrok nezastavíš“. Platí to i pro katastr nemovitostí, jehož údaje se řadu let převáděly do digitální podoby. Dnes už je digitalizace prakticky dokončená a úřady se zabývají spíš navazujícími činnostmi, které mají za cíl dále zpřesnit údaje v katastru: revizí katastru a novým katastrálním mapováním. A právě tyto procesy se mohou dotknout i samotných vlastníků pozemků.

ČNB: Růst cen nemovitostí 2020 bude v roce zpomalovat, cena je přemrštěná
2. 12. 2019
[5 minut čtení] Cena bydlení nadhodnocena o 15 až 20 %. Proto vydala doporučení pro zpřísnění poskytování hypoték těm, kteří si pořizují další hypotéku v řadě a byt chtějí využít k pronajímaní. Současně chce, aby měla u hypoték zákonnou pravomoc stanovovat horní hranice ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Česká národní banka nezmění doporučené limity ukazatelů LTV, DTI a DSTI pro poskytování hypotečních úvěrů. Přestože cena bytů a dalších nemovitostí určených k bydlení je podle ČNB nadhodnocená, k čemuž přispívá nízká úroková sazba hypoték. O ty je stále velký zájem. Byty se prodávají stále dostatečně dobře na to, aby developeři a majitelé prodávající nemovitosti šli s jejich cenou dolů.

Diskuze na Měšci se mění. Tak jako naše společnost
1. 12. 2019
[4 minuty čtení] Server Měšec.cz zavádí povinné registrace a schvalování diskuzí, a to jako poslední ze serverů vydavatelství Internet Info. Mění se totiž naše společnost a s ní i pravidla slušného chování. Od neděle 1. 12. 2019 na Měšci oficiálně nově diskuzní příspěvek pod články a aktualitami přidáte jen jako registrovaní čtenáři. Měšec.cz se tak přidává k sesterským serverům Internet Info, kde tento systém již necelý rok funguje. Nejprve vaše názory budeme schvalovat, pokud ale nebudou porušovat pravidla diskuzí, budete moci přispívat již bez omezení. Když pravidla porušíte (bude vám smazán příspěvek), opět budou vaše názory muset být schvalovány. V krajním případě vám může být vystaven ban.

Kreditku moc nepoužíval, tak výpisy nečetl. Divil se, kam mu mizí peníze
29. 11. 2019
[4 minuty čtení] Nekontrolujete si pravidelně výpisy z platebních karet? Pokud vám někdo potajmu a po částkách vykrádá účet a peníze, možná se nároku nedomůžete. Zanedbali jste totiž svou zákonnou povinnost. Čtete pravidelně výpisy z účtu či od kreditních karet? Někdo je hodně pečlivý a každý měsíc si najde čas, aby si všechny položky na výpisu zkontroloval a ujistil se, že je všechno v pořádku. Někteří ale tak pečliví nejsou, výpisy nečtou a jen věří, že je všechno v pořádku. Jak si však ukážeme v dnešním článku, můžete se pak hodně divit.

Black Friday 2019: Získejte navíc 150 korun a lepší cashback nebo i 500 korun od Twisto
29. 11. 2019
[3 minuty čtení] Na dnešní den připadá oficiální Black Friday, kdy obchody nabízí slevy ve výši až 80 procent. Díky Měšci můžete při nákupech ušetřit ještě víc díky speciálnímu cashbacku. V USA se oficiálně Black Friday (Černý pátek) slaví na konci listopadu, den po dni Díkuvzdání. Letos tak datum nákupního šílenství připadlo 29. listopadu.

Podvodné e-maily. V nebezpečí jsou hlavně senioři
28. 11. 2019
[4 minuty čtení] Chtějí vaše peníze, a vymýšlejí proto nejrůznější strategie, jak se dostat k vašim heslům a platebním údajům. Někdy jsou jejich lsti až dětsky prosté, čím dál častěji jsou však natolik sofistikované, že je odhalíte jen stěží. Na klienty několika českých bank zhruba před měsícem mířila vlna útoků, které je měly přimět k vyzrazení citlivých platebních údajů. Klientům byly rozesílány plošné emaily, tvářící se jako oficiální komunikace od daných finančních institucí, které pak ale uživatele odváděly na podvodné stránky. Útoky, které byly vedeny z Indie, tehdy odhalila kyberbezpečnostní společnost ESET.

Kdo má od 1. ledna 2020 nárok na zvýšené nemocenské dávky?
28. 11. 2019
[5 minut čtení] Pokud vyděláváte jen na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč, nemáte nárok na žádnou dávku, pokud přes 10 000 Kč, máte nárok na tři ze šesti dávek. Dostanou zvýšené dávky i zaměstnanci v pracovním poměru nebo brigádníci činní na dohody, když už je pobírají letos, anebo jen ti, kterým vznikne nárok až po Novém roce? Už jsme informovali, podle jakých pravidel se zvyšují nemocenské dávky od 1. ledna 2020.

Jak se bude v roce 2020 vyvíjet trh s nemovitostmi? A vyplatí se víc úvěr ze stavebka, nebo hypotéka?
27. 11. 2019
[5 minut čtení] Kde máme očekávat další růst cen nemovitostí a kde by mohlo dojít k poklesu? Praha je prý kategorie sama pro sebe a nižších cen se nedočkáme ani za několik let. O neustálém zdražování nemovitostí se mluví už několik let. Jaké se předpokládají prognózy na rok 2020? V některých oblastech může dojít i k poklesu cen nemovitostí, jinde jej nemůžeme očekávat ani za několik let.

Zahraniční stravné 2020: Kolik dostanete na dietách v cizině?
27. 11. 2019
[4 minuty čtení] Od 1. ledna 2020 se mění sazby zahraničního stravného, které ze zákona vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům, když je vyšle pracovat mimo Českou republiku. Změny se týkají i několika evropských zemí, včetně zemí Evropské unie. Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje a vyplatit mu takzvané diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce. Jeho cílem je zajistit vám dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy vás zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti vám vzniknou výdaje na stravování, a prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna se mění na Pillow pojišťovnu
26. 11. 2019
[12 minut čtení] Nové jméno, nový web, nové produkty, nová strategie. Na trh přichází v podstatě nová pojišťovna s českým kapitálem, která vzniká na původní licenci. Bývalá PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna v úterý 26. listopadu 2019 v 9:30 hod. pořádala tiskovou konferenci, během níž představila zcela novou značku v podobě Pillow pojišťovny. Pillow v angličtině znamená polštář. PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, určena jen pro „členy klubu“, tak končí a nahrazuje ji Pillow pojišťovna, která chce být vaším polštářem v pojištění. Myšleno pojišťovnou, jejíž produkty budou pro klienty příjemné a podmínky přehledné, že se do nich rádi položíte, jako do hebkého polštáře. Takové jsou aspoň představy nového vedení pojišťovny.

V českých firmách v IT pracuje nejméně žen v Evropě, horší je jen Maďarsko
26. 11. 2019
[4 minuty čtení] Podíl IT specialistek pracujících v malých a středních firmách v současnosti nepřesahuje 20 %. A situace nejspíš nebude lepší ani v budoucnu. Informační technologie studuje na českých vysokých školách méně dívek než v Bulharsku nebo Řecku. Že je oblast IT technologií dlouhodobě výsadou mužů, není pro nikoho žádnou novinkou. Nicméně z aktuálního průzkumu nazvaném Firma 4.0, který připravila agentura IPSOS pro Asociaci malých a středních podnikatelů, vyplývá, že u 81 % malých a středních podniků v České republice nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jediná žena. Podle údajů vycházející z OECD je tak naše země v tomhle ohledu na předposledním místě. Hůř je na tom v zaměstnávání žen v IT pouze Maďarsko. Ženy v tomto oboru častěji pracují ve firmách než jako zaměstnankyně živnostníků. Na velikosti firmy přitom nezáleží. Uplatnění nalézají i v malých firmách s obratem do 5 milionů korun, říká Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR.

Kdy přesně končí váš pracovní poměr a jaké to má důsledky?
26. 11. 2019
[3 minuty čtení] Kdyby si sjednal konec pracovního poměru o den později, nepřišel by o vánoční prémii a nehradil soudní výlohy. Bývalý zaměstnanec vymáhal po zaměstnavateli částku 16 634,50 Kč (ve výši jedenáctinásobku denního výdělku), a to jako „mzdu na Vánoce“ z r. 2016. Podle kolektivní smlouvy, resp. dodatku k ní, měli totiž zaměstnanci právo na mzdu na Vánoce ve výši jedenáctinásobku denního výdělku, pokud byli zaměstnanci zaměstnavatele v rozhodném období od 1. 5. do 30. 9. daného kalendářního roku a jejich pracovní poměr v průběhu rozhodného období nezanikl. S výjimkou rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. a) až e) ZP.

eNeschopenka 2020: Vše, co o ní potřebujete vědět
25. 11. 2019
[6 minut čtení] Od ledna naplno odstartují eNeschopenky. Nově tak už nebude třeba do práce nosit formuláře, které souvisí s pracovní neschopností. Jak bude nový systém fungovat z pohledu nemocného? V lednu v ostrém provozu odstartuje projekt eNeschopenka (změny do legislativy ukotvují zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické propojení zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) urychlí a usnadní předávání informací a dokumentace, která souvisí s dočasnou pracovní neschopností. Nemocným tak odpadne povinnost předávat zaměstnavateli příslušné doklady.

Pojistné podmínky skoro nikdo nečte. A pak se diví
25. 11. 2019
[6 minut čtení] Čtete poctivě pojistné podmínky? I když si nějaký produkt sjednáváte opakovaně? Mnoho lidí to nedělá. A přesně takový postup se vymstil paní Janě, jejíž příběh si dnes přiblížíme. Když uzavíráte smlouvu na pobočce nějaké pojišťovny, přelétnete smlouvu alespoň v rychlosti očima. Málokdo si v takové situaci dovolí pojistné podmínky vůbec nečíst a rovnou předložený dokument podepsat.

Padělání britských bankovek se v minulosti trestalo smrtí
23. 11. 2019
[5 minut čtení] Nejdůležitější okamžiky vývoje bankovek ve Velké Británii, od jejich prvopočátku až po 20. století. Seznámíme vás i s ochrannými prvky, kterými se banky snažily ochránit papírové peníze před paděláním. Velká Británie patří mezi velmi rozvinuté průmyslové země s významným bankovním sektorem. Jakkoli v královské chartě (Royal Charter), kterou byla založena Bank of England, nebyla žádná zmínka o bankovkách, bylo brzy jasné, že emise bankovek je velmi zisková. Ihned po založení banky proto začali ředitelé této banky diskutovat o možnostech emise vlastních bankovek.

Nezaplacení povinného ručení může způsobit nepříjemné dluhy
22. 11. 2019
[4 minuty čtení] Plná náhrada škody. Sankce za neplacení. Dluhy až do vaší smrti. To není strašení, to jsou fakta, které mohou nastat, když se nepojištěné vozidlo stane účastníkem dopravní nehody. Celkový počet vozidel všech druhů a kategorií, které mají povinné ručení, se rovná 8,4 milionu. Počet osobních automobilů s povinným ručením se pohybuje kolem 5,6 milionu. Zhruba 140 tisíc aut ale pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáno vůbec nemá. Někteří motoristé mají možná pocit, že když se budou vyhýbat zákonné povinnosti platit povinné ručení, ušetří. Ovšem problém nastává ve chvíli, kdy způsobí dopravní nehodu. Podíváme-li se na statistiku, zjistíme, že nejvíce škod způsobených vozy bez povinného ručení mají na svědomí motoristé z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Kvůli nezaplacenému povinnému ručení vám může hrozit exekuce
22. 11. 2019
[4 minuty čtení] Pokud neplatíte povinné ručení, nejen že se vystavujete riziku, že když způsobíte nehodu, budete její následky splácet celé roky, hrozí vám i nemalé poplatky, které po vás bude vymáhat Česká kancelář pojistitelů, jestliže je nezaplatíte můžete skončit i v exekuci. Celkový počet vozidel všech druhů a kategorií, které mají povinné ručení se rovná 8,4 milionům. Počet osobních automobilů s povinným ručením se pohybuje kolem 5,6 milionů. Zhruba 140 tisíc aut, ale pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sjednáno vůbec nemá. Někteří motoristé mají možná pocit, že když se budou vyhýbat zákonné povinnosti platit povinné ručení, ušetří. Ovšem problém nastává ve chvíli, kdy způsobí dopravní nehodu. Podívámeli se na statistiku, zjistíme, že nejvíce škod způsobených vozy bez povinného ručení mají na svědomí motoristé z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Mohou vám zakázat nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě či domě?
22. 11. 2019
[9 minut čtení] Na jedné straně si někteří pronajímatelé dávají podmínku, že se do jejich bytu nesmíte nahlásit k trvalému pobytu, na druhou stranu někteří nabízejí ve svém domě naopak simulovaný trvalý pobyt, i když tam nebydlíte. Proč tomu tak je? Jak to vyřešit? Jakým způsobem může, či nemůže pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu nebo domu jako adresy vašeho trvalého pobytu coby nájemce? Jaká rizika z trvalého pobytu v pronajatém bytě či domě vyplývají pro pronajímatele a jak je může eliminovat? Jak může vlastník odhlásit z trvalého pobytu někoho, kdo už v domě dávno nebydlí? A jaká jsou na druhou stranu vaše práva? Potřebujete k trvalému pobytu souhlas vlastníka nemovitosti?

Zranili jste se při jízdě v dopravním prostředku? Jak získat odškodnění?
21. 11. 2019
[4 minuty čtení] Ať už se zraníte sami v důsledku nehody nebo toho, že autobus prudce zastaví, nebo vás zraní jiný cestující, nebojte se ozvat. Cesta k odškodnění se sice podle typu situace může lišit, ale popíšeme si, jak na to. Jedete ráno do práce a autobus městské hromadné dopravy, kterým zrovna jedete, měl dopravní nehodu. Při ní se vy a případně i nějací další cestující zraní. Jak v takovém případě postupovat a máte nárok na nějaké odškodnění? Po kom ho případně chtít? O své nároky se nebojte ozvat.

Výpověď ze strany zaměstnance: Jak dát správně výpověď v práci?
21. 11. 2019
[7 minut čtení] S čím musíte počítat a na co musíte myslet, když dáváte v práci výpověď? Jaká vás čeká výpovědní doba a jakou podporu dostanete od úřadu práce? Na internetu, v běžných časopisech a novinách najdete ne stovky, ale tisíce článků, které se zabývají tím, kdy a jak může dát výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel zaměstnanci. Třeba o tom, kolik může udělat chyb a jak je může zaměstnanec využít, ba i zneužít. Tím se zabývá i odborná literatura a mnohdy i Měšec.cz. Málokdy naleznete návod, jak má ukončit pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, protože je to velice jednoduché, banální, triviální, a tak se předpokládá, že to každý zvládne. Zaměstnanec totiž může výpovědí ukončit (rozvázat) pracovní poměr kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ale to pro každého třeba není tak snadné. Vždyť nic není tak jednoduché, aby se to nedalo zkazit.

Kuny a srny. Vtipná reklama ukazuje na problémy, které nechcete s autem zažít
20. 11. 2019
[5 minut čtení] Srážky se zvěří nebo poškození vozidel po zvířecí návštěvě. To jsou denní fakta na cestách. Srny míří na chladiče, zajíci útočí na mlhovky a kuny na kabelové rozvody. Na „zvířecí válku“ upozorňuje reklamní klip Generali. Ale vážnější jsou statistiky. Jsou malí, hbití a mají ostré zuby. Čekají na příležitost, a když ji dostanou, rozhryžou všechno, na co přijdou. Připadá vám to jako začátek nepodařeného hororu? Máte pravdu. Jde o horor, který na vlastní kůži zažilo už 26 % českých řidičů. Skoro každý třetí majitel auta u nás má zkušenost s překousáním kabelů v motoru, 4 % se dokonce s řáděním zvěře v útrobách svého auta setkali opakovaně. A 55 % Čechů zná někoho, komu se to stalo. Pachatelem bývají nejčastěji hlodavci a kuny, kteří útočí nejčastěji podzim. Věděli jste, že kuna není hlodavec? Jde o lasicovitou šelmu, která už dávno není jen postrachem kurníků. Její schopnost vybílit hnízdo domácí drůbeži je sice pověstná, ale když se zakousne do kabelů, můžou jít škody na autě až do tisíců, říká Honza Marek mluvčí pojišťovny Generali.

Jaká práva máte jako vlastník bytu při kontrole hospodaření SVJ?
20. 11. 2019
[4 minuty čtení] Jaké dokumenty vám musí vedení SVJ zpřístupnit ke kontrole? Pomůže ale výklad Nejvyššího soudu proti obstrukcím vedení SVJ, které si nepočíná transparentně a odmítá členy SVJ řádně informovat? Jakožto vlastník bytové jednotky máte právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby můžete nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Může vás zaměstnavatel nutit mít účet u konkrétní banky?
19. 11. 2019
[10 minut čtení] Těšíte se do nové práce, ale při podpisu smlouvy ztuhnete. Zaměstnavatel vyžaduje, abyste měli účet pro zasílání mzdy u stejné banky jako on. Vy ale nechcete, účet máte jinde. Jak v takovém případě postupovat? V současné době je na trhu práce mnoho volných pracovních míst, a při hledání zaměstnání jste tak poměrně ve výhodě. Co když už ale projdete úspěšně výběrovým řízením, těšíte se do nové práce a při podpisu smlouvy vás něco zarazí? Něco, co je navíc protizákonné?

Můžou odbory zrušit vaši výpověď?
19. 11. 2019
[5 minut čtení] Jaké pravomoci mají odbory, když vám zaměstnavatel dá výpověď? Můžou vám zachránit místo? Kteří zaměstnanci díky nim mají vyšší ochranu než jiní? Podle zákoníku práce je výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Samozřejmě, jen pokud odbory u zaměstnavatele působí. Jestliže u něj nepůsobí žádná odborová organizace, není co řešit. Není s kým propuštění zaměstnanců projednávat. Pokud jste členem odborů, které mají právo jednat se zaměstnavatelem, musí zaměstnavatel jednat s těmi odbory, do nichž jste vstoupili. (Ne s každou odborovou organizací je totiž zaměstnavatel povinen jednat. Podle zákoníku práce odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo s ním jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle svých stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. Pokud nemáte aspoň další 2 kolegy, členy vašich odborů v pracovním poměru u svého zaměstnavatele, zaměstnavatel se s vašimi odbory bavit nebude.)

Využíváte televizní anténu? Podívejte se, kdy vám vypnou signál
18. 11. 2019
[4 minuty čtení] Už během tohoto měsíce začnou první vysílače vypínat původní digitální signál DVB-T. Jak je naplánovaný harmonogram změn, kdo si musí koupit nové zařízení a koho se novinky nedotknou? Druhá televizní digitalizace je v plném proudu (během té první se přecházelo z analogového signálu na digitální). Ovlivní hlavně diváky, kteří televizi sledují přes zemské vysílání prostřednictvím pozemního příjmu a antény. Pokud nemáte televizní přístroj kompatibilní s novým standardem vysílání nebo váháte s pořízením set-top boxu, můžete o televizní vysílání přijít už 27. listopadu, kdy začnou původní digitální signál (DVB-T) vypínat první vysílače.

Elektromobily mají povinné ručení levnější. Zatím. Škody totiž mají vyšší
18. 11. 2019
[4 minuty čtení] Na českých silnicích v posledních dvou letech přibývá elektromobilů, dá se očekávat, že v následujících 5 letech se jejich počet zvýší až o desítky procent. S nimi ale stoupá i plnění škod jimi způsobených. Cena povinného ručení se letos průměrně zvýšila o 4 %. Nezdá se vám to mnoho? Je dost možné, že v příštích letech zdraží několikanásobně.

Jak se vyvíjely bankovky v Rakousku a Německu?
16. 11. 2019
[6 minut čtení] Od kdy měly bankovky varování, že jejich padělání je trestné? A ve které době došlo ke zpřesnění tisku díky využití strojů? Historie německých a rakouských bankovek je velice pestrá. Rakousko i Německo jsou země, se kterými máme mnoho společného, a to nejenom hranice a dějiny. Snad vás proto zaujmou střípky z dlouhé historie jejich bankovek.

Budeme mít právo volit do správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven?
15. 11. 2019
[4 minuty čtení] Výsledek voleb řídicích orgánů zdravotních pojišťoven může mít vliv na to, kterým lékařům nabídne pojišťovna smlouvu, kolik peněz dostanou jaké nemocnice, nebo třeba jak ochotně vám pojišťovna schválí drahé léky, které nezbytně potřebujete. Sněmovna 6. listopadu 2019 v prvním čtení podpořila novelu zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, která by měla přinést změnu systému obsazování správních a dozorčích rad pojišťoven. Návrh zákona je reakcí na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 zrušil dosavadní právní úpravu týkající se způsobu obsazování řídicích orgánů zdravotních pojišťoven. Smyslem novely je zavést transparentnější a spravedlivější systém výběru.

Komunistická perestrojka: Obroda společnosti a lepší zítřky
15. 11. 2019
[10 minut čtení] Propast mezi slovy a činy? Propaganda úspěchů? Slábnoucí důvěra k tomu, o čem se hovořilo z tribun, co se psalo v novinách a v učebnicích? Nic takového, povrchnost, průměrnost, formalismus a plané žvanění mělo skončit. Hovoříme o ekonomice 80. let minulého století, období, kdy se na naší straně železné opony hlásala nutnost realizace „přestavby“. Jeden z mnoha vtipů popisujících socialismus hovoří o tom, jak za podmínek socialistického hospodaření asi dopadnou tři krávy, které vlastníte. Za socialismu vám je vláda sebere a dá je do kravína s jinými kravami. Vy se nakonec tak budete starat o mnoho krav a jako družstevník za to dostanete několik sklenic mléka. V dobách reálného socialismu v Československu platilo heslo „Urob si sám, udělej si sám“, pod tímto názvem tehdy i vycházel časopis.

Novinky MONETY: online půjčky pro neklienty, investice a směnárna z mobilu
14. 11. 2019
[4 minuty čtení] Nejen změny v sazebníku čekají klienty MONETY. Nově budou moci s bankou komunikovat přes WhatsApp nebo spravovat fondy přes Apple TV. Jaké další novinky si banka připravila? Týkají se i neklientů. Před časem jsme vás informovali, že MONETA Money Bank chystá od prosince 2019 řadu změn. V článku Nový sazebník MONETA Money Bank. Přehled změn od prosince jsme podrobně rozebrali, za co si od prosince připlatíte a kde ušetříte.

Pustili jste si v práci pusu na špacír? Kdy vás může kritika šéfa stát místo?
14. 11. 2019
[6 minut čtení] Kritizovat zaměstnavatele nebo jeho obchodní partnery se nevyplácí. Na svobodu projevu máte sice nárok, současně ale máte vůči zaměstnavateli povinnost loajality. Za jakých okolností vám hrozí výpověď, nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru? Zaměstnanci stejně jako každému člověku zaručuje Listina základních práv a svobod právo na svobodu projevu. Nakolik jde o proklamaci a na kolik o realitu, jaký je rozdíl mezi tím, co má být, a tím, co je, si zajisté posoudíte sami. Ostatně mnohem starší úsloví praví: Koho chleba jídáš, toho píseň zpívej. Na druhou stranu pro zaměstnavatele hovoří zákoník práce, podle něhož nesmí zaměstnanec jednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Akční nabídky úvěrů: Banky lákají na garantované úrokové sazby
13. 11. 2019
[6 minut čtení] Na podzim se banky a úvěrové společnosti pravidelně předhánějí, která vám nabídne nejlepší podmínky pro spotřebitelský úvěr. Prošli jsme nejlepší akční nabídky úvěrů pro spotřebitele. Než se vrhneme do aktuálního přehledu akčních úrokových sazeb, prosím, nepůjčujte si peníze proto, že má nějaká společnost zrovna akci. Půjčujte si je jen v případě, že půjčku skutečně potřebujete, anebo je pro vás inzerovaná úroková sazba výhodná jinak. Konec rady a jdeme na to.

Platby kartou jsou pro Čechy klíčové, ale bez hotovosti by žít nechtěli
13. 11. 2019
[6 minut čtení] Většinou už dnes platíme primárně kartou. I tak by ale třetina Čechů vnímala zrušení hotovosti velmi negativně. Ačkoli ale Češi preferují bezhotovostní platební styk, leckdy mají v pojmech nepořádek. Platební kartou v dnešní době platí 80 % Čechů. Ani tak by se však hotovosti nevzdali a podle řady z nich má v platebním styku své místo, které zatím nejde tak snadno nahradit kartou. Podívejme se, jak se Češi staví k platebnímu styku.

Nejvíce se prodávají malometrážní byty. Ty jsou přitom poměrem ceny nejdražší
12. 11. 2019
[4 minuty čtení] Ceny bytů stále rostou. V Praze cena za čtvereční metr u novostaveb překročila hranici 105 tisíc Kč. Rostoucí cena má vliv zvláště na bydlení v Praze a Brně, ale už dochází i do krajských měst. Ceny bytů v Praze i Brně jdou stále na nahoru. Průměrná cena za m2 v Praze se u nového bytu ve třetím čtvrtletí letošního roku vyšplhala na 106 713 Kč, zatímco loni jste za m2 zaplatili 102 058 Kč. Meziročně tak cena nových bytů vzrostla o 11 % a mezikvartálně o 4,5 %. Vyplývá to z analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. Ještě před dvěma lety se průměrná cena za m2 pohybovala kolem 83 150 Kč. Ceny brněnských bytů jen za poslední dva roky vzrostly o 20 %. Nyní pořídíte nový byt v Brně o rozloze 60 m2 průměrně za 4 200 000 Kč. Ještě před dvěma roky se cena za byt se stejnými rozměry pohybovala kolem 3 300 000 Kč.

Měli jste letos jen krátkou dovolenou či žádnou? Můžete o ni přijít?
12. 11. 2019
[5 minut čtení] Nečerpali jste vůbec nebo nevyčerpali plně dovolenou za letošní rok 2019 a už ji asi nestihnete do konce roku? Nevyčerpaná dovolená vám nepropadá, převádí se do příštího roku. Zato dovolenou za rok 2018 můžete nastoupit v podstatě ihned a nepotřebujete ani souhlas zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání dovolené, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo (tedy např. dovolenou za rok 2019 v roce 2019). Výjimkou je situace, kdy v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na vaší straně nebo naléhavé provozní důvody na jeho straně. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době. Nemůže vám nikdy určit dovolenou ze dne na den, leda by vám to vyhovovalo, a proto byste s tím vyslovili souhlas.

Chodíte s náměstkem ministra? Můžete mít problém založit si účet nebo dostat hypotéku
11. 11. 2019
[5 minut čtení] Politicky exponované osoby budou mít možná v budoucnu větší problémy sjednat si půjčku a další bankovní produkty. Může za to další směrnice EU, která navíc okruh těchto osob rozšiřuje. Pojem „politicky exponovaná osoba“ se v průběhu času vyvíjí a jeho definice se mění. Dříve za takovou osobu nebyl považován ani premiér. Dnes už vás za politicky exponovanou osobu mohou považovat i v případě, že pouze chodíte s náměstkem nějakého ministra. Ani nemusíte být sezdaní.

Tipy, jak můžete být v autě pojištěni a neplatit peníze pojišťovnám
11. 11. 2019
[12 minut čtení] Když se řekne pojištění, každý si představí pojištění od pojišťovny. Jenže existují další možné formy „pojištění“, někdy jen za pár korun. Preventivní úkony a zařízení, které si můžete udělat sami či koupit, vám mohou zabránit škodě na majetku či zdraví. Místo dražšího pojištění pracovní neschopnosti od 15. dne lze zvolit výrazně levnější pojištění od pozdějšího dne a ušetřené peníze si odkládat. Samozřejmě, že daná řešení (pojištění od 15. dne versus např. pojištění od 60. dne + odkládání peněz) nejsou stejná, ale jsou podobná. Pokud budete často nemocní krátce, budete se muset uskromnit, na druhou stranu nebudete řešit byrokracii a výluky pojištění. Ale ty opravdu dlouhodobé a finančně náročné problémy stále máte pojištěny u pojišťovny.

AliExpress nabídne až 70 % slevy. Díky Měšci můžete získat zpět ještě víc
10. 11. 2019
[1 minuta čtení] Jeden z největších čínských e-shopů nabídne během 11. listopadu slevy až 70 %. Díky Měšci můžete získat během AliExpress Day navíc další peníze zpět díky cashbacku. V Číně připadá vždy na 11. listopadu tzv. Singles Day – svátek nezadaných. Od roku 2009 je tento den spojen i s obchodním šílenstvím. Čínská společnost Alibaba, pod kterou spadá i obchodní portál AliExpress, tehdy nabídla zájemcům slevové kupony a vlna nákupního šílenství mohla začít.

Ražba mincí nebyla vždy bezpečnou kratochvílí, někteří ji zaplatili životem
9. 11. 2019
[5 minut čtení] Za ukončením ražby mincí nestál v minulosti jen nedostatek drahých kovů v blízkosti mincovny. V některých případech ukončily slibně rozjetý byznys krvavé vraždy. Politika a válečné konflikty ovlivňovaly rozhodování centrálních bank víc, než možná tušíme. O tom, že v 10. a 11. století existovala na pražském Vyšehradě přemyslovská mincovna, se z písemných pramenů ví už dlouho. Nikdo však neznal její přesnou polohu. Teprve nedávno byly v průběhu archeologických výzkumů nalezeny její základy, a to v současném parku nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, symbolu Vyšehradu.

Rodičovský příspěvek 2020: Návod, jak získáte co nejvíce
8. 11. 2019
[6 minut čtení] Zvýšení rodičovského příspěvku není jedinou změnou, která rodiče v souvislosti s touto dávkou čeká. Přečtěte si jejich souhrn i postup, jak vyčerpat z navýšené dávky maximum. Poslanci se přestali hádat a začali schvalovat. Výsledkem je posun novely zákona o státní sociální podpoře v legislativním procesu ze Sněmovny do Senátu, po kterém předlohu ještě musí podepsat prezident.

Internet věcí a technologie usnadňují bydlení. Pořídit je lze levněji v rámci pojištění
8. 11. 2019
[5 minut čtení] Ještě před pár lety byla chytrá domácnost výsadou jen vyvolených. Dnes ji má stále více lidí. Šetříme energiemi a klesají ceny za inteligentní vybavení domácností. S pojištěním majetku můžete získat od své pojišťovny chytré technologie jako bonus. Technologie hraje v našem bydlení stále větší roli. Na ekologii a úspory energie jsou kladeny stále větší nároky. Průměrný český byt spotřebuje za rok přes 8000 kilowatthodin tepla. Pokud jeho obyvatelé vypínají topení, zatímco jsou v zaměstnání, mohou ušetřit i čtvrtinu energie. Jestliže topí zemním plynem, ušetří ročně až tři tisíce korun. Pokud nechtějí na vypínání topení každý den myslet a současně se nechtějí vracet do nevytopeného bytu, mohou si pořídit chytrý senzor, který topení přes den vypne a znova ho zapne předtím, než se lidé vrátí z práce tak, aby v době jejich příchodu bylo doma už teplo.

Bylo socialistické podnikání zlatým dolem?
7. 11. 2019
[9 minut čtení] Hospody se oficiálně nazývaly „pohostinstvím“. Hovoříme o 70. a 80. letech minulého století, dobách reálného socialismu. Jaké byly taje socialistického pohostinství? Platilo, že kdo nekrade, okrádá rodinu? V socialistickém Maďarsku ale tyto podniky fungovaly tak trochu nesocialisticky. Než aby tamní erár tamní hospody a restaurace provozoval se ztrátou, byly vybrané provozovny draženy k „nájmu“ a provozovány „smluvními vedoucími“. Ve své podstatě měli soukromníci pohlídat, aby podnik profitoval, dosahoval obratů a vydělal na sebe.

Nenechte se připravit o dovolenou ani o peníze. Vyvracíme nesmysly, co vám radí jinde
7. 11. 2019
[8 minut čtení] „Firma na konec roku nařídila dovolenou. Já už ale žádnou nemám. Co teď?“ Co si k vám může zaměstnavatel v takové situaci dovolit? Rozhodně vám nemůže sebrat dovolenou za budoucí rok 2020. Ani vás nechat bez peněz. Jaká jsou vaše práva? Tento text je kritickým názorovým vyjádřením autora. Redakce Měšce není jeho autorem a nemusí se s názorem autora ztotožňovat.

Kolik má najeto vaše auto? Stáčení kilometrů je pořád běžnou praxí
6. 11. 2019
[4 minuty čtení] Kupujete ojetinu ze zahraničí? Pozor, často mají na tachometru naměřeno méně, než je skutečný stav najetých kilometrů vozu. Stejně tak cena, za kterou je auto prodáváno, patrně neodpovídá jeho skutečné hodnotě. Více než rok po zákazu stáčení tachometrů, který uzákonila novela zákona 56/2001 Sb, platná od 1. října 2018, najdete na internetu nabídky firem, které vám slibují snížit počet najetých kilometrů s ujištěním, že na to nikdo nepřijde a vy se nemáte čeho bát.

Co je to předmanželská smlouva a jaké jsou její důsledky?
6. 11. 2019
[5 minut čtení] Termín „předmanželská smlouva“ české zákony neznají. I tak ji ale můžete sepsat. Co to však pro vás v praxi bude znamenat? Zákon pojem předmanželské smlouvy jako takový sice nezná, právní úprava v této oblasti však zná pojem tzv. smluveného režimu společného jmění manželů. Pod ten lze samozřejmě zahrnout i předmanželskou smlouvu, kterou se tento smluvní režim manželského majetkového práva většinou zakládá. Právní úpravu manželského majetkového práva obsahuje občanský zákoník. Pojďme se tedy z praktického hlediska blíže podívat na podmínky a důsledky uzavření předmanželské smlouvy.

Novinky v říjnu: levnější europlatby, okamžité platby a bonusy na stavebku
5. 11. 2019
[26 minut čtení] Utekly vám nějaké novinky v říjnu? Máme jejich každoměsíční souhrn. Řada bank oznámila snížení europlateb a změnu ceníků. Dostupnější se stávají také okamžité platby. Česká pojišťovna nabízí svým klientům bonus při sjednání majetkového pojištění. Pokud si jej uzavřete do konce listopadu 2019, dostanete k němu záplavové nebo pohybové čidlo

Přišel o práci, ale na neznalosti zaměstnavatele vydělal kolem 19 tisíc
5. 11. 2019
[7 minut čtení] Způsobil zaměstnavateli škodu téměř 17 000 Kč, strhli mu ze mzdy přes 6000 Kč. Nedal si to líbit a odešel na hodinu a zaměstnavatel mu teď musí vyplatit 36 000 Kč. Kdy vám můžou ze mzdy strhnout náhradu škody, kterou jste v práci způsobili? Započtení pohledávek, pokud dlužíte svému zaměstnavateli, lze provést jednostranně nebo dohodou. Jen stručně si zopakujeme pravidla právní úpravy započtení. Pokud vás to však nezajímá a chcete hned to klíčové, tedy vyjádření, kolik vám mohou strhnout z výplaty a znát pointu článku (konkrétní soudně projednávaný spor zaměstnance a zaměstnavatele a výklad podaný Nejvyšším soudem), můžete přeskočit následující dva odstavce o tom, co říká občanský zákoník a zákoník práce.

Vlak má zpoždění, ale jízdenku vám na něj prodat neumí. To se má změnit
4. 11. 2019
[4 minuty čtení] Na zpožděný vlak ani autobus, který podle jízdního řádu už odjel z vaší stanice, si zatím lístek přes internet nekoupíte. Čeští dopravci ale plánují zprovoznění systému, který to umožní. Jste na nádraží a na odjezdové tabuli vidíte 10 minut zpožděný vlak. Rádi byste s ním cestovali. U pokladny si ale lístek nekoupíte, protože jde o jiného dopravce, než jsou České dráhy. Nebo je u pokladny fronta minimálně na několik minut a vy nechcete riskovat, že než na vás dojde řada, vlak vám ujede. Jenže přes internet si jízdenku taky nekoupíte.

Změny 2020: O kolik peněz více dostanete v době nemoci, těhotenství, mateřství, ošetřování člena rodiny?
4. 11. 2019
[4 minuty čtení] Od ledna 2020 se opět zvýší některé státní sociální dávky. Dochází totiž k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se nemocenské dávky stanovují. Nemocenské dávky se počítají z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že váš započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Jakub Strnad: Férovost a srozumitelnost v Klubovce bude pro každého
2. 11. 2019
[3 minuty čtení] Rozvířené emoce a možnost je vyjádřit veřejně mohou způsobit zbytečně nepříjemné následky. Nový šéf pojišťovny vysvětluje, že změny v PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovně byly nezbytné, jsou praktické a ocení je zvláště klienti. Omlouvám se, pokud jsem vás přesvědčil, že to bude dobré, a ono nebude. Dopředu se omlouvám za případné prudy ze strany pojišťovny, loučí se s klienty s upřímnou lítostí Orawski. Osobně si z celého projektu odnáším spoustu zkušeností, radosti z práce na smysluplném díle a nějaké finanční ztráty. Ale to my všichni zúčastnění. Je mi to moc líto, jak to končí, lituje konec „své“ pojišťovny bývalý šéf Klubovky Marek Orawski, který se emotivně o náhlém konci původního vedení vyjádřil na svém blogu. Vše jsme popsali v článku PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Sen se rozplynul, pojišťovna se zcela změní, který vycházel z původních informací a z dopisu klientům pojišťovny, které Orawski e-mailem poslal.

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna. Sen se rozplynul, pojišťovna se zcela změní
1. 11. 2019
[4 minuty čtení] Už nebude, co byla dřív. Pojišťovna s převážně spokojenými klienty se od základu změní, což potvrdil její bývalý šéf Marek Orawski. Původní vedení bylo vyhozeno a noví majitelé chtějí z Klubovky udělat jinou pojišťovnu. Aktualizováno: 2. 11. 2019 v 16:00 hod.

Pětistovka ročně za 2 výpisy z registru a statistiku splátek? Jde to i levněji
1. 11. 2019
[6 minut čtení] Pokud chcete mít pravidelný přehled o svých půjčkách a závazcích a nezvládáte si přehledy vést sami, nejspíše vás to bude něco stát. Pokud máte v účtech pořádek a chcete se občas ujistit, že je vše tak, jak má být, nemusí vás to s trochou šikovnosti stát nic. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau nabízí za poplatek službu, kdy vám několikrát ročně vyjede výpisy z registru, povede vám statistiku splátek, vypočítá hodnocení vaší bonity a další. Kolik za služby zaplatíte a dá se k datům dostat i jinak?

Člověk míní, politik mění. 4 zvažované změny, které mohou přímo ovlivnit vaši peněženku
1. 11. 2019
[5 minut čtení] Politici v poslední době zvažují řadu opatření, která přímo dopadnou na finance spotřebitelů. Ve hře je částečné rušení daňové slevy na manželku, nižší výplata peněz ze životního pojištění a rušení jeho daňové výhody, ale i zavedení minimální výše alimentů. V poslední době politici přišli s několika návrhy, které v případě schválení dopadnou na finance vybraných skupin spotřebitelů. Pojďme si je proto popsat.

Odkud pochází výnosy konzervativních penzijních fondů?
31. 10. 2019
[4 minuty čtení] Zhodnocení penzijních fondů je každoroční téma pro veřejnou diskusi v mediích, kde ústředním bodem je skutečnost, zda v uplynulém roce fond inflaci porazil, či nikoliv. V posledních několika měsících v souvislostí s působením Komise pro spravedlivé důchody je téma zhodnocení fondů vzhledem k inflaci aktuální i v průběhu roku. V rozhovoru s Danuší Nerudovou, stojící v čele Komise pro spravedlivé důchody, v deníku E15 z 29. 8. 2019 se dočteme, že panuje dost široká shoda na tom, že třetí pilíř nefunguje, mimo jiné proto, že konzervativní fondy (hlavně ty transformované) mají výnosy, které nedosahují ani inflace.

Hello bank! mění sazebník poplatků: levnější europlatby a výběry z bankomatů
31. 10. 2019
[3 minuty čtení] Hello bank se od příštího měsíce zbavuje některých předpotopních poplatků, jako je například náhrada nákladů spojených s vymáháním splatného závazku, za který si banka dosud účtovala 600 Kč. Čekají ji však i další změny. Další bankou, které chystá v brzké době změny, je Hello bank. Sazebník poplatků a tarifů mění už od 13. listopadu 2019. Poplatky mění v krátkém časovém horizontu i banky jako UniCredit Bank, MONETA Money Bank, Oberbank, Sberbank nebo Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz.

Vyvracíme omyly o vašich právech a nárocích v zaměstnání
31. 10. 2019
[4 minuty čtení] Neudělejte při jednání se zaměstnavatelem chybu. Nepřipravte se o svá práva a nároky, hlavně o peníze. A na druhou stranu nepodléhejte klamům a zbytečným iluzím. Naše rady vás mohou překvapit příjemně i být varováním. Neplatí, že po výhře ve výběrovém řízení máte nárok na místo. Váš úspěch, vaše vítězství ve výběrovém řízení nezakládá žádný právní nárok na uzavření pracovní smlouvy na dané místo, na daný druh práce. Zákon o zaměstnanosti pouze upravuje ochranu před diskriminací uchazečů o zaměstnání a ochranu vašeho soukromí a osobních údajů. Říká, že zaměstnavatel zejména nesmí vyžadovat některé informace, např. týkající se politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, sexuální orientace. A dodává, že hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.

UniCredit Bank mění sazebník: násobně zvyšuje poplatky za zasílání upomínek
30. 10. 2019
[6 minut čtení] Za upomínku nově zaplatíte i 800 Kč. Připlatíte si také za odchozí úhrady, banka si tím kompenzuje povinnou slevu na europlatby. Dražší bude i bankovní administrativa. V článku Banky chystají změny v cenách. Dramaticky zlevní europlatby, ale zdraží administrativa jsme vás informovali o tom, že řada bank se chystá nebo už učinila změny ve svých sazebnících.

Měšec.cz spouští s Tipli listopadovou kampaň. Získejte bonus 150 korun
30. 10. 2019
[2 minuty čtení] Měšec.cz spolupracuje od června s cashback portálem Tipli.cz, díky čemuž můžete získat část peněz ze svých nákupů na internetu. Na listopad jsme se ale s Tipli.cz dohodli ještě na něčem dalším. Už za zaregistrování a první nákup dostane každý nový klient od portálu 150 korun. Listopad je podle statistik portálu Tipli.cz z pohledu nakupování na internetu nejsilnějším měsícem. Češi ve velkém nakupují na Vánoce, navíc v listopadu probíhají dvě velké slevové akce – 11. listopadu je to AliExpres Day, který se váže na známý čínský e-shop, a pak 29. listopadu Black Friday, kdy slevy nabízí většina tuzemských i zahraničních obchodů.

Nový sazebník chystá MONETA Money Bank. Přehled změn od prosince
29. 10. 2019
[4 minuty čtení] Také s MONETA MONEY BANK nově ušetříte na europlatbách. Snížila i poplatek za expresní platbu. A oficiálně v sazebníku jsou okamžité platby. MONETA Money Bank (MMB) mění sazebník poplatků k 1. 12. 2019. Nově v ceníku uvádí okamžité platby, které mají být zcela bez poplatku. Výjimka platí jen v případě odchozí platby u Konta Genius Student, která je zpoplatněná částkou 6 Kč. Bez poplatků budou také všechny elektronické příchozí i odchozí europlatby, pouze u Konta Student mají stát 6 Kč. Ovšem při platbě na pobočce vám za každou platbu naúčtují 59 Kč. Banka se tak přidá k bankám, které si za bezhotovostní platby v eurech neúčtují nic.

Co všechno musí advokát znát, aby vás řádně zastupoval před soudem?
29. 10. 2019
[5 minut čtení] I advokáta se vyplatí uvážlivě vybírat. Nač máte vůči advokátovi nárok, když se vám dobrý výběr nezdaří a prohraje vám spor kvůli své neznalosti zákona, výkladové praxe soudů a odborné právnické literatury? Podle zákona o advokacii vám advokát odpovídá za škodu, kterou vám způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Odpovědnosti se zprostí, jen prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou advokátem v souvislosti s výkonem advokacie vychází z odpovědnosti bez zřetele na zavinění (jde o tzv. objektivní odpovědnost čili za výsledek). Je založena na současném splnění předpokladů, jimiž jsou výkon advokacie, vznik škody a příčinná souvislost mezi výkonem advokacie a vznikem škody.

Sberbank zlevní europlatby. Za pozornost ale stojí i změny u půjček
25. 10. 2019
[11 minut čtení] Europlatby musí povinně zlevnit všechny banky. Využívají tak tento čas k aktualizaci ceníků. Sberbank například zvýší poplatek za nezahájení čerpání hypotéky nebo za předčasné splacení úvěru. Řada bank oznamuje s blížícím se koncem roku změny ve svých cenících. Důvodem je zejména nová povinnost zlevnit europlatby, o které jsme vás informovali v článku Platby v eurech budou stát pár korun. Banky je musejí zlevnit.

Okradli vás na dovolené. Jak vám musí hotel nahradit škodu?
25. 10. 2019
[4 minuty čtení] Vypočítejte si, na jaké peníze máte nárok. Host, kterému v penzionu ukradli kolo za 60 tisíc zamčené ve stojanu na jízdní kola na volně přístupné chodbě, vysoudil desetitisíce. Host zažaloval provozovatele penzionu, aby mu zaplatil cenu jízdního kola v hodnotě 60 000 Kč, které mu bylo odcizeno neznámým pachatelem. Host jízdní kolo dal do stojanu na jízdní kola, který se nacházel uvnitř penzionu na volně přístupné chodbě, a kolo uzamkl zámkem.

Oberbank mění sazebník poplatků. Výrazně ušetříte na europlatbách
24. 10. 2019
[3 minuty čtení] Banka od prosince 2019 zavádí změny v poplatcích. Ceny europlateb jdou dolů, zdražují poplatky za zpracování mincí. Přísnější bude posuzování reklamací plateb kartou. Oberbank od 16. prosince 2019 chystá několik zásadních změn, o kterých své klienty postupně informuje. K těm příjemným patří například to, že ruší některé poplatky, jiné bankovní poplatky, jako jsou například ty za platby v eurech, výrazně zlevní. Mění se také podmínky pro vydávání a používání platebních karet.

Banky chystají změny v cenách. Dramaticky zlevní europlatby, ale zdraží administrativa
24. 10. 2019
[3 minuty čtení] S koncem roku pravidelně přibývá oznamování změn v cenících bank. Banky změny musejí hlásit dva měsíce předem. Takřka unisono zlevňují europlatby, ale více zaplatíte za potvrzení a chyby. MMB už má oficiálně v ceníku okamžité platby (0 Kč). Regulované europlatby budou až na konto Student (6 Kč) zcela bez poplatku, a to příchozí i odchozí, pokud je zadáte elektronicky.

Jak a kdy se bránit, když jste „nepohodlný zaměstnanec“ a chtějí vás vyhodit?
24. 10. 2019
[6 minut čtení] Často se předstírá výpovědní důvod, aby se zbavili nepohodlného zaměstnance, který má spory se šéfy nebo kolegy. U jakého výpovědního důvodu má smysl se bránit a kdy naopak ne? Jak a kdy se bránit výpovědi z organizačních důvodů, když jejím důvodem jste vy a vaše neshody s vedením? Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli rozvázat s vámi pracovní poměr – mimo jiné – výpovědí z důvodu organizačních změn. Organizační změny jsou takové změny, jimiž se v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele zpravidla označují všechny okolnosti organizačně-technické, technologické, ekonomické nebo jiné povahy, které mají vliv na provoz zaměstnavatelova podniku nebo na výkon jiných jeho činností. Tyto mohou být důvodem výpovědi z pracovního poměru podle zákoníku práce.

25 let penzijního spoření: jak šel čas a vyplatí se do něj dnes investovat?
23. 10. 2019
[10 minut čtení] Třetí pilíř odstartoval přes 25 lety. Zažil svůj raketový start i propad. Co lidi motivovalo do něj spořit a co zase, aby do něj přestali investovat? Podívejte se na historii penzijního spoření v České republice. Letos je tomu 25 let, kdy je penzijní spoření na českém trhu. Za tu dobu se toho poměrně dost změnilo. Něco mají na starosti novelizace jednotlivých zákonů, něco sami klienti. Podívejte se, jak šel čas s penzijním spořením, které fondy zhodnocovaly, které nepřekročily ani inflaci a zda se ještě dnes vyplatí do nich investovat.

První kroky k reformě důchodového systému: Nultý pilíř a minimální důchod
23. 10. 2019
[6 minut čtení] Není tajemství, že český důchodový systém nepotřebuje adaptovat, ale rovnou reformovat. Důchodová komise nyní naznačila, jakým směrem by se mohly změny ubírat. Český penzijní systém by se mohl opět dočkat tří pilířů. Místo druhého, který nevydržel politickou změnu sil ve Sněmovně, by ten nový byl ale nultý. Jakým směrem se budou úvahy o změnách systému nyní ubírat?

Potraviny na internetu. Kam vám dovezou tašky s nákupy?
22. 10. 2019
[5 minut čtení] Nakupování potravin na internetu je stále populárnější. Ne všude se jich ale dočkáte. E-shopům zatím chybí kapacity, aby je mohly rozvážet po celé ČR. Více než třetina Čechů (36 %) nakupuje potraviny a další sortiment denní spotřeby, jako je například drogérie nebo chovatelské potřeby, přes internet. Přitom 16 % z nich to dělá alespoň jednou měsíčně. Vyplývá to z průzkumu konzultační společnosti Acomware a agentury Ipsos, které letos v srpnu společně provedly průzkum Jak Češi nakupují v multikanálovém světě, do něhož se zapojilo 1016 respondentů. Počet lidí, kteří nakupují potraviny online, neustále roste a tento trend bude pokračovat i v následujících letech.

Nemocenské i za první 3 dny: co to změnilo na daních nejen brigádníků?
22. 10. 2019
[8 minut čtení] Zrušením karenční doby získali zaměstnanci hned 2 výhody. Jednak tu zásadní, že mají nárok na náhradu mzdy i v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti, a jednak nepatrné snížení daňové zátěže. Pokud jste se jako zaměstnanci ocitli od 1. července 2019 v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu, znovu dostáváte peníze i za první tři dny této pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy nebo platu je vám podle pravidel zákoníku práce vyplácena, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti splníte podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění.

Zaměstnanců je stále nedostatek. Ve kterých regionech se nabírá nejvíce?
21. 10. 2019
[3 minuty čtení] Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců donutil zaměstnavatele řešit situaci i jinak než jen hledáním nové pracovní síly. I tak však v řadě regionů stále hledají nové zaměstnance. Kde máte největší šanci? Nedostatek zaměstnanců na českém trhu panuje již poměrně dlouhou dobu. Češi ví, že práce je dostatek a zaměstnanců málo, a tak si mohou dovolit vybírat a do určité míry i ovlivnit platové podmínky apod.

Když banky pomáhají. Aplikace pro nevidomé pomůže přečíst bankovky
21. 10. 2019
[3 minuty čtení] Dokázali byste podle hmatu poznat hodnotu české bankovky? Lidé se špatným nebo žádným zrakem přitom tento problém pravidelně řeší. Mobilní aplikace jim v tom pomůže. Přísloví „sytý hladovému nevěří“ se dá aplikovat i na zrak. Málokdo se zdravým zrakem vnímá, že existují lidé, kteří jej nemají vůbec, nebo vidí velmi špatně. A že je potřeba nacházet cesty, jak si musíme jako lidé vzájemně pomáhat. Jenže i pomoc něco stojí a nejde ji dělat jen pro lásku k bližním. Je potřeba zaplatit lid i procesy. Proto je vždy vítané, když se najde sponzor, který v rámci sociální odpovědnosti také přispěje. Příkladem je projekt Cash Reader, česky čtečka peněz.

Životní pojištění má pomáhat. Ale jak jej vybrat?
18. 10. 2019
[6 minut čtení] Na životním pojištění se nevyplatí šetřit, pokud o něm uvažujete, měli byste především zvážit, co všechno od něj očekáváte, a stanovit si přijatelnou výši pojistného plnění. A sledovat, kolik vás bude stát na poplatcích. Životní pojištění je určené především pro ekonomicky aktivní jedince, na jejichž výdělku jsou závislé další osoby, například děti. Jeho smyslem je zamezit, nebo alespoň odlehčit finanční dopady dlouhodobých či trvalých zranění, kvůli kterým pak nebudete schopni plnohodnotně nebo vůbec vykonávat své dřívější povolání. Stejně tak má pomoci rodině v případě smrti jejího živitele zajistit jí po dostatečně dlouhou dobu nějaký příjem.

Proč je těžší vyhodit z práce odborového funkcionáře než řadového zaměstnance?
18. 10. 2019
[5 minut čtení] Jakou ochranu před propuštěním ze zaměstnání mají funkcionáři odborů? Proč může být propuštění odboráře neplatné, ačkoliv když bude za stejných podmínek propuštěn jiný zaměstnanec, bude to platné? Už víte, že výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací, pokud u něj odbory působí. A s jinými případy rozvázání pracovního poměru (tedy zrušením ve zkušební době nebo dohodou) je zaměstnavatel povinen seznámit odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých.

Co se změní při exekuci na mzdu a při srážkách z jiných příjmů? (II. část)
17. 10. 2019
[4 minuty čtení] Exekuci bude podléhat i kompenzace odstupného a náhrada mzdových nároků od úřadu práce. Když exekuci neprovede insolventní zaměstnavatel, provede ji úřad práce. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely procesních-exekučních předpisů (jde o tisk číslo 545 v aktuálním volebním období Poslanecké sněmovny). Pokračujeme v přehledu toho nejpodstatnějšího, co se bude týkat exekuce prováděné srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů.

Stravné u zahraniční služební cesty se v roce 2020 zvyšuje
17. 10. 2019
[7 minut čtení] Základní sazba zahraničního stravného se pro rok 2020 nově u 23 zemí zvýšila. U ostatních zůstává beze změny. Zaměstnavatel vám však může výši stravného zvýšit či snížit, a to až o 50 %, pokud mu to zákon dovolí. Pokud vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu do zahraničí, náleží vám za to mimo jiné i tzv. cestovní náhrada neboli stravné. Toto stravné je každoročně určováno vyhláškou o stanovení zahraničních sazeb cestovních náhrad.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se v roce 2020 opět zvýší
16. 10. 2019
[3 minuty čtení] Necelých 150 Kč každý měsíc. O tolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ. Každý rok se přitom zálohy navyšují o více jak stokorunu měsíčně. Zvyšováním průměrné mzdy však stoupají i zálohy pro OSVČ. Zálohy vychází z průměrné mzdy. Pro výpočet minimálních záloh na rok 2020 musíme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro příští rok. Tu stanovuje Nařízení vlády na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd.

Přehledně: S jakými kartami zaplatíte přes Apple, Google, Garmin a Fitbit Pay?
16. 10. 2019
[3 minuty čtení] Jednoduchý přehled, jaké banky, nebanky a další vydavatelé karet podporují v Česku placení přes mobil nebo hodinky a co pro to musíte udělat. Pro používání Apple Pay potřebujete min. iPhone SE a vyšší, tj. iPhone SE, iPhone 6, 6S, 7 atd. U staršího iPhone 5S lze absenci NFC plateb obejít přes Apple Watch, které lze s iPhone spárovat a s nimi poté platit. Platit můžete hodinkami Apple Watch všech sérií.

Zákon o lobbingu: je v pořádku, když se jeden politik snaží nekalými praktikami ovlivnit druhého?
15. 10. 2019
[6 minut čtení] Přinese zákon o lobbingu transparentnost do fungování státu a omezí korupci? Koho se má týkat, jaké povinnosti z něj vyplývají pro politiky, vysoké úředníky a ty, kdo je ovlivňují? Jsou prostě velcí kluci (a abychom byli tak zvaně genderově čistí, spravedliví, jak se dnes žádá, řekněme, že jistě i velké holky), co spolu mluví. Někdo je označuje jako kmotry, někdo jim nadává do mafiánů. A ti si umějí zařídit pro sebe, svou rodinu, své podnikání, nebo naopak proti svým protivníkům leccos. Dokáží leccos ovlivnit i v politice a v byznysu. Třeba zařídit si zákon nebo jiný právní předpis, šitý jim na míru, který jim ulehčí podnikání, ať už je to dotační nebo daňové zvýhodnění nějakého oboru, nebo něco jiného. Ovlivňování politiků a významných státních úředníků, pokud to řekneme úplně zjednodušeně, se říká lobbing.

O zůstatku na účtu musíte mít přehled. Nepovolený debet vám banka právem naúčtuje
15. 10. 2019
[4 minuty čtení] Máte na účtu pouze své peníze, nemáte nastavený kontokorent, a stejně jste se dostali do mínusu. Bohužel není vina na straně banky a za tzv. nepovolený debet je oprávněná vám naúčtovat úroky. Jak takovým případům předejít? Čas od času nám do redakce Měšce přijde žádost o pomoc od nějakého čtenáře, či se s námi čtenář podělí o nepříjemnou zkušenost. Stejně tak tomu bylo s panem Martinem, který se s námi podělil o zkušenost s nepovoleným debetem.

Zasaďte si svůj vlastní strom, dostat můžete až 250 tisíc
14. 10. 2019
[4 minuty čtení] Dotace na sázení listnatých stromů právě startuje. Ve hře je 100 milionů korun a zapojit se muže každý, kdo chce ve svém městě či obci dýchat čistější vzduch. Peníze nedostanete jen na samotnou výsadbu zeleně, ale také na následnou péči o ni. Fond životního prostředí ode dneška 14. října 2019 spouští nový dotační program na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Jde o celonárodní projekt Sázíme budoucnost, který probíhá pod záštitou Nadace Partnerství, a Ministerstvo životního prostředí na něj vyčlenilo 100 milionů Kč. Cílem projektu je do pěti let vysadit mimo les 10 milionů stromů, tedy za každého občana Česka jeden. Stromy se mají sázet na veřejně přístupných prostranstvích měst a obcí, a to přímo v zástavbě nebo jejím okolí. Může přitom jít i o uzavřené vnitrobloky či společné dvory bytových domů. Žádost o dotaci si můžete poslat i vy. Nárok na ni mají místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci, zkrátka všichni, které zajímá zeleň ve městě či obci, kde žijí. Jedinou podmínkou je legitimní vztah k místu výsadby.

Hesla neopakujte, neměňte si je a hlavně si je nepamatujte
14. 10. 2019
[6 minut čtení] Pravidla pro práci s hesly by měla kopírovat současnou bezpečnostní praxi. Doporučení a standardy existují, ale staré pořádky se drží velmi dlouho. Jak si vytvářet správné heslo a jak s ním nakládat? V reakci na článek Neměníte hesla dost často a nechráníte si je? Škodu vám nikdo neuhradí, který mylně popisuje, jak si vytvářet hesla, autor napsal tento odborný text určený pro širokou veřejnost. Další text o Zabezpečení na úkor použitelnosti, které jde na úkor bezpečnosti popsal pro náš sesterský portál Lupa.cz bezpečnostní expert Michal Špaček.

Kdo musí a kdo nemusí platit silniční daň?
11. 10. 2019
[5 minut čtení] Používáte vozidlo k podnikatelským účelům? Pak musíte za vůz platit i silniční daň. Jsou ale i výjimky. Podívejte se, kdy se vás daň týká a kdy zase ne. Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, které jsou předem nastaveny. Každoročně pak v lednu podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Může vás úřad práce nutit dojíždět do zaměstnání 4 hodiny?
11. 10. 2019
[5 minut čtení] Úřad práce vám zajistí zaměstnání a nezajímá jej, že do něj musíte dojíždět několik hodin. Pokud do něj nenastoupíte, hrozí vám vyřazení z evidence uchazečů o práci. Tím ale přijdete o podporu v nezaměstnanosti a další výhody. Může to však udělat? Zákon o zaměstnanosti říká, že vhodným zaměstnáním je zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. Jestliže jako uchazeč o zaměstnání odmítnete nastoupit do vhodného zaměstnání bez vážného důvodu, tak vás úřad práce vyřadí z evidence. Člověk pak přijde o všechny výhody s tím spojené, jako je třeba nárok na podporu v nezaměstnanosti, úhrada zdravotního pojištění státem, nebo že se mu doba evidence na úřadu práce počítá jako odpracovaná doba pro účely nároku na invalidní nebo starobní důchod a další.

Češi už se nebojí místo drobných používat kartu. V menších obcích však přibudou bankomaty
10. 10. 2019
[5 minut čtení] Zaplatit kartou jízdenku v MHD nebo drobnosti v trafice. Koncept Smart City počítá s postupným zaváděním bezhotovostních plateb do všech oblastí lidského života. Malé obce se však často potýkají s opačným problémem. Chybí jim bankomaty, kde by si lidé mohli vybrat hotovost. Platební karty a bezhotovostní platby hrají v našich životech stále významnější roli. Za první tři kvartály roku 2019 vzrostl objem bezhotovostních plateb uskutečněných prostřednictvím bankovních karet o 18 %. E-shopy zaznamenaly v porovnání s loňským rokem nárůst o 58 % a v kamenných obchodech součet plateb meziročně stoupl o 15 %, vyplývá to ze statistiky společnosti Mastercard.

PPF banka mění ceny. A výrazně zdražuje zahraniční platby
10. 10. 2019
[3 minuty čtení] Převody z účtu na účet podraží, internetové bankovnictví bude ale bez poplatku. Dramaticky však zdražují neregulované platby do a ze zahraničí, připravte si pár tisícovek. Doslova. PPF banka je hlavně korporátní bankou a bankou pro privátní klientelu, přesto vede účty i běžným fyzickým osobám (např. zaměstnancům pražského magistrátu). Jedna změna klienty čekala již v dubnu 2019, kdy se měnil sazebník, druhá nastane od 1. prosince 2019, kdy se mění sazebník letos podruhé.

Paušální daň pro podnikatele a bez daňového přiznání? Má to i nevýhody
9. 10. 2019
[2 minuty čtení] Platit paušální daň a nerozčilovat se každý rok s daňovým přiznáním a podáváním přehledů? Řada živnostníků by takovou variantu uvítala. Má to ale i nevýhody, přijdou o možnost uplatnit si daňové slevy a odepřen by jim byl i daňový bonus. Vládní koalice ČSSD a ANO se shodla na hrubých obrysech toho, jak by mohla za čas vypadat paušální sazba daně z příjmů u osob samostatně výdělečně činných.

Inspirována klienty. Raiffeisenbank mění ceny a podmínky
9. 10. 2019
[9 minut čtení] Pár dobrých a více špatných zpráv. Nové sazebníky a podmínky Raiffeisenbank budou pro její klienty znamenat méně výhod a více poplatků, nebo nutnost pečlivě vážit používání služeb a finančních produktů. Od pondělí 7. 10. 2019 do úterý 8. 10. 2019 začala Raiffeisenbank svým retailovým klientům rozesílat e-maily i SMS o změně sazebníků a obchodních podmínek. Nový sazebník platí od 1. ledna 2020, ale nová pravidla pro kreditní karty startují již od soboty 23. listopadu 2019. Pojďme si rozebrat, co a proč se mění.

Neměníte hesla dost často a nechráníte si je? Škodu vám nikdo neuhradí
9. 10. 2019
[9 minut čtení] Měníte si pravidelně hesla a chráníte si PIN kód ke kartě? Řada lidí se začne chovat zodpovědně až ve chvíli, kdy je život vyškolí. Tento článek není informačně přesný a v textech jsou mýty. Vychází z veřejně prezentovaných informací České bankovní asociace a odborníci na bezpečnostní problematiku s níže popisovanými postupy bezpečnosti hesla a jeho změn absolutně nesouhlasí. Správný postup je: Hesla neopakujte, neměňte si je a hlavně si je nepamatujte, píše Petr Krčmář, šéfredaktor Root.cz. Další text o Zabezpečení na úkor použitelnosti, které jde na úkor bezpečnosti popsal bezpečnostní expert Michal Špaček. Výše uvedené odkazované články si přečtěte a v nich popisovanými radami se řiďte.

Sociální pojištění v roce 2020: na minimálních zálohách zaplatíte nepatrně více
8. 10. 2019
[3 minuty čtení] V roce 2020 se opět zvyšuje platba minimálních záloh na tzv. sociální pojištění. Více zaplatíte kvůli zvyšující se průměrné mzdě. Rozdíl oproti roku 2019 však naštěstí není dramatický. Pro výpočet minimálních záloh na rok 2020 potřebujeme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro příští rok. Tu stanovuje Nařízení vlády na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd.

Spořicí účty v říjnu 2019: kam se vyplatí vložit peníze?
8. 10. 2019
[4 minuty čtení] Jaké banky a záložny mají nejvýhodnější úrokovou sazbu? Aktuální srovnání spořicích produktů bez výpovědní lhůty všech tuzemských bank a záložen s přehledem akčních nabídek. Pokračuje akční nabídka Raiffeisenbank se sazbou 3 % p.a. Ale je jen pro nové klienty, sazba platí jen prvních 6 měsíců a musíte si založit eKonto. A platí jen pro prvních 150 000 Kč. Převedeno na peníze takto můžete získat po zdanění max. 1912,50 Kč (za ten půlrok).

O kolik se vám od ledna 2020 zvýší důchod?
7. 10. 2019
[3 minuty čtení] Vláda v roce 2020 důchodcům dopřeje nadstandardní valorizaci. Konkrétní navýšení závisí na současném důchodu. Spočítali jsme konkrétně, kolik kdo dostane. Nenašli jste se v příkladech? Poradíme, jak si můžete přilepšení jednoduše spočítat sami. V oblasti důchodů se v současnosti skloňují dvě věci. Tou první je očekávané nadstandardní valorizování penzí k příštímu roku a tou druhou změny důchodového systému.

Přehledně: Co všechno se mění od ledna 2020?
7. 10. 2019
[8 minut čtení] Na přelomu roku nás čeká řada novinek a změn. Možná budete muset zaměstnavateli platit za to, že vám strhává peníze kvůli exekuci. Zavede se také plná elektronizace neschopenek a zvýší se rodičovský příspěvek. Co dalšího nás čeká? Na začátku příštího roku nás čeká řada novinek. Některé se týkají rodičovského příspěvku, jiné bydlení a další elektronických neschopenek. Přinášíme proto přehled, na co vše se můžete za 3 měsíce těšit.

Ochrání dětský účet peníze rodičů před exekucemi a věřiteli?
4. 10. 2019
[5 minut čtení] Návodů, jak ukrýt peníze na dětský účet a vyhnout se tak strhávání části výplaty na splácení exekuce, najdete na internetu nespočet. Teoreticky mohou fungovat. Jestliže vás ale chytí, můžete jít i „sedět“. Živost s exekucí na krku není snadný. Mnozí z dlužníků, kteří jsou v bezvýchodné situaci, unikají před exekutory do šedých sfér ekonomiky. V praxi buď pracují načerno, nebo se se zaměstnavatelem dohodnou na vyplácení minimální mzdy s tím, že zaměstnavatel jim zbytek výplaty dá buď na ruku, či ji pošle na jiný účet. Kde však vzít účet, který není na jméno dlužníka a exekutor o něm neví?

Co se změní při exekuci na mzdu a při srážkách z jiných příjmů?
4. 10. 2019
[6 minut čtení] Dlužníci si budou muset provádění srážek ve prospěch věřitelů u zaměstnavatele zaplatit. Exekuci bude podléhat i kompenzace odstupného a náhrada mzdových nároků od úřadu práce. Přinášíme přehled chystaných změn. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely procesních – exekučních předpisů. Vybíráme z něj to nejpodstatnější, co se bude týkat exekuce prováděné srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů. Co zřejmě nemine dlužníky, věřitele a zaměstnavatele či jiné plátce, kteří srážky realizují?

Novinky za září: Jedna jízdenka na všechny vlaky, vyšší platy a levnější hypotéky
3. 10. 2019
[25 minut čtení] Řada bank zlevnila hypoteční úvěry, další se věnovaly multibankingu či systému okamžitých plateb a nechybí ani zavedení možnosti platit chytrými hodinkami. Podívejte se, jestli vám něco neuniklo. U Allianz pojišťovny nově kromě automatické likvidace pojistných událostí čelních skel vyřídíte automaticky i likvidace plechových škod motorových vozidel. Automatická likvidace probíhá na platformě CebiCom, která je vytvořená ve spolupráci se společností Cebia.

Jak se platí sen? Odborníci odpovídali čtenářům Měšce na otázky o bydlení
3. 10. 2019
[3 minuty čtení] Jak může dostat hypotéku OSVČ? Proč jsou úroky hypoték vysoké? Mohu si sjednat hypotéku v zahraničí? Má družstvo povinnost převést byt do osobního vlastnictví? Během živě přenášené panelové diskuze se čtenáři Měšce ptali na otázky spojené s bydlením. Nyní do redakce dorazily odpovědi.

Komerční banka jako férová realitka Cincink. Bezplatnou inzerci zaplatí hypotéky
2. 10. 2019
[3 minuty čtení] O hypotéky není zájem a jejich ceny neustále klesají. Komerční banka proto sází na vlastní realitní portál, který jí má pomoci dostat hypoteční produkty blíže k lidem. Komerční banka 1. října 2019 oficiálně spustila vlastní realitní portál nazvaný Cincink. Na jeho realizaci se kromě Komerční banky podíleli i lidé ze společnosti IdeaSense. Portál byl v beta verzi přístupný už od června 2019. Jiný má být tím, že klientům zajistí všechny služby, které při nákupu a prodeji nemovitostí mohou potřebovat. Pomohou vám se vším od vyhledání vhodného domu či bytu, zajištění financování, podpisu smlouvy, poskytnou právní a daňové poradenství, pomůžou se zápisem do katastru nemovitostí a klidně vám i objednají stěhovací firmu, která vaše věci přestěhuje do nového domova.

Zanikla smlouva o smlouvě budoucí. Musí se platit v ní sjednaná smluvní pokuta?
2. 10. 2019
[9 minut čtení] Zachrání budoucího kupujícího, který složil propadnou zálohu, ale nezískal vůbec nebo nezískal včas úvěr na zbytek kupní ceny, odstoupení od smlouvy? Jak už to v praxi bývá, coby zájemce o nemovitost, pokud obchod zprostředkovává realitní kancelář, musíte podepsat rezervační smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí, pokud jednáte na přímo s prodávajícím. Pak složíte „propadnou“ zálohu, která se započítává na smluvní pokutu pro případ, že nesplníte své povinnosti. A pak teprve sháníte valnou část potřebných peněz a vyřizujete si hypoteční úvěr. A to se vždy nepodaří. Nebo se ho nepodaří vyřídit včas, jako tomu bylo v případě, který si popíšeme. Zachrání kupující od ztráty, propadnutí složené zálohy odstoupení od smlouvy?

Zkušební doba, co všechno o ní potřebujete vědět
1. 10. 2019
[5 minut čtení] Máte nárok na odškodnění, když zaměstnavatel nedodržuje zákonem daná pravidla zkušební doby? Jak dlouho může zkušební doba trvat? Jak se sjednává? Lze ji prodloužit nebo zkrátit? Jak ukončit pracovní poměř ve zkušební době? Zkušební doba dává zaměstnanci i zaměstnavateli možnost posoudit, zda jim pracovní poměr a jeho podmínky vyhovují. A pokud nevyhovují, lze jej velmi snadno a rychle ukončit. Vy jako zaměstnanec posoudíte, zda vám vyhovuje náplň práce, pracovní doba, pracovní prostředí, pracovní kolektiv, výhody a benefity se zaměstnáním spojené a v neposlední řadě pak výše mzdy nebo platu. Se mzdou v soukromém sektoru je to jednoduché, její výši od počátku znáte, máte ji dohodnutu v pracovní smlouvě nebo určenou zaměstnavatelem ve mzdovém výměru.

Stát chce zavést digitální daň. Nejspíš ji ale zaplatí uživatelé služeb
1. 10. 2019
[6 minut čtení] Daň, kterou by platili velcí giganti jako Facebook či Google a měla by narovnat podnikatelské prostředí v České republice. Řada lidí se ale oprávněně bojí, že daň dopadne na ně jako spotřebitele. Ministerstvo financí doručilo vládě začátkem září 2019 návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který by zavedl digitální daň v České republice. Ten chtělo Ministerstvo financní původně představit už na konci května 2019. Dle svých slov tím reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí. Nová daň by se dotkla pouze firem nad určitý obrat a s určitými zisky na území České republiky.

Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?
30. 09. 2019
[4 minuty čtení] Kromě plánovaného zvýšení rodičovského příspěvku čekají tuto dávku ještě další změny. Zatím je jasné, že se jeho podoba musí přizpůsobit evropské směrnici. Změny by ale mohly přinést i pozměňovací návrhy, které leží ve Sněmovně. Plánované navyšování rodičovského příspěvku není jedinou chystanou změnou, která tuto dávku čeká. Do tří let je nutné ji změnit podle požadavků evropské směrnice. Další novinky se plánují na Ministerstvu práce a sociálních věcí a ve Sněmovně.

Generali Česká pojišťovna: přehledně, co se změní a pro koho
30. 09. 2019
[5 minut čtení] Spojení České pojišťovny a Generali Pojišťovny bude mít přirozeně dopady nejen na pojistný trh, ale také na klienty, její spolupracovníky a zaměstnance. Otázky a odpovědi. Dva jsou více než jeden. Pojišťovny působící v České republice získají konkurenční výzvu v podobě spojení České pojišťovny a Generali Pojišťovny. Tím totiž vzikne subjekt, který bude velmi silný jak kapitálově, tak produktovou nabídkou.

Při ztrátě zaměstnání vystačí pětina lidí s penězi jen měsíc
27. 09. 2019
[4 minuty čtení] Jak velkou máte rezervu pro případ nenadálé situace, třeba ztráty zaměstnání? Přežili byste bez příjmu rok, půl roku, nebo jedete od výplaty k výplatě? Při ztrátě zaměstnání nemá pětina lidí dostatečné finanční rezervy na to, aby s penězi vydržela déle než měsíc. Výše úspor a to, kolik by lidé chtěli mít ideálně našetřeno, souvisí i s finanční gramotností. Ta se sice rok od roku zvyšuje, ale znalosti řady Čechů jsou stále podprůměrné.

Končí vám nájem bytu, ale (ex)partner zůstává. Jak se vyhnout dalšímu placení nájemného?
27. 09. 2019
[3 minuty čtení] Jaké nároky má pronajímatel vůči nájemci, který nevyklidil a nepředal zpět byt, i když jeho nájem skončil? Co musí nájemce platit? A co když je byt ve společném nájmu, kdo pak vše zaplatí? Dva lidé – muž a žena – uzavřeli s pronajímatelem nájemní smlouvu a stali se tak společnými nájemci bytu. Oba tedy měli práva a povinnosti nájemce. To znamená, že pokud uzavře nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit do konce září. Jde to i ze zahraničí
26. 09. 2019
[6 minut čtení] Zdravotní pojišťovnu můžete za rok změnit pouze jednou. Vybírat ale můžete ze dvou termínů, kdy žádost podáte. Pokud chcete od nového roku patřit k jiné zdravotní pojišťovně, žádost musíte podat do konce září 2019. Čas máte do pondělí. Zdravotní pojišťovnu můžete podle zákona změnit pouze jednou za rok. Máte k tomu ale dva možné termíny. Buď podáte žádost do 31. března a k přeregistraci dojde k 1. červenci, nebo podáte žádost do 30. září a změna proběhne 1. ledna.

Šéf vaši výpověď opatří jeho podpisovým razítkem: Platí výpověď, anebo ne?
26. 09. 2019
[3 minuty čtení] Podpis písemného právního jednání může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Občanský zákoník jde s dobou a dovoluje to. Platí to i pro výpověď podle zákoníku práce? Zaměstnanec největšího českého prodejce elektroniky dostal výpověď pro nadbytečnost. Tu ale nepodepsal ani šéf, ani otravný zelený mimozemšťan (jestli nevíte, kdo je v oboru jednička, tak jejich reklamního maskota znáte), nýbrž byla opatřena otiskem podpisového razítka předsedy představenstva firmy pana A. Z.

Daň z nabytí nemovitých věcí se neruší. Rozšíří se ale okruh osob, které budou osvobozeny
25. 09. 2019
[3 minuty čtení] Senátoři navrhli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Poslanecká sněmovna je ale přehlasovala a daň si prosadila. Novela zákona teď míří k podpisu prezidentovi. Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) byla v poslední době poměrně probírané téma. Spekulovalo se, zda by bylo férovější, kdyby měla daň několik sazeb nebo jestli by nebylo nejlepší ji rovnou zrušit. Pro zrušení daní by pochopitelně byla většina lidí. Jenže o tom, co se zruší a co se zavede, rozhoduje poslanecká sněmovna. A ta přehlasovala Senát a prosadila si, že daň bude. Pouze se změní okruh lidí, kterých se bude týkat.

Jak získat vlastní bydlení? Jak na něj našetřit? Jaká jsou rizika? Odpovědi na otázky z úst odborníků
25. 09. 2019
[9 minut čtení] Chci dům ve městě, abychom nemuseli daleko dojíždět. Ráno chci výhled na moře, večer na zapadající slunce v horách. V praxi však je třeba ustupovat ze snů a udělat to, co je reálné. Jak našetřit na bydlení? A jak bydlet? Evropský výbor pro systémová rizika varoval, že ceny nemovitostí rostou rychleji než samotné příjmy. Česká republika jeho varování obdržela také, ve kterém bylo uvedeno, že zranitelnost Česka je spojena s úrovní zadlužení domácností, růstem hypotečních úvěrů a známkami uvolnění úvěrových standardů. Zároveň připomněl, že rizikem je růst cen nemovitostí či nadhodnocení rezidenčních nemovitostí. Pro české občany to znamená jasnou zprávu: dávat si pozor na přehnaný růst cen nemovitostí a zároveň zadluženost. Jenže co s tím? Jak získat v dnešní době bydlení? Jak získat a zaplatit svůj sen? Nejen na to hledali odpověď panelisté odborné diskuze, kterou pořádala Asociace českých stavebních spořitelen, o jejímž průběhu jsme vás informovali.

Jak vypadaly centrální banky v Africe? Státy byly často dlouhá léta bez banky
25. 09. 2019
[4 minuty čtení] Jak vznikaly centrální banky v afrických státech? Někde dlouhá léta nefungovala žádná banka, jinde bankovní aktivity ustaly s první světovou válkou. Afrika je exotický kontinent, ale i v afrických státech působí centrální banky. O jejich historii ve vybraných afrických státech pojednává tento článek.

ZÁZNAM: Odborníci řešili bydlení pro mladé i nedostatek bytů
24. 09. 2019
[čtení do minuty] Vyplatí se vám rekonstrukce, nebo je pro vás lepší se přestěhovat? A jak se mohou dostat k vlastnímu domovu mladí lidé? O bydlení v Česku debatovali odborníci v živé diskuzi Asociace českých stavebních spořitelen. Záznam konference. Panelová diskuze proběhla v úterý 24. září 2019 od 14:00 do 15:30 v pražské Galerii kavárny Louvre. Pozvaní odborníci se vyjadřovali nejen k bydlení v Praze, ale věnovali se i situaci v regionech.

Vyhnul se vězení, ale o dědictví po matce přišel
24. 09. 2019
[4 minuty čtení] Kdy se nemusíte dělit o dědictví a pozůstalost s tím, na koho myslí závěť nebo je příbuzným zemřelého? Co když se někdo dopustí násilného trestného činu proti zůstaviteli, ale není za něj trestně odpovědný? Odsouzen a potrestán díky tomu nebyl. Může získat dědictví? Může se stát, že někdo je označen za dědice v závěti nebo by mohl dědit jako zákonný dědic s ohledem na svůj příbuzenský poměr k zesnulému zůstaviteli. Přesto však dědit nemůže a nebude, protože je dědicky nezpůsobilý.

Jak se platí sen? Zeptejte se během livestreamu o bydlení
23. 09. 2019
[1 minuta čtení] Online diskuze s odborníky na problematiku bydlení proběhne v úterý 24. září 2019 od 14 hodin živě na serveru Měšec.cz. Své otázky však můžete psát již nyní. Jak se dostat k vysněnému domovu? Kdy se vyplatí rekonstrukce a kdy je lepší se přestěhovat? Jak se k vlastnímu bydlení dostanou mladí? To jsou otázky, na které už v úterý 24. září 2019 od 14 hodin bude v živém přenosu odpovídat sedm odborníků na bydlení a jeho financování.

Z dětských skupin mají být zase jesle. Změní se i způsob jejich financování
23. 09. 2019
[2 minuty čtení] MPSV předloží znovu k projednání novelu zákona o jeslích. Počítá s příspěvkem na každé místo v jeslích a s převedením dětských skupin na jesle. Těm totiž v roce 2022 končí podpora z evropských fondů. Bez péče by se tak mohlo ze dne na den ocitnout 16 000 dětí. V pondělí 23. září 2019 představila Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, novelu zákona o jeslích, která by mohla změnit dosavadní fungování a financování jeslí.

Thomas Cook vs. CK Neckermann: lidé panikařit nemusí, domů se dostanou v pořádku
23. 09. 2019
[5 minut čtení] Zkrachovalá cestovní kancelář Thomas Cook má zastoupení i v České republice a řada lidí propadla strachu, jestli se z dovolené vrátí domů. Čeští klienti mají ubytování i cestu domů zajištěnou podle původního plánu. Cestovní kancelář Thomas Cook oznámila v pondělí 23. září 2019 ukončení činnosti. Firma vyhlásila krach poté, co si na sebe nedokázala vydělat. V roce 2018 sice měla tržbu přes 300 miliard korun, ale náklady byly 463 miliard korun. Tím vygenerovala ztrátu ve výši 163 miliard korun.

Jednotná jízdenka pro všechny vlaky. Stát chystá integrovaný systém
23. 09. 2019
[4 minuty čtení] Jedna jízdenka, se kterou byste mohli cestovat vlakem napříč různými dopravci? Novela zákona nyní míří do Senátu. Komerčním dopravcům to ale nikdo nařídit nemůže, a tak stejně budete muset porovnávat, co vás vyjde výhodněji nebo levněji. Cestujete vlakem napříč celou Českou republikou a musíte několikrát přestupovat. Nepodaří se vám chytit navazující spoje tak, abyste jeli jen s jedním dopravcem, nebo by to pro vás znamenalo další časové zdržení na cestě. Využijete proto několika různých vlakových dopravců. Kromě poměrně složité cesty to pro vás znamená nákup několika jízdenek zvlášť, a to u každého dopravce, jehož služeb plánujete využít.

Mrtvá policistka měla vyšší „hodnotu“ než živá. Soud odškodnil za smutek
23. 09. 2019
[8 minut čtení] Jaká jsou kriteria pro odškodnění duševních útrap za smrt blízkého? Proč má něčí smrt větší hodnotu než jeho práce a přínos rodině a společnosti za života? Proč je někdo – vyjádřeno v penězích – cennější po smrti než za živa? Už jsme naznačili, že s odškodňováním nemajetkových, morálních, duševních, psychických újem začíná být přepínáno. Přepočítávání všeho na peníze, a hlavně výše částek se opravdu už může jevit, a mně se tak – dovolte – jeví, přepjatá. Akce vyvolává reakci a stejně tak jeden přepjatý názor může vyvolat extrémní názor opačný.

Povinné čipování psů od ledna 2020. Vše, co potřebujete vědět
20. 09. 2019
[6 minut čtení] Jestli jste svého psa zatím nenechali očipovat, máte na to čas už jen do konce roku. Kolik vás to bude stát, kam psy nechat čipovat a jaké jsou sankce za nesplnění povinností? A chystá se čipování i pro kočky? Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.

Velké fúze a konce českých pojišťoven. Kdo se s kým spojil a spojí?
20. 09. 2019
[6 minut čtení] Přestože ke spojování pojišťoven v Česku nedochází tak často, není výjimečné. Pojišťovny se spojují nejčastěji poté, co se jedné byznys už vlivem konkurence nevyplácí. Přehled fúzí včetně videogalerie. Poslední ohlášenou fúzí je spojení Generali Pojišťovny a České pojišťovny. Pojistné portfolio pojišťovny Generali se do konce roku 2019 stane součástí České pojišťovny. Ta pak ponese nový název Generali Česká pojišťovna. V době publikace článku probíhají na toto téma nezbytná jednání s regulátorem. Pojišťovnu povede Roman Juráš, současný generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny.

Dluh neodpustí, ale můžete si jej odpracovat. Vymáhání by se mohlo změnit
19. 09. 2019
[5 minut čtení] Na dluhovou problematiku se Češi dívají jednoznačně. Vymáhání dluhů by se ale mohlo brzy změnit. Věřitelé chtějí připravit vlastní návrh zákona, který by umožňoval si dluhy i odpracovat. Postoj Čechů k dlužníkům a dluhům je poměrně striktní. Panuje jasný názor na to, jaký účel půjčky je ještě v pořádku a jaký je naopak zavrženíhodný. Ne každému dlužníkovi by také Češi pomohli. Dluh musí vzniknout „ze správného důvodu“.

Stejný úraz a rozdíl necelých tři sta tisíc. Při autonehodě by dostal víc
19. 09. 2019
[3 minuty čtení] Proč dostanete jinou výši odškodnění podle zákoníku práce než podle občanského zákoníku? Co se odškodňuje bolestným a co náhradou za ztížení společenského uplatnění? Zaměstnanec pracoval jako skladník a utrpěl při práci vážný pracovní úraz, který si vyžádal náročné a pro pacienta jistě velmi nepříjemné léčení, včetně částečné amputace končetiny. Což zanechalo následky na jeho zdraví fyzickém i psychickém. Sám zaměstnanec se na pracovním úrazu nijak nepodílel, nezavinil jej. Jiný zaměstnanec řídící vysokozdvižný vozík ho totiž ve skladové hale přehlédl, zachytil jej, srazil a přejel. Na náhradě ztížení společenského uplatnění byl poškozený zaměstnanec odškodněn částkou 2 578 188 Kč, která mu náleží podle lékařského posudku a pracovněprávních předpisů.

Sázíte rádi? Výhru chce stát nově zdanit 15 %
18. 09. 2019
[7 minut čtení] Z každé výhry malá domů pro stát. Proti jsou však provozovatelé loterii a kasin, kteří zákon označují za nepřipravený. Pokračování jednání o dani z výher je plánováno na 18. září 2019. Plánované zvýšení spotřební daně z hazardu z 23 % na 30 % ministerstvu financí nestačí. Chce zdanit i peníze z výher samotných hráčů. Doufá, že díky tomu do státní kasy přibude 600 milionů ročně. (Původní odhad počítal dokonce s částkou 3,6 miliardy Kč.) Zdanění se má týkat všech hazardních her, loterie, sázkových her, rulety, a co je poněkud pikantní, tak i soutěže pořádané ministerstvem financí účtenkovky. Státu by jen daň z ní měla přinést odhadem více než 2 a půl milionu. Danit se mají výhry nad 100 tisíc Kč, hráči by finančnímu úřadu měli odvést 15 %. Má se přitom jednat o daň z čisté výhry. Daň se tedy počítá z částky, od které se odečtou vsazené peníze.

Banka v každém větším městě. Banky a záložny vznikaly jako houby po dešti
18. 09. 2019
[4 minuty čtení] Vlastní banku měla řada krajských a okresních měst. Okresní záložna města Litomyšle, Středočeská banka, Severobanka, Varnsdorfská banka, tyto názvy asi ani neznáte. Banku dokonce zakládal i purkmistr. V drtivé většině odborných knih nebo článků o bankovnictví se píše o bankách a dalších finančních institucích, které působí ve velkých městech. To platí také pro naši zemi, takže se dočtete prakticky pouze o nejvýznamnějších finančních centrech, jako jsou Praha nebo Brno. Je to velká škoda, protože také v menších městech působily nejrůznější finanční instituce. V tomto článku chci alespoň částečně tento dluh splatit.

Ceny bytů jsou na vrcholu, pokles musí přijít
17. 09. 2019
[4 minuty čtení] Ceny bytů rostou závratnou rychlostí. Po každém růstu ale musí přijít i pokles. Historicky to tak v České republice bylo. Na co se můžeme těšit? Tempo růstu nemovitostí a ceny bytů v posledních měsících vyrazí dech nejednomu zájemci o vlastní bydlení. Vlivem různých omezení a vysokých cen pak řada lidí ani na hypotéku nedosáhne a vlastní bydlení zejména v Praze se pro ně stává nereálnou variantou.

Kdy máte a nemáte jako končící šéf nárok na odstupné?
17. 09. 2019
[3 minuty čtení] Odvolán z funkce může být nejen vrcholný manažer, ale podle dohody i vedoucí na nejnižším stupni řízení. Můžete se svého místa i vzdát. Jaké situace vám pak zakládají nárok na odstupné a jaké ne? Pokud jste v pozici vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním (podle zákoníku práce nebo podle zvláštního předpisu), nebo zaměstnance, který se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa, můžete být ze svého vedoucího pracovního místa odvoláni nebo se ho můžete vzdát.

Nestrašte lidi. Prudké zdražení pohonných hmot je nesmysl
16. 09. 2019
[2 minuty čtení] Bouřlivé dění na trzích s ropou sice bude mít dopad na české řidiče, ale není nutné propadat panice. Zprávy o prudkém zdražování jsou přehnané. Zásob ropy je dostatek. Obchodníci s ropou zítra vyhlíží paniku. Útok na největší ropný areál světa může zdražit ropu až nad 100 dolarů za barel, benzín v ČR pak může jít ke 40 korunám za litr, tak začínal text ekonoma Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma CZECH FUND, který přistál v e-mailech médií. Důvodem zdražení podle Kovandy je důsledek požáru světově největšího areálu zpracovávající ropu. Produkce ropy v Saúdské Arábii kvůli tomu klesla na polovinu. Akciový trh království, stejně jako jiných arabských zemí, kde jsou burzy v neděli otevřeny, se dnes citelně propadly. Svět se musí připravit na citelný nárůst cen ropy, který nakonec může zdražit také benzín a naftu u českých čerpacích stanic, varuje Kovanda.

Neomezená data v mobilu. Jaké jsou nabídky, možnosti a ceny?
16. 09. 2019
[6 minut čtení] Pokud nemáte to štěstí být součástí nějaké rámcové smlouvy s legračními cenami, musíte využít standardní nabídku mobilních operátorů. Přehled, kdo co umí a kolik vás to bude stát. V Česku sice existují desítky virtuálních operátorů, ale stejně musejí využívat sítě jednoho ze stávajících tří, tedy od O2, T-Mobile nebo Vodafone. Podle toho také vypadají nabídky jejich datových tarifů, které jsou v podstatě k uzoufání, protože velcí operátoři jim levněji data neprodají. Pojďme se podívat na nové možnosti, které nám velcí operátoři nabízejí.

Jaká jsou pravidla doručení výpovědi?
16. 09. 2019
[4 minuty čtení] Na co si musíte dát pozor během doručení výpovědi, když vás nevyhazuje zaměstnavatel, ale jeho zřizovatel? V čem zaměstnavatelé často chybují a jak z toho můžete případně těžit? Vedoucí zaměstnanec, který byl do své funkce jmenován, z ní také může být odvolán. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být písemné a musí být doručeno zaměstnanci, jinak je neplatné. Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy i odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

EET (téměř) pro všechny schváleno. Už neuniknou ani drobné služby
13. 09. 2019
[2 minuty čtení] Řemeslnici, opraváři, taxikáři, finanční poradci, lékaři i advokáti. To je jen malý výčet oblastí, které od jara 2020 budou povinny mít EET. Pro některé ale přibude možnost používat offline evidenci tržeb. EET se rozšíří o 3. a 4. vlnu. Novelu zákona o evidenci tržeb dnes odhlasovala poslanecká sněmovna. Platit začne šestý měsíc od vyhlášení ve Sbírce zákonů, což pravděpodobně bude buď 1. duben, nebo 1. květen 2020.

Bezpečnější platební karty a internet. Přehledně, co a proč se mění
13. 09. 2019
[12 minut čtení] Bude to bezpečnější, ale také uživatelsky otravnější. Digitální doba však vyžaduje nasadit modernější způsoby potvrzování transakci, protože se tím chrání hlavně vaše peníze. Ověřování klienta v internetovém/mobilním bankovnictví jen pomocí uživatelského jména a hesla už dávno není bezpečné. Zvláště v situacích, kdy jinak bezpečné heslo si nemůžete zvolit, jaké chcete, ale jen takové, do jakých mantinelů vás napasuje vývojář webu či aplikace. Pak se stává, že si heslo lidé někam píšou, ukládají, nebo naopak volí snadno napadnutelné, ale přitom podle vývojářů vyhovující (rozumějte: systém banky jej akceptuje).

Nejede auto. S čím pomůže asistenční služba vaší pojišťovny?
13. 09. 2019
[9 minut čtení] Co můžete čekat od asistenčních služeb pro motoristy? Jaké jsou výhody, zápory, limity a výluky? Jak se správně pojistit, abyste na cestě neplatili majlant za „žluté anděly“? Pojištění asistenčních služeb pomáhá řidičům při dopravních nehodách a při poruchách vozidel. Základní balíček, zajišťující příjezd asistenčních služeb, opravu auta a případně odtah porouchaného vozidla, k povinnému ručení poskytují všechny pojišťovny.

Pronajímáte byt? Pořádně si promyslete, co napíšete do nájemní smlouvy
12. 09. 2019
[5 minut čtení] Na co si musíte dát pozor před uzavřením smlouvy, abyste jej nepronajímali pod cenou? Jak může nájemník využít inflační doložku, aby mohl platit nízký nájem? Pronajímatel a nájemce měli sjednáno, že nájemné z bytu je smluvní, neregulované, a to s tím, že pronajímatel je oprávněn jednou za 3 roky nájemné zvýšit o tolik, kolik činí roční míra inflace za uplynulý kalendářní rok. Byla tedy dohodnuta valorizace nájemného podle inflační doložky.

George klíč od České spořitelny pro všechny její klienty. Co když jej ale nechcete?
12. 09. 2019
[5 minut čtení] Potvrzování transakcí a ověřování přes George klíč zatím využívá třetina uživatelů digitálního bankovnictví. Banka z něj chce ale udělat primární způsob potvrzování. Pokud jej nebudete chtít, vymyslí vám pravděpodobně náhradní řešení. Internetové bankovnictví České spořitelny využívá 1 500 000 lidí. Pokud potřebují nějakou transakci ověřit, probíhá to zpravidla přes SMS klíč nebo přes tzv. George klíč. Nově chce ale spořitelna všechny klienty přesměrovat na aplikaci George klíč. Ta ale vyžaduje chytrý telefon s připojením k internetu. Co když jím nedisponujete?

Storno cesty vás nemusí stát ani korunu. Neplatí ale na jakoukoli situaci
11. 09. 2019
[7 minut čtení] Pojištění storna cesty vám pomůže snížit ztrátu, pokud dovolenou budete muset zrušit. Neplatí to ale pro všechny případy. Že se vám jen nechce nebo jste po rozchodu, to nikoho zajímat nebude. Ne vždy se podaří, že na objednanou a zaplacenou dovolenou můžete odcestovat. Někdy se však proti tomu můžete pojistit. Pojišťovny už dnes nabízejí produkty, které vám pomohou zmírnit finanční škody vzniklé v důsledku zrušení dovolené na poslední chvíli. Podívejme se, jak to funguje a na co se takové pojištění vztahuje.

Termínované vklady v září: kde jsou nejlepší úrokové sazby?
11. 09. 2019
[3 minuty čtení] Sazby termínovaných vkladů šly nahoru, ale žhavé terno to zase tak není. Už ale neplatí, že nejvyšší sazby najdete u záložen, banky je doběhly a často i předběhly. Přehled nejlepších úrokových sazeb na trhu bank a družstevních záložen pro vybrané vklady. Pokud hledáte detaily nabídek, klikněte na konci článku na odkaz, který vás dovede na srovnávač všech termínovaných vkladů.

Jak rozjet byznys na mateřské dovolené?
10. 09. 2019
[5 minut čtení] Dlouhá rodičovská dovolená může být překážkou pro uplatnění na trhu práce. Ženám mohou pomoci rekvalifikační kurzy, čím dál více z nich s podnikáním začíná už na mateřské dovolené. Podle aktuální statistiky Úřadu práce nepřekročila nezaměstnanost v sr